Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4078
Mărime: 641.63KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Stoian
Puncte necesare: 0

Extras din curs

INTRODUCERE

Sistemul electroenergetic (SEE) este format din elemente trifazate care asigură producerea, transportul, transformarea, distribuţia şi alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Sistemul electroenergetic, ca şi componentă a sistemului energetic, prezintă o serie de trăsături specifice, particulare care determină modele şi tehnici de studiu specifice.

În cadrul unui sistem electroenergetic se pot selecta două componente principale:

- Reţeaua pasivă sau reţeaua de transport şi distribuţie a energiei electrice, formată din linii electrice trifazate şi transformatoare, conectate la borne conform schemei de conexiuni;

- Reţeaua elementelor dinamice, formată din elemente active: generatoare sincrone şi receptoarele de energie electrică (consumatori).

Proiectarea, exploatarea şi conducerea operativă a sistemelor electroenergetice au ca principal obiectiv asigurarea funcţionării sigure din punct de vedere tehnic, la un nivel de calitate a energiei electrice corespunzător şi eficiente din punct de vedere economic.

Obiective

Organizarea sarcinilor de lucru

DEFINIREA ŞI STRUCTURA SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Definirea sistemului electroenergetic. Instalaţii de producere a energiei electrice. Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice. Instalaţii de utilizare a energiei electrice şi auxiliare

Noţiunea de sistem cunoaşte o largă utilizare în diverse domenii. În sens general, un sistem se defineşte ca fiind o grupare de elemente organizate astfel încât să execute, la comandă, o funcţie determinată. Definiţia înglobează o mare varietate de sisteme: fizice (sisteme de telecomunicaţii, de transport, procese de fabricaţie), economice (distribuirea de produse, servicii) sau biologice.

Sistemul energetic reprezintă ansamblul activităţilor de producere, transport şi consum a energiei de toate formele, organizate pe un anumit teritoriu. Sub acest ultim aspect, se poate vorbi despre sisteme energetice regionale, naţionale şi continentale. Producerea si consumul de energie sunt procese de transformare a energiei dintr-o formă în altă formă.

Energia primară reprezintă forma sub care energia se găseşte în natură: energia combustibililor fosili, energia hidraulică a apei, energia eoliană, energia solară, energia nucleară.

Energia utilă denumeşte formele sub care omul utilizează energia, diferite de formele în care aceasta se găseşte în natură: energia termică, energia mecanică, energia radiantă, energia chimică.

În procesul de transformare a formelor de energie primară în energie utilă se utlilizează forme de energie intermediară, cum este energia electrică cu o serie de proprietăţi care devin avantaje faţă de alte forme de energie:

- Se obţine uşor din alte forme de energie;

- Se transformă uşor şi cu randamente ridicate în alte forme de energie;

- Se transmite economic şi practic instantaneu la distanţe mari;

- Este o formă de energie curată, fără impact major asupra mediului ambiant;

- Se distribuie la un număr mare de consumatori de puteri diferite cu ajutorul reţelelor electrice.

Energia electrică este forma de energie intermediară care se poate transforma în toate formele de energie utilă.

Preview document

Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 1
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 2
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 3
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 4
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 5
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 6
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 7
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 8
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 9
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 10
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 11
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 12
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 13
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 14
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 15
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 16
Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Regimurilor de Funcționare ale unui Sistem Electroenergetic

1.Construirea schemei de principiu a sistemului propus Sistemul electroenergetic a fost conceput astfel: a)în cadrul sistemului există: -5 NG(2...

Studiul unui Sistem Electroenergetic

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC Indroducere Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în...

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

Evoluția sistemelor energetice spre rețele electrice inteligente

Rezumat. Electricitatea a devenit universala în lumea modernă de astăzi. Acest lucru s-a realizat prin continua dezvoltare a sistemelor electice...

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013...

Regulatoare

Introducere Lucrarea urmareste sa faca o prezentare generala a regulatoarelor, sa ofere o clasificare a acestora si sa prezinte solutii...

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică,...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Te-ar putea interesa și

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Determinarea curenților de scurtcircuit în vederea alegerii aparaturii de protecție la o navă de tip petrolier de 80.000 TDW

Capitolul 1. Descrierea generala a navei. M/S Margara este o nava de tip petrolier, a carei constructie a inceput in 1 Noiembrie 1998 prin...

Automatizarea Centralelor Termice-Electrice

.1.SCURT ISTORIC: Sistemele de incalzire centrala au fost folosite inca din trecut,chiar incepand cu anul 100 ,prin conducerea aerului cald prin...

Calitatea Energie Electrice

Introducere Plecând de la conceptul de energie vom incerca de a trata şi aprofunda problemele complexe ale degradării calitative şi cantitative a...

Calitatea Energiei Electrice în Sisteme Electroenergetice

1. Generalitati. Calitatea, conform definiţiei formulate de ISO (International Standard Organisation), reprezintă totalitatea caracteristicilor şi...

Alimentarea cu energie electrică a fabricii de aglomerare a combinatului metalurgic

Nr. crt. Denumirea secţiei 1 Depozit de minereu mărunt 800 2 Cantină 220 3 Laboratoare 80 4 Secţia de reparaţie mecanice 5 Staţie de...

Ai nevoie de altceva?