Cadastru

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 15 în total
Mărime: 184.75KB (arhivat)
Publicat de: Aurica Marton
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Ce este etica (limba română)?

(DEX) - totalitatea normelor de conduitã moralã

1. moravuri, cutume şi obiceiuri tradiţionale specifice diferitelor culturi (negru, alb, preţurile (ne)negociabile – occident/orient)

2. ansamblul de valori şi norme care definesc, într-o anumită societate, omul de caracter şi regulile de comportare justă, demnă şi vrednică de respect, a căror încălcare este blamată şi vrednică de dispreţ

Ce este morala?

(DN) ansamblul ideilor, concepţiilor, convingerilor privind normele de convieţuire şi de comportare a oamenilor în raporturile dintre ei şi faţă de societate

(DEX) formă a conştiintei sociale care reflectã şi fixeazã idei, concepţii, convingeri privind comportarea individului în societate

P.V. Lewis (1985) – defineşte drept: „acel set de principii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel individual sau colectiv”

R. Crisp (1998) – chief editor la secţiunea etică a Oxford University Press - defineşte drept: „străduinţele filosofice ale fiinţelor umane de a sesiza principiile care constituie etica în afaceri” – etica în afaceri urmăreşte să evalueze şi să susţină cu argumente raţionale valorile şi normele care ar trebui să guverneze jocul economic, cu speranţa că explicaţiile sale pot contribui la ameliorarea practicii morale în mediul de afaceri.

L.Nash (1995) – „etica în afaceri reprezintă studiul modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi obiectivele firmei”

A. Crane, D. Matten (2004) – „etica în afaceri reprezintă studiul situaţiilor, activităţilor şi deciziilor de afaceri în care se ridică probleme în legătură cu binele şi răul”.

Amintiţi-vă când aţi văzut, cel mai recent, un film artistic, o emisiune de televiziune sau aţi citit un articol de ziar în care să fi fost prezentat un mare om de afaceri ca un exemplu de virtute...: cetăţean responsabil, activ în lupta pentru cauze nobile, familist, membru al fundaţiilor caritabile?

Tipic, omul de afaceri este, ca personaj mediatic, un manipulator mârşav, cinic, insensibil, ahtiat după bani şi putere, lipsit de scrupule!

Mass-media face un mare deserviciu eticii în afaceri, concentrându-şi atenţia asupra scandalurilor şocante pentru că:

- publicului i se prezintă aproape în exclusivitate comportamente imorale în afaceri, perspectivă care întăreşte stereotipul incompatibilităţii dintre afaceri şi moralitate

- scandalurile spectaculoase sugerează că etica în afaceri priveşte numai activitatea marilor corporaţii

- determină crearea convingerii opiniei publice că orice luptă împotriva imoralităţii în afaceri este inutilă

Moralitatea în afaceri poate fi rezumată la un principiu unic: respectă legile în vigoare? Ce altceva i s-ar putea pretinde unui om de afaceri? Să facem distincţia între lege şi moralitate!

respectul faţă de lege este o datorie morală

respectarea regulilor morale „primitive”: respectă-ţi cuvântul dat; onorează-ţi contractele;

respectarea regulilor morale intrinseci afacerilor

Ce sunt normele?

O normă este un model de acţiune, care trebuie aplicat în anumite împrejurări. Fiecare normă oferă un tipar comportamental abstract, ideal pentru un gen specific de acţiune, care lasă deoparte aspectele accidentale şi nesemnificative ale contextului social, reliefând lucrurile importante care trebuie realizate sau evitate.

Precizări:

chiar dacă aplicarea unei norme vreme îndelungată duce la formarea unor deprinderi, un model normativ trebuie asumat conştient de individ;

o normă este un comportament individual care are însă o semnificaţie supraindividuală;

- individul se poate conforma conştient unei norme morale numai dacă aceasta a fost enunţată explicit ca model supraindividual de comportament

Definiţie: o normă este o regulă de comportament având o valabilitate supraindividuală, fiind enunţată explicit la nivelul conştiinţei colective ca standard de conduită, deliberat acceptat şi respectat de indivizi.

Conținut arhivă zip

  • Cadastru.pptx

Alții au mai descărcat și

Geografie economică mondială

I Resursele umane Resursele umane constituie totalitatea populatiei la un anumit la un moment dat care poate presa o activitate social...

Demografie și geografie istorică

Curs 1. Demografie; 18 octombrie 2006 - termenul deriva etimologic din doua cuvinte grecesti: demos (popor) + graphe (descriere) – „descrierea...

Meteorologia Poluării

PROBLEMELE GENERAE ASUPRA POLUARII AERULUI PROBLEME GLOBALE Sfârsitul secolului al XX-lea este al mondializarii, globalizarii, al mediului. În...

Geografie economică mondială

CUPRINS Evolutia numarului populatiei Terrei În prezent, populatia Terrei a depasit 6 miliarde de locuitori (octombrie 1999), cifra obtinuta prin...

Curs de Biogeografie

Biogeografia sau geografia vietii a aparut ca stiinta limitrofa intre biologie si geografie.Cel care i-a pus bazele a fost Charles Darwin....

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Protecția Cadrului Natural al Deltei Dunării

Conservarea conditiilor naturale si a monumentelor culturale si istorice se înscrie între preocuparile de baza ale statului nostru: “Este necesar...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Te-ar putea interesa și

Analiza Sistemelor Cadastrale la Nivel Mondial

Capitolul I Definitia, caracteristicile, rolul, scopul, si importanta cadastrului 1.1Noţiuni generale. Originea cuvantului cadastru nu este...

Cadastru Funciar

În cadrul activitǎţii de cadastru intervin lucrǎri de împarţire sau delimitare a unei suprafeţe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce...

Tarifele pentru Serviciile Prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de Filialele Acesteia

Introducere Tarifele la serviciile ce ţin de competenţa exclusivă a Î.S.”Cadastru” şi a filialelor sale sînt calculate conform Metodologiei de...

Aplicații topografice și cadastru

De geodezie sau topografie terenuri este tehnica, profesie, şi ştiinţa de a stabili cu exactitate poziţia terestre sau tridimensionale de puncte şi...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Dreptul de proprietate - drept funciar și cadastru român

1. Consideraţii generale " Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,...

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - analiza raporturilor interne și externe

1. Descrierea instituției Legea de bază în domeniul cărților funciare este Legea nr. 7 / 1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, prin...

Cadastru

Cadastru general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriu întregii ţări,...

Ai nevoie de altceva?