Teoria Circuitelor Electrice

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 12085
Mărime: 899.00KB (arhivat)
Publicat de: Claudia Manolache
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. BAZELE FIZICE ALE ELECTROTEHNICII

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1.1 Obiectul şi importanţa cursului de electrotehnică

Disciplina de Electrotehnică are ca obiect studiul fenomenelor electrice şi magnetice (a electromagnetismului) din punct de vedere al aplicaţiilor tehnice.

Ea asigură cunoştinţele necesare înţelegerii şi aprofundării disciplinelor de strictă specialitate ca: maşini şi acţionări electrice, măsurări electrice şi electronice, reţele electrice, electronică şi automatizări industriale, etc.

În linii mari, electrotehnica abordează studiul fenomenelor electromagnetice din două puncte de vedere:

- al energiei electromagnetice (al curenţilor tari) care se referă la producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electromagnetice în condiţii de randament energetic ridicat şi siguranţă în funcţionare;

- al semnalului electromagnetic (al curenţilor slabi) care se referă la producerea, prelucrarea, transmisia, recepţia şi înregistrarea semnalelor purtătoare de informaţii în condiţii de fidelitate(exactitate) a semnalului şi siguranţă în funcţionare.

Cele două aspecte intervin împreună în aplicaţiile tehnice. De exemplu într-o staţie de transformare a energiei electrice există instalaţii electroenergetice precum şi unităţi de protecţie, măsură, comandă, semnalizare, care poartă şi transmit informaţii cu privire la starea părţilor componente ale instalaţiei sau la modul lor de acţionare.

Energia electromagnetică are următoarele proprietăţi remarcabile:

- se transformă uşor în altă formă de energie şi reciproc;

- se transmite uşor şi practic instantaneu la mari distanţe;

- se divide şi se distribuie fără dificultăţi cu ajutorul circuitelor electrice.

Ca dezavantaj se înmagazinează greu într-un volum restrâns şi numai pentru un timp relativ scăzut (deci nu se pot constitui rezerve de energie sub această formă), ea trebuie transmisă pe măsură ce se produce.

1.1.2 Scurt istoric al dezvoltării electrotehnicii

Deşi electricitatea şi magnetismul erau cunoscute încă din antichitate (electrizarea prin frecare a chihlimbarului, numit „electron” în limba greacă, a fost descrisă de Thales din Milet în sec. al VI-lea î.H., iar magnetismul, în special cel natural, al oxidului de fier - magnetita - numit astfel că se extrăgea din apropierea localităţii Magnezia din Asia Mica era cunoscut cu mult înainte) prima lucrare care se referea la fenomenele electrice şi magnetice, a apărut abia în anul 1600 fiind intitulată „,Despre magneţi” şi aparţinând medicului şi fizicianului W. Gilbert.

Dezvoltarea electrotehnicii este rezultatul muncii colective a numeroşi oameni de ştiinţă, ingineri şi tehnicieni din lumea întreagă. Totuşi se impune o trecere în revistă a principalelor personalităţi care au contribuit la ridicarea edificiului electrotehnicii actuale.

În 1785, Charles Augustin de Coulomb prin măsurări efectuate cu balanţa de torsiune, a stabilit primele relaţii cantitative ce caracterizează interacţiunile dintre particulele încărcate electric şi prin analogie dintre polii magneţilor.

În 1790 medicul L. Galvani a descoperit acţiunea fiziologică a curentului electric care i-au permis fizicianului A. Volta construirea în anul 1800 a primei pile electrice.

În 1919 C. H. Oersted studiind acţiunea mecanică pe care o exercită un conductor parcurs de curent electric asupra unui ac magnetic a stabilit o interacţiune între două clase de fenomene considerate până atunci cu totul distincte: fenomenele electrice şi fenomenele magnetice.

În 1820 Andre Marie Ampere a studiat forţele electrodinamice dintre conductoare parcurse de curenţi electrici.

În 1826 G. S. Ohm a stabilit relaţia dintre tensiunea şi intensitatea curentului electric pentru un circuit electric neramificat.

În 1847 Gustav Robert Kirchhoff a formulat teoremele care îi poartă numele, pentru rezolvarea distribuţiei curenţilor electrici în circuitele ramificate.

În 1831 Michael Faraday a descoperit fenomenul de inducţie electromagnetică şi a introdus pentru prima dată noţiunea de „câmp” prin intermediul căreia, se transmit în spaţiu şi în timp acţiunile ponderomotoare, idee directoare care a permis explicarea corectă a fenomenelor electrice şi magnetice constituind un pas hotărâtor în dezvoltarea fizicii. Tot el a stabilit în 1834 legile cantitative ale electrolizei.

