Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 20098
Mărime: 9.33MB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Zgavarogea
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI

Cuprins

 1. LISTA FIGURILOR DIN LUCRARE 5
 2. LISTA TABELELOR DIN LUCRARE 6
 3. GLOSAR 7
 4. REZUMAT 9
 5. SUMMARY 10
 6. INTRODUCERE 11
 7. CAPITOLULI I - NOȚIUNI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE CLĂDIRILOR PENTRU BIROURI 12
 8. 1.1.Introducere 12
 9. 1.2 Incendiul. Condiţii necesare evacuării 12
 10. 1.3 Alcătuirea şi determinarea elementelor clădirilor utilizate la evacuare 15
 11. 1.3.1 Căi de evacuare în caz de incendiu 15
 12. 1.3.2 Alcătuirea căilor de evacuare 16
 13. 1.4 Dimensionarea căilor de evacuare 20
 14. 1.4.1 Determinarea fluxurilor de evacuare 21
 15. 1.4.2 Gabaritele căilor de evacuare 21
 16. 1.5 Lungimea căilor de evacuare. Durata de evacuare 22
 17. CAPITOLUL II - CARACTERISTICILE INCENDIILOR LA CONSTRUCȚIILE PENTRU BIROURI 24
 18. 2.1 Generalitați 24
 19. 2.2 Mijloace care pot produce aprinderea 24
 20. 2.3 Condițiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea 24
 21. 2.4 Factori ce influenţează reacţiile persoanelor în caz de incendiu 28
 22. CAPITOLUL III - DINAMICA EVACUĂRII 30
 23. 3.1 Procesul de pre-mişcare 31
 24. 3.1.1. Recunoaşterea 31
 25. 3.1.2. Răspunsul 31
 26. 3.2. Procesul de mişcare 32
 27. 3.2.1 Numărul şi distribuţia ocupanţilor imediat înaintea evacuării 33
 28. 3.2.2 Starea ocupanţilor 33
 29. 3.2.3 Alegerea ieşirii 33
 30. 3.2.4 Densitatea ocupanţilor 33
 31. 3.2.5 Timpii şi distanţa de parcurs 34
 32. 3.2.6 Fluxul prin uşi, coridoare şi scări 34
 33. 3.3. Fenomene colective care influenţează timpul de evacuare 35
 34. 3.3.1. ”Blocarea” şi ”înfundarea” 35
 35. 3.3.2. ”Variaţiile de densitate” 36
 36. 3.3.3. ”Formarea culoarelor de deplasare” 36
 37. 3.3.4. ”Oscilaţiile”. 37
 38. 3.3.5. ”Traseele de circulaţie prin intersecţii”. 37
 39. 3.3.6. ”Panica”. 37
 40. CAPITOLUL III - COMPORTAMENTUL UMAN ÎN TIMPUL EVACUĂRII 38
 41. 4.1 Etapa 1 – Definirea caracteristicilor clădirii şi a strategiei de evacuare 42
 42. 4.2 Etapa 2 - Analiza caracteristicilor ocupanţilor şi identificarea grupurilor 43
 43. 4.3 Etapa 3 - Dezvoltarea ipotezelor pentru perioada de pre-mişcare 43
 44. 4.4. Etapa 4 - Evaluarea timpului de mişcare 44
 45. 4.5 Etapa 5 - Evaluarea impactului incendiului asupra ocupanţilor 46
 46. CAPITOLUL IV - MODURI DE APLICARE A MODELELOR DE EVACUARE 47
 47. 5.1. Modul naiv 49
 48. 5.2. Modul operaţional 50
 49. 5.3. Modul predictiv 52
 50. 5.4. Modul tehnic 54
 51. 5.5. Modul interactiv 55
 52. 5.6. Modelarea în timp-real 56
 53. CAPITOLUL VI - MODELAREA ȘI SIMULAREA EVACUĂRII UTILIZATORILOR DINTR-O CLĂDIRE DE BIROURI (P+4) FOLOSIND PROGRAMUL PATHFINDER 58
 54. 6.1. Descrierea programului de modelare Pathfinder 58
 55. 6.2. Elementele utilizate de programul Pathfinder 58
 56. 6.3. Procedura de soluţionare 60
 57. 6.4. Simularea evacuării 61
 58. CONCLUZII 68
 59. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din disertație

REZUMAT

Clădirile de birouri sunt tot mai mari şi mai complexe, iar situaţiile în care un număr mare de oameni se adună în spaţii relativ mici sunt din ce în ce mai multe, a apărut şi nevoia studierii procesului de evacuare a persoanelor din aceste clădiri.

