Plan inovațional

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1799
Mărime: 59.29KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Șandor
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. REZUMAT
 2. 1. Date despre companie 3
 3. 2. Analiza pieţei 4
 4. 2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului inovaţional 4
 5. 2.2 Politica şi normele juridice 4
 6. 2.3 Concurenţa 4
 7. 2.4 Riscuri de piaţă
 8. 3. Produsul/serviciul 5
 9. 3.1 Descrierea produsului/serviciului inovaţional 5
 10. 3.2 Analiza SWOT 5
 11. 4. Tehnologia de producere 6
 12. 4.1.Tehnologia de producere 6
 13. 4.2.Strategia de dezvoltare produsului/serviciului 6
 14. 4.3 Riscurile procesului tehnologic
 15. 5. Promovarea produsului/serviciului 7
 16. 5.1. Strategia de promovare 7
 17. 6. Logistica 7
 18. 6.1 Localizarea 7
 19. 6.2 Furnizorii 8
 20. 7. Managementul 8
 21. 7.1 Lista personalului 8
 22. 7.2 Organigrama 8
 23. 7.3 Salariile şi beneficiile 9
 24. 8. Analiza costurilor de operare 9
 25. 8.1 Venituri anuale prognozate 9
 26. 8.2. Investiţiile necesare 9
 27. 8.3 Prognoza fluxului mijloacelor băneşti. 9
 28. 8.4 Venituri/cheltuieli 10
 29. 8.5 Pragul de rentabilitate 11
 30. 8.6 Raportul de profit şi pierderi* 12
 31. 8.7 Riscul financiar

Extras din curs

REZUMAT:

- Scurta descriere a afacerii Dvs., istoricul.

- Direcţia strategică

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.

Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.

Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.

Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.

Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

- Indicaţi necearul de finanţare de care aveţi nevoie şi sursele de la care se planifică să obţineţi investiţii.

- Enumeraţi în tabel de mai jos costurile de investiţii care vor fi utilizate din sursele financiare solicitate.

Costuri de investiţii Surse proprii Surse bugetare

1 . Clădiri

2. Echipamente

3. Maşini

4. Alte bunuri de capital

TOTAL:

1. Date despre companie

Denumirea companiei

Forma organizatorică

Adresa juridică, telefon, fax,

e-mail

Certificatul de înregistrare, licenţele, autorizaţiile. Denumirea Numărul Data

Fondatorii companiei

Numele, prenumele Funcţia în companie Cota parte din capitalul statutar, % (mai mult de 10%)

2.Analiza pieţei

2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului inovaţional

- Identificaţi segmentului de piaţă şi clienţii Dvs.

- Care este necesitatea produsului /serviciu Dvs.?

- Enumeraţi produsele/serviciile similare şi/sau identice existente la produsul /serviciul propus pe piaţă ?

- Care este tendinţa de creştere a pieţii pe următorii 5 ani ?

- Care este cota de piaţă a solicitantului, actual?

- Cum este afectată piaţa de către politica de stat?

- Aprecierea generală a pieţii şi rolul solicitantului în evoluţia pieţii.

2.2 Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Nr.

crt. TIP(program/strategie/proiect/altele) DENUMIRE MOD DE RELAŢIONARE

2.3 Concurenţa

- Identificaţi principalii concurnţi ?

- Care sunt avantajele produsului/serviciului Dvs faţă de concurenţi?

- Care este politica de preţ ai concurenţilor Dvs?

- Care este cota pe piaţă al concurenţilor Dvs?

Principalii concurenţi: Politica de preţ: Cota de piaţă Descrierea avantajelor oferite de către concurenţi

- Care este modul de promovare a produselor/serviciilor concurenţilor – publicitatea, canale de distribuire, etc.

- Cum se dezvoltă afacerea concurenţilor. ( mărimea sau micşorarea numărului cadrelor, a volumului de vînzări, a asortimentului, etc.)

3. Produsul/serviciul

3.1 Descrierea produsului/serviciului inovaţional

- Ce este de fapt produsul sau serviciul Dvs.

- Descrieţi elementul inovaţional al produsului/serviciului Dvs.

- În ce constă avantajele produsului/serviciului Dvs. şi care este diferenţa dintre produsul Dvs. faţă de cel al concurenţilor dvs.?

- Produsul Dvs. este testat/evaluat( dacă da, care sunt rezultatele?)

3.2 Analiza SWOT

Preview document

Plan inovațional - Pagina 1
Plan inovațional - Pagina 2
Plan inovațional - Pagina 3
Plan inovațional - Pagina 4
Plan inovațional - Pagina 5
Plan inovațional - Pagina 6
Plan inovațional - Pagina 7
Plan inovațional - Pagina 8
Plan inovațional - Pagina 9
Plan inovațional - Pagina 10
Plan inovațional - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Plan Inovational.docx

Alții au mai descărcat și

Investițiile în inovații - rolul și necesitatea lor pentru Republica Moldova

Introducere Globalizarea și dezvoltarea accelerată a prograsului tehnico-științific, creșterea competivității statelor impune trecerea la...

Alocarea resurselor și piața

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor 1.1.1. Coordonatele abordării...

Economie rurală

Obiectivul acestei unităţi de învăţare ????l constituie însuşirea conceptelor de muncă, importanţa economică a muncii, delimitarea...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1 -Abordări teoretico-metodologice Noţiunea de risc Definirea riscului (în accepţiune generală) Definirea riscului economic...

Bazele economiei de piață

Obiective: - prezentarea aparitia si evolutiei notiunii de economie - familiarizarea cu problematica conceptului de economie - formarea unor...

Concurența

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Modele Unifactoriale de Regresie

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra...

Te-ar putea interesa și

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES...

Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale

În sistemul bancar, activitatea bancară se bazează pe relaţiile de piaţă şi reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice a unui stat....

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la SC Hotel Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Planificarea afacerii în unitățile economice - Studiu de caz SC Pescarom SRL

CAPITOLUL I. ROLUL PLANIFICĂRII AFACERII CA SUBSISTEM AL GESTIUNII ÎNTREPRINDERII 1.1. Particularitățile planificării în economia tranzitorie...

Plan de Afaceri

1. Conceptul planificării afacerilor În abordarea tradiţională a conceptului de planificare a afacerilor, planul de afaceri este definit ca “… un...

Cercetarea Fundamentală și Aplicativă ca Sursă de Inovație

Capitolul I Introducere 1.1 Definirea termenilor de cercetare-dezvoltare şi inovare Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, denumite...

Cadrul Legal al IMM-urilor în România

Motto: "Nu poti invata pe nimeni nimic. Poti doar sa ajuti oamenii sa descopere." Galileo Galilei CAP. I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL IMM-URILOR....

Metode de Management

1. Definirea şi clasificarea metodelor de management Apariţia metodelor de management şi diversificarea acestora a cunoscut un proces îndelungat...

Ai nevoie de altceva?