Finanțe

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 38095
Mărime: 3.60MB (arhivat)
Publicat de: Tonu M.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1.1. Nevoile umane și tipologia bunurilor
 2. 1.2. Relații financiare
 3. 1.3. Evoluția istorică a finanțelor
 4. 1.4. Conținutul economic al finanțelor
 5. 1.5. Funcțiile finanțelor
 6. 2.1. Mecanismul financiar - pilon de bază al mecanismului economiei naționale
 7. 2.2. Sistemul financiar
 8. 2.3. Pârghiile economico-financiare
 9. 2.4. Cadrul instituțional cu atribuții în sfera finanțelor publice
 10. 2.5. Cadrul juridic în sfera finanțelor publice
 11. 2.6. Metodele administrative de conducere în domeniul finanțelor publice
 12. 3.1. Conceptul și sfera de cuprindere a politicii financiare la nivel macroeconomic
 13. 3.2. Politica bugetar-fiscală.
 14. 3.3. Politica monetară
 15. 4.1. Bugetul de stat: concept, conținut și funcții.
 16. 4.2. Conceptul de sistem bugetar și componentele sale. Sistemul bugetar al R.
 17. Moldova
 18. 4.3. Conținutul și trăsăturile procesului bugetar
 19. 4.4. Caracteristica fazelor procesului bugetar în R. Moldova
 20. 5.1. CONȚINUTUL ECONOMIC, STRUCTURA ȘI CLASIFICAREA RESURSELOR FINANCIARE
 21. PUBLICE
 22. 6.1. Conținutul economic al cheltuielilor publice
 23. 6.2. Clasificarea cheltuielilor bugetare
 24. 6.3. Indicatori privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice
 25. 6.4. Factorii determinanți în evoluția cheltuielilor publice
 26. 7.1 Conceptul de asigurare: aspecte si abordări
 27. 7.2 Funcțiile și principiile de clasificare a asigurărilor
 28. 7.3 Elementele tehnice ale asigurărilor și principiile de determinare a despăgubirii.
 29. 7.4 Cadrul legal de desfașurare al activității de asigurare
 30. 8.1. Componentele, structura și caracteristicile sistemului bancar
 31. 8.2 Funcțiile Băncilor Centrale
 32. 8.3 Băncile comerciale - rol, funcții, operațiuni

Extras din curs

1.1. NEVOILE UMANE ȘI TIPOLOGIA BUNURILOR

Omul - produs al naturii și al societății se prezintă ca o ființă tridimensională: biologică, socială și

rațională. Existența, dezvoltarea și afirmarea ființei umane au presupus, încă din cele mai îndepărtate

timpuri, satisfacerea unor multiple nevoi.

Nevoile umane cuprind ansamblul cerințelor sau condițiilor proprii indivizilor ca ființe ale naturii

și ca membrii ai societății, satisfacerea cărora este necesară existenței lor și permite atingerea unei

stări de împlinire considerată normală.

a) NEVOI INDIVIDUALE

Nevoile primordiale de trai ale ființei umane, precum: nevoia de hrană, de îmbrăcăminte și

încălțăminte, de adăpost, de deplasare, de comunicare, și altele, au un caracter individual, întrucât

depind de preferințele fiecărui individ, de vârstă, gen, ocupație, mediul social, zona geografică etc.

Nevoile individuale pot fi satisfăcute pe seama bunurilor private capabile să ofere valorile de

întrebuințare necesare oamenilor, precum: alimentele, hainele, locuința, transportul, și altele.

BUNURILE

PRIVATE

- Sunt limitate din cauza dimensiunii limitate a factorilor de producție și

a resurselor bănești;

- Pot fi procurate prin mecanismul pieței, de către consumatori direct de

la producători sau de la cei care le comercializează; prețul stabilindu-se

pe piață, în funcție de raportul între cererea consumatorilor și oferta

producătorilor;

Baurciulu Angela Finanțe, Curs de lecții. Curs 1.

