Echipamente electrice - suport curs 2018

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 16 fișiere: pdf
Pagini : 403 în total
Cuvinte : 73586
Mărime: 36.71MB (arhivat)
Publicat de: Crisan C.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică

- ponderea energiei primare transformate în energie electrică este în prezent de peste 40% (a se vedea Figura 1)

Figura 1 - Ponderea energiei electrice în consumul anual mondial de energie

~ 40 %

TOE (tonne of oil equivalent) TEP (tonă echivalent petrol)

În principiu ea este egală cu energia chimică eliberată prin arderea unei tone de petrol. 1 TEP = 11,63 MWh (exact)

Echipamente electrice 3

Figura 2

- Figura 2 conține un exemplu de grafic orar al producției, consumului și soldului de energie electrică (Cifrele din partea de sus a tabelului corespund momentului de timp marcat de cursorul vizibil pe grafic)

- Se poate observa că: PRODUCȚIA = CONSUM + SOLD , SOLD-ul fiind energie exportată (dacă este negativ sau energie importată dacă este pozitiv).

- Deoarece energia electrică nu poate fi stocată la scara unui întreg sistem energetic, puterea produsă într-un anumit moment de timp trebuie consumată pentru a menține stabilitatea sistemului.

- Dacă puterea generată depășește consumul - frecvența sistemului are tendința să crească (generatoarele sincrone se “ambalează“ - viteza de rotație este mai mare decât cea de sincronism)

- Dacă puterea generată este mai mică decât puterea consumată frecvența are tendința să scadă (generatoarele sincrone decelerează - viteza de rotație este mai mică decât cea de sincronism) .

- În ambele situații este pusă în pericol stabilitatea sistemului.

- Sunt reprezentate separat graficele orare ale producției de energie electrică

- din surse clasice (termo, hidro, nuclear)

- din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasă/biogaz)

Explicații Figura 2

- SEE (sistem electroenergetic) este partea electrică a sistemului energetic (SE), care începe de la generatoarele electrice și include succesiunea de instalații și echipamente care aduc energia electrică până la bornele receptoarele electrice SEE constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanții la piața de energie electrică

SE - sistem energetic SEE - sistem electroenergetic

- SE (sistemul energetic) reprezintă ansamblul instalațiilor destinate producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice

Părți componente ale sistemului energetic (SE)

EP-sursa de energie primară; IP-instalație primară (preprocesează sursa de energie primară); ITr-instalație de transport a sursei de energie primară; MP-mașină primară (turbină cu abur, turbină cu apă, etc.); GS-generator sincron;

CE - centrală electrică ansamblu de clădiri, mașini, aparate, instrumente și conducte, care servesc la producerea energiei electrice cu ajutorul generatoarelor electrice sau prin conversie directă a energiei solare.

- În centralele electrice, diverse forme de energie din resursele primare se transformă succesiv, cu ajutorul unor mașini și agregate în energie mecanică și ulterior în energie electrică.

SEV-stație de evacuare; SD-stație de distribuție; PT-post de transformare; LT-linie de transport; LD-linie de distribuție; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune

Tipuri de stații de transformare

Rețea electrică

RE - rețeaua electrică (principalele părți componente)

- Energia electrică necesară alimentării consumatorilor din SEN este produsă de generatoarele din centralele electrice (GS) la nivel de medie tensiune (6-24) kV.

- Legătura dintre sursele de energie electrică (GS) și consumatori este asigurată de instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice, adică de rețeaua electrică (RET- de transport respectiv RED- de distribuție)

- Rețeaua electrică este alcătuită din următoarele elemente principale: linii electrice aeriene (LEA) și în cablu (LEC), stații și posturi de transformare, circuite secundare de comandă, protecție și control, instalații de automatizare etc.

- În transportul energiei electrice se impune folosirea tensiunilor înalte (220 - 400 kV) sau foarte înalte (> 400 kV), deoarece pierderile de putere activă la transportul energiei electrice sunt invers proporționale cu pătratul tensiunii la care funcționează rețeaua electrică de transport (vezi slide-ul 9)

- În cadrul SEN, instalațiile de producere, transport distribuție și utilizare a energiei electrice sunt interconectate într-un anumit mod și au un regim comun și continuu de producere și consum a energiei electrice (vezi Figura de slide-ul 10).

