Analiza matematică și ecuații diferențiale

Curs
9/10 (10 voturi)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 263 în total
Cuvinte : 81434
Mărime: 1003.33KB (arhivat)
Publicat de: Marius Păun
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Procopiuc

Cuprins

 1. 1 ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE 5
 2. 1.1 Introducere 5
 3. 1.1.1 Elemente de teoria teoria multimilor 5
 4. 1.1.2 Notiunea de aplicatie 6
 5. 1.2 De nitia spatiului metric 8
 6. 1.3 Multimi de puncte dintr-un spatiu metric 8
 7. 1.3.1 Spatii liniare normate 10
 8. 1.4 Multimea numerelor reale 12
 9. 1.4.1 Multimi marginite de numere reale 12
 10. 1.4.2 Intervale si vecinatati 14
 11. 1.5 Spatiul Rn 14
 12. 1.6 Functii cu valori ^n Rm 16
 13. 2 SIRURI SI SERII 19
 14. 2.1 Siruri de numere reale 19
 15. 2.2 Siruri ^n spatii metrice 23
 16. 2.3 Principiul contractiei 25
 17. 2.4 Siruri ^n Rp 27
 18. 2.5 Serii de numere reale 27
 19. 2.5.1 Serii convergente. Proprietati generale 27
 20. 2.5.2 Serii cu termeni pozitivi 31
 21. 2.5.3 Serii cu termeni oarecare 34
 22. 2.6 Serii ^n Rp 37
 23. 3 LIMITE DE FUNCT II 39
 24. 3.1 Limita unei functii reale de o variabila reala 39
 25. 3.1.1 Limita ^ntr-un punct 39
 26. 3.1.2 Proprietati ale limitei unei functii 39
 27. 3.2 Limita unei functii vectoriale de o variabila reala 41
 28. 3.3 Limita unei functii de o variabila vectoriala 42
 29. 4 FUNCT II CONTINUE 43
 30. 4.1 Continuitatea functiilor reale de o variabila reala 43
 31. 4.1.1 Continuitatea ^ntr-un punct 43
 32. 4.1.2 Proprietati ale functiilor continue 44
 33. 4 CUPRINS
 34. 4.1.3 Continuitatea uniforma 46
 35. 4.2 Continuitatea functiilor vectoriale 47
 36. 4.2.1 Continuitatea ^ntr-un punct 47
 37. 4.2.2 Continuitatea uniforma 48
 38. 5 DERIVATE SI DIFERENTIALE 49
 39. 5.1 Derivata si diferentiala functiilor de o variabila 49
 40. 5.1.1 Derivata si diferentiala unei functii reale de o variabila reala 49
 41. 5.1.2 Derivata si diferentiala unei functii vectoriale de o variabila reala 50
 42. 5.1.3 Derivate si diferentiale de ordin superior 52
 43. 5.1.4 Proprietati ale functiilor derivabile 54
 44. 5.2 Derivatele si diferentiala functiilor de n variabile 60
 45. 5.2.1 Derivatele partiale si diferentiala functiilor reale de n variabile 60
 46. 5.2.2 Derivate partiale si diferentiala functiilor vectoriale de n variabile 64
 47. 5.2.3 Derivate partiale si diferentiale de ordin superior 65
 48. 5.2.4 Derivatele partiale si diferentialele functiilor compuse 67
 49. 5.2.5 Proprietati ale functiilor diferentiabile 71
 50. 6 FUNCT II DEFINITE IMPLICIT 75
 51. 6.1 Functii de nite implicit de o ecuatie 75
 52. 6.1.1 Functii reale de o variabila reala 75
 53. 6.1.2 Functii reale de n variabile 77
 54. 6.2 Functii de nite implicit de un sistem de ecuatii 78
 55. 6.3 Transformari punctuale. Derivarea functiilor inverse 79
 56. 6.4 Dependenta si independenta functionala 81
 57. 6.5 Schimbari de variabile 82
 58. 6.5.1 Schimbarea variabilelor independente 82
 59. 6.5.2 Schimbari de variabile independente si functii 84
 60. 7 EXTREME PENTRU FUNCT II DE MAI MULTE VARIABILE 87
 61. 7.1 Puncte de extrem pentru functii de mai multe variabile 87
 62. 7.2 Extreme pentru functii de nite implicit 90
 63. 7.3 Extreme conditionate 90
 64. 8 SIRURI SI SERII DE FUNCT II 95
 65. 8.1 Siruri de functii reale 95
 66. 8.1.1 Siruri de functii. Multimea de convergenta 95
 67. 8.1.2 Functia limita a unui sir de functii 95
 68. 8.1.3 Convergenta simpla 96
 69. 8.1.4 Convergenta uniforma 96
 70. 8.1.5 Proprietati ale sirurilor uniform convergente 97
 71. 8.2 Serii de functii 99
 72. 8.2.1 Serii de functii. Multimea de convergenta 99
 73. 8.2.2 Convergenta simpla a unei serii de functii 99
 74. 8.2.3 Convergenta uniforma a unei serii de functii 100
 75. CUPRINS 5
 76. 8.2.4 Proprietati ale seriilor uniform convergente 101
 77. 8.3 Serii de puteri 102
 78. 8.4 Serii Taylor 104