Studierea evacuării persoanelor din clădiri presupune estimarea timpului în care acestea reuşesc sa ajunga în exteriorul clădirii sau într-o zonă de siguranţă. Timpul de evacuare poate fi determinat experimental, prin exercitii de evacuare sau cu ajutorul unor programe de simulare.

Modelele de evacuare şi de incendiu au fost dezvoltate pentru a face posibil acest proces de evacuare. De fapt, aceste modele au jucat un rol important, de vreme ce au ajutat la asigurarea faptului că soluţiile propuse de codurile bazate pe performanţă sunt fezabile şi capabile să rezolve corect problemele de securitate la incendiu. Totuşi, folosirea multora din versiunile actuale de programe de evacuare este limitată deoarece acestea nu iau în considerare caracterul şi deciziile indivizilor, dinamica mulţimilor şi interacţiunea dintre incendiu şi oameni.

Când se face estimarea timpului de evacuare rebuie să se ţină cont şi de comportamentul ocupanţilor clădirii. În funcţie de caracteristicile clădirii, caracteristicile ocupanţilor, strategia de evacuare şi caracteristicile incendiului, ocupanţii pot avea un comportament care să ducă la creşterea timpului de evacuare.

Deoarece exerciţiile de evacuare necesită alocare de timp şi încetarea activităţii pe locul de muncă, în prezent se folosesc din ce în ce mai mult programele informatice destinate modelării şi simulării evacuării persoanelor din clădiri.

Programul Pathfinder oferă uneltele necesare pentru a se lua decizii potrivite, cu privire la structura clădirii şi a proiectării sistemului de protecţie. Mai multe moduri de simulare şi posibilitatea de setare a proprietăţilor ocupanţilor oferă posibilitatea de a se explora cu uşurinţă diferite scenarii, permiţând calcularea cât mai exactă a duratelor de evacuare.

INTRODUCERE

Datorită creşterii urbanizării şi a numărului zonelor cu o densitate mare de populaţie, s-a impus necesitatea controlului riscului la incendiu în vederea asigurării vieţii persoanelor.

În caz de incendiu sau alte pericole ce pot avea loc într-o clădire de birouri, este important să se urmărească evacuarea cât mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor.

În acest sens, în funcţie de categoria persoanelor implicate, se stabilesc modalităţile de alarmare, comportamentul de adoptat în caz de urgenţă, atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească factorii responsabili desemnaţi. Securitatea la incendiului asigură faptul că ocupanţii unei clădiri pot ajunge la un loc sigur fără a intra vreodată în contact cu efluenţii incendiului sau căldură.

Distribuţia interioară a spaţiilor dintr-o clădire, trebuie să rezolve problemele funcţionale, estetice şi de confort în primul rând, dar toate acestea abordate şi soluţionate încât să asigure şi condiţiile necesare de siguranţă a utilizatorilor.

Modelarea și simularea asistată de computer este o aplicaţie relativ nouă pentru ingineria securităţii la incendiu în ţara noastră.

În această lucrare s-a realizat un studiu asupra modelării și simulării evacuării persoanelor dintr-o clădire de birouri P+4 în caz de incendiu, utilizând forma trial a programului de simulare 3D Pathfinder, urmărind timpul de evacuarea a întregului personal aflat în clădire.

CAPITOLUL I

NOȚIUNI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE CLĂDIRILOR PENTRU BIROURI

1.1.Introducere

Prin spații și construcții pentru birouri se întelege orice clădire destinată activităților de birou, inclusiv spațiile de depozitare și administrative aferente acestora.

Spațiile și construcțiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispoziții generale se clasifică, din punct de vedere constructiv, în:

a) construcții independente pentru birouri;

b) spații pentru birouri înglobate în alte construcții.

Construcțiile pentru birouri se clasifică, după regimul de înăltime, în clădiri normale/obișnuite, clădiri înalte și clădiri foarte înalte, în conformitate cu reglementările tehnice specifice.

