Modele Unifactoriale de Regresie

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: pdf, xls
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3055
Mărime: 581.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Razvan Barbulescu

Extras din curs

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil

În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra

Cheltuielilor de Consum ale unei familii, au fost înregistrate, pentru 10 familii, valorile

următoarelor variabile:

Y – Cheltuielile de Consum ale familiei;

X – Venitul Disponibil al familiei.

Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150

X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Fiecare familie a fost selectată, la întâmplare, dintr-un grup de familii cu un venit net

disponibil fixat. Valorile celor două variabile sunt exprimate în 1000 unităŃi monetare

(u.m.), astfel încât prima familie câstigă 80000 u.m. si consumă 70000 u.m. anual.

a) Să se reprezinte grafic datele de observaŃie si să se comenteze legătura dintre cele două

variabile.

b) Pe baza datelor de la nivelul esantionului, să se determine ecuaŃia de regresie liniară

care modelează legătura dintre cele două variabile. După estimarea parametrilor

modelului, să se interpreteze rezultatele obŃinute.

c) Să se verifice dacă modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare

tabelară:5,32 pentru un nivel de semnificaŃie de 0,05).

d) Să se testeze semnificaŃia statistică a parametrilor modelului si să se determine

intervalele de încredere pentru parametrii modelului (valoare tabelară: 2,306 pentru un

nivel de semnificaŃie de 0,05).

e) Să se măsoare intensitatea legăturii dintre cele două variabile cu ajutorul coeficientului

de corelaŃie si al raportului de corelaŃie; să se testeze semnificaŃia indicatorilor utilizaŃi.

f) În ce măsură, variaŃia cheltuielilor de consum este influenŃată de venitul disponibil al

familiei, pe baza modelului de regresie determinat?

g) Să se previzioneze cheltuielile medii de consum ale unei familii, în ipoteza că venitul

disponibil este 100.

h) Să se previzioneze cheltuielile de consum ale unei familii, în ipoteza că venitul

disponibil este 100.

a Pentru a identifica existenŃa unei relaŃii de dependenŃă între variabilele analizate, ca si

forma si sensul relaŃiei de dependenŃă, construim diagrama împrăstierii datelor. Pentru a

crea o diagramă a datelor trebuie să stabilim care variabilă ar trebui să apară pe axa

orizontală. În analiza de regresie, variabila explicativă apare totdeauna pe axa orizontală

iar variabila explicată pe axa verticală.

Folosim Excel pentru a efectua calculele pentru estimarea unui model de regresie.

Valorile observate pentru variabilele Y si X sunt introduse în coloanele B si C.

Reprezentăm grafic perechile de puncte observate ( , ) i i x y .

Selectăm: Insert/Chart/XY(Scatter)…

Se constată că între variabilele X si Y există o legătură directă si liniară.

b A rezultat că putem considera că între cele două variabile există o relaŃie de forma:

y x i n i i i =α + β +ε , = 1,2,..., .

Pentru a determina estimatorii a si b (sau αˆ si βˆ ) ai parametrilor α si β , rezolvăm

sistemul de ecuaŃii normale ale lui Gauss.

  

+ =

+ =

Σ Σ Σ

Σ Σ

i i i i

i i

a x b x x y

an b x y

2

  

+ =

+ =

1700 322000 205500

10 1700 1110

a b

a b

SoluŃiile sistemului se pot obŃine folosind metoda determinanŃilor:

Preview document

Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 1
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 2
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 3
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 4
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 5
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 6
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 7
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 8
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 9
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 10
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 11
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 12
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 13
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 14
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 15
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 16
Modele Unifactoriale de Regresie - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Model1 Consum-Venit Model unifactorial.pdf
  • Model1 Date Consum-Venit.xls
  • Model2 Cerere Album-Pret Album Excel.pdf
  • Model2 Date Cerere-Pret.xls
  • Model3 Date Vizitatori-Spoturi.xls
  • Model3 Nr.Vizitatori-Nr.Spoturi Publicitare Excel.pdf

Alții au mai descărcat și

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Modelul Regresiei Liniare Multiple

MODELUL REGRESIEI LINIARE MULTIPLE Identificarea modelului - Identificarea econometrică constă în alegerea unei forme a funcţiei matematice...

Aplicație regresie , econometrie

1. Pentru un magazin de mobilă s-au cules date privind numărul de spoturi publicitare difuzate şi numărul vizitatorilor (mii pers.) timp de 14...

Domeniile Econometriei

1) CE ESTE ECONOMETRIA? Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte...

Econometrie - Curs 3

RELUÂND IDEEA DE LA PRIMUL CURS Firesc este ca adresându-te unui student de anul II (viitor absolvent), de la acesta să te aştepţi să posede: a)...

Statistică descriptivă

Capitolul 1. OBIECTUL STATISTICII. CONCEPTE DE BAZĂ. 1.1. Obiectul statisticii Statistica este ştiinţa care se ocupă cu descrierea şi analiza...

Curs econometrie - regresii

Considerăm din nou modelul Ci=aVi+b+εi. Să presupunem că procedura utilizată, pornind de la informaţia deţinută, adică de la cuplurile (Ci,Vi),...

Regresie multiplă

În analiza raportului dintre cererea şi oferta unui produs vom putea studia cantitatea cerută pentru un anumit produs numai în funcţie de preţ,...

Te-ar putea interesa și

Studiul influenței consumului efectiv al gospodăriilor populației și al formării brute de capital fix asupra PIB-ului

1. SCOPUL LUCRARII Aceasta lucrare isi propune sa studieze starea Economica a Romaniei,prin descrierea evoulutiei unor indicatori,in decursul...

Analiza Legăturilor Dintre Fenomene

1. Introducere În urma prelucrării datelor de observaţie, acestea se constituie sub forma seriilor. Dacă datele sunt organizate sub forma unor...

Consumului efectiv al gospodăriilor populației și al formării brute de capital fix asupra PIB-ului trimestrial

Aceasta lucrare isi propune sa studieze starea Economica a Romaniei, prin descrierea evoulutiei unor indicatori, in decursul anilor 2000-2010 si a...

Studiu econometric Eviews

Introducere Produsul intern Brut este indicatorul sintetic cel mai reprezentativ care exprima nivelul de evoluție al economiei naționale. Pentru...

Proiect Econometrie

1. Să se selecteze un anumit judeţ sau regiune de dezvoltare şi să se constituie o baza de date cu satele existente. 2. Să se reprezinte grafic...

Econometrie

1.În sens larg econometria reprezintă: a) verificarea ipotezelor statistice şi cuantificarea estimaţiei b) totalitatea modelelor stochastice –...

Răspunsuri examen econometrie

1. Ecomometria ca metoda de cercetare cantitativa. Econometrie în mod literal înseamnă măsurări economice. Este o combinaţie între economie,...

Statistică

1 ISTORICUL, OBIECTUL, METODA ŞI CONCEPTELE STATISTICII 1.1. Scurt istoric al evoluţiei statistice Pentru a pune în evidenţă rolul statisticii ca...

Ai nevoie de altceva?