Contabilitate de Gestiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 17369
Mărime: 264.51KB (arhivat)
Publicat de: Gabi Năstase
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Tema 1.Contabilitatea de gestiune–sistem informaţional pentru deciziile economice 1
 2. 1.1.Sistemul dualist de organizare a sistemului informaţional contabil 1
 3. 1.2.Relaţii şi delimitări între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 6
 4. 1.3.Definirea şi obiectivele contabilităţii de gestiune (managerială) 10
 5. 1.3.1.Definirea contabilităţii de gestiune (managerială) 10
 6. 1.3.2.Obiectivele contabilităţii de gestiune 14
 7. 1.4.Rolul contabilităţii de gestiune pentru nevoile informaţionale ale managerilor 16
 8. Tema 2.Sistemul conturilor de gestiune, tipuri de înregistrări contabile 19
 9. 2.1.Sistemul conturilor de gestiune 19
 10. 2.2.Tipuri de înregistrări contabile 20
 11. Tema 3.Gestiunea bugetară şi controlul bugetar
 12. 3.1.Definiţii şi principii de gestiune bugetară 23
 13. 3.2.Principalele bugete şi legăturile dintre ele 24
 14. 3.2.1.Principii şi metode bugetare 24
 15. 3.2.2.Principalele bugete şi legăturile dintre ele 28
 16. 3.3.Controlul bugetar 31
 17. 3.4.Analiza abaterilor 32
 18. 3.5.Tabloul de bord al gestiunii 36
 19. Tema 12.Calculaţia costurilor pe activităţi. Metoda ActivityBasedCosting ABC 38

Extras din curs

Tema 1.Contabilitatea de gestiune– sistem informaţional pentru deciziile economice

1.1. Sistemul dualist de organizare a sistemului informaţional contabil

Contabilitatea, ca sistem, aşa cum se prezintă ea astăzi, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnică de înregistrare a schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi într-un instrument de gestiune, iar în zilele noastre ea constituie din ce în ce mai mult o garanţie socială.

Caracterul evolutiv al contabilităţii în demersul de perfecţionare se concretizează în conceptualizarea şi pe baza sistemului coerent de obiective şi principii fundamentale de natură să ducă la formularea de norme care să asigure rezolvarea cât mai completă şi eficientă a problemelor de gestiune şi de conducere a întreprinderii. Altfel spus, contabilitatea, ca sistem, nu mai este un simplu instrument, ea este un fenomen social, devenind o garanţie a unei game largi de utilizatori şi care se întreabă la ceea ce ar putea să-i intereseze şi ce parte poate fi utilizată în interesul lor propriu.

Complexitatea activităţilor economice în condiţiile de concurenţă impuse de economia de piaţă determină creşterea rolului informaţiei economico-financiare în luarea deciziilor. De calitatea informaţiei depinde calitatea deciziilor curente şi a celor luate pe termen lung, şi, implicit, rezultatele previzionate ale entităţii.

Produs al unei îndelungate activităţi practice şi teoretice, contabilitatea reprezintă un sistem de informare şi gestiune a resurselor unei entităţi patrimoniale. Din punct de vedere contabil întreprinderea sau orice altă organizaţie, este considerată ca o entitate autonomă, care posedă un patrimoniu, distinct de cel al proprietarilor ei. În consecinţă, pentru contabilitate reprezintă obiect de înregistrare, prelucrare, stocare şi transmitere doar informaţiile referitoare la tranzacţiile întreprinderii. Astfel, contabilitatea devine un sistem de informare privind întreprinderea,datele furnizate de acestea satisfac necesităţile informaţionale ale diverşilor utilizatori pentru luarea deciziilor economice.Contabilitatea „nu este un scop în sine, reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o entitate economică identificabilă” [Belverd E. Needles, Henry R. Anderson, James C. Caldwell, Principii de bază ale contabilităţii, Ediţia a 5-a, Editura Arc, Chişinău, 2000, pag.3]. Privită astfel, contabilitatea apare ca o activitate prestatoare de servicii,făcând legătura între activităţile economice şi factorii decizionali.

În 1941, contabilitatea este definită ca „arta înregistrării, clasificării şi rezumării într-o manieră semnificativă, precum şi interpretarea rezultatelor” de către Institutul American al Contabililor Publici Autorizaţi.

În 1970, acelaşi institut, ne prezintă, de aceasta dată, o definiţie mult mai complexă a contabilităţii, evidenţiind rolul principal al acesteia, acela de a furniza informaţii cantitative, referitoare la entităţi economice, în vederea luării deciziilor economice. Astfel, contabilul modern, trebuie să ţină cont de nevoile fiecărui utilizator al informaţiei contabile, fie ei interni sau externi.