Construcții pentru birouri se amenajează în clădiri cu dimensiuni din ce în ce mai mari, cu multe etaje, cu destinaţia de clădiri de birouri, cu personal numeros. În aceste clădiri marea majoritate a obiectelor folosite sunt combustibile ceea ce reprezintă un accentuat pericol de incendii.

În aceste clădiri sarcina termică este atât de mare, încât se poate aprecia că marile constructiile pentru de birouri se situează printre obiectivele cu riscuri foarte mari din punct de vedere a posibilităţii de izbucnire a incendiilor.

Bibliografie

1. Erica D. Kuligowski şi Richard D. Peacock: A Review of Building Evacuation Models

2. Pathfinder users manual

3. Pathfinder technical reference

4. http://www.fpemag.com/archives/article.asp?issue_id=10&i=17&p=1

5. Ion Anghel, Note de curs “Evacuarea persoanelor din construcţii în situaţii de urgenţă”

6. Cappuccio, J. (2000) Pathfinder: A Computer-Based Timed Egress Simulation. Fire Protection Engineering, 8(fall), 11-12.

7. Fahy, R. F. (2005): Workshop on Building Occupant Movement During Fire Emergencies. Peacock, R. D.; Kuligowski, E. D.: Available Data and Input Into Models. (pp. 62-67)

8. Flucuş Ioan, Şerban Manuel – „Comportarea la foc a construcţiilor şi instalaţiilor în contextul legislaţiei actuale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” Editura Academica 2001 Bucureşti.

9. Tavares, R. M. and Galea, E.R.: Evacuation modelling analysis within the operational research context: A combined approach for improving enclosure designs. Building and Environment

10. Fitzgerald, W. F (2004) . Building Fire Performance Analysis, John Wiley & Sons.

11. Charters, D. (2007): How to express design targets and performance criteria once fire safety design objective have been set. Fire Safety Engineering International Seminar Paris.

12. P.J. DiNenno (Ed.): SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, National Fire Protection Association (2002).

13. J.S. Tubbs and B.J. Meacham: Egress Design Solution - A Guide to Evacuation and Crowd Management Planning (2007).

14. Nelson şi Mowrer: SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (2002) şi SFPE Engineering Guide: Human Behavior in Fire SFPE (2003).

15. Andreas Schadschneider, Wolfram Klingsch, Hubert Klüpfel, Tobias Kretz, Christian Rogsch şi Armin Seyfried: Evacuation Dynamics: Empirical Results, Modeling and Applications

Preview document

Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 1
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 2
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 3
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 4
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 5
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 6
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 7
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 8
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 9
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 10
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 11
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 12
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 13
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 14
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 15
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 16
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 17
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 18
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 19
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 20
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 21
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 22
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 23
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 24
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 25
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 26
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 27
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 28
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 29
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 30
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 31
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 32
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 33
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 34
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 35
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 36
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 37
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 38
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 39
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 40
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 41
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 42
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 43
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 44
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 45
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 46
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 47
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 48
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 49
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 50
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 51
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 52
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 53
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 54
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 55
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 56
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 57
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 58
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 59
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 60
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 61
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 62
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 63
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 64
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 65
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 66
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 67
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 68
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 69
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 70
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 71
Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Cladire de Birouri in Caz de Incendiu.doc
 • Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Cladire de Birouri in Caz de Incendiu.ppt

Alții au mai descărcat și

Metode de Raționament Tactic pentru Stingerea Incendiilor

REZUMAT Lucrarea este o prezentare a modului de concepere, desfăşurare şi rezolvare a unui incident. Metodele folosite şi conceperea tacticii vin...

Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului

Cap. 1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND TEORIA ARDERII 1.1. INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA INCENDIILOR 1.1.1. INTRODUCERE Incendiul este o reacţie chimică...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Evacuarea Persoanelor din Spații și Construcții Pentru Birouri în Situații de Urgență

INTRODUCERE În prezent sunt nenumărate cazuri în care un număr mare de persoane se situează într-un spaţiu relativ restrâns. Clădirile de birouri...

Accidentele la Locul de Muncă

Introducere În decursul istoriei umanității, securitatea persoanelor angajate în câmpul muncii reprezenta premisa fundamentală potrivită...

Realizarea Proiectului Cathedral Plaza București

1. Descrierea proiectului, inclusiv etapele de realizare Cathedral Plaza este o destinaţie business de primă clasă situată în centrul...

Ai nevoie de altceva?