Gestiunea instituțiilor publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 28633
Mărime: 114.66KB (arhivat)
Publicat de: Popescu G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Cezar

Cuprins

 1. Instituţiile publice 3
 2. Noţiunea de serviciu public 6
 3. Elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 12
 4. Metodologii de calcul pentru diferite tipuri de cheltuieli. 14
 5. Evaluarea activelor statului 18
 6. Metode de evaluare a imobilizărilor guvernamentale 20
 7. Metode de evaluare a activelor guvernamentale 20
 8. Principii de evaluare a imobilizărilor guvernamentale 22
 9. Evaluarea imobilizărilor realizabile 23
 10. Evaluarea imobilizărilor netransformabile 24
 11. Contabilizarea deprecierilor şi a cheltuielilor de întreţinere 24
 12. Concluzii 26
 13. Perspective 27
 14. Domeniul public şi cel privat ale statului 28
 15. Clasificarea domeniului public 29
 16. Conţinutul domeniului privat 32
 17. Aplicarea sistemului de calcul contabil digrafic în contabilitatea publica, la nivel macroeconomic 33
 18. Adaptarea contabilităţii publice la nevoile de informaţii financiare. 35
 19. Unele consideraţii generale cu privire la procedura normala de execute a cheltuielilor statului 36
 20. Ordonatorii de credite 36
 21. Reguli generale ale execuţiei cheltuielilor statului 37
 22. Angajarea cheltuielilor 38
 23. Angajamentul juridic 39
 24. Angajamentul contabil 39
 25. Limitele angajamentului 40
 26. Perioada angajamentului 40
 27. Sumele angajate 40
 28. Credite estimative, provizorii şi limitative 40
 29. Autorizarea de programe şi credite de plată 41
 30. Transferurile şi virările de credite 41
 31. Autorităţile abilitate în vederea angajării cheltuielilor 42
 32. Cheltuieli la nivel local 42
 33. Cheltuielile de capital. 42
 34. Realizarea operaţiunilor direct, la nivel central 42
 35. Investiţii necentralizate 43
 36. Controlul angajamentelor 43
 37. Controlul cheltuielilor angajate la nivel central 44
 38. Controlul angajamentelor de cheltuieli la nivel local 45
 39. Lichidarea 45
 40. Constatarea operaţiunii de efectuat şi calculul obligaţiilor statului 45
 41. Documentele justificative 46
 42. Ordonanţarea 46
 43. Modalităţi de ordonanţare 46
 44. Autorităţii competente 46
 45. Perioada ordonanţei 47
 46. Plata 47
 47. Rolul trezorierului plătitor 47
 48. Selectarea proiectelor de investiţii realizate de instituţiile publice 49
 49. Influenţa factorului politic 50
 50. Influenţa factorului juridic 50
 51. Influenţa factorului economic 50
 52. Influenţa factorului financiar 51
 53. Influenţa factorului social 51
 54. 5) randamentul investiţiei 53
 55. Achiziţiile publice 55
 56. Contabilitatea instituţiilor publice 62

Extras din curs

INSTITUŢIILE PUBLICE

Instituţiile publice reprezintă instrumentele prin intermediul cărora un stat îşi organizează şi execută funcţiile sale. Aceste instituţii sunt dezvoltate într-o structură piramidală, bine reprezentată atât pe orizontală cât şi pe verticală. Sistemul instituţional central se numeşte „Administraţia centrală” iar în România aceasta cuprinde:

- instituţii legislative:

- Parlamentul;

- Instituţii executive:

- Preşedinţia României;

- Guvernul;

- Ministere;

- Agenţii de stat;

- Banca Naţională a României;

- alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

- Instituţii judecătoreşti:

- Curtea Supremă de Justiţie;

- Parchetul Naţional Anticorupţie;

- Consiliul Superior al Magistraturii;

Instituţiile publice la nivel local cuprind:

- - instituţii legislative:

- consiliile judeţene;

- consiliile locale;

- Instituţii executive:

- Prefecturile;

- primăriile;

- alte instituţii publice de interes local

- Instituţii judecătoreşti:

- instanţele judecătoreşti;

- tribunalele;

- parchetele.

Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor publice, care prezintă interes pentru gestiunea acestor entităţi este în funcţie de modul de finanţare:

- instituţii publice finanţate integral de la buget;

- instituţii publice cu finanţare mixtă;

- instituţii publice care îşi asigură integral veniturile pentru acoperirea cheltuielilor;

- instituţii publice care sunt finanţate din fonduri extrabugetare conform legii.

Un alt criteriu de clasificare al instituţiilor publice îl constituie obiectul activităţii acestora:

- instituţii administrative:

- ministere;

- alte organisme centrale;

- prefecturi;

- primării.