Preview document

Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 1
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 2
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 3
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 4
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 5
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 6
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 7
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 8
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 9
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 10
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 11
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 12
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 13
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 14
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 15
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 16
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 17
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 18
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 19
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 20
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 21
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 22
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 23
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 24
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 25
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 26
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 27
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 28
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 29
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 30
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 31
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 32
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 33
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 34
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 35
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 36
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 37
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 38
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 39
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 40
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 41
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 42
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 43
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 44
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 45
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 46
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 47
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 48
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 49
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 50
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 51
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 52
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 53
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 54
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 55
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 56
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 57
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 58
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 59
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 60
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 61
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 62
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 63
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 64
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 65
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 66
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 67
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 68
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 69
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 70
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 71
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 72
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 73
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 74
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 75
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 76
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 77
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 78
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 79
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 80
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 81
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 82
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 83
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 84
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 85
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 86
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 87
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 88
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 89
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 90
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 91
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 92
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 93
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 94
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 95
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 96
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 97
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 98
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 99
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 100
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 101
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 102
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 103
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 104
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 105
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 106
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 107
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 108
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 109
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 110
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 111
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 112
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 113
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 114
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 115
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 116
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 117
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 118
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 119
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 120
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 121
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 122
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 123
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 124
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 125
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 126
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 127
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 128
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 129
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 130
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 131
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 132
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 133
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 134
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 135
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 136
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 137
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 138
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 139
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 140
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 141
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 142
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 143
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 144
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 145
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 146
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 147
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 148
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 149
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 150
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 151
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 152
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 153
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 154
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 155
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 156
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 157
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 158
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 159
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 160
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 161
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 162
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 163
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 164
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 165
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 166
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 167
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 168
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 169
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 170
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 171
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 172
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 173
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 174
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 175
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 176
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 177
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 178
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 179
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 180
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 181
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 182
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 183
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 184
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 185
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 186
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 187
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 188
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 189
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 190
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 191
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 192
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 193
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 194
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 195
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 196
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 197
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 198
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 199
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 200
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 201
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 202
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 203
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 204
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 205
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 206
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 207
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 208
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 209
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 210
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 211
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 212
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 213
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 214
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 215
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 216
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 217
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 218
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 219
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 220
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 221
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 222
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 223
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 224
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 225
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 226
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 227
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 228
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 229
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 230
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 231
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 232
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 233
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 234
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 235
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 236
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 237
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 238
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 239
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 240
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 241
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 242
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 243
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 244
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 245
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 246
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 247
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 248
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 249
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 250
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 251
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 252
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 253
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 254
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 255
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 256
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 257
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 258
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 259
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 260
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 261
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 262
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 263
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 264
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 265
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 266
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 267
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 268
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 269
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 270
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 271
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 272
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 273
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 274
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 275
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 276
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 277
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 278
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 279
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 280
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 281
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 282
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 283
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 284
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 285
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 286
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 287
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 288
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 289
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 290
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 291
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 292
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 293
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 294
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 295
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 296
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 297
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 298
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 299
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 300
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 301
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 302
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 303
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 304
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 305
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 306
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 307
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 308
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 309
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 310
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 311
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 312
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 313
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 314
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 315
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 316
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 317
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 318
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 319
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 320
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 321
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 322
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 323
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 324
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 325
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 326
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 327
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 328
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 329
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 330
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 331
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 332
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 333
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 334
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 335
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 336
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 337
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 338
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 339
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 340
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 341
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 342
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 343
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 344
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 345
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 346
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 347
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 348
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 349
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 350
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 351
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 352
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 353
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 354
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 355
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 356
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 357
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 358
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 359
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 360
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 361
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 362
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 363
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 364
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 365
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 366
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 367
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 368
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 369
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 370
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 371
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 372
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 373
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 374
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 375
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 376
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 377
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 378
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 379
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 380
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 381
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 382
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 383
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 384
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 385
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 386
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 387
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 388
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 389
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 390
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 391
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 392
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 393
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 394
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 395
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 396
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 397
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 398
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 399
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 400
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 401
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 402
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 403
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 404
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 405
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 406
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 407
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 408
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 409
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 410
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 411
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 412
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 413
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 414
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 415
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 416
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 417
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 418
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 419
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 420
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 421
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 422
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 423
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 424
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 425
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 426
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 427
Echipamente electrice - suport curs 2018 - Pagina 428

Conținut arhivă zip

 • EE-c11a-Simboluri-MarimiNominale-note-2017.pdf
 • EE-c11a-Simboluri-Scheme-2018.pdf
 • EE-c11b-Clasificare-Subansambluri-2018.pdf
 • EE-c12a-aparate-comutatie-separatoare-2018.pdf
 • EE-c12a-Separatoare-IT-note-2018.pdf
 • EE-c12b-aparate-comutatie-intreruptoare-2018.pdf
 • EE-c12c-alte-echipamente-2018.pdf
 • EE-c1-intro-2018.pdf
 • EE-c2-FED-1-2018.pdf
 • EE-c3-FED-2-2018.pdf
 • EE-c4-FED-3-2018.pdf
 • EE-c5-CONTACTE-1-2018.pdf
 • EE-c6-CONTACTE-2-2018.pdf
 • EE-c7+c8-CONTACTE-3-2018.pdf
 • EE-c9+c10-ARC-2018.pdf
 • EE-CUPRINS-2018.pdf

Alții au mai descărcat și

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

Evoluția sistemelor energetice spre rețele electrice inteligente

Rezumat. Electricitatea a devenit universala în lumea modernă de astăzi. Acest lucru s-a realizat prin continua dezvoltare a sistemelor electice...

Stația electrică - Vâlcea Nord

Statia electrica de 110kV Valcea Nord 1. Prezentare Situată la intrarea în municipiul Rm. Vâlcea, pe DN 7, intrarea dinspre Sibiu, staţia 110kV...

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013...

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică,...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Sisteme Electrice

Sa se analizeze stabilitatea la mici perturbati si stabilitatea tranzitorie pentru sistemul electroenergetic cu trei noduri sistem a carui schema e...

Managementul Riscului în Sistemele Energetice

DESCRIEREA GENERALĂ A UNUI SISTEM ELECTROENERGETIC Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări,...

Ai nevoie de altceva?