Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 18024
Mărime: 487.32KB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Stoica
Puncte necesare: 11
UNİVERSİTATEA CREŞTİNĂ "DİMİTRİE CANTEMİR" FACULTATEA DE FİNANŢE, BĂNCİ Şİ CONTABİLİTATE BRAŞOV SPECİALİZAREA: FİNANŢE Şİ BĂNCİ

Cuprins

 1. C U P R İ N S
 2. İ N T R O D U C E R E 1
 3. 1. COSTUL Şİ PROFİTUL INTREPRİNDERİİ 2
 4. 1.1 CONCEPTUL DE COST 2
 5. 1.1.1 Tipuri de costuri 4
 6. 1.1.2 Conţinutul costurilor 5
 7. 1.1.3 Componentele costului marginal şi al costului de producţie 9
 8. 1.2 PROFİTUL INTREPRİNDERİİ 11
 9. 1.2.1 Conceptul de profit 11
 10. 1.2.2 Tipuri de profit 11
 11. 1.2.2 Analiza profitului 12
 12. 1.2.2.1 Analiza structurală a profitului 13
 13. 1.2.2.2 Analiza factorială a profitului 14
 14. 1.3 RELAŢİA COST-PROFİT 18
 15. 1.3.1 Analiza neliniară a producţiei care maximizează profitul 18
 16. 1.3.2 Pragul de rentabilitate 21
 17. 1.3.2.1 Pragul de rentabilitate în unităţi fizice 21
 18. 1.3.2.2 Pragul de rentabilitate în unităţi valorice 22
 19. 1.4 OPTİMİZAREA RELAŢİEİ COST - PROFİT 25
 20. 1.4.1 Metoda analizei valorii 26
 21. 1.4.2 Analiza preţului 27
 22. 1.4.3 Accesarea fondurilor nerambursabile 30
 23. 2. OPTİMİZAREA RELAŢİEİ COST - PROFİT LA S.C. ALFA EXPERT S.R.L. 31
 24. 2.1 PREZENTAREA S.C. ALFA EXPERT S.R.L 31
 25. 2.1.1 Sediul societăţii şi obiectul de activitate 31
 26. 2.1.2 Repartizarea capitalului societăţii 32
 27. 2.1.3 Structura organizatorică 32
 28. 2.1.4 Piaţa de desfacere 36
 29. 2.2 SITUAŢİA FİNANCİARĂ LA S.C.ALFA EXPERT S.R.L. 39
 30. 2.2.1 Bilanţul contabil 40
 31. 2.2.2 Contul de profit şi pierdere 41
 32. 2.1.3 Notele explicative la situaţiile financiare 42
 33. 2.3 ANALİZA CHELTUİELİLOR LA S.C.ALFA EXPERT S.R.L. 42
 34. 2.3.1 Analiza cheltuielilor fixe 44
 35. 2.3.1.1 Analiza factorială a cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri 45
 36. 2.3.1.2 Estimarea nivelului probabil a cheltuielilor fixe 46
 37. 2.3.2 Analiza cheltuielilor variabile 47
 38. 2.3.2.1 Analiza factorială a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri 48
 39. 2.3.2.2 Estimarea evoluţiei probabile a cheltuielilor variabile 49
 40. 2.4 OPTİMİZAREA RELAŢİEİ COST-PROFİT LA S.C. ALFA EXPERT S.R.L. 49
 41. 2.4.1Rata rentabilităţii comerciale 50
 42. 2.4.2 Rata rentabilităţii resurselor consumate 52
 43. 2.4.3 Rata rentabilităţii economice.. . 52
 44. 2.4.4 Rata rentabilităţii financiare 54
 45. 2.4.5 Analiza pragului de rentabilitate 55
 46. 2.4.6 Analiza rezultatului net al exercitiului 56
 47. 3. CONCLUZİİ Şİ PROPUNERİ 59
 48. 3.1 CONCLUZİİ 59
 49. 3.2 PROPUNERİ 60
 50. B İ B L İ O G R A F İ E 61
 51. A N E X E 63-68

Extras din licență

İ N T R O D U C E R E

Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul timpului, noţiunea de profit a cunoscut multe definiţii. Conform lui Adam Smith, profitul este definit ca venitul economic total al întreprinderii după deducerea salariilor şi rentei financiare. Joseph Scumpeter consideră profitul ca un excedent al profitului peste cost. Costul, în concepţia lui G. Buse, este definit ca reprezentând „ consumuri de mijloace economice care se efectuează la exploatarea, întreţinerea şi administrarea de la o zi la alta în vederea menţinerii activelor angajate în organizarea unei activităţi economice”

Optimizarea reprezintă raţionamentul sau calculul ce urmăreşte găsirea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea anumitei probleme, aflarea parametrilor corespunzători maximului unei funcţii. În optimizare, întotdeauna factorul de acoperire nu scade, ori creşte ori rămâne neschimbat.

Pentru optimizarea profitului se iau în calcul măsuri de creştere a preţului de vânzare, majorarea volumului fizic al producţiei, reducerea cheltuielilor variabile unitare, reducerea cheltuielilor fixe, modificarea structurii producţiei.