2

- Sunt concurențiale;

- Presupun accesul condiționat, în sensul că sunt utilizate numai de acele

persoane care pot plăti prețul lor;

- Sunt consumate individual;

- Sunt finanțate din resurse proprii sau private;

- Sunt produse în scopul obținerii de profit;

- Nu sunt destinate consumului public.

b) NEVOI SOCIALE (COLECTIVE)

Alături de nevoile individuale, oamenii resimt multiple alte nevoi, numite sociale sau colective,

precum nevoia: de a fi apărați împotrivă agresiunii externe, împotrivă indivizilor care încalcă regulile de

conduită în societate, de a fi sprijiniți împotrivă forțelor naturii, de a fi protejați sub raport social, etc.

Nevoile sociale pot fi satisfăcute pe seama bunurilor publice vizând asigurarea apărării naționale,

menținerea ordinii publice și a securității civile, păstrarea echilibrului ecologic, protecția socială,

medicală, educația și învățământul obligatoriu, etc.

BUNURILE

PUBLICE

- Sunt asigurate de autoritățile publice, prin instituțiile specializate, care

oferă cetățenilor utilitățile de care aceștia au nevoie;

- Sunt destinate consumului public, de acțiunile publice beneficiind toți

membrii societății (consumul utilităților publice este indivizibil);

- Sunt accesibile tuturor sau majorității persoanelor, indiferent dacă au

participat sau nu la efortul de finanțare a acestora (consumul este

neconcurențial);

- Sunt finanțate din fondurile publice;

- Nu sunt realizate în scopul obținerii de profit, ci pentru satisfacerea

nevoilor generale ale societății, din considerații de strategie socială,

politică, economică sau legislativă.

Baurciulu Angela Finanțe, Curs de lecții. Curs 1.

3

c) NEVOI CVASIPUBLICE (mixte)

În afara nevoilor individuale și a celor colective, mai există și o a treia categorie, intermediară -

nevoile cvasipublice (semipublice), care întrunesc trăsături ale ambelor categorii de mai sus. Aceste

nevoi pot fi satisfăcute prin intermediul bunurilor cvasipublice.

BUNURILE

SEMIPUBLICE

- Bunuri oferite de sectorul public:

- Nu tuturor indivizilor, ci selectiv, având în vedere anumite criterii de

eligibilitate a beneficiarilor (burse ale elevilor și studenților,

îndemnizații de șomaj, ș.a.);

- Nu gratuit, ci cu plata integrală sau redusă (accesul la muzee,

teatre, achiziții de cărți sau manuale, ș.a.)

