Termotehnică

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 210 în total
Cuvinte : 31807
Mărime: 4.64MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAP. 1-TERMODINAMICA GAZELOR PERFECTE. TRANSFORMARI DE STARE, CURGEREA GAZELOR, PRINCIPIILE I ŞI II ALE

TERMODINAMICII

ŞIMBOLURI UTILIZATE ŞI UNITATI DE MASURA ÎN S. I.

m [kg]- masa; M [kg/kmol] - masa molară; n [kmol] - cantitatea de substanţă.

t [0 C] - temperatura relativă; T [K] - temperatura absolută.

R=8314 [ J/kmol K] – constantă generală(universală) a gazelor.

VM =22,414 [Nm3/kmol] - volumul molar al unui kmol.

A, S [m2] - arie, secţiune.

I [J] - entalpie; i- - entalpie specifică.

c [J/kg K] - capacitate calorică specifică (caldură specifică).

- capacitate calorică specifică medie.

cM [J/kmol K} – capacitate calorică specifică molară.

cV [J/kg K] - capacitate calorică la volum constant.

cp [J/kg K] - capacitate calorică la presiune constantă.

L [J] - lucru mecanic; [J/kg] - lucru mecanic specific.

c, w, u [m/s] - viteză; [m] - lungime.

C [J/K] - capacitate calorică.

d [m] - diametru ; de [m] - diametru echivalent.

E [ J] – energie; e [J/kg] - energie specifică.

Ex [J] - exergie ; ex [J/ kg] – exergie specifică.

[kg/s] - debit masic.

F[N] - forţă ; n - îndicele transformării politropice(exponent politropic).

g [m/s2] - acceleraţie grarvitaţională ; n [rot/mîn] - turaţie.

Hi [J/kg] - putere calorifcă înferioară a combustibilului.

Hs [J/kg] - putere calorică superioară a combustibilului.

p [Pa, N/m2] - presiune ; pB[Pa, N/m2] - presiune barometrică. pd [Pa, N/m2] – presiune dinamică ; ps [Pa, N/m2] – presiune statică.

α [1/K] - coeficient de dilatare termică; α, λ- coeficient de debit.

P[W] - putere ; γ [1/K] - coeficient de dilatare volumică ; exponent adiabatic.

δ [m] - grosime.

Q[J] – caldură ; [ W] - flux termic; [W/m2] - densitatea fluxului termic.

ε - eficienţă frigorifică.

r, lv [J/kg] - caldură de vaporizare(condensare).

r [J /kgK] - costantă specifică a gazului.

ηt - - randament termic ; ηc - randamentul ciclului Carnot; ηi - randament îndicat.

ηa - randament adiabatic; ηm - randament mecanic; ηe - randament electric.

S [J/K] - entropie; s[J/kg K] – entropie specifică.

U [J] - energie internă; u [J/kg] - energie internă specifică.

V [m3] - volum; v [m3/kg] - volum specific; [m3/s] – debit volumic.

μ [kg/m∙s] – vâscozitate dinamică; - vâscozitate cinematică.

μi - - participaţie masică; - participaţie volumică.

- raport de presiune ; ρ [kg/m3] - densitate.

- tensiune superficială; τ [s] - timp; ω [rad/s] - viteza unghiulară.

Problema 1.1

La presiunea p=3 bari şi temperatura t=100 0C, o cantitate de H2 ocupă volumul V=5m3. Se cer:

a. Cantitatea de H2 în kg, kmoli şi Nm3;

b. Constantă specifică r a hidrogenului şi densitatea sa;

c. Căldurile specifice şi ale hidrogenului la temperatura de 00C; (MH2=2kg/kmol, =1,4).

Rezolvare:

a.

b.

c.

Problema 1.2

Presiunea atmosferică citită la un barometru cu mercur este de 745 mmHg. Să se exprime valoarea acestei presiuni în mm H2O, kgf/m2, kgf/cm2, atm, at şi bar.

Rezolvare:

Se utilizează relaţia: ; pentru exprimare în mm H2O, se scrie egalitatea :

Deci: pb = 10132 mm H2O = 10132 kgf/m2 = 1,0132 kgf/cm2.

