Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului

Licență
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 28065
Mărime: 6.76MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ Specializarea: Ingineria si Protecția Mediului în Industrie

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Cap. 1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND TEORIA ARDERII.pag. 2
 3. 1.1 Inițierea si dezvoltarea incendiilor.pag. 2
 4. Cap. 2 SISTEMUL AERIAN DE LUPTĂ CONTRA INCENDIIL.pag. 26
 5. 2.1. Apariția conceptului de lupta aeriană contra incendiilor.pag. 26
 6. 2.2. Primele .pag. 28
 7. Cap. 3 PROIECTAREA ȘI PROTECȚIA ANTISEISMICĂ.pag. 34
 8. 3.1. Cerinţe de performanţă şi condiţii de îndeplinire conform Normativului P 100.pag. 34
 9. 3.2. Acţiunea seismică.pag. 37
 10. Cap. 4 MONITORIZAREA SI GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA, IN GENERAL .pag. 60
 11. 4.1 Notiuni introductive privind managementul situaţiilor de urgentă.pag 60
 12. 4.2. Managementul situaţiilor de urgentă generate de catre cutremure.
 13. Masuri preventive, antiseismice.pag 65
 14. Cap. 5 SCENARIU DE INTERVENŢIE PENTRU GESTIONAREA UNEI SITUAŢIE DE URGENŢĂ LA ROMPETROL RAFINĂRIE MIDIA NĂVODARI.pag 78
 15. CONCLUZII.pag 90
 16. BIBLIOGRAFIE .pag 91

Extras din licență

Cap. 1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND TEORIA ARDERII

1.1. INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA INCENDIILOR

1.1.1. INTRODUCERE

Incendiul este o reacţie chimică cunoscută sub numele de combustie. El este definit ca oxidarea rapidă a materialului inflamabil însoţită de eliberare de energie sub formă de căldură.

Pe toată durata existenţei sale, un incendiu trece prin patru faze distincte, caracterizate de obicei prin temperatura medie a gazelor din compartiment: iniţierea sau aprinderea, care este definită ca începutul combustiei; perioada pre-flashover sau perioada de creştere, în timpul căreia incendiul este localizat la câteva obiecte care ard; faza post-flashover sau faza în care incendiul este complet dezvoltat şi în care acesta a cuprins întregul compartiment şi faza de stingere. Tranziţia de la faza de creştere la cea de dezvoltare completă se numeşte flashover.

Aceste faze ale unui incendiu sunt prezentate în figura 1.1, care descrie fluxul termic degajat în funcţie de timp. Aprinderea, rata creşterii incendiului în perioada de extindere, timpul până la flashover, durata perioadei în care incendiul este complet dezvoltat şi rata de stingere variază destul de mult de la incendiu la incendiu. Trebuie menţionat faptul că cele patru stadii nu pot fi identificate pentru toate incendiile.

timp (s)

Figura 1.1. Stadiile tipice ale evoluţiei unui incendiu

1.1.2. INIŢIEREA INCENDIILOR

1.1.2.1. APRINDEREA

Pentru că aprinderea să aibă loc, trebuie să fie prezenţi atât un combustibil cât şi o sursăde căldură. Când acestea se întâlnesc, în proporţiile potrivite, fie din separarea lor ne-adecvată, fie printr-un tip de interacţiune activă, apare un incendiu.

Există trei moduri de aprindere:

o aprindere cu intervenţie din exterior: apare atunci când gazele inflamabile sunt aprinse de o flacără sau de o scânteie electrică;

o aprindere ca urmare a reacţiei interne de piroliză: apare atunci când energia produsă de reacţia exotermă de piroliză este atât de mare încât aprinde amestecul volatil de oxigen şi gaze;

o aprindere spontană: apare atunci când există suficientă energie rezultată din reacţia de oxidare pentru a ridica temperatura peste punctul de aprindere (în absenţa unei flăcări sau a unei scântei).

