Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Licență
5.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 26541
Mărime: 11.26MB (arhivat)
Publicat de: Arcadian Marinescu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Bretcan, Radita Alexe
Universitatea Valahia Facultatea de Ştiinţe Umaniste Specializarea Geografie

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Metodologie, concepte 5
 3. Capitolul 1. Evoluţia activităţilor umane, consideraţii generale 6
 4. 1.1. Istoricul cercetărilor geografice 6
 5. 1.2. Originea cuvântului Piteşti 8
 6. 1.3. Poziţia geografica şi influenţe asupra mediului. Limite şi suprafaţă 8
 7. 1.4..Metodologie, concepte
 8. Capitolul 2. Cadrul natural al oraşului Piteşti 12
 9. 2.1. Constituţia geologică 12
 10. 2.2. Relieful zonei şi influenţa sa asupra calităţii mediului 14
 11. 2.3. Particularităţi climatice şi rolul lor în asigurarea calităţii mediului 17
 12. 2.3.1. Municipiul Piteşti, factor genetic al propriei sale topoclime 17
 13. 2.3.2. Principalii parametrii climatici care se implică în dispersia poluanţilor 19
 14. 2.3.2.1. Temperatura aerului 19
 15. 2.3.2.2. Precipitaţiile atmosferice 22
 16. 2.3.2.4. Umezeala relativă a aerului 24
 17. 2.3.2.5. Circulaţia maselor de aer 32
 18. 2.4. Reţeaua hidrografică a oraşului Piteşti şi influenţa ei asupra mediului 36
 19. 2.4.1. Apele de suprafaţă 36
 20. 2.4.2 Apele subterane 38
 21. 2.5. Vegetaţia, fauna şi solurile şi implicaţiile asupra calităţii mediului 39
 22. 2.6. Factorii fizico-geografici şi rolul lor în procesul poluării şi autopurificării 43
 23. Capitolul 3. Calitatea şi protecţia mediului în oraşul Piteşti 46
 24. 3.1. Calitatea aerului 46
 25. 3.1.1. Consideraţii generale 46
 26. 3.1.2. Principalii poluatori 49
 27. 3.1.3. Principalii poluanţi şi consecinţele acestora asupra stării de sănătate a populaţiei 49
 28. 3.1.4. Concluzii 59
 29. 3.2. Calitatea apei 61
 30. 3.2.1. Consideraţii generale 61
 31. 3.2.2. Calitatea apelor de suprafaţă 62
 32. 3.2.2.1. Starea râurilor 64
 33. 3.2.2.2. Starea lacurilor 66
 34. 3.2.3. Calitatea apelor subterane 68
 35. 3.2.4. Surse majore de poluare şi grad de epurare 69
 36. 3.4.5. Concluziile privind calitatea apei 70
 37. 3.3. Calitatea solurilor 71
 38. 3.3.1. Consideraţii generale 71
 39. 3.3.2. Principalii poluanţi şi sursele de poluare ale solului in Municipiul Piteşti 73
 40. 3.3.3. Reconstrucţia ecologică a solurilor 75
 41. 3.3.4. Concluzii 76
 42. 3.4. Calitatea gestionării deşeurilor 76
 43. 3.4.1. Consideraţii generale 76
 44. 3.4.2. Deşeurile municipale 77
 45. 3.4.3. Deşeurile de producţie 80
 46. 3.4.4. Deşeuri generate din activităţi medicale 80
 47. 3.4.5. Nămolurile şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice 80
 48. 3.4.6. Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului 82
 49. 3.4.7. Concluzii 83
 50. 3.5. Starea actuală a zonei verzi din oraşul Piteşti 84
 51. Capitolul 4. Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă 89
 52. Concluzii 94
 53. Bibliografie 96

Extras din licență

Introducere

Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură.

Utilizând acest termen se are în vedere, în general, atât potenţialul productiv al mediului cât şi modul în care viaţa şi sănătatea oamenilor, ca şi diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecinţele unor activităţi economice, care declanşează procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calităţii şi a protecţiei mediului a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului. De aceea, atât pe plan mondial, cât şi naţional se acordă o atenţie din ce în ce mai mare activităţii de protecţie a mediului şi de supraveghere sinoptică a modificărilor aduse calităţii lui.

Iată de ce am considerat util, ca în lucrarea de faţă, să mă refer în primul rând la acele elemente care permit cunoaşterea şi urmărirea modificărilor calităţii mediului, fie sub acţiunea unor factori naturali, fie ca urmare a activităţii antropice.