Preview document

Termotehnică - Pagina 1
Termotehnică - Pagina 2
Termotehnică - Pagina 3
Termotehnică - Pagina 4
Termotehnică - Pagina 5
Termotehnică - Pagina 6
Termotehnică - Pagina 7
Termotehnică - Pagina 8
Termotehnică - Pagina 9
Termotehnică - Pagina 10
Termotehnică - Pagina 11
Termotehnică - Pagina 12
Termotehnică - Pagina 13
Termotehnică - Pagina 14
Termotehnică - Pagina 15
Termotehnică - Pagina 16
Termotehnică - Pagina 17
Termotehnică - Pagina 18
Termotehnică - Pagina 19
Termotehnică - Pagina 20
Termotehnică - Pagina 21
Termotehnică - Pagina 22
Termotehnică - Pagina 23
Termotehnică - Pagina 24
Termotehnică - Pagina 25
Termotehnică - Pagina 26
Termotehnică - Pagina 27
Termotehnică - Pagina 28
Termotehnică - Pagina 29
Termotehnică - Pagina 30
Termotehnică - Pagina 31
Termotehnică - Pagina 32
Termotehnică - Pagina 33
Termotehnică - Pagina 34
Termotehnică - Pagina 35
Termotehnică - Pagina 36
Termotehnică - Pagina 37
Termotehnică - Pagina 38
Termotehnică - Pagina 39
Termotehnică - Pagina 40
Termotehnică - Pagina 41
Termotehnică - Pagina 42
Termotehnică - Pagina 43
Termotehnică - Pagina 44
Termotehnică - Pagina 45
Termotehnică - Pagina 46
Termotehnică - Pagina 47
Termotehnică - Pagina 48
Termotehnică - Pagina 49
Termotehnică - Pagina 50
Termotehnică - Pagina 51
Termotehnică - Pagina 52
Termotehnică - Pagina 53
Termotehnică - Pagina 54
Termotehnică - Pagina 55
Termotehnică - Pagina 56
Termotehnică - Pagina 57
Termotehnică - Pagina 58
Termotehnică - Pagina 59
Termotehnică - Pagina 60
Termotehnică - Pagina 61
Termotehnică - Pagina 62
Termotehnică - Pagina 63
Termotehnică - Pagina 64
Termotehnică - Pagina 65
Termotehnică - Pagina 66
Termotehnică - Pagina 67
Termotehnică - Pagina 68
Termotehnică - Pagina 69
Termotehnică - Pagina 70
Termotehnică - Pagina 71
Termotehnică - Pagina 72
Termotehnică - Pagina 73
Termotehnică - Pagina 74
Termotehnică - Pagina 75
Termotehnică - Pagina 76
Termotehnică - Pagina 77
Termotehnică - Pagina 78
Termotehnică - Pagina 79
Termotehnică - Pagina 80
Termotehnică - Pagina 81
Termotehnică - Pagina 82
Termotehnică - Pagina 83
Termotehnică - Pagina 84
Termotehnică - Pagina 85
Termotehnică - Pagina 86
Termotehnică - Pagina 87
Termotehnică - Pagina 88
Termotehnică - Pagina 89
Termotehnică - Pagina 90
Termotehnică - Pagina 91
Termotehnică - Pagina 92
Termotehnică - Pagina 93
Termotehnică - Pagina 94
Termotehnică - Pagina 95
Termotehnică - Pagina 96
Termotehnică - Pagina 97
Termotehnică - Pagina 98
Termotehnică - Pagina 99
Termotehnică - Pagina 100
Termotehnică - Pagina 101
Termotehnică - Pagina 102
Termotehnică - Pagina 103
Termotehnică - Pagina 104
Termotehnică - Pagina 105
Termotehnică - Pagina 106
Termotehnică - Pagina 107
Termotehnică - Pagina 108
Termotehnică - Pagina 109
Termotehnică - Pagina 110
Termotehnică - Pagina 111
Termotehnică - Pagina 112
Termotehnică - Pagina 113
Termotehnică - Pagina 114
Termotehnică - Pagina 115
Termotehnică - Pagina 116
Termotehnică - Pagina 117
Termotehnică - Pagina 118
Termotehnică - Pagina 119
Termotehnică - Pagina 120
Termotehnică - Pagina 121
Termotehnică - Pagina 122
Termotehnică - Pagina 123
Termotehnică - Pagina 124
Termotehnică - Pagina 125
Termotehnică - Pagina 126
Termotehnică - Pagina 127
Termotehnică - Pagina 128
Termotehnică - Pagina 129
Termotehnică - Pagina 130
Termotehnică - Pagina 131
Termotehnică - Pagina 132
Termotehnică - Pagina 133
Termotehnică - Pagina 134
Termotehnică - Pagina 135
Termotehnică - Pagina 136
Termotehnică - Pagina 137
Termotehnică - Pagina 138
Termotehnică - Pagina 139
Termotehnică - Pagina 140
Termotehnică - Pagina 141
Termotehnică - Pagina 142
Termotehnică - Pagina 143
Termotehnică - Pagina 144
Termotehnică - Pagina 145
Termotehnică - Pagina 146
Termotehnică - Pagina 147
Termotehnică - Pagina 148
Termotehnică - Pagina 149
Termotehnică - Pagina 150
Termotehnică - Pagina 151
Termotehnică - Pagina 152
Termotehnică - Pagina 153
Termotehnică - Pagina 154
Termotehnică - Pagina 155
Termotehnică - Pagina 156
Termotehnică - Pagina 157
Termotehnică - Pagina 158
Termotehnică - Pagina 159
Termotehnică - Pagina 160
Termotehnică - Pagina 161
Termotehnică - Pagina 162
Termotehnică - Pagina 163
Termotehnică - Pagina 164
Termotehnică - Pagina 165
Termotehnică - Pagina 166
Termotehnică - Pagina 167
Termotehnică - Pagina 168
Termotehnică - Pagina 169
Termotehnică - Pagina 170
Termotehnică - Pagina 171
Termotehnică - Pagina 172
Termotehnică - Pagina 173
Termotehnică - Pagina 174
Termotehnică - Pagina 175
Termotehnică - Pagina 176
Termotehnică - Pagina 177
Termotehnică - Pagina 178
Termotehnică - Pagina 179
Termotehnică - Pagina 180
Termotehnică - Pagina 181
Termotehnică - Pagina 182
Termotehnică - Pagina 183
Termotehnică - Pagina 184
Termotehnică - Pagina 185
Termotehnică - Pagina 186
Termotehnică - Pagina 187
Termotehnică - Pagina 188
Termotehnică - Pagina 189
Termotehnică - Pagina 190
Termotehnică - Pagina 191
Termotehnică - Pagina 192
Termotehnică - Pagina 193
Termotehnică - Pagina 194
Termotehnică - Pagina 195
Termotehnică - Pagina 196
Termotehnică - Pagina 197
Termotehnică - Pagina 198
Termotehnică - Pagina 199
Termotehnică - Pagina 200
Termotehnică - Pagina 201
Termotehnică - Pagina 202
Termotehnică - Pagina 203
Termotehnică - Pagina 204
Termotehnică - Pagina 205
Termotehnică - Pagina 206
Termotehnică - Pagina 207
Termotehnică - Pagina 208
Termotehnică - Pagina 209
Termotehnică - Pagina 210
Termotehnică - Pagina 211
Termotehnică - Pagina 212
Termotehnică - Pagina 213
Termotehnică - Pagina 214
Termotehnică - Pagina 215
Termotehnică - Pagina 216
Termotehnică - Pagina 217
Termotehnică - Pagina 218
Termotehnică - Pagina 219
Termotehnică - Pagina 220

