Prețuri și tarife

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 17605
Mărime: 113.16KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Chiriac
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Tema 1: Conceptul, esenţa şi rolul preţurilor în economie

1.1 Abordarea conceptului de preţ în teoria economică

1.2 Funcţiile preţului

1.3 Sistemul de preţuri

1.4 Tipurile preţurilor şi clasificarea lor

1.5 Factorii de influenţă şi procesul formării preţurilor

Preţul desemnează un concept multidimensional care, prin valenţele sale economic şi psihologice, se dovedeşte a fi atît un instrument macroeconomic, cît şi unul microeconomic pe care întreprinderea îl poate utiliza ca element de bază în deciziile sale strategice şi tactice.

În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii, preţul deţine un rol special, de maximă importanţă pentru atingerea obiectivului final pe care şi-l propune – maximizarea profitului.

Ca instrument al pieţei şi un indicator esenţial al realităţii economico-sociale preţul pieţei reprezintă o cantitate de monedă pe care cumpărătorul este dipus şi poate să o ofere producătorului în schimbul bunului pe care acesta îl poate oferi.

În economia contemporană preţul se poate manifesta prin diverse forme ale sale:

- tarif – în cazul serviciilor;

- taxă – în cazul plăţilor la buget sau alte instituţii de stat;

- impozit – ca preţ al dreptului de a cîştiga bani;

- salariu – preţ al muncii;

- dobîndă – ca preţ pentru utilizarea banilor împrumutaţi;

- dividende – preţ al capitalului acţionar ş.a.

Preţurile, „creaţie” a producţiei de schimburi de mărfuri, au devenit o categorie economică de prim rang sub raportul complexităţii şi intercondiţionării lor cu alte categorii şi procese economice, cu dinamica globală a dezvoltării economico-sociale a unei ţări. Preţurile sunt cuvinte întâlnite pretutindeni, oriunde şi oricând, cu o frecvenţă pe care nu o au ceilalţi termeni economici. Orice individ sau agent economic plăteşte sau/ încasează zilnic nenumărate preţuri.

În domeniul economic prezenţa preţului este evidentă, fiindcă în categoria de preţ sunt întrunite toate problemele de dezvoltare economică: producţia, mărfurile, munca, informaţia, capitalul, investiţiile, transporturile, serviciile, folosirea pământului etc. aceste relaţii au făcut şi fac din problema analizei naturii preţurilor o formă frecventă de investigare ştiinţifică a lor.

La baza definirii preţului stă conceptul de valoare, aceasta fiind abordată în viziuni diferite ce corespund anumitor şcoli şi curente de gîndire economică, evidenţiindu-se în acest sens, trei orientări (teorii) principale:

Teoria utilităţii marginale

Teoria obiectivă

Teoria subiectivă

Conform primei teorii valoarea unei mărfi este determinată de utilitatea pe care

consumatorii o atribuie bunurilor dorite, mărimea ei fiind o funcţie şi a rarităţii mărfii

respective. Cu alte cuvinte, aşa cum afirma Stanley Jevons, bunurile nu au valoare pentru că ele costă, ci oamenii le atribuie o valoare pentru că au nevoie de ele. Utilitatea apare în relaţia dintre bunuri şi nevoile oamenilor. Bunurile economice nu sunt utile în acelaşi grad şi ca atare valoarea este dată nu numai de intensitatea dorinţelor omului ci şi de raritatea lor. Valoarea apare ca întruchipare a două elemente: unul subiectiv – dorinţă, şi altul obiectiv – raritatea. Ca măsură a preţuirii serveşte acel ultim grad de satisfacere a nevoii, reflectat de către utilitatea marginală, care îi dă astfel valoarea. Mecanismul concret de formare a valorii se bazează pe legile cererii şi ofertei: cererea este funcţie de utilitate, iar oferta funcţie de raritate (care determină mărimea sacrificiului necesar pentru obţinerea lui).

Conform teoriei obiective, la baza valorii unui bun stă raritatea acestuia, precum şi cheltuielile de muncă vie şi materializată implicate de realizarea sa. Legătura dintre muncă, valoare şi preţ este redată de Adam Smith în „Avuţia Naţiunilor”. El evidenţiază faptul că la baza preţului stă munca depusă pentru dobîndirea acestuia.

