Calitatea mediului în orașului Măcin

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 13785
Mărime: 2.72MB (arhivat)
Publicat de: Mirona Petrea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1. Evoluţia activităţilor umane, consideraţii generale 5
 3. 1.2. Poziţia geografica şi influenţa asupra mediului. Limite şi suprafaţă 6
 4. Capitolul 2. Cadru Natural 7
 5. 2.1 Relieful 8
 6. 2.2 Geologia 10
 7. 2.3 Clima 12
 8. 2.4 Hidrografie 16
 9. 2.5. Vegetaţia, fauna şi solurile. 17
 10. Capitolul 3. Calitatea şi protecţia mediului în oraşul Măcin 18
 11. 3.1 Calitatea aerului în oraşul Macin. 18
 12. 3.1.1.Emisii de gaze cu efect de acidifiant 19
 13. 3.1.2. Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2) 20
 14. 3.1.3. Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOX) 22
 15. 3.1.4. Emisiile de amoniac(NH3) 23
 16. 3.1.5 Emisiile de compusi organici volatili nematanici 24
 17. 3.1.6. Emisiile de metale grele (mercur si cadamiu). 26
 18. 3.1.8 Emisii de poluanti organici persistenti (POP) 28
 19. 3.2 Calitatea apei 30
 20. 3.2.1 .Resursele de apă, cantităţi şi fluxuri 30
 21. 3.2.2. Apele de suprafaţa 30
 22. 3.3 Calitatea solului 33
 23. 3.3.1 Repartiţia pe clase de folosinţă 34
 24. 3.3.2 Clase de calitate ale solurilor – calitatea solurilor 35
 25. 3.3.3 Îngrăşăminte. 39
 26. 3.3.4 Produse pentru protecţia plantelor (fitosanitare) 42
 27. 3.3.5 Situaţia amenajãrilor de îmbunătăţiri funciare/agricole 45
 28. 3.3.6 Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 46
 29. 3.3.7 Starea pădurilor 46
 30. 3.3.8 . Fondul forestier 47
 31. 3.3.9 Starea de sănătate a pădurilor în anul 2013 48
 32. 3.3.10 Suprafeţe de păduri regenerate în anul 2013 49
 33. 3.3.11 Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului 50
 34. 3.3.12 Tendinţe 52
 35. 3.4. Gestionarea deseurilor. 52
 36. 3.4.1 Deşeuri municipale 56
 37. 3.4.4. Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului 59
 38. 3.4.5 Starea actuală a zonei verzi din oraşul Măcin 60
 39. Capitolul 4. Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă 62
 40. 4.1. Agricultura 62
 41. 4.2. Infrastructura 62
 42. 4.2.1 Infrastructura turistică 63
 43. 4.3. Patrimoniul cultural- Potențial turistic 63
 44. 4.4 Proiecte de dezvoltare durabila 63
 45. Concluzii 65
 46. Bibliografie 67

Extras din licență

Introducere

Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură.

Utilizând acest termen se are în vedere, în general, atât potenţialul productiv al mediului cât şi modul în care viaţa şi sănătatea oamenilor, ca şi diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecinţele unor activităţi economice, care declanşează procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calităţii şi a protecţiei mediului a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului productiv al mediului. De aceea, atât pe plan mondial, cât şi naţional se acordă o atenţie din ce în ce mai mare activităţii de protecţie a mediului şi de supraveghere sinoptică a modificărilor aduse calităţii lui.

Iată de ce am considerat util, ca în lucrarea de faţă, să mă refer în primul rând la acele elemente care permit cunoaşterea şi urmărirea modificărilor calităţii mediului, fie sub acţiunea unor factori naturali, fie ca urmare a activităţii antropice.

Pe întregul parcurs al lucrării am avut permanent în vedere două aspecte: pe de o parte cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor, a cauzelor care le produc, a efectelor asupra mediului, şi pe de altă parte căile care trebuiesc urmate pentru înlăturarea influenţelor negative exercitate asupra componentelor cu care se află în interdependenţă.

Consider, că o bună cunoaştere a fenomenelor, a cauzelor şi a consecinţelor prezentate, constituie, în acelaşi timp, un îndemn permanent la o atitudine activă de protejare şi menţinere a unui mediu cât mai bun.

