Genetica Umană

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Medicină
Conține 21 fișiere: doc
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 340458
Mărime: 1.74MB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Costache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Eugen Carasevici

Extras din curs

A. CONŢINUTUL GENETICII UMANE.

1. GENETICA ŞTIINŢA EREDITĂŢII ŞI VARIABILITĂŢII

1.1. EREDITATEA

Ereditatea este proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele sale personale precum şi cele ale speciei căreia îi aparţine. Acest proces realizează similitudinea biologică dintre părinţi şi descendenţi.

Părinţii nu transmit însă la copii caractere ci informaţiile (conţinute în genele din gameţi) necesare pentru realizarea caracterelor. În acest context, ereditatea este un proces informaţional care presupune stocarea, expresia şi transmiterea informaţiei ereditare, pentru realizarea caracterelor ale unui individ. Ereditatea este deci o funcţie, esenţială pentru viaţă.

a). Acidul deoxiribonucleic (ADN) este substratul molecular al eredităţii. Această macromoleculă, alcătuită din două catene polinucleotidice dispuse spaţial sub forma unei duble spirale helicoidale ("elicea vieţii"), îndeplineşte trei roluri majore (figura 1.1):

- ADN deţine informaţia genetică codificată pentru realizarea caracterelor specifice unui organism. Unitatea fundamentală de informaţie ereditară este gena - un segment de ADN care determină un anumit caracter. Modificarea structurii unei gene normale, numită mutaţie, produce o variantă genică (“alelă”), normală sau anormală.

- ADN exprimă informaţia ereditară, prin sinteza unor proteine specifice, care vor forma caracterele morfologice şi funcţionale ale organismului ("o genă  o proteină  un caracter") (figura 1.1.a).

- ADN conservă informaţia ereditară în succesiunea generaţiilor de celule şi organisme. Procesul se realizează prin biosinteza a două molecule noi şi identice de ADN prin replicare semiconservativă, urmată de distribuţia lor egală şi totală, prin diviziune celulară (figura 1.1.b). Replicarea şi diviziunea se efectuează cu mare precizie, asigurând fidelitatea de transmitere a informaţiei; ele pot suferi totuşi erori, care generează mutaţii.

b). Aparatul genetic al celulei cuprinde structurile celulare ce conţin ADN, nucleul şi mitocondriile. Elementul principal al aparatului genetic este nucleul, centrul de comandă şi control al majorităţii activităţilor celulare.

În nucleul interfazic, fiecare moleculă de ADN se asociază specific cu anumite proteine (histone) şi formează, prin spiralizări şi plieri succesive, o fibră de cromatină. La începutul diviziunii fibra de cromatină se condensează şi formează un cromosom.

Cromosomii reprezintă substratul morfologic al eredităţii; ei sunt organite permanente ale nucleului dar vizibile numai în diviziune. Numărul şi forma cromosomilor sunt elemente caracteristice fiecărei specii. La om, în celulele somatice sunt 46 de cromosomi (2n = număr diploid); în celulele sexuale mature (gameţi) numărul de cromosomi este redus, prin meioză, la 23 de cromosomi (n = număr haploid). Termenul de genom uman este folosit, în prezent, pentru a descrie totalitatea informaţiei genetice din celulele umane. El este alcătuit dintr-un genom nuclear şi un genom mitocondrial. Pentru a face distincţia dintre genomul celulelor somatice şi al gameţilor se mai folosesc termenii de genom diploid şi genom haploid.

Mitocondriile conţin o mică parte din ADN celular (0.5%).

1.2. VARIABILITATEA

Variabilitatea reprezintă fenomenele care produc diferenţele genetice dintre indivizii unei populaţii, precum şi între populaţii diferite.

Sursele principale de variabilitate sunt mutaţiile, recombinările genetice (care au loc în meioză, în timpul formării gameţilor) şi migraţiile unor indivizi dintr-o populaţie în altă populaţie (după încrucişarea lor se produc modificări în structura genetică a descendenţilor). Datorită proceselor de variabilitate fiecare individ are o structură genetica unică şi caracteristică..