Probabilitatea de apariţie a unei aprinderi într-o cameră sau într-un compartiment depinde de un număr de parametri, printre care:

- surse de căldură sau de aprindere prezente şi energia de aprindere disponibilă;

- punctul de explozie al lichidelor inflamabile din compartiment;

- limita de aprindere a vaporilor combustibili eliberaţi;

- caracteristicile de aprindere ale combustibililor aflaţi lângă sursele de aprindere;

- temperaturile critice ale materialelor din compartiment;

- separarea sau aranjamentul combustibililor şi a surselor de căldură;

- caracteristicile de management ale clădirii (menaj, întreţinere, inspecţie, pregătirea şi siguranţa clădirii).

1.1.2.2. SURSELE DE APRINDERE

Unele surse de aprindere pot avea dimensiuni reduse, dar pot produce suficientă energie pentru a aprinde un combustibil şi a declanşa un incendiu dacă mediul permite acest lucru. Foarte multe surse de căldură şi de aprindere pot fi găsite într-o clădire, printre care electricitate statică, suprafeţe fierbinţi, flăcări deschise/arzătoare, cablaj electric, fumatul, explozivi/artificii, echipament ce foloseşte combustibil, reacţii chimice, sudura, materiale supraîncălzite. Pentru a preveni aprinderea, aceste surse trebuie controlate, izolate sau îndepărtate cu totul.

1.1.2.3. CARACTERISTICILE APRINDERII UNUI COMBUSTIBIL

Aprinderea materialelor combustibile este afectată în principal de fluxul radiant de căldură şi de temperatura de suprafaţă a combustibilului. Codul de Practică BSI (British Standards Institution – Marea Britanie) (1994) identifică anumite valori de prag pentru aprindere în funcţie de fluxul radiant de căldura sau la temperatura de suprafaţă, pentru o varietate de materiale, aşa cum reiese din tabelul 1.1 Aceste valori propuse pot fi folosite, drept criteriu de aprindere, pentru a examina posibilitatea de aprindere a unui prim obiect. Astfel, cunoscând inflamabilitatea materialelor combustibile dintr-un compartiment, mărimea surselor de căldură poate fi limitată pentru a asigura lipsa aprinderii.

Pentru a facilita procesul de determinare a criteriilor de aprindere, combustibilii solizi pot fi clasificaţi pe baza uşurinţei cu care se aprind în grupuri ca cele folosite de NFPRF (Fundaţia Naţională pentru Cercetare şi Protecţie împotriva Incendiilor – SUA) în Metoda de Stabilire a Riscului de Incendiu (FRAM) (Bukowski, 1990). Clasificarea propusă este arătată în tabelul 1.1.

Bibliografie

1. Buletinul Pompierilor nr. 2, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999

2. Buletinul Pompierilor nr. 2, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999

3. Opriş Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural naţional.

4. LEGE nr.15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

5. Situaţii şi servicii de urgenţă - General de corp de armată dr. ing. Crăciun Ionel - Editura Ministerului de Interne 2001;

6. C. Aioniţoaiei „Tactica cercetării la faţa locului”, Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Bucureşti 1985

7. Paul L. Kirk „Cercetarea incendiului”

8. Ministerul de Interne, „Metodologia cercetării cauzelor incendiilor” 1987

9. Pompiliu Bălulescu „Cauzele tehnice ale incendiilor și prevenirea lor” București 1971

10. I. Crăciun, V. Lencu, S. Calota „Stabilirea și prevenirea cauzelor de incendii”, Editura tehnică, București 1993

11. Vladimir Stoica „Cercetarea evenimentelor deosebite (incendii şi explozii)”, în „P. C. C”, 1985

12. Anghel I., Darie E. şi Popescu G. - „Simularea dinamică a unui incendiu într-o clădire tip P+1” Buletinul Pompierilor nr.2/2005 pag. 30-55, ISSN 1222-1325.

