Studiu Geografic al Municipiului Brașov

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 187 în total
Cuvinte : 38117
Mărime: 43.37MB (arhivat)
Publicat de: Star E.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Al. Nedelea
UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI FACULTATEA de GEOGRAFIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. • ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE pg.4.
 3. PARTEA I – GEOGRAFIE FIZICĂ
 4. • AŞEZARE GEOGRAFICĂ pg.6.
 5. • ELEMENTE DE GEOLOGIE pg.7.
 6. • GEOMORFOLOGIE pg.9.
 7. • ELEMENTE CLIMATICE pg.26.
 8. • ELEMENTE DE HIDROGRAFIE pg.36.
 9. • ELEMENTE DE VEGETAŢIE pg.38.
 10. • ELEMENTE DE FAUNĂ pg.41.
 11. • ELEMENTE DE PEDOLOGIE pg.41.
 12. PARTEA II – GEOGRAFIE UMANĂ ŞI ECONOMICĂ
 13. • ELEMENTE DE GEOGRAFIA POPULAŢIEI pg.42.
 14. • ETAPE DE DEZVOLTARE A AŞEZĂRII pg.45.
 15. • ECONOMIA pg.49.
 16. • TURISMUL pg.52.
 17. PARTEA III – PROBLEME ALE MEDIULUI
 18. • AERUL pg.80.
 19. • APA pg.87.
 20. • SOLUL pg.89.
 21. • PROTECŢIA MEDIULUI pg.91.
 22. PARTEA IV – METODICĂ
 23. • ASPECTE METODICE PRIVIND PREDAREA DISCIPLINEI GEOGRGAFIE
 24. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE LA NIVELUL DISCIPLINEI GEOGRAFIE pg.93.
 25. LEGĂTURA GEOGRAFIEI CU ALTE DISCIPLINE pg.137.
 26. MEDIUL DE INSTRUIRE: CABINETUL DE GEOGRAFIE pg.137
 27. PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE pg.141.
 28. METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE pg.141.
 29. • CERCETARE METODICĂ pg.143.
 30. ANEXE pg.149.
 31. BIBLIOGRAFIE pg.184.

Extras din licență

INTRODUCERE

ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE

Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte devreme, fapt ce se datoreaza unor personalităţi marcante precum Johannes Honterus sau diaconul Coresi. Cetatea este menţionată documentar în anul 1203. De atunci apare în manuscrise şi documente sub variate denumiri: Corona, Brasso, Kronstadt sau Braşov.

Din punct de vedere ştiinţific, primele cărţi şi articole sunt publicate în limba germană şi maghiară având ca şi tematică istoria oraşului şi a locuitorilor săi: „Vom Entstehen der Stadt Cronstadt” (Despre geneza oraşului Braşov) articol publicat de Hermann Georg în 1801; istoria culturală: „Kronstädter Druke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts” (Tipărituri braşovene 1535-1886. O contribuţie la istoria culturii Braşovului) articol scris de Gross Julius şi apărut în 1886, sănătatea publică: „Zur Geschichte der Sanitärverhältnisse in Kronstadt” (Despre istoria situaţiei sanitare din Braşov) articol publicat în 1884 de Gusbeth Eduard, „Die Gesundheitspflegein Kronstadt im 19 Jahrhundert” (Îngrijirea sănătăţii publice la Braşov în secolul al XIX-lea) articol apărut în 1892 de acelaşi Gustberth Eduard şi viaţa religioasă. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea apare „Kronstädter Druke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts” (Tipărituri braşovene 1535-1886. O contribuţie la istoria culturii Braşovului) articol scris de Gross Julius.

Primul material cartografic a fost realizat de Johannes Honterus în anul 1532, reprezentând de fapt prima hartă a Transilvaniei. În perioada următoare apar puţine materiale de specialitate. De abea între anii 1900-1950 sunt publicate articole şi cărţi privind în special geografia economică şi comercială: „Zur Wirtschaftlichen Entwicklung Kronstadts in den letzten 50 Jahren” (Despre dezvoltarea economică a Braşovului în ultimii 50 de ani) lucrare publicată de Lexen Friedrich în 1912, „Brasso gazdasagi helyzete a 15-16 szazad fordulojan” (Situaţia economică a Braşovului la cumpăna secolelor 15-16) de Frater Istvan publicat în 1930, „100 Jahre Kronstädter Deutsche Gremialhandelsschule 1841-1941” (100 de ani ai Şcolii Germane Comerciale din Brşov 1841-1841) de David Rudolf publicat în 1941, „Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc din Braşov” de Gherman Mircea în 1928. În această perioadă se observă accentul pus pe diferenţierile etnice ale oraşului şi regiunii. Diferenţieri ce se adâncesc pe parcursul anilor socialismului.