Extras din curs

Capitolul 1

ELEMENTE DE TEORIA

SPAT IILOR METRICE

1.1 Introducere

1.1.1 Elemente de teoria teoria multimilor

Notiunea de multime este o notiune primara. O multime X este precizata fie prin indicarea

elementelor sale, X = fx1; x2; : : : ; xng, fie prin indicarea unei proprietati P ce

caracterizeaza elementele multimii, X = fx j x are proprietatea Pg.

Daca x este element al multimii X scriem x 2 X, daca x nu este element al multimii

X scriem x =2 X.

Multimile X si Y sunt egale daca sunt formate din aceleasi elemente. Deci

X = Y pentru x 2 X () x 2 Y:

A este submultime sau parte a multimii X si se noteaza A X sau X A, daca

x 2 A =) x 2 X.

Evident ca X = Y d.d. X Y si Y X.

Multimea care nu contine nici un element se numeste multimea vida, se noteaza cu ; si este submultime a oricarei multimi X.

Multimea partilor unei multimi X se noteaza P(X).

Fie A si B doua multimi oarecare. Multimea A [ B = fx j x 2 A sau x 2 Bg se

numeste reuniunea multimilor A si B, iar multimea A B = fx j x 2 A si x 2 Bg se

numeste intersectia multimilor A si B.

Multimile A si B se numesc disjuncte daca A B = ;. Multimea A n B = fx j x 2 A si x =2 Bg se numeste diferenta multimilor A si B, in aceasta ordine. Daca B A,

diferenta A n B se noteaza CAB si se numeste complementara multimii B relativa la

multimea A.

Prin produs cartezian al multinilor A1;A2; : : : ;An, in aceasta ordine, intelegem mult

imea sistemelor ordonate de n elemente (n-uple) (a1; a2; : : : ; an) cu ai 2 Ai, i = 1; n,

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA SPAT IILOR METRICE

adica

A1 A2   An = f(a1; a2; : : : ; an); ai 2 Ai; i = 1; ng:

Elementele (a1; a2; : : : ; an) si (b1; b2; : : : ; bn) sunt egale daca ai = bi, i = 1; n.

Daca Ai = A, i = 1; n, se foloseste notatia A A   A = An.

1.1.2 Notiunea de aplicatie

Fie X si Y doua multimi nevide. Se numeste aplicatie f a multimii X in multimea Y

o corespondenta prin care fiecarui element x 2 X i se asociaza in mod unic un element

y 2 Y .

Orice aplicatie f : X ! Y trebuie conceputa ca ansamblul format din trei elemente:

multimea X numita multimea de definitie, multimea Y numita multimea in care f ia

valori si legea de corespondenta f.

Daca y 2 Y corespunde elementului x 2 X, atunci notam y = f(x) sau x 7! f(x).

^In acest caz y se numeste imaginea lui x prin f sau valoarea aplicatiei f in x, iar x se

numeste contraimaginea sau imaginea inversa a lui y prin f.

Pentru notiunea de aplicatie se mai utilizeaza denumirile de functie, transformare,

operator, sau functionala.

Multimea aplicatiilor definite pe X cu valori in Y se noteaza cu F(X; Y ).

Aplicatiile f1; f2 2 F(X; Y ) se numesc egale, f1 = f2, daca f1(x) = f2(x), 8x 2 X.