13. Anghel I., Darie E. şi Flucuş I. - „Evaluarea securităţii la incendiu a utilizatorilor unei clădiri rezidenţiale – partea I-a ” Revista Electricianul nr. 4/2006, Bucureşti, pag. 32-36, ISSN 1223-7426, Revista Instalatorul nr. 6/2006, Bucureşti, pag. 40-46, ISSN 1223-7418.

14. Anghel I., Darie E. şi Flucuş I. - „Evaluarea securităţii la incendiu a utilizatorilor unei clădiri rezidenţiale – partea a II-a ” Revista Electricianul nr. 5/2006, Bucureşti, pag. 42-47, ISSN 1223-7426, Revista Instalatorul nr. 7-8/2006, Bucureşti, pag. 10-15, ISSN 1223-7418.

15. Anghel I., Darie E. - „Modelarea transferului termic în condiţii de incendiu într-o încăpere închisă” a X-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Leadership şi management la orizonturile secolului al XXI-lea” a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiembrie 2005, ISBN 973-7809-29-7.

16. Anghel I., Darie E. - „Modelarea evoluţiei particolelor de fum şi a conţinutului de gaze de ardere într-o încăpere incendiată” a X-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Leadership şi management la orizonturile secolului al XXI-lea” a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiembrie 2005, ISBN 973-7809-29-7.

17. Drd.ing.Constanţa ENE, Buletinul Pompierilor nr. 1 ( 19 ), Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2009, pag.142 – 156.

18. www.aerounion.com

19. www.airtanker.com

20. www.air-rescue.lu

21. www.bombardier.com

22. www.afia.com

23. www.bellhelicopter.com

24. www.smurd.ro

25. www.canadair.com

26. www.ifex.com

27. www.wikipedia.com

28. www.spitaljbm.ro

29. www.spcfbv.ro

30. www.ibrasov.ro

31. www.otp-airport.ro

32. www.suub.ro

33. www.spitaluluniversitarcfcluj.ro

34. www.airportcluj.ro

35. www.aeroport.ro

36. www.spital-urgente-iasi.ro

37. www.aeroportsuceava.ro

38. www.hosptm.ro

39. www.aerotim.ro

40. www.targumuresairport.ro

41. www.umftgm.ro

42. www.aic.pa.ro

43. www.adroltenia.ro

44. www.scjuc.home.ro

45. www.spitaluldeurgenta.ro

46. www.bacauairport.ro

Preview document

Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 1
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 2
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 3
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 4
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 5
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 6
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 7
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 8
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 9
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 10
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 11
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 12
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 13
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 14
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 15
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 16
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 17
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 18
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 19
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 20
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 21
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 22
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 23
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 24
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 25
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 26
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 27
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 28
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 29
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 30
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 31
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 32
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 33
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 34
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 35
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 36
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 37
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 38
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 39
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 40
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 41
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 42
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 43
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 44
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 45
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 46
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 47
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 48
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 49
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 50
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 51
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 52
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 53
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 54
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 55
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 56
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 57
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 58
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 59
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 60
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 61
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 62
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 63
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 64
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 65
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 66
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 67
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 68
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 69
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 70
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 71
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 72
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 73
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 74
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 75
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 76
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 77
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 78
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 79
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 80
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 81
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 82
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 83
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 84
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 85
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 86
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 87
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 88
Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Managementul Riscului Generat de Incendiile de Padure Produse in Zone Inalte si Greu Accesibile cu Impact Distrugator Asupra Vietii si Mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu

REZUMAT Clădirile de birouri sunt tot mai mari şi mai complexe, iar situaţiile în care un număr mare de oameni se adună în spaţii relativ mici...

Metode de Raționament Tactic pentru Stingerea Incendiilor

REZUMAT Lucrarea este o prezentare a modului de concepere, desfăşurare şi rezolvare a unui incident. Metodele folosite şi conceperea tacticii vin...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?