2. GENETICA UMANĂ - DISCIPLINĂ FUNDAMENTALĂ, CLINICĂ ŞI MEDICO-SOCIALĂ.

Genetica umană studiază ereditatea şi variabilitatea fiinţelor umane. Ea este o ştiinţă fundamentală şi aplicativă, care are un rol major în teoria şi practica medicală.

a). Genetica umană este o disciplină fundamentală deoarece studiază structurile, mecanismele şi legile de bază ale stocării, transmiterii şi expresiei informaţiei ereditare pentru formarea, dezvoltarea şi funcţionarea organismului uman. Genetica umană are un rol important pentru baza conceptuală a medicinii deoarece oferă o nouă perspectivă medicinii moderne, dominată de biologia moleculară a celulei, genetică şi imunologie.

b). Genetica umană este şi o disciplină clinică deoarece studiază relaţia dintre ereditate şi boală sau, mai exact, rolul mutaţiilor în producerea bolilor sau predispoziţiei la boală. Se cunosc peste 10.000 de boli determinate sau condiţionate genetic, care afectează 5-8% din nou-născuţi; ele au o mare diversitate şi se regăsesc în aproape toate specialităţile medicale. Genetica medicală - ca parte a geneticii umane - este însă o specialitate clinică distinctă care se ocupă de diagnosticul şi îngrijirea pacienţilor cu boli genetice precum şi de familiile lor, prin sfat genetic, diagnostic prenatal, screening neonatal sau diagnostic presimptomatic. Genetica este domeniul de activitate al unor specialişti dar fiecare medic practician trebuie să folosească o abordare (gândire) genetică în relaţia sa cu pacientul şi familia acestuia.

c). Genetica umană / medicală este şi o disciplină medico-socială deoarece bolile genetice au devenit, în ultimii 20 de ani, "probleme majore de sănătate publică" Ele sunt numeroase, în ansamblul lor frecvente (peste 5% nou născuţi) şi au deseori consecinţe grave pentru individul afectat şi familia sa. Datorită caracterului lor cronic şi invalidant, bolile genetice influenţează negativ morbiditatea şi mortalitatea infantilă şi necesită cheltuieli medicale importante; de aceea, bolile genetice sunt o povară importantă pentru societate; În aceste condiţii eforturile specialiştilor şi organizatorilor de sănătate publică trebuie să se finalizeze printr-un sistem naţional de prevenire şi depistare precoce a bolilor genetice.

B. OMUL, EREDITATEA ŞI MEDIUL.

1. INDIVIDUALITATEA GENETICĂ ŞI BIOLOGICĂ.

1.1. INDIVIDUALITATEA GENETICĂ.

Fiecare fiinţă umană se formează dintr-o celulă iniţială, zigotul, rezultat prin fecundarea gameţilor haploizi: nucleul spermatozoidului se uneşte cu cel al ovulului şi formează nucleul zigotului, prima celulă a unei noi fiinţe. La zigot se reface astfel numărul diploid de 46 de cromosomi, caracteristic speciei umane, şi se stabileşte sexul genetic: XX sau XY. De fapt, se formează 23 perchi de cromosomi omologi, identici ca mărime, formă şi conţinut genetic dar diferiţi ca origine, unul matern şi altul patern. Rezultă că fiecare caracter este determinat de o pereche de gene, ce ocupă aceiaşi poziţie (locus) în cromosomii omologi; ele se numesc gene alele.

Zigotul reuneşte în nucleu genele parentale din gameţi într-o combinaţie nouă, unică şi constantă denumită individualitate genetică sau genotip. Citoplasma zigotului este exclusiv de origine maternă. Deci, mitocondriile din zigot, care conţin ADN, şi ulterior mitocondriile tuturor celulelor somatice provin de la mamă.