Teoria obiectivă a fost adoptată şi de către clasicii englezi W.Petty şi D.Ricardo. D.Ricardo face distincţia între valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb. Prima nu o poate crea pe a doua, din moment ce lucrurile cele mai utile (aerul, apa) sunt cele care nu a valoare de schimb, iar bunurile avînd o mare valoare de schimb (aurul, briliantele) sunt puţin utile. Utilitatea este condiţia necesară a valorii, însă nu şi măsura acesteia. D.Ricardo pune în evidenţă expresia monetară a preţului, aceasta semnificînd suma de bani pentru care un produs poate fi schimbat.

K.Marx preia teoria valorii de la clasicii englezi, absolutizînd rolul muncii, în special al celei fizice în crearea valorii. El neagă rolul utilităţii bunurilor ca factor determinant al valorii, utilitatea fiind considerată o premisă a acesteia. Munca reprezintă singura măsură reală care poate servi la aprecierea şi compararea valorii tuturor mărfurilor, ea constituind preţul real al unei mărfi, iar cantitatea de bani defineşte preţul nominal al acesteia.

Teoria subiectivă consideră că la baza valorii, reprectiv a preţurilor se află utilitatea bunurilor. Precursorii unei astfel de teorii au fost neoclasicii, reprezentaţi în special de L.Walras, C. Menger ş.a. În conformitate cu această abordare, valoarea este determinată de utilitatea marginală, precum şi de raritatea bunului respectiv. Indiferent de cantitatea de muncă depusă pentru obţinerea unui bun economic, acesta capătă valoare numai în măsura în care este cerut de piaţă datorită utilităţii sale. (utilitate şi util nu sunt sinonime). Ei conferă cererii un rol determinant în determinarea valorii de schimb şi a preţului. Valoarea unei mărfi este cu atît mai ridicată cu cît ultima unitate consumată din aceasta are o utilitate mai mare.

Astfel, putem susţine că susţinătorii teoriei obiective se situează pe poziţia ofertanţilor, dorind să-şi recupereze cheltuielile ocazionate de munca încorporată, în timp ce adepţii teoriei subiective susţin interesele consumatorilor, preţul fiind un indicator al utilităţii şi rarităţii produsului, pe de o parte şi al sovabilităţii cererii pe de altă parte.

O poziţie de compromis între aceste două abordări este susţinută de către A.Marshall. Ideea fundamentală a acesteia constă în aceea că la formarea preţului oferta participă în aceeaşi măsură ca şi cererea.

În concluzie putem menţiona că preţul reprezintă cantitatea de bani pe care cumpărătorul o plăteşte în schimbul unei unităţi de bun economic, suma pentru transferarea drepturilor de proprietate asupra unui bun de la o persoană la alta.

Preview document

Prețuri și tarife - Pagina 1
Prețuri și tarife - Pagina 2
Prețuri și tarife - Pagina 3
Prețuri și tarife - Pagina 4
Prețuri și tarife - Pagina 5
Prețuri și tarife - Pagina 6
Prețuri și tarife - Pagina 7
Prețuri și tarife - Pagina 8
Prețuri și tarife - Pagina 9
Prețuri și tarife - Pagina 10
Prețuri și tarife - Pagina 11
Prețuri și tarife - Pagina 12
Prețuri și tarife - Pagina 13
Prețuri și tarife - Pagina 14
Prețuri și tarife - Pagina 15
Prețuri și tarife - Pagina 16
Prețuri și tarife - Pagina 17
Prețuri și tarife - Pagina 18
Prețuri și tarife - Pagina 19
Prețuri și tarife - Pagina 20
Prețuri și tarife - Pagina 21
Prețuri și tarife - Pagina 22
Prețuri și tarife - Pagina 23
Prețuri și tarife - Pagina 24
Prețuri și tarife - Pagina 25
Prețuri și tarife - Pagina 26
Prețuri și tarife - Pagina 27
Prețuri și tarife - Pagina 28
Prețuri și tarife - Pagina 29
Prețuri și tarife - Pagina 30
Prețuri și tarife - Pagina 31
Prețuri și tarife - Pagina 32
Prețuri și tarife - Pagina 33
Prețuri și tarife - Pagina 34
Prețuri și tarife - Pagina 35
Prețuri și tarife - Pagina 36
Prețuri și tarife - Pagina 37
Prețuri și tarife - Pagina 38
Prețuri și tarife - Pagina 39
Prețuri și tarife - Pagina 40
Prețuri și tarife - Pagina 41
Prețuri și tarife - Pagina 42
Prețuri și tarife - Pagina 43
Prețuri și tarife - Pagina 44
Prețuri și tarife - Pagina 45
Prețuri și tarife - Pagina 46
Prețuri și tarife - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Tema 1 Conceptul, esenta si rolul preturilor in economie.doc
  • Tema 2..doc
  • Tema 3 Preturi si Tarife doc.doc
  • Tema 4 Preturi si Tarife.doc
  • Tema 5 Preturi si tarife.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Prețul și Formarea Acestuia

