Modelare și simulare

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 7808
Mărime: 2.98MB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Niculescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dezvoltarea metodelor de calcul şi a tehnicilor specifice de lucru în domeniul cercetării ştiinţifice va permite implementarea tipului matematic de gândire în manieră sistemică.

Conceptul de sistem a fost definit de mai mulţi autori şi poate fi formulat astfel:

complex de elemente aflate în interacţiune;

Zadeh - defineşte sistemul ca un obiect abstract, caracterizat în principal prin conexiunea perechilor de mărimi intrare/ieşire;

modelul matematic al unui proces;

o mulţime de obiecte care se corelează între ele sau mulţimea de obiecte unite printr-o relaţie oarecare.

Noţiunea de sistem mai comportă următoarele definiţii: set de obiecte interconectate; un mod ordonat de acţiune, un tot organizat de

cunoştinţe, mărimi şi concepte; un mediu în care intră un set de informaţii, care se prelucrează şi se transmit la ieşire.

Conceptul de sistem

Procesele modelate sunt caracterizate de anumite fenomene. Aceste fenomene pot fi fenomene artificiale sau fenomene naturale. Fenomenele artificiale se datoresc activităţii omului, luând naştere în mari sisteme formate din oameni, utilaje, maşini, materiale.

Fenomenele artificiale pot fi fenomene economice sau fenomene de organizare. Exemple de fenomene de organizare:

ansamblul operaţiilor pe o linie de montaj, într-o fabrică;

- variaţia unui stoc de mărfuri, de exemplu combustibil;

- repartiţia puterii active între centralele unui sistem electroenergetic;

gospodărirea investiţiilor;

elaborarea economică a unui amestec de produse, determinarea reţetei de combustibili solizi;

amplasarea unităţilor de producţie (fabrici, centrale electrice);

măsuri ce se iau în caz de avarie.

Conceptul de sistem

Datorându-se activităţii oamenilor, fenomenul de organizare îi este caracteristică luarea unei hotărâri, a unei decizii, asupra modului de desfăşurare a acestei activităţi.

Cele mai importante probleme ale luării deciziei în sistemele în care apar fenomenele de organizare sunt:

analiza activităţii sistemului;

fixarea scopului activităţii;

alegerea soluţiilor care să conducă la atingerea scopului propus.

Conceptul de sistem

Modul de observare şi influenţare a fenomenelor de organizare a parcurs două etape:

- prima etapă a avut un caracter empiric - fenomenul este cunoscut pe baza experienţei personale, iar decizia este luată în funcţie de intuiţia factorului de decizie;

a doua etapă are un caracter ştinţific - fenomenul este cunoscut prin informaţia cifrică obiectivă, iar decizia este luată în urma unui raţionament ştiinţific.

Luarea deciziilor pe baza experienţei personale şi a intuiţiei poate conduce la decizii eronate.

Cercetarea operaţională

Disciplina care cercetează în mod ştiniţific fenomenele de organizare şi permite pregătirea ştiinţifică a deciziilor poartă denumirea de cercetare operaţională.

Ea reprezintă fundamentul teoretic în rezolvarea unor probleme practice.

Cercetarea operaţională se caracterizează prin aceea că are un domeniu propriu de cercetare - domeniul fenomenelor de organizare - elaborează teorii proprii şi foloseşte metode specifice.

Preview document

Modelare și simulare - Pagina 1
Modelare și simulare - Pagina 2
Modelare și simulare - Pagina 3
Modelare și simulare - Pagina 4
Modelare și simulare - Pagina 5
Modelare și simulare - Pagina 6
Modelare și simulare - Pagina 7
Modelare și simulare - Pagina 8
Modelare și simulare - Pagina 9
Modelare și simulare - Pagina 10
Modelare și simulare - Pagina 11
Modelare și simulare - Pagina 12
Modelare și simulare - Pagina 13
Modelare și simulare - Pagina 14
Modelare și simulare - Pagina 15
Modelare și simulare - Pagina 16
Modelare și simulare - Pagina 17
Modelare și simulare - Pagina 18
Modelare și simulare - Pagina 19
Modelare și simulare - Pagina 20
Modelare și simulare - Pagina 21
Modelare și simulare - Pagina 22
Modelare și simulare - Pagina 23
Modelare și simulare - Pagina 24
Modelare și simulare - Pagina 25
Modelare și simulare - Pagina 26
Modelare și simulare - Pagina 27
Modelare și simulare - Pagina 28
Modelare și simulare - Pagina 29
Modelare și simulare - Pagina 30
Modelare și simulare - Pagina 31
Modelare și simulare - Pagina 32
Modelare și simulare - Pagina 33
Modelare și simulare - Pagina 34
Modelare și simulare - Pagina 35
Modelare și simulare - Pagina 36
Modelare și simulare - Pagina 37
Modelare și simulare - Pagina 38
Modelare și simulare - Pagina 39
Modelare și simulare - Pagina 40
Modelare și simulare - Pagina 41
Modelare și simulare - Pagina 42
Modelare și simulare - Pagina 43
Modelare și simulare - Pagina 44
Modelare și simulare - Pagina 45
Modelare și simulare - Pagina 46
Modelare și simulare - Pagina 47
Modelare și simulare - Pagina 48
Modelare și simulare - Pagina 49
Modelare și simulare - Pagina 50
Modelare și simulare - Pagina 51
Modelare și simulare - Pagina 52
Modelare și simulare - Pagina 53
Modelare și simulare - Pagina 54
Modelare și simulare - Pagina 55
Modelare și simulare - Pagina 56
Modelare și simulare - Pagina 57
Modelare și simulare - Pagina 58
Modelare și simulare - Pagina 59
Modelare și simulare - Pagina 60
Modelare și simulare - Pagina 61
Modelare și simulare - Pagina 62
Modelare și simulare - Pagina 63
Modelare și simulare - Pagina 64
Modelare și simulare - Pagina 65
Modelare și simulare - Pagina 66
Modelare și simulare - Pagina 67
Modelare și simulare - Pagina 68
Modelare și simulare - Pagina 69
Modelare și simulare - Pagina 70
Modelare și simulare - Pagina 71
Modelare și simulare - Pagina 72
Modelare și simulare - Pagina 73
Modelare și simulare - Pagina 74
Modelare și simulare - Pagina 75
Modelare și simulare - Pagina 76
Modelare și simulare - Pagina 77
Modelare și simulare - Pagina 78
Modelare și simulare - Pagina 79
Modelare și simulare - Pagina 80
Modelare și simulare - Pagina 81
Modelare și simulare - Pagina 82
Modelare și simulare - Pagina 83
Modelare și simulare - Pagina 84
Modelare și simulare - Pagina 85
Modelare și simulare - Pagina 86
Modelare și simulare - Pagina 87
Modelare și simulare - Pagina 88
Modelare și simulare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Modelare si simulare.pdf

