Geografia Populației

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 39959
Mărime: 179.19KB (arhivat)
Publicat de: Zamfira Roșca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I.Muntele

Extras din curs

• GEOGRAFIA POPULAŢIEI

• Note de curs pentru studenţii anului II (specializările Geografie, Geografia Turismului şi Planificare Teritorială)

• Capitolul I

Geografia populaţiei : consideraţii teoretice şi metodologice

I.1.Domeniul de studiu

• Geografia populaţiei poate fi concepută în două moduri :

a)într-o manieră extinsă, raportând-o la toate relaţiile dintre societate şi mediu;

b)într-o manieră restrânsă, privind-o drept o modalitate de spaţializare a demografiei

• Cauza acestei situaţii o constituie extinderea excesivă a domeniului de studiu a geografiei şi multiplele

nuanţe ale noţiunii de populaţie.

• Există un consens în privinţa existenţei a patru compartimente distincte în studiul geografic al populaţiei :

- distribuţia spaţială a populaţiei

- dinamica populaţiei (evoluţia numerică şi dinamica naturală)

- structurile demografice, socio-culturale şi socio-economice

- mobilitatea populaţiei.

• I.2.Studiul populaţiei – domeniu interdisciplinar

• Problematica populaţiilor umane interesează mai multe discipline ştiinţifice dintre care, o poziţie centrală pare să o deţină

demografia, disciplină cu un net caracter interdisciplinar. Aceasta interferează în câmpul ştiinţific cu:

-statistica, generând demografia statistică, urmărind variaţiile fenomenelor şi proceselor cuantificabile legate de populaţie;

-sociologia, generând demografia socială, care urmăreşte aceleaşi fenomene în interacţiunea lor cu spaţiul social;

-istoria,generând demografia istorică, interesată de evoluţia aceloraşi fenomene şi procese în timpul istoric;

-politologia, generând demografia politică care suprapune aceste fenomene şi procese în spaţiul politic;

-economia, generând demografia economică, care are în centru interacţiunea acestora cu spaţiul economic;

-geografia, generând geo-demografia sau geografia populaţiei, ramură a geografiei umane, preocupată de analiza distribuţiei componentelor demografice, dinamice sau structurale, în spaţiul geografic, văzut ca suport al acestora.

• Particularităţile geografiei în acest context interdisciplinar sunt:

-modul de abordare diferă prin obiectul de studiu: raporturile

dintre suportul natural (fizico-geografic) şi particularităţile

dinamice sau structurale ale populaţiilor umane (“geografia pleacă de la sol, nu de la societate”, Le Febvre,1938);

-geografia posedă avantajul unei viziuni ample asupra spaţiului terestru, asupra logicii ordonării componentelor fizice ale

geosistemului, suport care indică sensul sau cauzele evoluţiei multor procese şi fenomene specifice;

-geografia abordează studiul populaţiei dintr-o dublă perspectivă: studiul colectivităţilor umane; studiul raporturilor dintre acestea

şi mediu. Această dublă dimensiune - socială şi teritorială-, favorizează geografia în contextul globalizării;

• -originalitatea geografiei constă în ajustarea la un plan orizontal a informaţiilor pe care celelalte discipline

le examinează pe verticală. Geografia conciliază astfel observaţiile empirice cu explicaţiile sistematice şi sistemice

I.3.Evoluţia curentelor de gândire în studiul populaţiei

1. Cel mai vechi curent este cel malthusian, deschis de Thomas Malthus în lucrarea „Eseu asupra principiului populaţiei”. Acesta susţinea că, populaţia creşte conform unei progresii geometrice (dublare la fiecare 25 de ani) în timp ce posibilităţile de subzistenţă (hrană) sporesc conform unei progresii aritmetice. Se impune astfel o alegere între limitarea creşterii sau reglarea acesteia de către conflicte sau epidemii. A generat teoria stării staţionare a economistului David Ricardo (sec.XVIII). După 1950 a fost reluat sub forma neomalthusianismului care a inclus şi problematica ecologică (Clubul de la Roma, Congresul mondial al populaţiei de la Bucureşti, 1974). Efectul său principal a constat în promovarea mijloacelor anticoncepţionale care a accelerat scăderea natalităţii în statele dezvoltate.

