Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18213
Mărime: 148.75KB (arhivat)
Publicat de: Alex Chelaru
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Cap. 1 PREZENTAREA S.C. “CERAMAR”S.A. BAIA MARE 4
 3. 1.1 Forma de organizare a întreprinderii 4
 4. 1.2 Obiectul de activitate a întreprinderii 4
 5. 1.3 Clienţii şi furnizorii de bunuri şi servicii 4
 6. 1.4 Resursele tehnologice şi organizarea tehnologică 5
 7. 1.5 Forţa de muncă 6
 8. 1.6 Sistemul de conducere şi organigrama societăţii comerciale 6
 9. Cap. 2 BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGIA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
 10. 8
 11. 2.1 Informaţiile financiar- contabile, componente ale informaţiilor econo-mice. Nevoia de informaţii financiar - contabile în managementul întreprinderii
 12. 8
 13. 2.2 Obiectul contabilităţii de gestiune 9
 14. 2.3 Raportul dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 12
 15. 2.4 Necesitatea organizării adecvate a contabilităţii de gestiune într-o întreprindere şi principalele sarcini ale contabilităţii de gestiune
 16. 13
 17. 2.5 Concepţii generale de organizare a contabilităţii de gestiune 15
 18. 2.5.1 Concepţia integralistă 15
 19. 2.5.2 Concepţia dualistă 16
 20. Cap. 3 COSTURILE DE PRODUCŢIE, PREŢURILE DE VÂNZARE ŞI STABILIREA RENTABILITĂŢII ACESTORA-OBIECTIVE PRIN-CIPALE ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
 21. 17
 22. 3.1 Importanţa cunoaşterii costurilor în activitatea managerială 17
 23. 3.2 Cheltuielile,elemente esenţiale ale costurilor de producţie 18
 24. 3.3 Tipologia costurilor 21
 25. Cap. 4 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN ROMÂNIA. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR, VENITU-RILOR ŞI REZULTATELOR ECONOMICE.
 26. 24
 27. 4.1 Contabilitatea decontărilor interne 25
 28. 4.2 Rolul şi funcţiile costurilor de calculaţie 27
 29. 4.3 Contabilitatea costului producţiei 30
 30. 4.4 Conţinutul şi conturile utilizate în contabilitatea financiară a cheltuielilor
 31. 32
 32. 4.5 Conţinutul şi conturile utilizate în contabilitatea financiară a veniturilor
 33. 33
 34. 4.6 Conturi de rezultate financiare 33
 35. Cap. 5 STUDIU DE CAZ PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN PARALEL A FLUXURILOR DE REZULTATE ÎN CELE DOUĂ CIRCUITE CONTABILE LA SC” CERAMAR” SA BAIA MARE
 36. 35
 37. Concluzii şi propuneri. Tendinţe actuale în contabilitatea de gestiune 60
 38. BIBLIOGRAFIE 62

Extras din proiect

INTRODUCERE

Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informaţii economice operative şi complexe. Numai astfel informaţia economică ne ajută să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale şi umane, să sesizăm şi să examinăm critic aspectele pozitive dar şi neajunsurile existente, în scopul elaborării deciziilor manageriale.

În condiţiile dualismului contabil tratarea coroborată a conturilor de rezultate din contabilitatea financiară (clasele de conturi 6 “Cheltuieli” şi 7 “Venituri”) cu conturile de gestiune (clasa 9 “ Conturi de gestiune”) se crede că este o necesitate obiectivă pentru doctrina şi practica din România. O astfel de modalitate de abordare a unei părţi însemnate dintre problemele contabile conturează un nou segment al contabilităţii şi anume contabilitatea managerială.

Contabilitatea managerială (de gestiune) vizează cu predilecţie informaţia costurilor şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli, dar poate fi extinsă şi în domeniul stocurilor de active circulante deschizând perspective largi de aplicabilitate a inventarului intermitent din contabilitatea financiară.

Conducerea operativă a unei întreprinderi trebuie să priveasca două componente şi anume: managementul calităţii şi contabilitatea managerială care să asigure în detaliu efectuarea managementului orientat către primul criteriu deoarece calitatea înseamnă caracteristici de calitate cerute de consumatori la un preţ de cost scăzut.

Într-o întreprindere, munca este generatoare de eficienţă. Cu cât este mai respectată şi mai bine gestionată, cu atât rezultatele economice vor fi mai bune, iar munca superioară poartă denumirea generică de management, care se hrăneşte cu informaţii, dintre care cele mai corecte, mai exacte, mai promte, sunt furnizate de către contabilitatea de gestiune.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA S.C. “CERAMAR”S.A. BAIA MARE

1.1 FORMA DE ORGANIZARE A ÎNTREPRINDERII

În anul 1992, în conformitate cu Certificatul de inmatriculare seria A nr. 256987 a luat fiinţă SC “Ceramar” SA, cu sediul în Baia Mare, Str. Electrolizei nr. 12.

