Inițierea în afaceri

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 23235
Mărime: 101.88KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Nițu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Ec. Guta Anca Jarmila

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. AFACEREA ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 3
 2. 1.1. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORICUL AFACERILOR ŞI DEFINIREA NOŢIUNII DE AFACERE 3
 3. 1.2. ROLUL AFACERILOR ŞI AL OMULUI DE AFACERI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 6
 4. CAPITOLUL II. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI ACTIVITĂŢILE ANTREPRENORIALE 9
 5. 2.1. DEFINIREA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR 9
 6. 2.2. CARACTERISTICILE ÎNTREPRINZĂTORULUI ŞI TALENTUL ANTREPRENORIAL 12
 7. 2.3. ROLURILE ŞI IMPORTANŢA ÎNTREPRINZĂTORILOR 14
 8. 2.4. FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI : FACTORI MACROECONOMICI ŞI MICROECONOMICI 15
 9. 2.4.1. Factori macroeconomici 16
 10. 2.4.2. Factori microeconomici 17
 11. CAPITOLUL III. ABORDAREA UNEI AFACERI 20
 12. 3.1. ANALIZAREA UNEI POTENŢIALE AFACERI 20
 13. 3.2. CEI 7 “TIMPI” AI VÂNZĂRII AFACERILOR 22
 14. CAPITOLUL IV. IDENTIFICAREA IDEILOR DE AFACERI ŞI EVALUAREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI 24
 15. 4.1. IDENTIFICAREA IDEILOR DE AFACERI 24
 16. 4.2. CRITERII DE EVALUARE A OPORTUNITĂŢILOR 27
 17. 4.3. ERORI ÎN EVALUAREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI 29
 18. 4.4. PROCESUL DE EVALUARE A OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI 30
 19. CAPITOLUL V. FINANŢAREA NOII AFACERI 36
 20. 5.1. ESTIMAREA CERINŢELOR FINANCIARE NECESARE INIŢIERII UNEI AFACERI 36
 21. 5.2. CATEGORII DE CAPITAL NECESAR INIŢIERII AFACERILOR 38
 22. 5.3. SURSE DE OBŢINERE A FONDURILOR 39
 23. 5.3.1. Finanţarea proprie 40
 24. 5.3.2. Surse de obţinere a capitalurilor de împrumut 40
 25. 5.4. PROCESUL DE FINANŢARE A AFACERII 47
 26. CAPITOLUL VI. ALEGEREA AMPLASAMENTULUI NOII AFACERI 49
 27. 6.1. ALEGEREA ZONEI ŞI LOCALITĂŢII 49
 28. 6.2. ALEGEREA UNUI ANUMIT LOC ÎN CADRUL LOCALITĂŢII 51
 29. CAPITOLUL VII. RISCUL ÎN AFACERI 55
 30. 7.1. TIPURI DE RISC 55
 31. 7.2. STRATEGII DE GESTIONARE A RISCULUI 58
 32. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din curs

CAPITOLUL I. AFACEREA ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

1.1. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORICUL AFACERILOR ŞI DEFINIREA NOŢIUNII DE AFACERE

Originea afacerilor se pierde în negura timpului. Acestea au avut o evoluţie sinuoasă, cu perioade de glorie şi decădere. Cauza acestei evoluţii o constituie modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului. În continuare, prezentăm câteva repere mai importante din această evoluţie.

Antichitate. În vechiul Regat babilonian afacerile erau în floare. Cu două milenii înainte de Cristos a apărut Codul lui Hammurabi, care prevedea principiile de comportament şi conduită ale comercianţilor şi vânzătorilor ambulanţi. În Grecia antică, afacerile şi îndeosebi comerţul s-au dezvoltat. Totuşi, filozofii greci priveau comerţul cu dispreţ. În Roma antică deşi comerţul a fost tolerat, nu era văzut nimic nobil în această activitate.

Evul mediu. Această perioadă este una de stagnare. Sistemul feudal şi biserica catolică au inhibat dezvoltarea economică. Doar în ultima parte Evului mediu s-a înregistrat o modificare importantă, în special în oraşele-republică italiene. Comerţul fiind considerat o activitate degradantă, clerul, nobilii, militarii nu puteau face acte de comerţ. În schimb, negustorii nu aveau bani pentru a-şi desfăşura normal activitatea lor. Soluţia găsită a fost apariţia formei de asociere “societa en comandita semplice” – societatea în comandită simplă, existentă şi astăzi în unele ţări. În felul acesta, se unea capitalul nobililor, militarilor şi clerului cu priceperea negustorilor – oamenii fără de odihnă - pentru a obţine satisfacţii ambele părţi.

Capitalismul etic. Dezvoltarea urbanismului şi comerţul de peste mări au schimbat atitudinea faţă de afaceri în general şi faţă de comerţ în special. Un rol important în schimbarea opticii despre afaceri a avut şi religia.

Există două explicaţii interesante cu privire la modificările în valorile religiei şi a atitudinii acesteia faţă de afaceri.