Din 1922 putem vorbi de primul ghid al oraşului scris de Petit Alexandru şi intitulat „Monografia judeţului şi oraşului Braşov cu diverse tabele: însoţită de calauza oraşului Braşov şi împrejurimi cuprinzând planul oraşului şi harta judeţului Braşov cu drumuri, căile ferate şi cu numeroase vederi în text”.

În perioada socialistă, atenţia se îndreaptă spre monografii, lucrări ce ţin de geografia economică, comercială şi industrială sau de geografia socială. În 1981 apare din seria editurii Sport-Turism şi din seria Judeţele Patriei volumul dedicat judeţului Braşov. Din seria publicaţiilor dedicate geografiei economice, comerciale şi industriale menţionăm lucrarea lui Jako Sigismund „Începuturile fabricarii hârtiei în ţara românească. Morile de hârtie din Braşov şi Cluj în secolul al XVI-lea”, a lui Manolescu Radu „Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul” sau a lui Nussbächer Gernot „Un document privind comerţul Braşovului cu Moldova la sfârşitul secolului al XV-lea.

Binder şi Huttmann scriu în 1969 un articol legat de minoritatea romaneâscă din Braşov: „Românii din Braşov în epoca Reformei după ce în 1933 Popovici Andrei publică articolul „ Braşovul. Românii şi Saşii”.

Aparţinând geografiei sociale, în 1972 maghiarul Granasztoi György scrie despre” Structura socială din Braşov la sfârşitul secolului al XV-lea.

După 1990 apar lucrări bazate pe cercetări amănunţite. În care se observă influenţa şcolilor franceze şi americane. Iată câteva din lucrările geografice axate strict pe studiul oraşului Braşov: „Calamităţi naturale şi epidemii în Braşov şi Ţara Bârsei în secolele XVIII-lea şi al XIX-lea” da Andron Ioan-George articol publicat în anul 2004; „Braşovul. Scurta istorie a evoluţiei urbane” din 2003 scrisă de Jenei Dana şi colab; Moasa Nazara Ruxandra scrie în anul 2004 despre „Consecinţele emigraţiei muntene din 1821 în Braşov şi Ţara Bârsei”.

Oraşul Braşov apare în toate ghidurile turistice despre România ca un obiectiv ce nu trebuie ocolit. De asemenea apare şi în ghiduri turistice alături de Valea Prahovei şi Culuarul Rucăr-Bran.

Cele mai recente publicaţii, fie periodice sau cărţi, tratează tematici legate de turism, minorităţi, geografie socială sau dezvoltarea economică. Acestea sunt însă adesea analizate într-un ansamblu integrat le nivel de judeţ sau regiune de dezvoltare.

Bibliografie

1. Băncilă I. (1958), Geologia Carpaţilor Orientali, Editura Ştiinţifică, Bucureşti

2. Coteţ Petre (1973), Geomorfologia României, Editura Tehnica, Bucureşti

3. Dumitraşcu Ion, Maximescu Mariana (2001), O Istorie a Braşovului, Editura Phoenix Braşov, 2001

4. Ghinea Dan (1996), Enciclopedia Geografică a României, Editura Enciclopedică Bucureşti, 1996

5. Iancu Mihai (1956), Câmpia piemontană Săcele, în Probleme de geografie nr.3

6. Iancu Mihai (1963), Depresiunea Braşov – studiu geomorfologic, rezumat al tezei de doctorat, Cluj Napoca

7. Iancu Mihai (1964), Formaţii periglaciare Pleistocene în depresiunea Braşov, în revista Natura nr.2

8. Iancu Mihai, Nolcea I. (1965), Regiunea Braşov – caracterizare geografică, în revista Natura nr.3

9. Iancu Mihai (1971) , Judeţele patriei, judeţul Braşov, Editura Academiei, Bucureşti

10. Marcu M.(1971), Cercetări topoclimatologice şi fenologice în masivul Postăvarul, teză de doctorat, Braşov 1971

11. Mihai Elena (1968), Particularităţi ale regimului precipitaţiilor în depresiunea Bârsei, în studii şi cercetări de geologie – geofizică – geografie, seria geografie, XV nr.2

12. Mihai Elena, Teodorescu Elena (1969), Frecvenţa inversiunilor de temperatură în deresiunea Braşov, în studii şi cercetări de geologie – geofizică – geografie, seria geografie, XVI nr.2

13. Mihai Elena (1975), Depresiunea Braşov, studiu climatic, Editura Academiei

14. Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M.(1993), Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Editura “Scaiul”, 1993

15. Murgu Mihai (1963), Braşov si împrejurimi, mic îndreptar turistic, Editura Meridiane, Bucureşti

16. Popescu N. (1973), Depresiunile din România în volumul Realizări în geografia României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti

17. Posea Grigore (1981), Depresiunea Braşovului (caractere geomorfologice), Analele Universităţii Bucureşti, Geografie XXX

18. Pop P.Grigore (2000), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca

19. Radu Dimitrie (1984), Păsările în peisajele României, Editura Sport Turism

20. Roşu Al. , Geografia fizică a României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1980

...