Capitolul 1. Preţul. Funcţiile preţului 1.1. Preţul Preţul reprezintă valoarea la care se tranzacţionează bunurile într-o economie de piaţă, se...

Întreprinderile mici și mijlocii

Noţiunea de întreprindere Întreprinderea reprezintă o verigă de bază a economiei,este o unitate economica cu un patrimoniu propriu, care dispune...

Prețul - modalități de formare

I. Noţiuni introductive Apariţia schimbului a atras după sine folosirea mai bună a bogăţiilor, a forţei de muncă şi a capacitaţilor productive...

Implicarea deciziilor de preț asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor

Implicaţiile deciziilor de preţ asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor 1) Politica, strategia şi tactica preţurilor la...

Conceptul privind Costul Capitatului

1. Conceptul privind costul capitatului În economia de piaţă unul din factorii de bază ai producerii îl reprezintă capitalul. De rând cu costul...

Microeconomie

3 - Piata. Cererea si Oferta - explicarea rolului pietei în mecanismul de functionare si dezvoltare economica; - analiza cererii si ofertei -...

Prețul

Nu exista fenomen econ care sa aiba loc pe piata la care sa nu fie implicat si pretul. Pretul = instrum care permite manifestarea celorlalte categ...

Te-ar putea interesa și

Prognoza unor indicatori ai nivelului de trai

CAPITOLUL I CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND NIVELUL DE TRAI SI CALITATEA VIETII 1.1. Caracterizarea generala a nivelului de trai si a calitatii...

Metodologii Manageriale Tarom SA

1 PREZENTARE GENERALA 1.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI Compania Nationala TAROM a luat fiinta in 1954. Compania Nationala Aeroportul...

Analiza Mediului de Afaceri a Firmei Turistice

ARGUMENT In aceasta lucrare este prezentata analiza mediului de afaceri a firmei turistice. Analiza mediul de afaceri a firmei turistice cuprinde...

Prețuri și tarife

INTRODUCERE Conceptul de preţ în economia de piaţă contemporană Privit în termeni generali, preţul poate reprezenta o sumă de bani primită sau...

Marketingul în domeniul turismului - firma SC Normandia SRL

INTRODUCERE Conceptul de marketing Din perspectivă etimologică, cuvântul “marketing” reprezintă participiul prezent al verbului “to market” care,...

Formarea și funcțiile prețului în turism

Capitolul 1. Preturile si tarifele in turism 1.1 Definirea preturilor si tarifelor Pretul reprezinta un element fundamental al politicii de...

Metodologia stabilirii tarifelor la o pensiune turistică

1. Consideratii teoretice Teoria preturilor si cererii, elaborata si sofisticata asa cum este ea, are putina relevanta directa si utilitate...

Tarifele hoteliere și politica de vânzare

Capitolul I: Preturi si tarife in turism 1. Preturi si tarife practicate in turism Pretul, expresia baneasca a valorii sau utilitatii marfurilor...

Ai nevoie de altceva?