2.Curentul populaţionist, are tradiţii vechi, dezvoltat de mercantiliştii inspiraţi de ideile lui Jacques Bodin („nu există bogăţie mai mare decît oamenii”, sec. XVI). Creşterea populaţiei are o influenţă pozitivă prin : sporirea cererii de produse care incită la sporirea producţiei de bunuri şi la crearea de locuri de muncă; obligarea societăţii în a-şi organiza eficient procesul de producţie şi a mări productivitatea; o populaţie mai numeroasă permite prelevarea de fonduri pentru interesele generale ale societăţii. Reprezentant de marcă al curentului a fost demograful francez Alfred Sauvy, care sublinia: „de fiecare dată când se produce o diferenţiere între două mărimi care ar fi trebuit să fie la acelaşi nivel, există două moduri total opuse de a stabili echilibrul : o aliniere la un nivel superior sau la un nivel inferior. Postulând că una din mărimi este excedentară, optica malthusiană sugerează instinctiv o aliniere la un nivel inferior” (Théorie générale de la population , 1952 -1954).

3. Curentul optimumului demografic, le conciliază pe cele precedente. Porneşte de la necesitatea realizării unei maxime eficienţe a muncii exprimată prin nivelul productivităţii.

Nivelul optim al populaţiei unui teritoriu anumit ar fi definit de : gradul de echipare tehnologică, volumul resurselor utilizabile, nivelul comerţului exterior etc.

Alte elemente definesc structura optimă a populaţiei : raportul dintre vârstele extreme, raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă, raportul dintre consumatori şi producători, structura profesională a populaţiei şi repartiţia geografică a acesteia etc.

Alte elemente definesc dinamica optimă : ritmul de creştere al populaţiei, ritmul progresului tehnic, rata creşterii venitului naţional sau al produsului intern brut etc.

Preview document

Geografia Populației - Pagina 1
Geografia Populației - Pagina 2
Geografia Populației - Pagina 3
Geografia Populației - Pagina 4
Geografia Populației - Pagina 5
Geografia Populației - Pagina 6
Geografia Populației - Pagina 7
Geografia Populației - Pagina 8
Geografia Populației - Pagina 9
Geografia Populației - Pagina 10
Geografia Populației - Pagina 11
Geografia Populației - Pagina 12
Geografia Populației - Pagina 13
Geografia Populației - Pagina 14
Geografia Populației - Pagina 15
Geografia Populației - Pagina 16
Geografia Populației - Pagina 17
Geografia Populației - Pagina 18
Geografia Populației - Pagina 19
Geografia Populației - Pagina 20
Geografia Populației - Pagina 21
Geografia Populației - Pagina 22
Geografia Populației - Pagina 23
Geografia Populației - Pagina 24
Geografia Populației - Pagina 25
Geografia Populației - Pagina 26
Geografia Populației - Pagina 27
Geografia Populației - Pagina 28
Geografia Populației - Pagina 29
Geografia Populației - Pagina 30
Geografia Populației - Pagina 31
Geografia Populației - Pagina 32
Geografia Populației - Pagina 33
Geografia Populației - Pagina 34
Geografia Populației - Pagina 35
Geografia Populației - Pagina 36
Geografia Populației - Pagina 37
Geografia Populației - Pagina 38
Geografia Populației - Pagina 39
Geografia Populației - Pagina 40
Geografia Populației - Pagina 41
Geografia Populației - Pagina 42
Geografia Populației - Pagina 43
Geografia Populației - Pagina 44
Geografia Populației - Pagina 45
Geografia Populației - Pagina 46
Geografia Populației - Pagina 47
Geografia Populației - Pagina 48
Geografia Populației - Pagina 49
Geografia Populației - Pagina 50
Geografia Populației - Pagina 51
Geografia Populației - Pagina 52
Geografia Populației - Pagina 53
Geografia Populației - Pagina 54
Geografia Populației - Pagina 55
Geografia Populației - Pagina 56
Geografia Populației - Pagina 57
Geografia Populației - Pagina 58
Geografia Populației - Pagina 59
Geografia Populației - Pagina 60
Geografia Populației - Pagina 61
Geografia Populației - Pagina 62
Geografia Populației - Pagina 63
Geografia Populației - Pagina 64
Geografia Populației - Pagina 65
Geografia Populației - Pagina 66
Geografia Populației - Pagina 67
Geografia Populației - Pagina 68
Geografia Populației - Pagina 69
Geografia Populației - Pagina 70
Geografia Populației - Pagina 71
Geografia Populației - Pagina 72
Geografia Populației - Pagina 73
Geografia Populației - Pagina 74
Geografia Populației - Pagina 75
Geografia Populației - Pagina 76
Geografia Populației - Pagina 77
Geografia Populației - Pagina 78
Geografia Populației - Pagina 79
Geografia Populației - Pagina 80
Geografia Populației - Pagina 81
Geografia Populației - Pagina 82
Geografia Populației - Pagina 83
Geografia Populației - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Geografia Populatiei.docx