Preview document

Genetica Umană - Pagina 1
Genetica Umană - Pagina 2
Genetica Umană - Pagina 3
Genetica Umană - Pagina 4
Genetica Umană - Pagina 5
Genetica Umană - Pagina 6
Genetica Umană - Pagina 7
Genetica Umană - Pagina 8
Genetica Umană - Pagina 9
Genetica Umană - Pagina 10
Genetica Umană - Pagina 11
Genetica Umană - Pagina 12
Genetica Umană - Pagina 13
Genetica Umană - Pagina 14
Genetica Umană - Pagina 15
Genetica Umană - Pagina 16
Genetica Umană - Pagina 17
Genetica Umană - Pagina 18
Genetica Umană - Pagina 19
Genetica Umană - Pagina 20
Genetica Umană - Pagina 21
Genetica Umană - Pagina 22
Genetica Umană - Pagina 23
Genetica Umană - Pagina 24
Genetica Umană - Pagina 25
Genetica Umană - Pagina 26
Genetica Umană - Pagina 27
Genetica Umană - Pagina 28
Genetica Umană - Pagina 29
Genetica Umană - Pagina 30
Genetica Umană - Pagina 31
Genetica Umană - Pagina 32
Genetica Umană - Pagina 33
Genetica Umană - Pagina 34
Genetica Umană - Pagina 35
Genetica Umană - Pagina 36
Genetica Umană - Pagina 37
Genetica Umană - Pagina 38
Genetica Umană - Pagina 39
Genetica Umană - Pagina 40
Genetica Umană - Pagina 41
Genetica Umană - Pagina 42
Genetica Umană - Pagina 43
Genetica Umană - Pagina 44
Genetica Umană - Pagina 45
Genetica Umană - Pagina 46
Genetica Umană - Pagina 47
Genetica Umană - Pagina 48
Genetica Umană - Pagina 49
Genetica Umană - Pagina 50
Genetica Umană - Pagina 51
Genetica Umană - Pagina 52
Genetica Umană - Pagina 53
Genetica Umană - Pagina 54
Genetica Umană - Pagina 55
Genetica Umană - Pagina 56
Genetica Umană - Pagina 57
Genetica Umană - Pagina 58
Genetica Umană - Pagina 59
Genetica Umană - Pagina 60
Genetica Umană - Pagina 61
Genetica Umană - Pagina 62
Genetica Umană - Pagina 63
Genetica Umană - Pagina 64
Genetica Umană - Pagina 65
Genetica Umană - Pagina 66
Genetica Umană - Pagina 67
Genetica Umană - Pagina 68
Genetica Umană - Pagina 69
Genetica Umană - Pagina 70
Genetica Umană - Pagina 71
Genetica Umană - Pagina 72
Genetica Umană - Pagina 73
Genetica Umană - Pagina 74
Genetica Umană - Pagina 75
Genetica Umană - Pagina 76
Genetica Umană - Pagina 77
Genetica Umană - Pagina 78
Genetica Umană - Pagina 79
Genetica Umană - Pagina 80
Genetica Umană - Pagina 81
Genetica Umană - Pagina 82
Genetica Umană - Pagina 83
Genetica Umană - Pagina 84
Genetica Umană - Pagina 85
Genetica Umană - Pagina 86
Genetica Umană - Pagina 87
Genetica Umană - Pagina 88
Genetica Umană - Pagina 89
Genetica Umană - Pagina 90
Genetica Umană - Pagina 91
Genetica Umană - Pagina 92
Genetica Umană - Pagina 93
Genetica Umană - Pagina 94
Genetica Umană - Pagina 95
Genetica Umană - Pagina 96
Genetica Umană - Pagina 97
Genetica Umană - Pagina 98
Genetica Umană - Pagina 99
Genetica Umană - Pagina 100
Genetica Umană - Pagina 101
Genetica Umană - Pagina 102
Genetica Umană - Pagina 103
Genetica Umană - Pagina 104
Genetica Umană - Pagina 105
Genetica Umană - Pagina 106
Genetica Umană - Pagina 107
Genetica Umană - Pagina 108
Genetica Umană - Pagina 109
Genetica Umană - Pagina 110