Alții au mai descărcat și

Lucrare 1 - Autocad

1. Scop Familiarizarea studenţilor cu : lansarea in execuţie a Autocad-ului, aspectul ecranului şi elementele tipice , operaţii cu fişiere,...

Laborator Autocad

1.1. Introducere - Ce este AutoCAD ? AutoCAD este un ansamblu de programe de proiectare asistată de calculator, pentru computere individuale (...

Proiectare Asistată de Calculator

LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN MATLAB MATLAB este un program interactiv, produs de firma MATHWORKS pentru calcule numerice de înaltă performanţă şi...

Sisteme grafice, analiza și sinteza sistemelor grafice

Lucrarea practiсă Nr.1 Tema: Sisteme grafice, analiza şi sinteza sistemelor grafice Scopul lucrării: Să analizam sistemele grafice. Mersul...

Desenare Editare, Blocuri Atribute Cotare, 3D Non-Primitive, Compunere

5.1.1. Editarea poliliniilor Editarea poliliniilor este o operaţie utilă şi necesară pentru finalizarea unui desen şi vizează modificări ale...

Aplicații rezolvate AutoCAD

APLICAŢII 8.1. Aplicaţii rezolvate AR 1. Să se reprezinte conturul din figura AR 1.1 utilizând comenzile simple de desenare. Figura AR 1.1...

Seminar Corel Draw

Corel Draw este un editor specializat pentru producerea imaginilor. Fişierile imagine au extensia CDR. 1. Începutul lucrului Start  Programs ...

AutoCAD

Prefaţă In scopul instruirii cu softul AutoCAD se utilizează produsele AutoCAD 2002 pentru o iniţiere rapidă şi uşor de asimilat şi AutoCAD 2010...

Te-ar putea interesa și

Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate

1. SISTEME DE FABRICAŢIE Conceptul de sistem apare în formă embrionară în filosofia antică greacă. Afirmând că „întregul este mai mult decât suma...

Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu

REZUMAT Clădirile de birouri sunt tot mai mari şi mai complexe, iar situaţiile în care un număr mare de oameni se adună în spaţii relativ mici...

Tehnicile de Conducere Forrester în Managementul Sistemelor Dinamice - SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL I TEHNICILE DE CONDUCERE FORRESTER ÎN MANAGEMENTUL SISTEMELOR DINAMICE.ELEMENTE DE BAZĂ ALE TEORIEI MODELĂRII SIMULATIVE CU ATUTOREGLARE...

Modelarea și Simularea Sistemului Cardiovascular

1. Introducere 1.1 Context Procesul de diagnosticare medicală, esenţa medicinei, reprezintă procesul de colectare a informaţiei de la pacienţi şi...

Modelarea Geometrică și Simularea Asistată de Calculator Utilizând Mediul Catia a unui Robot Industrial având Structura TRTTRR

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. GENERALITATI Robotica reprezintă un domeniu de ştiinţă multidisciplinar, care cuprinde elemente de Fizică,...

Studiul privind Cinetica, Modelarea și Simularea Procesului de Hidrodesulfurare a unei Motorine

INTRODUCERE Calitatea mediului este in prezent cu certitudine o problema la nivelul mondial. În multitudinea de probleme cu care omenirea se...

Determinarea unei politici profitabile de gestiune a unui stoc - brutăria nucet

Prin lucrarea prezentă, ne propunem determinarea unei politici profitabile de gestiune a stocului brutăriei NUCET.Gestiunea de stoc are ca sarcină...

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Ai nevoie de altceva?