Înprimul rând, contabilitatea cuantifică activităţii economice, înregistrând datele ce le privesc pentru o utilizare viitoare. În al doilea rând, datele sunt stocate atâta timp cât este necesar, iar apoi prelucrate pentru a putea deveni informaţi utile. În al treilea rând, informaţiile sunt comunicate, prin intermediul unor rapoarte, factorilor de decizie.În concluzie, se poate afirma că datele brute care privesc activităţile economice reprezintă un imput în sistemul contabil, iar informaţia prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă output-ul.(figura 1.1.)

Figura 1.1.Contabilitatea – sistem informaţional pentru deciziile economice

Economia de piaţă a cunoscut mari schimbări ce au condus la crearea unor organisme diverse, consumatoare de resurse. În acest context, un rol deosebit îi revine managementului, care desemnează un ansamblu de principii şi metode de gestiune, precum şi persoane implicate pentru aplicarea acestora în practică, în vederea unei cât mai bune gestionari şi alocări a resurselor utilizate. Pentru a administra un organism, managementul său va trebui să dispună de informaţii, atât asupra mediului extern, cât şi asupra propriei sale organizări. Aceste informaţii pot lua forme diferite, dar sunt departe de a fi suficiente. Managementul are nevoie de informaţii foarte precise, fie sintetice, fie detaliate, asupra mediului şi asupra lui însuşi. Informaţiile reprezintă motorul care determină adoptarea unor decizii fundamentate ştiinţific, pe baza cărora managerul acţionează în activitatea de conducere a oricărei unităţi patrimoniale.

Informaţiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoaştere, gestiune şi control a patrimoniului şi rezultatelor obţinute, formează ceea ce numim în mod obişnuit sistemul deevidenţă al întreprinderii care cuprinde trei componente:

- componenta de evidenţă tehnico-operativă;

- componenta contabilă;

- componenta statistică.

Acesta trebuie să asigure:

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute atât pentru necesităţile proprii ale unităţii patrimoniale, cât şi în relaţiile acesteia cu asociaţii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice interesate de societate;

- controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate, al procedeelor de prelucrare utilizate şi exactitatea datelor contabile furnizate;

- furnizarea informaţiilor necesarestabilirii patrimoniului naţional a execuţiei bugetului public naţional şi întocmirea balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale.

Indiferent de natura informaţiilor, acestea pot fi informaţii publice şi confidenţiale.

Informaţiile publice sunt cuprinse în documente precum bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, rapoartele explicative şi alte situaţii financiare şi sunt destinate celor ce formează mediul extern al întreprinderii. Toate aceste informaţii sunt asigurate de contabilitatea financiară sau generală.

Informaţiile confidenţiale sunt destinate uzului intern al conducerii firmei şi se regăsesc în cadrul documentelor şi analizelor, pe baza acestora fiind posibilă luarea deciziilor, furnizate de contabilitatea managerială sau contabilitatea de gestiune.

Pe plan internaţional s-au conturat în legătură cu sistemul contabil două concepţii:monistă şi dualistă. Conform concepţiei moniste există o singură contabilitate care furnizează informaţii atât mediului intern, cât şi mediului extern firmei.Concepţia dualistă susţine ideea că sistemul contabil se diferenţiază în contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune. În funcţie de tradiţiile contabile şi condiţiile de mediu economic, social, juridic şi politic, ţările lumii optează fie pentru organizarea monistă, fie pentru organizarea dualistă a contabilităţii unei întreprinderii.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate de Gestiune.docx

Alții au mai descărcat și

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Metode de calculație a costurilor

I. Caracteristici generale Doctrina și practica calculației costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea...

Economie

4.12. Operatii contabile privind stocurile 4.12.1. Operatii contabile privind materiile prime si materialele A. În cazul utilizarii inventarului...

Instituții Bancare Internaționale

Fondul Monetar International este o agentie specializata care are ca scop promovarea sigurantei economice la nivel mondial. A fost fondat în iulie...

Contabilitate de Gestiune

Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor...

Contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala...

Reglementări și supraveghere bancară

Reglementarea si supravegherea bancara de catre o autoritate independenta ale carei obligatii si drepturi sunt consfintite prin lege (legea...

Contabilitate bugetară

1.1. Diagnosticul starii actuale a contabilitatii publice din România Politica de reforma contabila s-a înfaptuit în România, odata cu adoptarea...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI

Introducere Un loc aparte în cadrul sistemului informațional al științelor economice îl ocupă contabilitatea, ea există pentru că este utilă prin...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?