Educarea oamenilor în acest spirit se realizează începând cu orele de geografie, dar şi prin excursii, aplicaţii sau acţiuni practice de îngrijire a pomilor şi arborilor, de distrugere a buruienilor, de reîmpăduriri sau plantări de pomi, de ocrotire şi întreţinere a spaţiilor verzi şi alte muneroase astfel de activităţi de ţin de protecţia mediului.

Acest lucru a constituit o motivaţie suplimentară pentru mine. Am încercat astfel să pun în legătură informaţiile şi măsurătorile diverselor agenţii şi agenţilor economici ce au activităţi legate de mediu pentru realizarea unui astfel de studiu cât mai general şi corect realizat.

Capitolul 1. Evoluţia activităţilor umane, consideraţii generale

Istoricul cercetărilor geografice

Orașul Măcin s-a constituit în apropiere de castrul roman Arrubium, ridicat de romani în vecinătatea unei așezări daco-getice cu nume de origine celtică (de la care a preluat numele). În antichitate, aici a existat un cult al zeului Jupiter Arrubianus, de unde provine numele. Cetatea era cuprinsă în uniunea tribală condusă de Rhemaxos, sau, poate a celei a lui Zyraxes, incluzând și Delta Dunării. După cucerirea Dobrogei de către romani (46 e.n.), Arrubium devine reședința unei unități romane de cavalerie.

În Evul Mediu, orașul poartă numele de Măcin și joacă un rol important în viața economică și administrativă a Dobrogei.

În anul 1388, în timpul voievodului Mircea cel Bătrân (1386-1418), odată cu cucerirea Dobrogei de către Imperiul Otoman, Măcinul a avut un important rol comercial – ca sediu al unei garnizoane otomane, port la Dunăre, punct de vamă și stație pe drumul ce ducea către capitala Imperiului Otoman.

În toamna anului 1594 și primăvara anului 1595, are loc o incursiune armată a domnitorilor Aron Vodă și Mihai Viteazul, în contextul răscoalei antiotomane a Țărilor Române, în urma căreia fortărețele de la Măcin, Isaccea, Cernavodă, Silistra, Nicopole și Vidin au fost cucerite.

Odată cu declanșarea războaielor ruso-turce, Măcinul a fost în mai multe rânduri implicat în acestea. La 11 octombrie 1771, generalul rus Miloradovici, alungă din Măcin oastea otomană condusă de Abdi Pașa, al carui efectiv se ridica la 7 000 de oameni.

La 9 iunie 1877, trupele corpului 14 ale armatei ruse comandat de generalul Zimmerman au început traversarea Dunării în Dobrogea pe la Galați și Reni. Măcinul a fost ocupat la 11 iunie 1877. În timpul acestui război, au avut loc scufundarea cuirasatului turc “Lufti-Djelil”, o importantă navă de război a flotei otomane, de către artileria rusă din Brăila, și atacul din 13-14 mai 1877, când șalupa “Rândunica” comandată de maiorul roman Murgescu, a scufundat pe canalul Măcin canoniera cuirasată ”Hivzi-Rahman”.

În anul 1878, în urma Tratatului de la Berlin care aloca Dobrogea României, la 14 noiembrie 1878 o coloană a armatei române și înalte oficialități ale guvernului de la București treceau pe sub un arc de triumf ridicat la Măcin, marcând un moment al întregirii naționale.

Bibliografie

1. Autoritatea de Sănătate Publică Tulcea

2. A.N. Apele Române- Direcţia Apelor Tulcea

3. Agenţia Staţiei Meteorologice din Tulcea ;

4. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea;

5. Angelescu A., et/al.,(2000)-Mediul Înconjurător.Poluare şi protecţie. Editura Economică. Bucureşti ;

6. Barcu A., (1974) –Judeţul Tulcea, Editura Academiei RSR, Bucureşti ;

7. Barnea M, Papadopol C.,(1975)- Poluarea şi protecţia mediului, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti ;

8. Barnea M, Ursu P.,(1969)- Protecţia atmosferei împotriva impurificării cu pulberi şi gaze, Editura Tehnologică, Bucureşti ;

9. Breţcan P., (2007)-Complexul lacustru Razim-Sinoe. Editura Transversal Târgovişte ;

10. Cucu M., (1977)- Metode de cercetare a influenţei aerului asupra sănătăţii populaţiei, Igiena mediului, Editura Institutului de Medicină şi Frmacie, Bucureşti ;