Fie aplicatia f : X ! Y si A X, B Y . Multimea

f(A) = fy = f(x) j x 2 Ag = fy 2 Y j 9 x 2 A; y = f(x)g Y

se numeste imaginea multimii A prin f, iar multimea

f

Preview document

Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 1
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 2
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 3
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 4
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 5
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 6
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 7
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 8
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 9
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 10
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 11
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 12
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 13
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 14
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 15
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 16
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 17
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 18
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 19
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 20
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 21
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 22
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 23
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 24
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 25
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 26
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 27
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 28
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 29
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 30
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 31
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 32
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 33
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 34
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 35
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 36
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 37
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 38
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 39
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 40
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 41
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 42
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 43
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 44
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 45
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 46
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 47
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 48
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 49
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 50
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 51
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 52
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 53
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 54
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 55
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 56
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 57
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 58
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 59
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 60
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 61
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 62
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 63
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 64
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 65
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 66
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 67
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 68
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 69
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 70
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 71
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 72
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 73
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 74
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 75
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 76
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 77
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 78
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 79
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 80
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 81
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 82
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 83
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 84
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 85
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 86
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 87
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 88
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 89
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 90
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 91
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 92
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 93
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 94
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 95
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 96
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 97
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 98
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 99
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 100
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 101
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 102
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 103
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 104
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 105
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 106
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 107
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 108
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 109
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 110
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 111
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 112
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 113
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 114
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 115
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 116
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 117
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 118
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 119
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 120
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 121
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 122
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 123
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 124
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 125
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 126
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 127
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 128
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 129
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 130
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 131
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 132
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 133
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 134
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 135
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 136
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 137
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 138
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 139
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 140
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 141
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 142
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 143
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 144
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 145
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 146
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 147
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 148
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 149
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 150
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 151
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 152
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 153
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 154
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 155
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 156
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 157
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 158
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 159
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 160
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 161
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 162
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 163
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 164
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 165
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 166
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 167
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 168
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 169
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 170
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 171
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 172
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 173
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 174
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 175
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 176
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 177
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 178
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 179
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 180
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 181
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 182
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 183
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 184
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 185
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 186
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 187
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 188
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 189
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 190
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 191
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 192
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 193
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 194
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 195
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 196
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 197
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 198
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 199
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 200
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 201
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 202
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 203
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 204
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 205
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 206
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 207
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 208
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 209
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 210
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 211
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 212
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 213
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 214
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 215
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 216
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 217
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 218
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 219
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 220
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 221
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 222
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 223
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 224
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 225
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 226
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 227
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 228
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 229
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 230
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 231
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 232
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 233
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 234
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 235
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 236
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 237
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 238
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 239
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 240
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 241
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 242
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 243
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 244
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 245
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 246
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 247
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 248
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 249
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 250
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 251
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 252
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 253
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 254
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 255
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 256
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 257
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 258
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 259
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 260
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 261
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 262
Analiza matematică și ecuații diferențiale - Pagina 263

Conținut arhivă zip

 • Analiza Matematica si Ecuatii Diferentiale.pdf

Alții au mai descărcat și

Formula lui Taylor și aplicații

Introducere Una din notiunile fundamentale ale analizei matematice si în fond a în- tregii stiinte, este cea de derivata, atribuita lui G....

Vectori Proprii și Valori Proprii

INTRODUCERE Termenul de matrice a fost introdus de matematicianul englez James Joseph Sylvester(1814-1897) în lucrarea “On New Class of Theorems”...

Regresie liniară

Unul din principalele capitole ale statisticii are în vedere posibilitatea de a face predictii. Desi nu se gasesc relatii perfecte în lumea reala,...

Regresie liniară multiplă

Regresia liniară multiplă A. Noţiuni teoretice Regresia liniară, prin metoda celor mai mici pătrate, este metoda de modelare cea mai des...

Algebră

2.1 Sfera Definitia 1.1 Se nume¸ste sfer˘a mul¸timea tuturor punctelor din spa¸tiu pentru care distan¸ta la u punct fix numit centrul sferei este...

M. Stefanovici - Integrale duble

Fie D un domeniu mărginit, de arie măsurabilă finită din planul xOy și o funcție reală de două variabile reale definită și mărginită pe D. Se...

Algebră liniară

SEMINARUL NR.1 ALGEBRØA LINIARØA 1 an univ. 2006/2007 1. SØa se calculeze determinant¸ii: a) 2 1 3 3 2 0 2 1 2 b) 2 2 1 1 1 3 3 2 1 0...

Analiză matematică

1. Relaţii. Definiţie. Proprietăţi generale Se consideră cunoscute noţiunile de: mulţime, clasă, operaţii cu mulţimi şi logică matematică....

Te-ar putea interesa și

Sisteme de ecuații

INTRODUCERE Ca urmare a gradului înalt de abstracţie atins de matematică în secolul nostru, există o tendinţă în fiecare dintre noi de a căuta să...

Modelarea și Simularea Sistemului Cardiovascular

1. Introducere 1.1 Context Procesul de diagnosticare medicală, esenţa medicinei, reprezintă procesul de colectare a informaţiei de la pacienţi şi...

Calculul Aproximativ al Integralelor Multiple

INTRODUCERE Această lucrare intitulată ,,Calculul aproximativ al integralelor multiple” este structurată pe patru capitole: Capitolul I...

Matematicieni Celebri

PITAGORA-filosof si matematician grec din antichitate(sec al VI-lea i.Hr.)contemporan cu Thales. Familia sa era de origine...

Reactoare Chimice

Capitolul 1 Tema proiectului Sa se proiecteze un reactor pentru hidrogenarea acizilor grasi nesaturati. Se cunosc urmatoarele date de proiectare:...

Subiecte Mecatronica

S 1. Definitia mecatronicii Cuvântul mecatronica a fost folosit pentru prima data de catre japonezi pentru a defini fuziunea tehnologica: mecanica...

Prezentare Generală a MathCad-ului

I. INTRODUCERE I.1. Prezentare generală a MathCad-ului Produsul software sau sistemul de programare MathCad este un instrument destinat...

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Ai nevoie de altceva?