Werner Sombart arată că iudaismul a fost cel care a avut un rol esenţial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii nu puteau deţine pământ în Europa şi le era interzis să desfăşoare activităţi în anumite domenii, ei au fost impinşi spre domeniul afacerilor. La acestea, se adaugă şi valorile iudaice: sobrietatea, economia şi autocontrolul.

Max Weber arată în lucrarea Etica protestantă şi spiritul capitalist că protestantismul a avut un rol fundamental în schimbarea atitudinii faţă de afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. Martin Luther, întemeietorul protestantismului german, a pus accent pe rolul acţiunilor individuale, interpretarea Bibliei şi importanţa muncii. Jean Calvin, fondatorul calvinismului, a subliniat valorile calvine: modestia, cumpătarea şi hărnicia. Calvin a considerat că bogăţia este un semn al graţiei divine, ea fiind agreată de Dumnezeu, dacă este obţinută prin muncă.

Modificarea atitudinii faţă de afaceri are şi explicaţii de natură economică. Apariţia, în anul 1776, a cărţii lui Adam Smith Avuţia Naţiunilor a fost esenţială pentru fundamentarea teoretică şi dezvoltarea eticii capitaliste. Smith a pledat pentru libertatea economică - principiul laissez-fair-ului - pe baza premisei că prin maximizarea interesului personal, fiecare individ va aduce beneficii şi avantaje pentru întreaga societate. “Mâna invizibilă” a pieţei şi concurenţa creată vor asigura maximizarea beneficiilor sociale, intervenţia statului fiind considerată negativă. El a argumentat că piaţa liberă este un mecanism ingenios, care este reglementat de cerere şi ofertă. Mâna invizibilă de astăzi este competiţia, care aduce preţuri mai mici, servicii mai bune, calitate superioară şi o mai mare varietate de bunuri şi servicii. Tocmai de aceea Adam Smith a fost considerat “părintele economiei”.

Un alt moment important în schimbarea atitudinii faţă de afaceri a fost apariţia darwinismului social. În anul 1858, Charles Darwin a scris cartea Originea speciilor, prin care explică evoluţia organismelor biologice de la formele inferioare de viaţă la cele superioare. Esenţa acestei teorii evoluţioniste este că cel mai bine adaptat supravieţuieşte. Acest concept s-a extins şi la societate în general, darwinismul social reliefând faptul că oamenii cei mai capabili şi mai dotaţi se vor ridica în vârful ierarhiei sociale şi aceasta este ordinea naturală a lucrurilor (homo homini lupus).

Darwinismul social a întărit etica protestantă şi conceptul laissez-fair – ului a lui Adam Smith. În acest fel, darwinismul social a prevăzut baza ideologică a omului de afaceri din ultima perioadă a secolului al XIX-lea.

Perioada contemporană. În perioada contemporană afacerile au luat o amploare fără precedent. Progresele realizate în tehnologie şi comunicaţii reduc distanţele şi timpul. Consecinţa o constituie globalizarea pieţelor, în condiţiile menţinerii specificului local. Chiar şi micile firme se implică în afaceri internaţionale. Internaţionalizarea nu mai este un apanaj doar al marilor corporaţii.

În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza şi a conduce oamenii, a dezvolta activitatea comercială printr-un plan de acţiune structurală şi a mobiliza întreaga echipă pentru a reuşi în acţiunile întreprinse.

Pentru a aborda eficient întreaga problematică a afacerilor este necesar să lămurim conţinutul noţional al afacerii.

În acest sens, relevăm faptul că dicţionarele apărute în ţara noastră dau o accepţiune total falsă noţiunii de afacere.

Astfel, definind afacerea ca „tranzacţie financiară, comercială sau industrială bazată de obicei pe speculă sau speculaţii", unele surse bibliografice au „reuşit" să creeze o imagine defavorabilă asupra conţinutului activităţilor implicate în derularea afacerilor, imagine accentuată de semnificaţia total negativă a ceea ce, îndeosebi la începutul anilor "90, multe persoane desemnează prin noţiunea de „afacerist".

