Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21236
Mărime: 284.44KB (arhivat)
Publicat de: Luciana Mircea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

PROBLEME ENERGETICE GENERALE ALE INSTALAŢIILOR ELECTROTERMICE

1.1. Instalaţii şi echipamente electrotermice

1.1.1. Forme de energie primară şi posibilităţi de transformare

Diferitele forme disponibile de energie primară ca şi posibilităţile de conversie în energie electrică sunt indicate în fig.1.1. În aceeaşi figură pot fi identificate, într-o formă generală, corelaţiile dintre diferitele forme ale energiei: termică, chimică, mecanică şi electrică. Se observă faptul că energia ajunge la consumatori, după una sau mai multe transformări, în funcţie de specificul diverselor categorii de utilizatori, electrici sau neelectrici.

Orice transformare a energiei este însoţită de pierderi şi deci poate fi caracte-rizată prin randament.

Instalaţiile care asigură conversia energiei determină însă şi o serie de perturbaţii asupra mediului ambiant [1.1] precum:

• poluarea mediului înconjurător (chimică, termică, acustică, electromagnetică, radioactivă, estetică); prin măsuri adecvate nivelul de poluare trebuie limitat la nivele acceptate prin norme internaţionale;

• modificări ale scoarţei terestre (lacurile de acumulare ale hidrocentralelor);

• blocarea zonelor în care se amplasează instalaţiile de conversie.

1.1.2. Echipamente electrotermice. Indicatori caracteristici

1.1.2.1. Probleme generale

Echipamentul electric se defineşte ca fiind orice dispozitiv folosit pentru producerea, transformarea, distribuţia sau utilizarea energiei electrice. Receptoarele electrice sunt echipamente electrice care transformă energia electrică în alte forme de energie. Receptoarele electrice se împart în receptoare de iluminat (lămpi electrice) şi receptoare de putere care pot fi electromecanice (motoare electrice, electroventile), electrotermice (cuptoare electrice, utilaje de sudare) sau electrochimice (băi de electroliză).

Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interco-nectate prin diferite legături electrice, plasate într-un spaţiu dat, formând un tot unitar şi având un scop funcţional bine determinat.

Procesele în care energia termică (căldura) obţinută din energia electrică se foloseşte în scopuri tehnologice reprezintă procese electrotermice. Echipamentele folosite pentru realizarea proceselor electrotermice, împreună cu sursele proprii de alimentare, aparatajul de punere în funcţiune şi reglare, reprezintă instalaţii electrotermice.

Energia termică necesară în procese industriale, în agricultură şi în domeniul social-gospodăresc este obţinută din ce în ce mai mult din energie electrică. În prezent peste 35% din consumul de energie electrică din sistemul electroenergetic naţional este datorat proceselor electrotermice.

Procesele electrotermice sunt larg întâlnite în cele mai diverse domenii in-dustriale: industria metalurgică, la topirea şi rafinarea metalelor şi la încălzirea semifabricatelor; industria chimică, la realizarea reacţiilor chimice, la încălzirea coloanelor şi recipienţilor, la producerea şi prelucrarea materialelor plastice; industria constructoare de maşini, la matriţare, forjare, uscare, călire, lipire, sudare; industria extractivă, la reducerea minereurilor; industria materialelor de construcţii, la topirea şi tratamentul sticlei; industria electronică, la producerea semiconductoarelor; industria lemnului, la uscarea lemnului şi a îmbinărilor încleiate; industria alimentară, la uscarea, prepararea şi sterilizarea produselor etc.

Preview document

Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 1
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 2
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 3
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 4
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 5
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 6
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 7
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 8
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 9
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 10
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 11
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 12
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 13
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 14
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 15
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 16
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 17
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 18
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 19
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 20
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 21
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 22
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 23
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 24
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 25
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 26
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 27
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 28
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 29
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 30
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 31
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 32
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 33
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 34
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 35
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 36
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 37
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 38
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 39
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 40
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 41
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 42
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 43
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 44
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 45
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 46
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 47
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 48
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 49
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 50
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 51
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 52
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 53
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 54
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 55
Probleme energetice generale ale instalațiilor electrotermice - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Probleme Energetice Generale ale Instalatiilor Electrotermice.DOC

Alții au mai descărcat și

Circuitul apă-abur al unui Grup de 25 MW

Introducere Cazanul este un agregat energetic complex, destinat producerii de abur la parametri ridicaţi. Agregatul de cazan are profilul clasic...

Utilizarea Energiei

LUCRAREA 1 INFLUENŢA CALITĂŢII TENSIUNII DE ALIMENTARE ASUPRA PARAMETRILOR FUNCŢIONALI AI LĂMPILOR CU INCANDESCENŢĂ 1. Scopul lucrării În...

Automatizarea și Protecția Sistemelor Electroenergetice

• Definitie : Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi...

Curs energetică

1.1. Instalatii si echipamente electrotermice 1.1.1. Introducere Orice transformare a energiei este însotita de pierderi si poate fi...

Bazele Electroenergeticii

CAP.1. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI Stările şi fenomenele fizice se caracterizează cu ajutorul mărimilor fizice care se...

Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice

LUCRAREA Nr. 1 PRODUCEREA ŞI MĂSURAREA TENSIUNILOR ÎNALTE ALTERNATIVE 1. Consideraţii generale Tensiunile înalte alternative de frecvenţă...

Calcul a Pierderilor de Putere și Energie Electrică în Liniile de Joasă Tensiune cu Sarcini Echidistant Repartizate

Rezumat. În lucrare sunt deduse relaţiile de calcul pentru evaluarea pierderilor de putere active si energie electrică pentru liniile electrice de...

Dinamica sistemelor electroenergetice

CONCEPTE DE BAZA SI CLASIFICARI ALE STABILITATII SEE În general, stabilitatea sistemelor electroenergetice se defineste prin capabilitatea...

Te-ar putea interesa și

Curs energetică

1.1. Instalatii si echipamente electrotermice 1.1.1. Introducere Orice transformare a energiei este însotita de pierderi si poate fi...

Ai nevoie de altceva?