Probele de Audit

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7257
Mărime: 38.61KB (arhivat)
Publicat de: Jenel Popa
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Conceptul de probe de audit 2
 2. Probele de audit adecvate si suficiente 3
 3. Utilizarea informatiilor in obtinerea probelor de audit 6
 4. Proceduri de audit pentru obţinerea probelor de audit 8
 5. Inspecţia înregistrărilor şi a documentelor 10
 6. Inspecţia imobilizărilor corporale 11
 7. Observarea 11
 8. Intervievarea 11
 9. Confirmarea 12
 10. Recalcularea 13
 11. Reefectuarea 13
 12. Proceduri analitice 13
 13. Data intrării în vigoare 13
 14. Perspectiva sectorului public 13

Extras din curs

Probele de audit – Totalitatea informatiior obtinute de auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia de audit. Probele de audit cuprind documentele justificative si inregistrarile contabile care stau la baza situatiilor financiare, precum si alte informatii.

Conceptul de probe de audit

« Probele de audit » reprezinta totalitatea informatiilor utilizate de auditor pentru emiterea unei concluzii pe care este bazata opinia de audit, si includ toate informatiile continute in evidentele contabile care stau la baza situatiilor financiare si a altor informatii. Nu se asteapta ca auditorii sa abordeze toate informatiile care exista. Probele de audit, care sunt cumulative ca natura, includ probe de audit obtinute din procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului si pot include probe de audit obtinute din alte surse, cur ar fi misiunile de audit anterioare si procedurile unei firme de control al calitatii pentru acceptarea clientilor si continuarea contractelor cu clientii deja existenti.

Evidentele contabile includ, in general evidentele inregistrarilor initiale si evidentele justificative, cum ar fi verificari si inregistrari ale transferurilor electronice de fonduri ; facturi ; contracte ; registrul jurnal si registrul inventar, inregistrarile contabile si alte ajustari ale situatiilor financiare care nu sunt reflectate in inregistrarile contabile oficiale ; alte evidente cum ar fi documente de lucru si foi de calcul care justifica alocarile costurilor, calculele, reconcilierile si prezentarile de informatii. Inregistrarile din evidentele contabile sunt adesea initiate, inregistrate, procesate si raportate in forma electronica. In plus, evidentele contabile pot face parte din sisteme integrate care distribuie date si asigura suport pentru toate aspectele legate de obiectivele de raportare financiara, operatiuni si conformitate a unei entitati.

Conducerea este responsabila de întocmirea situaţiilor financiare pe baza evidenţelor contabile ale entităţii. Auditorul obţine unele probe de audit testând evidenţele contabile, de exemplu, prin intermediul analizei şi revizuirii, re-efectuind procedurile urmate in procesul de raportare financiara şi reconciliind categoriile şi

aplicaţiile aferente ale aceloraşi informaţii. Prin efectuarea unor astfel de proceduri de audit, auditorul poate stabili daca evidentele contabile sunt consecvente la nivel intern şi sunt in concordanta cu situaţiile financiare. Totuşi, datorită faptului că evidentele contabile de sine stătătoare nu furnizează suficiente probe de audit pe care sa se fundamenteze o opinie de audit asupra situaţiilor financiare, auditorul obtine si alte probe de audit.

Alte informaţii pe care auditorul le poate utiliza ca probe de procese verbale ale şedinţelor; confirmări de la terţe parti; rapoarte ale analiştilor; date comparabile cu privire la concurenţi (etalonare); manuale de control; informaţii obţinute de auditor din proceduri dc audit precum intervievările, observaţia şi inspecţia; precum şi alte informaţii constatate de auditor sau disponibile acestuia care îi permit să emită concluzii in urma unui raţionament valid.

Probele de audit adecvate si suficiente

Gradul de suficienţă este măsura cantităţii probelor de audit. Gradul de adecvare este măsura calităţii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si credibilitatea acestora pentru justificarea categoriilor de tranzacţii, a soldurilor de conturi, prezentărilor de informaţii şi afirmaţiilor aferente sau pentru detectarea denaturărilor de la nivelul acestora. Cantitatea probelor de audit necesare este influenţată de riscul de denaturare (cu cat riscul este mai mare, cu atat mai multe probe de audit este probabil să fie cerute) şi, de asemenea, de calitatea unor asemenea probe de audit (cu cât calitatea este mai ridicată, cu atat mai puţine probe vor fi cerute). In consecinţa, gradul de suficienţă şi gradul de adecvare al probelor de audit sunt interrelaţionate. Totuşi, simpla obţinere a unei cantităţi mai mari de probe de audit nu poate compensa calitatea slabă a acestora.

Preview document

Probele de Audit - Pagina 1
Probele de Audit - Pagina 2
Probele de Audit - Pagina 3
Probele de Audit - Pagina 4
Probele de Audit - Pagina 5
Probele de Audit - Pagina 6
Probele de Audit - Pagina 7
Probele de Audit - Pagina 8
Probele de Audit - Pagina 9
Probele de Audit - Pagina 10
Probele de Audit - Pagina 11
Probele de Audit - Pagina 12
Probele de Audit - Pagina 13
Probele de Audit - Pagina 14
Probele de Audit - Pagina 15
Probele de Audit - Pagina 16
Probele de Audit - Pagina 17
Probele de Audit - Pagina 18
Probele de Audit - Pagina 19
Probele de Audit - Pagina 20
Probele de Audit - Pagina 21
Probele de Audit - Pagina 22
Probele de Audit - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Probele de Audit
  • Probele de audit (2).doc
  • Probele de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Criză zonei euro

ABSTRACT: Această lucrare analizează situaţia actuală a sistemului Uniunii Economice şi Monetare în pragul unei noi extinderi şi, mai ales, în...

Supravegherea Bancară

Tema 9: Supravegherea bancară I. Supravegherea bancară. Nivele de supraveghere bancară. II. Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale....

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Managementul calității

TERMINOLOGIE - „corespunzator pentru utilizare“ (Joseph Moses Juran, cel mai apreciat expert contemporan în managementul calitatii); -...

Procesul modelării

PROCESUL MODELĂRII PROCESUL MODELĂRII Cercetarea economică a evoluat în timp şi se derulează faptic de la observare la descriere formală, la...

Achiztii - Subiecte

1. Factorii cheie de succes care au dus la dezvoltarea achizitiilor sunt: 1) Căutarea competitivităţii Motivele principale sunt urmatoarele: a)...

Curs de Audit

Controlul intern : concept, tipuri, principii , obiective. 1. Conceptul de control intern. Etimologia cuvântului control provine din expresia...

Te-ar putea interesa și

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Auditul Financiar Contabil privind Stocurile

Etapa 1. Prezentarea Cadrului legislativ normativ privind stocurile Principalele acte normative: OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor...

Metode, Tehnici și Probe de Audit Financiar Contabil

INTRODUCERE În present prin audit se inţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Auditul Financiar Privind Imobilizările Corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind imobilizările corporale - IAS16 Imobilizări...

Probe de Audit

Probele de audit 1. Conceptul de probe de audit Auditorul trebuie sa obtina suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil sa emita...

Probe de Audit

Probele de audit reprezintă totalitatea informațiilor utilizate de auditor cu scopul emiterii unei concluzii pe care se bazează opinia de audit și...

Ai nevoie de altceva?