Preview document

Finanțe - Pagina 1
Finanțe - Pagina 2
Finanțe - Pagina 3
Finanțe - Pagina 4
Finanțe - Pagina 5
Finanțe - Pagina 6
Finanțe - Pagina 7
Finanțe - Pagina 8
Finanțe - Pagina 9
Finanțe - Pagina 10
Finanțe - Pagina 11
Finanțe - Pagina 12
Finanțe - Pagina 13
Finanțe - Pagina 14
Finanțe - Pagina 15
Finanțe - Pagina 16
Finanțe - Pagina 17
Finanțe - Pagina 18
Finanțe - Pagina 19
Finanțe - Pagina 20
Finanțe - Pagina 21
Finanțe - Pagina 22
Finanțe - Pagina 23
Finanțe - Pagina 24
Finanțe - Pagina 25
Finanțe - Pagina 26
Finanțe - Pagina 27
Finanțe - Pagina 28
Finanțe - Pagina 29
Finanțe - Pagina 30
Finanțe - Pagina 31
Finanțe - Pagina 32
Finanțe - Pagina 33
Finanțe - Pagina 34
Finanțe - Pagina 35
Finanțe - Pagina 36
Finanțe - Pagina 37
Finanțe - Pagina 38
Finanțe - Pagina 39
Finanțe - Pagina 40
Finanțe - Pagina 41
Finanțe - Pagina 42
Finanțe - Pagina 43
Finanțe - Pagina 44
Finanțe - Pagina 45
Finanțe - Pagina 46
Finanțe - Pagina 47
Finanțe - Pagina 48
Finanțe - Pagina 49
Finanțe - Pagina 50
Finanțe - Pagina 51
Finanțe - Pagina 52
Finanțe - Pagina 53
Finanțe - Pagina 54
Finanțe - Pagina 55
Finanțe - Pagina 56
Finanțe - Pagina 57
Finanțe - Pagina 58
Finanțe - Pagina 59
Finanțe - Pagina 60
Finanțe - Pagina 61
Finanțe - Pagina 62
Finanțe - Pagina 63
Finanțe - Pagina 64
Finanțe - Pagina 65
Finanțe - Pagina 66
Finanțe - Pagina 67
Finanțe - Pagina 68
Finanțe - Pagina 69
Finanțe - Pagina 70
Finanțe - Pagina 71
Finanțe - Pagina 72
Finanțe - Pagina 73
Finanțe - Pagina 74
Finanțe - Pagina 75
Finanțe - Pagina 76
Finanțe - Pagina 77
Finanțe - Pagina 78
Finanțe - Pagina 79
Finanțe - Pagina 80
Finanțe - Pagina 81
Finanțe - Pagina 82
Finanțe - Pagina 83
Finanțe - Pagina 84
Finanțe - Pagina 85
Finanțe - Pagina 86
Finanțe - Pagina 87
Finanțe - Pagina 88
Finanțe - Pagina 89
Finanțe - Pagina 90
Finanțe - Pagina 91
Finanțe - Pagina 92
Finanțe - Pagina 93
Finanțe - Pagina 94
Finanțe - Pagina 95
Finanțe - Pagina 96
Finanțe - Pagina 97
Finanțe - Pagina 98
Finanțe - Pagina 99
Finanțe - Pagina 100
Finanțe - Pagina 101
Finanțe - Pagina 102
Finanțe - Pagina 103
Finanțe - Pagina 104
Finanțe - Pagina 105
Finanțe - Pagina 106
Finanțe - Pagina 107
Finanțe - Pagina 108
Finanțe - Pagina 109
Finanțe - Pagina 110
Finanțe - Pagina 111
Finanțe - Pagina 112
Finanțe - Pagina 113
Finanțe - Pagina 114
Finanțe - Pagina 115
Finanțe - Pagina 116
Finanțe - Pagina 117
Finanțe - Pagina 118
Finanțe - Pagina 119
Finanțe - Pagina 120
Finanțe - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Finante curs 8.pdf
 • Finante curs 7.pdf
 • Finante curs 6.pdf
 • Finante curs 5.pdf
 • Finante curs 4.pdf
 • Finante curs 3.pdf
 • Finante curs 2.pdf
 • Finante curs 1.pdf

Alții au mai descărcat și

Abordare comparativă privind dimensiunea resurselor financiare în țări membre ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Consideraţii generale privind resursele financiare în statele membre ale Uniunii Europene 1.1.Resurse financiare publice Pentru o...

Relații Monetar Financiare Internaționale

- Definiţie: - Ansamblul de norme şi tehnici, convenite şi acceptatepe baza unor reglementări instituţionalizate menite să coordoneze şi să...

Eseu tranzacții

1. Scurt istosic Relatiile româno germane au luat fiinta cu multi ani în urma. La 6 mai 1872 a fost înfiintata prima reprezentanta diplomatica a...

Produse și Servicii Bancare Moderne

1. Instituţiile de credit în economia modernă 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe 1.2. Instituţiile de credit şi clientela...

Management Financiar Bancar

Elaborarea unei strategii bancare Def. Managementul bancar este procesul prin care se organizeaza si conduce activitatea unei societati bancare...

Monedă și credit

1.1. CONCEPTUL DE MONEDA Literatura de specialitate si limbajul curent folosesc atât termenul “bani” cât si cel de “moneda”. Termenul de moneda,...

Credit Ipotecar

Cuvinte cheie: retail banking, credit imobiliar, credit ipotecar, dezvoltarea pieţei imobiliare din România prin servicii bancare, valori...

Resurse Financiare Publice

1. Continutul resurselor financiare publice si alocarea acestora Intr-o economie moderna, de regula, necesarul de resurse depaseste posibilitatile...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea deficitului bugetar și impactul acesteia

INTRODUCERE Finantarea monetara a defictului bugetar, reprezinta o solutie politica bugetara care presupune asa – zisa “creatie de moneda”....

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderilor

Radacinile firmei se afla in Germania, locul in care este una dintre cele mai mari companii in domeniul de comert en-detail. 1984 a fost anul in...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Finanțarea turismului prin fonduri europene

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE CAPITOLUL I 1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)? Fondurile Structurale (FS) reprezintă...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Practică finanțe bănci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 1.1. Istoric. Obiect de activitate Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE...

Ai nevoie de altceva?