În 1833 E. H. Lenz a formulat regula pentru determinarea sensului curentului indus iar în 1843 J. P. Joule a descoperit legea efectelor calorice ale curentului electric.

Aplicarea ideilor lui Faraday în domeniul electromagnetismului s-au datorat lui J. C. Maxwell care, în celebra sa lucrare „Tratat despre electricitate şi magnetism" (1873) a pus bazele teoriei macroscopice a electromagnetismului. Tot el a prevăzut teoretic existenţa undelor electromagnetice (puse în evidenţă din punct de vedere experimental în 1888 de către H. Hertz) a curentului de deplasare (1862) şi a elaborat teoria electromagnetică a luminii (1865).

Progresul cunoştinţelor despre fenomenele electrice şi magnetice a fost însoţit de o dezvoltare prodigioasă a aplicaţiilor practice la care şi-au adus contribuţia V. V. Petrov, H. Davy, A. N. Lodaghin, T. A. Edison, M. H. Jacobi, A. Pacinoti, W. Siemens, G. Terraris, N. Tesla, S. Morse, M. O. Dolivo-Dobrovolschi, G. Bell, A. S. Popov, G. Marconi, J. A. Fleming, Lee de Forest, A. Iliovici (cercetător român care a trăit în Franţa).

Preview document

Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 1
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 2
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 3
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 4
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 5
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 6
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 7
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 8
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 9
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 10
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 11
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 12
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 13
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 14
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 15
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 16
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 17
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 18
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 19
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 20
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 21
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 22
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 23
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 24
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 25
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 26
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 27
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 28
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 29
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 30
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 31
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 32
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 33
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 34
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 35
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 36
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 37
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 38
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 39
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 40
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 41
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 42
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 43
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 44
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 45
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 46
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 47
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 48
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 49
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 50
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 51
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 52
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 53
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 54
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 55
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 56
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 57
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 58
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 59
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 60
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 61
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 62
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 63
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 64
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 65
Teoria Circuitelor Electrice - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Teoria Circuitelor Electrice
    • TCE_C1.doc
    • TCE_C2si3.doc
    • TCE_C4.doc
    • TCE_Cap4_1.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013...

Metode moderne de valorificare a deșeurilor

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului...

Procedee de tratare a neutrului rețelelor electrice

NEUTRULUI RETELELOR ELECTRICE Studii de caz Din punct de vedere al tratării neutrului reţelele electrice pot fi cu: 1. neutrul izolat; 2....

Măsurări Electrice și Electronice

Cap 1. CONSIDERAŢII GENERALE. OBIECTUL CURSULUI Atât schimburile de energie cât şi schimburile de informaţie se fac cel mai frecvent pe suportul...

Iluminat

INTRODUCERE Lumina naturală şi artificială este acea componenta a vieţii fără de care existenţa şi evoluţia omului nu ar fi posibilă. În lipsa...

Dispozitive și Circuite Electrice II

1.INTRODUCERE Primele circuite integrate au fost realizate la sfârsitul anilor '50, productia de serie incepând în anul 1965. Circuitul integrat...

Instalație electrică la consumator

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI 1.1. Definitii, clasificari Instalatia electrica defineste un ansamblu de echipamente electrice...

Comanda secvențială a acționărilor electrice - capitolul 1

INTRODUCERE Caracteristica generală şi clasificarea sistemelor de comandă automatizată ale acţionărilor electrice Acţionările electrice (AE) ale...

Te-ar putea interesa și

Sistem cu Microprocesor Interfațat

1. Tema proiectului: 1. Să se proiecteze un sistem cu microprocesor interfaţat cu : - 38 afişoare cu 7 segmente - 16 LED- uri - 52 afişoare...

Proiectarea asistată de calculator a dispozitivelor pasive de microunde și radiofrecvență

Capitolul 1. Clasificarea surselor de perturbaţii 1.1 Introducere Sursele de interferenţe electromagnetice pot fi de origine naturală (atmosferă,...

Ordinea Spontană și Mirajul Dreptății Sociale în Concepția lui Hayek

REZUMAT Dintre toți teoreticienii secolului al XX-lea care au tratat subiectul ordinii spontane și a justiției sociale, Friedrich A. Hayek a...

Formule - Teoria Circuitelor Electrice

Conductivité électrique (σ)= la grandeur caractérisant l’aptitude d’un matériau de permettre le passage du courant électrique (de permettre aux...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Circuite Electrice

Circuitele sunt prezente in foarte multe domenii tehnice: in sistemul electroenergetic, in calculatoare, in sistemele de telecomunicatii, in...

Concepte de Bază ale Teoriei Circuitelor Electrice

1.1 Mărimi electrice a. Sarcina electrică. Fenomenele fizice le percepem prin acţiuni ce pot fi forţe sau cupluri. Când aceste fenomene nu le...

Ai nevoie de altceva?