Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 15277
Mărime: 121.66KB (arhivat)
Publicat de: Mina-Iacov Alexe
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Rotaru
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. CAPITOLUL I
 3. SPECIFIC AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE CALCULAŢIA
 4. COSTURILOR
 5. 1.1.Întreprinderea - sferă de acţiune pentru calculaţia costurilor 3
 6. 1.2.Definirea calculaţiei costurilor 7
 7. 1.3. Sarcinile calculaţiei costurilor 8
 8. 1.4. Clasificarea calculaţiilor privind costul producţiei 9
 9. 1.5. Cheltuielile care formează costurile 10
 10. 1.6. Determinarea rezultatului în contabilitatea de gestiune 11
 11. 1.7. Etapele de desfăsurare a lucrărilor de calculaţie a costurilor 13
 12. 1.8. Evoluţia de ansamblu a costurilor de producţie 14
 13. CAPITOLUL II
 14. OBIECTIVE GENERALE ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
 15. 2.1. Obiectivele generale ale contabilităţii de gestiune 16
 16. 2.2. Factorii care determină organizarea contabilităţii de gestiune 17
 17. 2.3. Dualismul sistemului contabil 20
 18. 2.4. Analiza performanţelor întreprinderii 21
 19. 2.5. Asigurarea informaţiilor necesare controlului de gestiune 23
 20. 2.6. Ajutor în luarea deciziilor de gestiune 24
 21. 2.7 Comparaţie între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 25
 22. CAPITILUL III
 23. STUDII DE CAZ
 24. 3.1. Prezentarea pe scurt a firmei 29
 25. 3.2. Organizarea personalului 30
 26. 3.3. Studiul de caz privind metoda pe comenzi 31
 27. 3.4. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu 45
 28. Concluzii 48

Extras din licență

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând lucrare de licenţă am considerat că mă va ajuta să-mi aprofundez cunoştinţele.

Calculaţia costurilor orientată spre control şi decizie este una dintre componentele de bază ale mecanismului unei întreprinderi profitabile.

Contabilitatea face legătura dintre activităţile economice şi factorii decizionali. Într-o primă etapă, contabilitatea măsoară activităţile economice, înregistrând datele ce o privesc pentru o utilizare viitoare. În a doua etapă, datele sunt stocate cât timp este necesar, iar apoi prelucrate pentru a deveni informaţii utile. În a treia etapă, informaţiile sunt comunicate, prin intermediul raportărilor, factorilor de decizie. S-ar putea spune că datele brute ce privesc activităţile economice reprezintă un input în sistemul contabil, iar informaţia prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă output-ul.

Furnizarea de informaţii managementului se realizează cu ajutorul contabilităţii de gestiune. Contabilii de gestiune elaborează sisteme de control intern pentru a mări eficienţa şi a preveni fraudele. Ei contribuie la planificarea, bugetarea şi controlul costurilor.

Lucrarea mea de licenţă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune ” este structurată în trei capitole, iar în capitolul întâi voi încerca să prezint specificul contabilităţii de gestiune, ce se referă la calculaţia costurilor în capitolul doi voi prezenta obiective generale ale contabilităţii de gestiune. În capitolul trei ,, Studii de caz” voi prezenta metoda pe comenzii folosită de firma ,, S.C. MAANER SRL şi elaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu.

Contabilitatea interna de gestiune este un mijloc suplimentar de control pentru organul fiscal, dar şi de autocontrol al calculaţiei costurilor de producţie de către managerul firmei.

Contabilitatea analitica şi de gestiune, prin obiectul său de studiu, procedează la cunoaşterea costurilor, studiul lor continuu, analiza şi estimarea evoluţiei lor, oferind informaţiile utile pentru diagnostic, luarea deciziilor şi previzionarea viitorului.

Obiectul şi scopul contabilităţii de gestiune îl reprezintă calcularea costului produselor sau serviciilor realizate în vederea determinarii rezultatelor analitice prin compararea costurilor cu preţurile sau tarifele practicate în scopul obţinerii de profit.

Spre deosebire de contabilitatea financiară care reprezintă modalitatea de măsurare, evaluare, cunoaştere, gestiune şi control a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată, contabilitatea de gestiune este utilă în stabilirea cauzelor de generare a profitului sau de înregistrare a pierderii. O contabilitate de gestiune bine organizată va ajuta să analizăm costurile şi rezultatele activităţii desfăşrate astfel încât să luăm măsuri eficiente de creştere a profitabilitaţii activităţii firmei pe care o reprezentaţi.

Din punct de vedere fiscal, contabilitatea de gestiune are rolul de a identifica şi de a justifica necesitatea efectuării cheltuielilor aferente veniturilor înregistrate în contabilitatea financiară, astfel încât acestea să fie încadrată la cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil.

In functie de specificul activitatii desfasurate (productie, comert, prestari de servicii, etc.), contabilitatea de gestiune asigură:

- înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, pe activitati, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit;

- calculul costului de achiziţie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate sau obţinute, al lucrarilor executate, al serviciilor prestate, al producţiei în curs de execuţie, al imobilizărilor în curs etc.

Contabilitatea de gestiune ne furnizeaza urmatoarele informatii necesare elaborarii de rapoarte şi analize interne utilizate de managementul firmei în luarea deciziilor pentru gestionarea eficientă a patrimoniului:

- informatii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru firmele care desfasoară activităţi de productie, prestari de servicii;

- informatii legate de costul bunurilor vândute pentru firmele care desfăşoară activitate de comert;

- informaţii care stau la baza bugetării şi controlului activităţii de exploatare;

- informaţii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor manageriale privind conducerea activităţii interne;

- diverse informaţii impuse de realizarea unui management performant.

Conținut arhivă zip

 • Specificul si Obiectivele Contabilitatii de Gestiune
  • Bibliografie.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.doc
  • lucrare de licenta.doc
  • ~$operta.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Calculația costurilor la SC Efil Invest SA Dârmănești

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

İ N T R O D U C E R E Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul...

Analiza Costului pe Unitatea de Produs

INTRODUCERE Analiza economică urmăreşte depistarea şi mobilizarea rezervelor de sporire a producţiei, de îmbunătăţire a calităţii produselor, de...

Metoda pe comenzi aplicată la societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Te-ar putea interesa și

Practică SC Nadin SRL Vaslui

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.NADIN S.R.L. VASLUI S.C.NADIN S.R.L. Vaslui . este o societate comercială cu capital privat, 100% român şi...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Roman

Cap.I Organizarea si functionalitatea Primariei municipiului Roman 1. Scurt istoric Institutia publica la care s-a realizat acest studiu este...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Evidența gestiunii stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Diagnosticul global strategic la SC Albalact SA

1. Întreprinderea - caracterizare strategică 1.1 Scurt istoric și descrierea succintă a întreprinderii și a sectorului de care aparține;...

Analiza și Diagnosticul Firmei - Studiu de Caz Albalact

ANALIZA ŞI DIAGNOSTICUL FIRMEI – PROIECT DE STUDIU – 1. Întreprinderea – caracterizare strategică 1.1 Scurt istoric şi descrierea succintă a...

Ai nevoie de altceva?