Alții au mai descărcat și

Destinații turistice pe glob - Australia

Caractere generale. Australia este situată în emisfera sudică, având ca limite: Marea Timos (NV), Marea Arafura (N), Marea Coralilor (NE), Marea...

Capacitatea Flotei de Pescuit la Nivelul Uniunii Europene

Definirea indicatorului Indicatorul măsoară dimensiunea şi capacitatea flotei de pescuit care, la rândul ei, se presupune că estimează presiunea...

Premisele climatice ale organizării spațiului turistic în Carpații Meridional

CUVÂNT ÎNAINTE S-a împământenit din ce în ce mai mult, în ultimii ani, ideea de a „schimba aerul”. Toţi ne grăbim să mergem în concediu la munte...

Metoda cercetărilor geografice

5.4. Rezumatul capitolului (indicatii) A. Geografia Regionala, istoric si istorism Oricum am aborda conceptual geografia regionala, nu putem sa...

Geografia Populației

Geografia populaţiei : consideraţii teoretice şi metodologice I.1.Domeniul de studiu De la geografia populaţiei concepută într-o manieră extinsă...

Ecogeografia Turismului

1. DEFINIRE – SCOP În sens strict, ecogeografia (engl. ecogeography1) studiaza efectele ambientale asupra distributiei materiei vii. Un alt...

Metode și tehnici de analiză a datelor geografice

PARTEA INTÂI 1. Statistica şi Geografia DEFINIȚIE: STATISTICA este metodologia utilizată în studii care colectează, organizează, și rezumă date...

Geomorfologie

FORMA DE RELIEF repr. o combinatie geometrică simplă a suprafetei scoartei terestre sau a unei părti a acesteia si a cărei unitate rezultă din...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Analiza Geografică a Populației și Așezărilor Umane din Algeria

1. Introducere Analiza geografică a populaţiei şi aşezărilor umane din statul Algeria are numeroase obiective între care: analiza şi...

Determinarea decalajului regional dintre Județele Buzău și Timiș

1. Elemente de favorabilitate ale cadrului natural 1.1 JUDETUL BUZAU 1.1.1 Localizare geografică: Judeţul Buzău este situat în sud-estul...

Evaluarea Vulnerabilității a Stării de Sănătate a Populației la Riscurile de Mediu

Evaluarea vulnerabilităţii a stării de sănătate a populaţiei la riscurile de mediu 1. Aspcte generale: Comuna Zemeş, este situată în partea de...

Geografia populației - China și Zambia

Analiza geodemografică a statelor China si Zambia China este cel mai întins stat din Asia de Est și cel mai populat stat din lume. La est China...

Geografia populației

Partea I 1. Harta fertilității Fertilitatea se referă la acea parte a populației care participă în mod direct la procesul reproducere, adică la...

Geografia populației și așezărilor în România

Despre oamenii, satele si orasele patriei noastre gasim informatii din vremuri indepartate, in numeroase lucrari, care apartin unor savanti,...

Geografia Modului de Trai - Parte Componentă a Geografiei Populației

Capitolul I. Evoluţia conceptului „mod de trai" - abordare teoretică Modernizarea tuturor sferelor vieţii în etapa contemporană, dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?