SC “Ceramar” SA produce şi comercializează articole ceramice decorative şi pentru menaj din masă de faianţă şi teracotă.

S.C. “Ceramar” S.A. este o societate pe acţiuni cu capital privat care este organizată şi funcţionează în sistem descentralizat, având un grad mare de autonomie, organizându-şi procesele de producţie de la aprovizionarea bazei materiale necesare şi până la realizarea produselor finite şi comercializarea lor.

S.C.”Ceramar” S.A. este o societate cu capital integral privat.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII

Obiectul de activitate al întreprinderii cuprinde următoarele activităţi:

A. Activitatea de producţie constând din producţia de articole de menaj decorative şi tehnice din faianţă, ceramică roşie şi materiale ceramice de construcţii precum şi producerea, ambalarea accesoriilor pentru produsele de ceramică, suporţi metalici pentru ghivece, lămpi de iluminat cu suport ceramic şi alte articole asemănătoare.

B. Activitatea auxiliară şi de servicii constând din prestarea serviciilor de transporturi auto, precum şi execuatarea de lucrări privind întreţinerea şi repararea cuptoarelor de ceramică, executarea de lucrări de informatică, calificarea şi perfecţionarea personalului muncitor în meseriile utilizate în industria ceramicii şi sticlei.

C. Activitatea comercială constând din comercializarea produselor din faianţă la beneficiarii interni direct sau prin magazinele proprii de desfacere, ambulatoriu prin târguri, pieţe, expoziţii şi la serbările câmpenesţi sau religioase.

1.3 CLIENŢII ŞI FURNIZORII DE BUNURI ŞI SERVICII

Anual S.C.”Ceramar”S.A. Baia Mare produce în jur de nouă milioane de articole de faianţă destinată pieţei autohtone.

Principalii beneficiari sunt: S.C. Traian Constanţa, Ednimar Bucureşti, Metaltim Timişoara, Brametchim Braşov, iar principalii furnizori în funcţie de materialele principale care se achiziţionează sunt: pentru caolin şi nisip E.M. Aghireş S.A., pentru argilă S.C. Cuarţ S.A. Baia Mare, pentru dolomite S.C. Nemet Harghita S.A. Miercurea Ciuc, pentru ipsos modelaj S.C Gipsum S.R.L. Turda şi S.C. Matepa S.R.L. Oradea, pentru carbonat de bariu S.C. Bicopa S.A. Târnăveni, pentru carbonat de calciu S.C. Azomureş S.A. Târgu Mureş, pentru coloranţi şi pigmenţi S.C. Cerasit Oradea şi importuri din Germania, Finlanda şi Anglia, pentru carton şi hârtie de ambalaj S.C. Hârtia S.A. Buşteni şi S.C. Dunapack Rambox S.R.L. Sfântu Gheorghe.

1.4 RESURSELE TEHNOLOGICE ŞI ORGANIZAREA TEHNOLOGICĂ

Încă de la înfiinţare s-a pus baza pe dezvoltarea continuă a capacităţilor de producţie adaptând noi tehnologii prin care s-a reuşit în scurt timp cucerirea pietei. Prin investiţii, se continuă retehnologizarea producţiei cumpărându-se de pe pieţele de profil utilaje şi linii tehnologice performante dintre care amintim: două cuptoare de ardere rapidă Bricesco achiziţionate din Anglia; maşină automată de glazurat cu două capete achiziţionată din Germania; linii automate de fasonare de înaltă productivitate; presă vacuum-1; agregate de uscare achiziţionate din Germania.

Preview document

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 1
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 2
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 3
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 4
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 5
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 6
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 7
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 8
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 9
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 10
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 11
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 12
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 13
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 14
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 15
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 16
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 17
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 18
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 19
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 20
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 21
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 22
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 23
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 24
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 25
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 26
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 27
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 28
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 29
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 30
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 31
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 32
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 33
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 34
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 35
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 36
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 37
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 38
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 39
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 40
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 41
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 42
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 43
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 44
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 45
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 46
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 47
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 48
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 49
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 50
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 51
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 52
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 53
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 54
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 55
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 56
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 57
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 58
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 59
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 60
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 61
Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Inregistrarea Paralela a Fluxurilor de Rezultate in Cele Doua Circuite Contabile la SC Ceramar SA Baia Mare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?