Traductoare

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4291
Mărime: 894.48KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Moldoveanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Traductorul ,numit şi elementul sensibil sau senzor , este un element cu ajutorul căruia valoarea unei variabile (temperatură ,debit, concentraţie ş.a) este transpusă pe un semnal purtător de informaţie (tensiune electrică, curent, presiune ş.a) în vederea utilizării sale în aparate de vizulizare a informaţiei sau în diverse dispozitive de semnalizare, de reglare, de protecţie. La baza concepţiei şi funcţionării unui astfel de element stă o anumită proprietate sau fenomen care permite să se pună în evidenţă mărimea variabilei traduse (măsurate).

Clasificare

Traductoarele sunt de o mare diversitate . Ele pot fi clasificate după numeroase criterii.

- Cel mai frecvent se apelează la clasificarea după variabila tradusă . După acest criteriu distingem traductoare de : temperatură , debit,nivel,presiune, concentraţie , densitate , pH ş.a .

- în alte cazuri ,este oportună o clasificare după proprietăţile sau fenomenele care stau la baza funcţionării lor. După acest criteriu , distingem traductoare bazate pe: deformaţia elastică ,variaţia rezistenţei electrice, generarea unei tensiuni electrice cu variabila măsurată ş.a.

- Dupa natura fenomenelor ce stau la baza concepţiei şi funcţionării traductoarelor ,distingem două categorii : Traductoare generatoare şi traductoare parametrice.

Traductoarele generatoare generează ele însele un semnal purtător de informaţie ,dependent de mărimea variabilei traduse, folosind pentru acesta energie din mediul în care se află . În astfel de traductoare se speculează efecte ale altor fenomene ca inducţia electromagnetică , generarea unei tensiuni termoelectromotoare ,emisia electronică ,etc.

Traductoare parametrice pune în evidenţă mărimea variabilei traduse prin modificarea unuia din parametrii săi: rezistenţa electrică ,capacitatea electrică ,lungimea sau volumul său.

- După natura semnalului purtător de informaţie , dat de traductor, deosebim: traductor de tip analogic ( cu semnal de ieşire continuu) şi traductoare de tip discret, adică binare (logice) sau numerice.

Caracteristici

Performantele traductoarelor pot fi apreciate după anumite caracteristici, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

- sensibilitate şi domeniul de măsurare. Prin sensibilitate se întelege variaţia semnalului de ieşire al traductorului raportată la o variaţie unitară a variabilei traduse. Sub aspect geometric, sensibilitatea reprezinta panta caracteristicii statice a traductorului , care exprimă dependenţa dintre semnalul de ieşire şi variabila tradusă;

- pragul de insensibilitate este definit ca o limită inferioara a variaţiei variabilei traduse ,care produce o variaţie sesizabilă a semnalului de ieşire. Un traductor trebuie să aibă o sensibilitate cât mai mare şi un prag de insesibilitate cât mai mic în tot domeniul de măsurare ;

- precizia şi fidelitatea ,adică obţinerea unui semnal care să exprime cât mai exact mărimea variabilei măsurate şi să nu fie influenţat de acţiunea (perturbaţiile) mediului ambiant sau a altor factori interni sau externi ;

- reproductibilitatea şi fiabilitatea ,adică proprietatea de menţinere în timp,la funcţionare repetată, a aceleiaşi dependenţe dintre semnalul de ieşire şi mărimea variabilei măsurate ,fără defecţiuni ale traductorului care să necesite reparaţii ;

- unidirectionalitatea şi transmisibilitatea la distanţă a semnalului de ieşire, adică proprietatea în virtutea căruia montarea traductorului nu influenţează negativ nici variabila tradusă şi nici buna funcţionare a elementului cu care se conectează traductorul ,chiar dacă acesta se află la distanţă faţă de traductor;

- simplitate în construcţie şi exploatare;

- cost , etc.

Unele traductoare nu satisfac în întregime cerinţele unui traductor ideal, îndeosebi cerinţele privind sensibilitatea, puterea semnalului de ieşire ,transmisibilitatea la distanţă ,insensibilizarea la acţiunea mediui ambiant ,ş.a . Pentru a satisface pe deplin una sau mai multe din aceste cerinţe ,traductorul se completează cu anumite elemente pentru amplificare ,pentru compensarea erorilor cauzate de mediul ambiant , în unele cazuri , aceste elemente de completare constituie ele însele anumite traductoare.