Pe întregul parcurs al lucrării am avut permanent în vedere două aspecte: pe de o parte cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor, a cauzelor care le produc, a efectelor asupra mediului, şi pe de altă parte căile care trebuiesc urmate pentru înlăturarea influenţelor negative exercitate asupra componentelor cu care se află în interdependenţă.

Consider, că o bună cunoaştere a fenomenelor, a cauzelor şi a consecinţelor prezentate, constituie, în acelaşi timp, un îndemn permanent la o atitudine activă de protejare şi menţinere a unui mediu cât mai bun.

Educarea oamenilor în acest spirit se realizează începând cu orele de geografie, dar şi prin excursii, aplicaţii sau acţiuni practice de îngrijire a pomilor şi arborilor, de distrugere a buruienilor, de reîmpăduriri sau plantări de pomi, de ocrotire şi întreţinere a spaţiilor verzi şi alte muneroase astfel de activităţi de ţin de protecţia mediului.

Cu siguranţă acestă lucrare cu toate că este una generală de mediu, vă va ajuta foarte mult pe aceia ce vor să dezvolte lucrări mai compleze pe acestă temă, întrucât aici puteţi găsii un cumul de informaţii neregăsit în nici o altă lucrare deoarece nu s-a pulicat deocamdată nimic pe acestă temă.

Acest lucru a constituit o motivaţie suplimentară pentru mine. Am încercat astfel să pun în legătură informaţiile şi măsurătorile diverselor agenţii şi agenţilor economici ce au activităţi legate de mediu pentru realizarea unui astfel de studiu cât mai general şi corect realizat.

Autorul

Metodologie, concepte

Realizarea acestei lucrări am putut să o duc la sfârşit datorită răspunsurilor promte cu furnizare de informaţii şi îndrumări de la o serie de agenţii sau agenţi economici şi anume: Agenţia de Protecţie a Mediului Argeş şi vreau sa mulţumesc Doamnei Albu în special. De la Agenţia Meteorologică Piteşti îi mulţumesc de asemenea Domnului Director Radu Filip care a încercat să mă ajute pe cât posibil, chiar mi-a adus lucrarea dânsului de licenţa mult prea veche ca să mă pot folosi de ea dar intecţia contează.

În spatele uşii pe care scria mare Statistică de la Direcţia de Sănătate Publică am întalnit-o pe Doamna Nadia care a facut eforturi considederabile, toate datele după care am realizat tabelele ce reprezintă evoluţia unor afecţiuni produse si de poluanţii emişi de industria Piteştiului, toate acele date au fost luate prin telefon de la biroul de statistică Bucureşti.

Mulţumesc Domnului Breţcan, coodonatorul ştiinţific principal al acestei lucrări, cu ajutorul dânsului am realizat un material corect pus în pagină şi cât mai practic şi la obiect, mulţumesc Doamnei profesoare Rădiţa Alexe care a acceptat să fie de asemenea coordonator al lucrării.

Lucrarea de faţa este rezultatul zecilor de ore de muncă, prin punerea cap la cap a materialelor extrase de mine din mumeroase registre pentru că după câte ştiţi am extras date de pe ultimii 10 ani în numeroase rânduri deoarece am încercar ca acest studiu să fie relevant şi să evidenţieze mai clar evoluţiile poluanţilor. După extragerea datelor am realizat tabele şi după acestea grafice in Microsoft Office Excel.

În privinţa pozelor multe nu au sursele trecute şi multe nu prea sunt clare şi îmi cer scuze deoarece sunt facute de mine.

1. EVOLUŢIA AŞEZĂRILOR UMANE, CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Istoricul cercetărilor geografice

Piteştiul, astăzi important centru social-istoric, urbanistic si cultural-ştiinţific al României, este aşezat pe acele meleaguri din cele mai vechi timpuri.

Săpăturile arheologice au scos la iveală mărturii sigure în acest sens, materiale descoperite în vatra oraşului şi în localităţile limitrofe, unelte-arme, podoabe, monede, precum si informaţii scrise, transmise din antichitate, atestă că dinaintea erei noastre exista o „cetate” getică situată pe vatra unor vechi locuinţe omeneşti a căror existenţă se întrevede încă din epoca paleolitică .

Ca aşezare rurală, Piteştii apar consemnaţi în documente, ca sat de „vecini”, în proprietatea unui vizitier pe nume Oancea, cam prin secolul al XIV-lea.