Preview document

Inițierea în afaceri - Pagina 1
Inițierea în afaceri - Pagina 2
Inițierea în afaceri - Pagina 3
Inițierea în afaceri - Pagina 4
Inițierea în afaceri - Pagina 5
Inițierea în afaceri - Pagina 6
Inițierea în afaceri - Pagina 7
Inițierea în afaceri - Pagina 8
Inițierea în afaceri - Pagina 9
Inițierea în afaceri - Pagina 10
Inițierea în afaceri - Pagina 11
Inițierea în afaceri - Pagina 12
Inițierea în afaceri - Pagina 13
Inițierea în afaceri - Pagina 14
Inițierea în afaceri - Pagina 15
Inițierea în afaceri - Pagina 16
Inițierea în afaceri - Pagina 17
Inițierea în afaceri - Pagina 18
Inițierea în afaceri - Pagina 19
Inițierea în afaceri - Pagina 20
Inițierea în afaceri - Pagina 21
Inițierea în afaceri - Pagina 22
Inițierea în afaceri - Pagina 23
Inițierea în afaceri - Pagina 24
Inițierea în afaceri - Pagina 25
Inițierea în afaceri - Pagina 26
Inițierea în afaceri - Pagina 27
Inițierea în afaceri - Pagina 28
Inițierea în afaceri - Pagina 29
Inițierea în afaceri - Pagina 30
Inițierea în afaceri - Pagina 31
Inițierea în afaceri - Pagina 32
Inițierea în afaceri - Pagina 33
Inițierea în afaceri - Pagina 34
Inițierea în afaceri - Pagina 35
Inițierea în afaceri - Pagina 36
Inițierea în afaceri - Pagina 37
Inițierea în afaceri - Pagina 38
Inițierea în afaceri - Pagina 39
Inițierea în afaceri - Pagina 40
Inițierea în afaceri - Pagina 41
Inițierea în afaceri - Pagina 42
Inițierea în afaceri - Pagina 43
Inițierea în afaceri - Pagina 44
Inițierea în afaceri - Pagina 45
Inițierea în afaceri - Pagina 46
Inițierea în afaceri - Pagina 47
Inițierea în afaceri - Pagina 48
Inițierea în afaceri - Pagina 49
Inițierea în afaceri - Pagina 50
Inițierea în afaceri - Pagina 51
Inițierea în afaceri - Pagina 52
Inițierea în afaceri - Pagina 53
Inițierea în afaceri - Pagina 54
Inițierea în afaceri - Pagina 55
Inițierea în afaceri - Pagina 56
Inițierea în afaceri - Pagina 57
Inițierea în afaceri - Pagina 58
Inițierea în afaceri - Pagina 59
Inițierea în afaceri - Pagina 60
Inițierea în afaceri - Pagina 61
Inițierea în afaceri - Pagina 62
Inițierea în afaceri - Pagina 63
Inițierea în afaceri - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Initierea in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Inițierea unei afaceri - SC J'Adore Design SRL

INIŢIEREA UNEI AFACERI 1. Etapele iniţierii unei afaceri 1.1 Pregătirea documentaţiei Pentru a lansa această afacere şi pentru a putea înfiinţa...

RESURSELE ECONOMICE ȘI FACTORII DE PRODUCȚIE

CAPITOLUL I: RESURSELE ECONOMICE 1.1. DEFINŢIA RESURSELOR ECONOMICE Prin conţinutul şi rolul său economia –termen folosit sinonim cu cel de...

Microeconomie

MICROECONOMIA Definitie: Microeconomia consta in procesele, fatele, actele si comportamentele participantilor individuali la activitatea...

Costul de producție

Costul de productie reprezinta totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului factorilor de productie, care se efectueaza pentru producerea...

Interviu cu un Antreprenor

Il am “invitat in platou” pe Edi Tecsan, fondatorul GamesLine.ro si Pro Strategy Group. Inainte de a trece la interviul propriu zis trebuie sa...

Curs Economie

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMIEI Obiectivele capitolului: - Cunoaşterea principalelor reprezentări ale ideilor economice de-a lungul timpului şi...

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Managementul Riscurilor

Tema I. Introducere în teoria riscurilor 1. Analiza definiţiilor noţiunii de risc. 2. Funcţiile riscului. 3. Factorii de influenţă asupra...

Te-ar putea interesa și

Situația Tinerilor pe Piața Muncii

INTRODUCERE Evoluţia proceselor din economia Republicii Moldova din ultimii ani atestă o ameliorare relativă a situaţiei după mai mulţi ani de...

Inițierea unei afaceri - firmă de catering

REZUMAT INTRODUCTIV Cu totii am fost la nunti,la diverse receptii sau conferinte,iar singurul lucru pe care aceste evenimente il au in comun este...

Studiul privind factorii cu impact major asupra activității prezente și viitoare a întreprinderilor mici și mijlocii

INTRODUCERE Întreprinderile mici şi mijlocii ocupă un loc important atât în cadrul ecomomie internaţionale cât şi în cadrul economiei naţionale,...

Inițierea unei Afaceri

Contributia fiecarui student la realizarea proiectului Nume Precizarea capitolului sau subcapitolului respective descrierea succinta a sarcinilor...

Plan de afaceri - Inițiere în afaceri

Prezentarea afacerii 1. Prezentarea firmei - forma juridică, domeniul de activitate, locul de înființare și exploatare a afacerii, perspective de...

Inițierea unei afaceri - salon coafură

I. Tipul afacerii a) Tipul societatii comerciale 1. Denumirea agentului economic: S.C. „3M” S.R.L. Suceava 2. Forma juridica: societate...

Inițierea unei afaceri

1.a. Etapele initierii unei firme Pregatirea procesului de creare a intreprinderii Din punct de vedere legal, infiintarea unei firme presupune...

Inițierea unei afaceri

1.Tipul afacerii Societatea comerciala prezentata in aceasta lucrare are la baza obtinerea de beneficii in urma cultvarii ciupercilor Agaricus...

Ai nevoie de altceva?