Problema optimizării costurilor presupune un algoritm mai complicat, începând cu recunoaşterea şi clasificarea funcţiilor şi tipologiei sistemului şi până la aplicarea în practică a rezultatelor calculelor matematice.

Optimizarea poate avea 3 semnificaţii: succes, rezultatul acţiunii şi acţiune.

Succesul reprezintă reuşita unei afaceri, care poate consta în mai multe stări favorabile, fiind dificil de a găsi un singur rezultat pentru a defini succesul.

Rezultatul acţiunii exprimă o valoare obţinută ca urmare a unei acţiuni. Conform succesului, profitul nu reprezintă doar rezultatul măsurat al unei acţiuni, ci întregul proces de formare a performanţei.

Într-o întreprindere, atât costul cât şi profitul pot fi analizate cu ajutorul situaţiilor financiare. Pentru a fi performantă, o întreprindere trebuie să fie rentabilă (capacitatea de a obţine profit), lichidă (disponibilitatea de a-şi plăti la scadenţă datoriile pe termen scurt) şi solvabilă (capacitatea de a-şi achita datoriile pe termen lung).

Aceste informaţii se pot obţine din bilanţ, care arată poziţia financiară a întreprinderii şi din contul de profit şi pierdere, care înglobează performanţa financiară a întreprinderii.

Contul de profit şi pierdere sau contul de rezultate este o situaţie financiară prin care se măsoară şi evaluează performanţele întreprinderii activităţii unei firme în cursul unei perioade date. Măsurarea performanţelor întreprinderii vizează în mod esenţial măsurarea profitului. Profitul se determină ca diferenţă între veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate de întreprindere în timpul exerciţiului financiar.

În această lucrare am încercat să cuprind toate aspectele legate de contul de profit şi pierdere şi de ratele de rentabilitate.

Capitolul 1 al lucrării cuprinde aspecte teoretice privind costul si profitul, tipuri, componentele acestor doi indicatori dar şi analiza acestora din punct de vedere teoretic şi potrivit OMFP 3055/2009. Analiza producţiei care maximizează profitul şi analiza pragului de rentabilitate sunt alte aspecte teoretice importante în analiza costului şi profitului. Alte aspecte tratate în acest capitol sunt optimizarea relaţiei cost profit în timp de criză economică, analiza preţului şi accesarea fondurilor europene nerambursabile

Capitolul 2 conţine în subcapitolul 2.1 un scurt istoric al societăţii S.C. ALFA EXPERT S.A., sediul societăţii şi obiectul de activitate, repartizarea capitalului societăţii, structura organizatorică şi piaţa de desfacere. Subcapitolele 2.2 şi 2.3 conţin o analiză a evoluţiei situatiilor financiare, ţinând cont de datele furnizate de Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere al societăţii la 31.12.2011.

Capitolul 3 concluzii şi propuneri studiază starea întreprinderii şi sugerează câteva idei pentru viitorul activitǎţii sale economice.

1. COSTUL Şİ PROFİTUL İNTREPRİNDERİİ

1.1 CONCEPTUL DE COST

Costul reprezintă o categorie economică care se manifestă nemijlocit în producţia materială, respectiv în activitatea de creare a bunurilor materiale. O altă definiţie a costului este astfel: operaţiune, subdiviziune organizaţională, contract sau alt tip de unitate a procesului de activitate pentru care sunt cuantificate datele referitoare la costuri şi se stabileşte o metodă de determinare a costului pe procese, produse, comenzi. Costurile sunt asociate tuturor tipurilor de întreprinderi cu activitate de producţie, comercială, de servicii şi altele. Activitatea diverselor întreprinderi implică îmbinarea resurselor în scopul realizării de produse, lucrări, servicii, funcţii, activităţi etc.

În contabilitatea financiară, costul este definit ca sacrificiul făcut în scopul de a deţine un anumit bun sau serviciu. Sacrificiul poate fi măsurat prin numerarul cheltuit, proprietatea transferată, servicii prestate. İndiferent de alternativele de decizie şi de varianta adoptată de întreprindere, consumul de resurse este inevitabil. În contabilitatea managerială, termenul de cost este utilizat în mai multe sensuri, motivul fiind multitudinea tipurilor de costuri.

Preview document

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 1
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 2
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 3
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 4
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 5
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 6
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 7
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 8
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 9
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 10
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 11
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 12
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 13
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 14
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 15
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 16
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 17
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 18
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 19
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 20
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 21
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 22
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 23
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 24
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 25
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 26
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 27
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 28
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 29
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 30
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 31
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 32
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 33
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 34
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 35
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 36
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 37
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 38
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 39
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 40
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 41
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 42
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 43
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 44
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 45
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 46
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 47
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 48
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 49
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 50
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 51
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 52
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 53
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 54
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 55
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 56
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 57
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 58
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 59
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 60
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 61
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 62
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 63
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 64
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 65
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 66
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 67
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 68
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 69
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 70
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 71
Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Optimizarea Relatiei Cost-Profit in Timp de Criza Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Analiza Costului pe Unitatea de Produs

INTRODUCERE Analiza economică urmăreşte depistarea şi mobilizarea rezervelor de sporire a producţiei, de îmbunătăţire a calităţii produselor, de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?