11. Cucu V., (1973)- România-Cartea de vizită a oraşelor, Editura pentru Turism, Bucureşti ;

12. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea

13. Ionescu S.I., (2000)-Depozite de deşeuri. Editura N.G.A., Bucureşti ;

14. Ionescu A., (1973)- Fenomenele de poluare şi efectele sale, Editura Ceres, Bucureşti ;

15. Ionescu C., Monaliu M., (1998)-Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului. Editura N.G.A. Bucureşti ;

16. Posea Gr., Pişota I., (1972)- Poluarea apelor şi atmosferei, Buletinul Soc. Şt.de Geografie, vol.II, Bucureşti ;

17. Primăria Orașului Măcin ;

18. Pehoiu G., et.al.,(2006)-Geografia Mediului cu elemente de ecologie, Editura Transversal. Târgovişte;

19. Societatea Apă Canal 2000 S.A. ;

20. S.C. REGOCOM.S.A. ;

21. www.a.n.p.m.ro

Preview document

Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 1
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 2
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 3
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 4
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 5
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 6
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 7
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 8
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 9
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 10
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 11
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 12
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 13
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 14
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 15
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 16
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 17
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 18
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 19
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 20
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 21
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 22
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 23
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 24
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 25
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 26
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 27
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 28
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 29
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 30
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 31
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 32
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 33
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 34
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 35
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 36
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 37
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 38
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 39
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 40
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 41
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 42
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 43
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 44
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 45
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 46
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 47
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 48
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 49
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 50
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 51
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 52
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 53
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 54
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 55
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 56
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 57
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 58
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 59
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 60
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 61
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 62
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 63
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 64
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 65
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 66
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 67
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 68
Calitatea mediului în orașului Măcin - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Calitatea mediului in orasului Macin.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Calitatea mediului și a vieții în Valea Jiului

Cuvânt înainte Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze calitatea mediului şi a vieţii în arealul minier al Văii Jiului, oprindu-ne în studiul de...

Culoarul Siretului în sectorul Pașcani Mircești

I. INTRODUCERE 1.Motivaţia alegerii temei. Astăzi, când in mod deosebit se pune problema valorificării pe scara tot mai complexa a resurselor...

Monografia Orașului Pașcani

1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI TOPONIM Municipiul Paşcani, este situat în partea de nord-est a României, pe valea Siretului, la marginea vestica a...

Calitatea Mediului în Municipiul Câmpulung Muscel

Capitolul 1-Factorii Fizico-Geografici 1.1-Asezare Depresiunea Câmpulung este situată în partea de est a Subcarpaților Getici, la poalele...

Studiu geografic complex Țăndărei

Introducere Scopul lucrării Scopul lucrării „Studiul geografic al orașului Țăndărei” este formarea și dezvoltarea abilităților necesare...

Monografia orașului Titu

Actualul oraş, Titu, are în componenţa sa urmatoarele localitaţi: Fusea, Hagioaica, Plopu, Salcuţa, Titu Târg si Titu Gara. Toate aceste localitaţi...

Degradadrea componentelor de mediu în arealul Bulevardului I. C. Brătianu

I Considerații generale I.1 Localizare Perimetrul analizat se află în centrul municipiului București, în aria administrativă a sectorului 3,...

Te-ar putea interesa și

Importanța politcii de mediu în activitatea firmei - studiu de caz - Roșia Montană Gold Corporation

Introducere Acesta lucrare are drept subiect compatibilitatea proiectului minier Roşia Montană (de acum înainte numit Proiectul) din România cu...

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental...

Program de valorificare a potențialului turistic din Județul Suceava

1.Localizarea si caracterizarea Judetului Suceava Judeţul Suceava este situat în nordul regiunii Moldova a României, cea mai mare parte a sa...

Tehnologia de producere a blocurilor din sticlă

1. Introducere. 1.1 Primele forme de sticlă Cea mai veche sticla este sticla vulcanica, rezultata prin racirea rapida a lavei. Diferite obiecte...

Cuptor pentru Topirea Sticlei

Introducere. Sticla este una dintre cele mai vechi substanţe cunoscute de om. Deşi veche de aproape 9000 ani, sticla a început să fie studiată...

Vânzarea mărfurilor

1.VANZAREA MARFURILOR Vanzarea produselor reprezinta “actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de...

Piața cafelei

STRUCTURA PIETEI CAFELEI 1. Scurt istoric al aparitiei cafelei Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de...

Analiza senzorială a cafelei

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. Cu toate ca prima referinta la cafea, din surse...

Ai nevoie de altceva?