Când Basarab I (1322-1352) lovea la Posada în „Ţara Loviştei” în anul 1300 pe regele Ungariei, care a venit să-şi impună suzeranitatea, Piteştii era o aşezare în plină dezvoltare.

Primul document scris în care se menţionează existenţa unor aşezări stabile, datează din ziua de 20 mai 1388 când numele sau apare într-un document scris de Mircea cel Bătrân.

Este vorba de un act prin care domnul Ţării Romaneşti înzestrează mănăstirile Cozia şi Cotmeana cu unele proprietăţi în zonă. În document se consemnează printre altele: „Am dăruit şi o moară la hotarul Piteştilor!”, noţiunea de „hotar” folosită în acel act şi în acea epocă, este menită să desemneze de regulă, târgurile existente, fapt ce dovedea că la data la care s-a emis documentul mai sus citat, localitatea depăşise de mult faza de sat (Popescu P., et-al 1988).

Preview document

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 1
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 2
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 3
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 4
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 5
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 6
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 7
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 8
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 9
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 10
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 11
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 12
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 13
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 14
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 15
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 16
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 17
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 18
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 19
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 20
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 21
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 22
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 23
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 24
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 25
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 26
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 27
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 28
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 29
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 30
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 31
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 32
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 33
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 34
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 35
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 36
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 37
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 38
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 39
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 40
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 41
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 42
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 43
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 44
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 45
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 46
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 47
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 48
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 49
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 50
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 51
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 52
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 53
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 54
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 55
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 56
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 57
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 58
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 59
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 60
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 61
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 62
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 63
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 64
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 65
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 66
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 67
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 68
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 69
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 70
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 71
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 72
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 73
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 74
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 75
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 76
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 77
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 78
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 79
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 80
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 81
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 82
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 83
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 84
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 85
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 86
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 87
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 88
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 89
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 90
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 91
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 92
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 93
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 94
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 95
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 96
Studiu de Mediu al Municipiului Pitești - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Mediu al Municipiului Pitesti.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Calitatea mediului și a vieții în Valea Jiului

Cuvânt înainte Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze calitatea mediului şi a vieţii în arealul minier al Văii Jiului, oprindu-ne în studiul de...

Calitatea mediului în orașului Măcin

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Bazinul hidrografic Argeș

Bazinul hidrografic Arges (S=12550 km2; L=340 km; Q=64m3/s) Istoricul cercetarilor: Cercetari importante despre raul Arges si amenajarea...

Calitatea Mediului în Municipiul Câmpulung Muscel

Capitolul 1-Factorii Fizico-Geografici 1.1-Asezare Depresiunea Câmpulung este situată în partea de est a Subcarpaților Getici, la poalele...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Pitești

POZITIA GEOGRAFICA Municipiul Piteşti, reşedinţă a judeţului Argeş, este situat în partea central-sudică a României, între Carpaţii Meridionali şi...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Te-ar putea interesa și

SC Apă Canal 2000 SA

INTRODUCERE În România, în momentul de faţă, mutaţiile importante care au loc în sectorul public implică schimbări majore şi în sfera serviciilor,...

Reabilitarea și Modenizarea Sistemului de Alimentare cu Apă a Municipiului Curtea de Argeș

Introducere Obiectivul acestei lucrări îl constituie prezentarea situaţiei existente a Sistemului de alimentare cu apă a municipiului Curtea de...

Studiu de caz al combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL 1. PARTICULARITAŢI FIZICO-GEOGRAFICE 1.1 Poziiţia geografică şi limitele Combinatul Chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea este una dintre cele...

Practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Municipiului Pitești

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului...

Abordări economice ale strategiilor și politicilor de mediu - studiu de caz - Dacia Group

ARGUMENT Am ales sa abordez aceasta tema intrucat face parte din acelea din ziua de astazi ce sunt esentiale:protejarea mediului. Prin protecţia...

Dezvoltarea Durabilă în Municipiul Alexandria

Rezumat: In proiectul de faţă este prezentată dezvoltarea durabilă a municipiului Alexandria. Dezvoltarea durabilă înseamnă capacitatea de a...

Impactul activității stației de epurare a apelor uzate Pitești asupra mediului

“Apa, tu n-ai gust, nici culoare, nici miros, este imposibil sa te descriem, ne bucuram de tine fara sa stim ce reprezinti. Ar fi gresit sa afirmam...

Ai nevoie de altceva?