Preview document

Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 1
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 2
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 3
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 4
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 5
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 6
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 7
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 8
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 9
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 10
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 11
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 12
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 13
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 14
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 15
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 16
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 17
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 18
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 19
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 20
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 21
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 22
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 23
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 24
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 25
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 26
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 27
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 28
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 29
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 30
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 31
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 32
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 33
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 34
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 35
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 36
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 37
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 38
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 39
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 40
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 41
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 42
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 43
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 44
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 45
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 46
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 47
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 48
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 49
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 50
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 51
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 52
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 53
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 54
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 55
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 56
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 57
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 58
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 59
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 60
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 61
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 62
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 63
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 64
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 65
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 66
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 67
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 68
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 69
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 70
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 71
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 72
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 73
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 74
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 75
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 76
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 77
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 78
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 79
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 80
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 81
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 82
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 83
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 84
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 85
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 86
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 87
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 88
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 89
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 90
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 91
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 92
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 93
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 94
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 95
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 96
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 97
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 98
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 99
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 100
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 101
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 102
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 103
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 104
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 105
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 106
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 107
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 108
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 109
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 110
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 111
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 112
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 113
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 114
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 115
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 116
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 117
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 118
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 119
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 120
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 121
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 122
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 123
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 124
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 125
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 126
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 127
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 128
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 129
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 130
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 131
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 132
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 133
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 134
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 135
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 136
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 137
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 138
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 139
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 140
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 141
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 142
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 143
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 144
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 145
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 146
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 147
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 148
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 149
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 150
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 151
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 152
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 153
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 154
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 155
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 156
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 157
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 158
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 159
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 160
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 161
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 162
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 163
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 164
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 165
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 166
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 167
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 168
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 169
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 170
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 171
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 172
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 173
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 174
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 175
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 176
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 177
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 178
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 179
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 180
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 181
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 182
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 183
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 184
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 185
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 186
Studiu Geografic al Municipiului Brașov - Pagina 187

Conținut arhivă zip

 • Studiu Geografic al Municipiului Brasov.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Timișoara - studiu geodemografic

I. INTRODUCERE I.1.Obiectivul cercetării Am ales să realizez acest studiu pentru municipiul Timișoara, deoarece majoritatea vacanțelor le-am...

Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel

INTRODUCERE “Studiul oraşelor constituie, în present, una din principalele preocupări ale geografiilor şi specialiştilor din cele mai variate...

Aspecte de geografie umană în municipiul Botoșani

Introducere Dezvoltarea societății actuale se caracterizează printr-o creștere accelerată a urbanizării, fenomen care marchează o multitudine de...

Studiu geografic al orașului Buftea

INTRODUCERE Prin intermediul lucrării de față am avut în vedere efectuarea unei monografii a orașului Buftea. Termenul de ,,monografie”...

Poziția Județului Brașov în cadrul regiunii centru

1.Descrierea judetului.Caracteristici Regiunea Centru este asezata in zona centrala a Romaniei, in interiorul marii curburi a Muntilor Carpati, pe...

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Brașov

1.1 Scurt isoric Brasovul in evul mediu. Brasovul este atestat documentar in anul 1234 in Catalogul Ninivensis cu numele de Corona. In a doua...

Turismul în regiunea Sud-Muntenia

Regiunea Sud-Muntenia este formata din 7 judete: Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Prahova,Dambovita ,Arges,Teleorman .Are o suprafata de 35 770 km2,...

Te-ar putea interesa și

Potențialul turistic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În...

Marketingul Turistic

„Orice pas al unei calatorii devine o aventura a cunoasterii; la fiecare pas mori si învingi de bucurie, ineditul te face sa renasti, natura te...

Studiul florei cormofite din zona Tâmpa Brașov în funcție de utilizarea lor în medicina naturistă

I. Introducere Pentru început aş vrea să menţionez faptul că România, fiind o ţară ce are un relief cât se poate de armonios şi bine proporţionat,...

Metode de cercetare a speciilor de urs brun și lup cenușiu din zona muntelui Tâmpa

Introducere În această lucrare am facut o scurtă prezentare a Muntelui Tâmpa -este un munte care aparţine de masivul Postăvaru, localizat în...

Mijloace de transport pe cablu în Poiana Brașov

1. Încadrarea în spaţiul geografic montan. Munţii Timişului se detaşează în extremitatea nord-vestică a Carpaţilor de Curbură, fiind reprezentaţi...

Ai nevoie de altceva?