Traductoare de Temperatură

Temperatura unui corp (solid,lichid,gazos) poate fi determinată pe baza influenţei acesteia asupra unei proprietăţii a corpului respectiv sau al altuia pus în contact cu el şi care reprezină elementul sensibil al traductorului .Se foloseşte acea proprietate care variază foarte mult cu temperatura corpului de măsurat şi foarte puţin cu alţi factori . Astfel de proprietăti sunt: variaţia cu temperatura a tensiunii termoelectromotoare , a rezistenţei electrice , a dimensiunilor geometrice , a intensitătii radiaţiilor termice etc.

Traductoare termoelectrogeneratoare

La baza funcţionării acestui tip de traductoare ,denumite şi termocupluri, stau efectele Peltier-Thomson asupra unui cuplu din două metale cu proprietăţii termoelectrice cât mai diferite (fig 1.1).

Un termocuplu se obţine prin sudarea la câte unul din capetele a doi electrozi A şi B , din metale diferite, dintre care unul are un număr de electroni liberi mai mare decât celălant.

Preview document

Traductoare - Pagina 1
Traductoare - Pagina 2
Traductoare - Pagina 3
Traductoare - Pagina 4
Traductoare - Pagina 5
Traductoare - Pagina 6
Traductoare - Pagina 7
Traductoare - Pagina 8
Traductoare - Pagina 9
Traductoare - Pagina 10
Traductoare - Pagina 11
Traductoare - Pagina 12
Traductoare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Traductoare.doc

Alții au mai descărcat și

Aparate electrice

Energia electrica este în prezent un indicator cu privire la calitatea vietii locuitorilor Planetei, care intervine cotidian în activitatile...

Sisteme de Reglare Vectorială ale Mașinilor Asincrone

MODELUL BIFAZAT AL MASINII ASINCRONE Pentru realizarea unor sisteme de actionare reglabile este necesara obtinerea unui model matematic unitar,...

Algoritmi de optimizare în ingineria electrică

CURSUL NR. 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA OPTIMIZĂRII. CLASIFICAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE. FORMA STANDARD A UNEI PROBLEME DE OPTIMIZARE. 1....

Amplificatoare

2. CIRCUITE ELECTRONICE FUNDAMENTALE 2.1 Amplificatoare 2.1.1 Introducere. Generalitati Prin amplificare întelegem procesul de marire a...

Noțiuni generale despre electrotehnică

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pentru a sublinia importanta insuşirii cunostinţelor din domeniul ingineriei electrice, este necesar sa se arate că forma...

Circuite de Curent Continuu

CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de...

Introducere în ingineria electrică

Partea A. ELECTRICITATE SI MAGNETISM. NOTIUNI FUNDAMENTALE. Aceasta prima parte introduce marimile specifice electromagnetismului si unele...

Te-ar putea interesa și

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

ARGUMENT Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor...

Traductoare Rezistive

INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de cele din...

Traductoare de Presiune

ARGUMENT În acesta lucrare voi aprofunda tema “Traductoare de presiune”. Scopul lucrării constă în cunoaşterea structurii şi principiul de...

Traductoare utilizate în automatizări

Argument Electronica si automatizari – cuvinte cu rezonanta vasta in lume - joaca un rol de frunte si ca ramura industriala se situeaza prioritar...

Studiul traductoarelor de temperatură

1. Noţiuni generale Prin aparat de măsurat se înţelege acel dispozitiv care stabileşte o dependenţă între mărimea de măsurat şi o altă mărime ce...

Traductoare de temperatură bazate pe efecte termoelectrice-termocupluri

Aparatele electronice pentru măsurarea mărimilor neelectrice, deşi de o mare diversitate, au în general o structură comună care este prezentată,...

Traductoare Inductive

1. Traductoare inductive de proximitate În scopul măsurării mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic, este necesară de obicei...

Traductoare. Rolul traductoarelor și părților componente. Traductoare de presiune - posibilități de utilizare în industria alimentară

Traductoare Pentru măsurarea mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic este necesară, de cele mai multe ori, convertirea...

Ai nevoie de altceva?