Conținut arhivă zip

 • Termotehnica
  • CAP1-3.doc
  • CAP4-5.doc
  • CAP6-7.doc
  • CAP8.doc
  • CAP9.doc

Alții au mai descărcat și

Întreținerea elementelor de execuție pentru sisteme de reglare automată

1.ARGUMENT Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Utilizarea sistemului Matlab - pentru aplicații grafice

1. Generalitati MATLAB este un mediu de programare si un limbaj de înalta performanta utilizat în tehnica care integreaza calcul numeric, grafica...

Servomecanisme

Structura si functionarea sistemelor de pozitionare În aplicatiile industriale foarte adesea este necesara realizarea unor pozitionari precise...

Măsurări Electrice și Electronice

Cap.1. STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR ELECTRONICE DE MASURARE CU APARATURA PROGRAMABILA 1.1. CONSIDERATII GENERALE În...

Mașini electrice1

Convertoare de energie Mica Mare Randamentul Forma semnalului conversiei Cantitate de energie electrica Traductoare Ce este împortant ?...

Mașini electrice

Transformatorul electric este un aparat electromagnetic static, având doua sau mai multe înfasurari electrice cuplate magnetic care transforma...

Teoria câmpului electric

CONSIDERATII GENERALE 1.1. CÂMPUL SI SUBSTANTA Substanta si câmpul sunt forme fizice fundamentale, în stânsa conexiune, sub care se prezinta...

Bazele măsurătorilor electrice

Comunicarea si actiunea sunt doua laturi fundamentale ale activitatii omenesti. Comunicarea vehiculeaza în principal prin informatie, pe când...

Te-ar putea interesa și

Termotehnică și instalații termice

1)Tremodinamica tehnica este disciplina ce studiaza procesele ce se desfasoara in masinile si instalatiile termice,procese in care schimburile de...

Termotehnică

Curs 1. Capitolul 1. Notiuni fundamentale 1.1.Obiectul termodinamicii Termodinamica este o stiinta fenomenologica care studiaza “forma termica”...

Termotehnică în construcții

CURS 1 TERMOTEHNICĂ Istoric. Noțiuni utile În fizica aristoteliană căldura era considerată una dintre caracteristicile active ale unui corp....

Combustibili termotehnică

Noţiune, tipuri, resurse, bilanţuri de combustibil Sursa principală de energie pe Pământ este Soarele. În urma reacţiilor de fuziune nucleară ce...

Termotehnică

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul termodinamicii si legile fundamentale Termodinamica este o parte a fizicii al carei obiect de studiu îl...

Termotehnică

1. NOȚIUNI DE BAZĂ 1.1. Obiectul și metodele termotehnicii Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice, care se ocupă cu studiul...

Termotehnică navală

Unitatea de învățare nr. 1 NOTIUNI GENERALE DE TERMOCINETIC???? Cuprins: Obiectivele unității de învățare nr. 1 2 Problematica tratată 1.1...

Noțiuni de termodinamică și termotehnică

Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice care se ocupă cu studiul mișcării termice și al proceselor care produc modificări ale...

Ai nevoie de altceva?