- instituţii de specialitate:

- domeniul social-cultural:

- învăţământ;

- sănătate;

- asistenţă socială;

- sport şi tineret;

- domeniul apărării naţionale;

- domeniul ordinii publice;

- domeniul economic.

Atribuţiile acestor instituţii sunt de a reprezenta şi a acţiona în numele şi interesul statului în toate sferele activităţii economico-sociale.

Socializarea orânduirii capitaliste a determinat un rol tot mai important al statului care a fost nevoit să-şi dezvolte structuri tot mai complexe din punct de vedere al domeniului de activitate.

Instituţiile publice produc bunuri şi prestează servicii care sunt distribuite în marea lor majoritate cu titlu gratuit sau la preţuri inferioare costurilor.

Conducătorii instituţiilor publice sunt ordonatori de credite clasificaţi în funcţie de subordonarea instituţiei:

- ordonatori principali de credite: miniştri, conducătorii autorităţilor publice şi conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

- ordonatori secundari de credite: conducătorii celorlalte instituţii publice care se află direct în subordinea ordonatorilor principali de credite;

- ordonatori terţiari de credite: conducătorii instituţiilor publice subordonate unităţilor a căror conducători sunt ordonatori secundari de credite.

Responsabilităţile ordonatorilor de credite sunt diferite în funcţie de nivelul ierarhic al acestora. Astfel:

- ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu;

- ordonatorii secundari de credite aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale şi repartizează creditele bugetare aprobate pe unităţi ierarhic inferioare;

- ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc potrivit prevederilor din bugetele aprobate.

Preview document

Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 1
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 2
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 3
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 4
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 5
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 6
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 7
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 8
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 9
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 10
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 11
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 12
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 13
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 14
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 15
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 16
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 17
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 18
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 19
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 20
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 21
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 22
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 23
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 24
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 25
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 26
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 27
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 28
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 29
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 30
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 31
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 32
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 33
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 34
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 35
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 36
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 37
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 38
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 39
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 40
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 41
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 42
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 43
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 44
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 45
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 46
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 47
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 48
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 49
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 50
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 51
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 52
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 53
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 54
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 55
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 56
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 57
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 58
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 59
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 60
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 61
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 62
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 63
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 64
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 65
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 66
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 67
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 68
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 69
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 70
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 71
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 72
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 73
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 74
Gestiunea instituțiilor publice - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Apariția și adoptarea IPSAS-urilor în diferite țări Introducere: Datorită diversității schimbărilor de natură economică, socială, culturală și...

Subiecte și răspunsuri proces bugetar public

Definiți următoarele noțiuni: impozit, taxă, contribuție. taxă – suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile...

Economie

4.12. Operatii contabile privind stocurile 4.12.1. Operatii contabile privind materiile prime si materialele A. În cazul utilizarii inventarului...

Instituții Bancare Internaționale

Fondul Monetar International este o agentie specializata care are ca scop promovarea sigurantei economice la nivel mondial. A fost fondat în iulie...

Contabilitate de Gestiune

Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor...

Contabilitate de Gestiune

Tema 1.Contabilitatea de gestiune– sistem informaţional pentru deciziile economice 1.1. Sistemul dualist de organizare a sistemului informaţional...

Contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala...

Reglementări și supraveghere bancară

Reglementarea si supravegherea bancara de catre o autoritate independenta ale carei obligatii si drepturi sunt consfintite prin lege (legea...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice - Colegiul Națioanal Stefan cel Mare Piatra Neamț

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ 1.1 Scurt istoric În localitatea Târgu Neamţ, situată în...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la instituțiile publice - Prefectura Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Institutia Prefectului Iasi 1.1. Scurt istoric Legea administraţiei publice locale nr.69/26.11.1991...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice - Liceul Garabet Ibraileanu Iași

I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA LICEULUI “G. IBRĂILEANU” IAŞI I.1.ISTORIA ÎN DATE A LICEULUI -1899- se inaugurează cursurile clasei I a şcolii de...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice - Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Capitolul I Organizarea și funcționarea instituției publice Primaria Municipiului Iași 1.1 Scurt istoric Primăria Municipiului Iași poate fi...

Gestiunea financiară a unei instituții publice

CAP.1 Organizarea si funcţionarea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani 1.1 Scurt istoric Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"Săbăoani...

Organizarea și gestiunea financiară a unei instituții publice - Primăria Comunei Zapodeni, Județul Vaslui

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 1.1. Scurt istoric Situată in partea de nord a judeţului Vaslui, reşedintă comunei Zăpodeni,...

Organizarea Gestiunii Financiare la o Institutie Publica din Domeniul Administrației Publice

I.1.Scurt istoric Primele referiri atestate documentar despre asezarea de astazi dateaza din secolul al XIII-lea. Viitorul târg s-a constituit din...

Ai nevoie de altceva?