Genetica Umană - Pagina 111
Genetica Umană - Pagina 112
Genetica Umană - Pagina 113
Genetica Umană - Pagina 114
Genetica Umană - Pagina 115
Genetica Umană - Pagina 116
Genetica Umană - Pagina 117
Genetica Umană - Pagina 118
Genetica Umană - Pagina 119
Genetica Umană - Pagina 120
Genetica Umană - Pagina 121
Genetica Umană - Pagina 122
Genetica Umană - Pagina 123
Genetica Umană - Pagina 124
Genetica Umană - Pagina 125
Genetica Umană - Pagina 126
Genetica Umană - Pagina 127
Genetica Umană - Pagina 128
Genetica Umană - Pagina 129
Genetica Umană - Pagina 130
Genetica Umană - Pagina 131
Genetica Umană - Pagina 132
Genetica Umană - Pagina 133
Genetica Umană - Pagina 134
Genetica Umană - Pagina 135
Genetica Umană - Pagina 136
Genetica Umană - Pagina 137
Genetica Umană - Pagina 138
Genetica Umană - Pagina 139
Genetica Umană - Pagina 140
Genetica Umană - Pagina 141
Genetica Umană - Pagina 142
Genetica Umană - Pagina 143
Genetica Umană - Pagina 144
Genetica Umană - Pagina 145
Genetica Umană - Pagina 146
Genetica Umană - Pagina 147
Genetica Umană - Pagina 148
Genetica Umană - Pagina 149
Genetica Umană - Pagina 150
Genetica Umană - Pagina 151
Genetica Umană - Pagina 152
Genetica Umană - Pagina 153
Genetica Umană - Pagina 154
Genetica Umană - Pagina 155
Genetica Umană - Pagina 156
Genetica Umană - Pagina 157
Genetica Umană - Pagina 158
Genetica Umană - Pagina 159
Genetica Umană - Pagina 160
Genetica Umană - Pagina 161
Genetica Umană - Pagina 162
Genetica Umană - Pagina 163
Genetica Umană - Pagina 164
Genetica Umană - Pagina 165
Genetica Umană - Pagina 166
Genetica Umană - Pagina 167
Genetica Umană - Pagina 168
Genetica Umană - Pagina 169
Genetica Umană - Pagina 170
Genetica Umană - Pagina 171
Genetica Umană - Pagina 172
Genetica Umană - Pagina 173
Genetica Umană - Pagina 174
Genetica Umană - Pagina 175
Genetica Umană - Pagina 176
Genetica Umană - Pagina 177
Genetica Umană - Pagina 178
Genetica Umană - Pagina 179
Genetica Umană - Pagina 180
Genetica Umană - Pagina 181
Genetica Umană - Pagina 182
Genetica Umană - Pagina 183
Genetica Umană - Pagina 184
Genetica Umană - Pagina 185
Genetica Umană - Pagina 186
Genetica Umană - Pagina 187
Genetica Umană - Pagina 188
Genetica Umană - Pagina 189
Genetica Umană - Pagina 190
Genetica Umană - Pagina 191
Genetica Umană - Pagina 192
Genetica Umană - Pagina 193
Genetica Umană - Pagina 194
Genetica Umană - Pagina 195
Genetica Umană - Pagina 196
Genetica Umană - Pagina 197
Genetica Umană - Pagina 198
Genetica Umană - Pagina 199
Genetica Umană - Pagina 200
Genetica Umană - Pagina 201
Genetica Umană - Pagina 202
Genetica Umană - Pagina 203
Genetica Umană - Pagina 204
Genetica Umană - Pagina 205
Genetica Umană - Pagina 206
Genetica Umană - Pagina 207
Genetica Umană - Pagina 208
Genetica Umană - Pagina 209
Genetica Umană - Pagina 210
Genetica Umană - Pagina 211
Genetica Umană - Pagina 212
Genetica Umană - Pagina 213
Genetica Umană - Pagina 214
Genetica Umană - Pagina 215
Genetica Umană - Pagina 216
Genetica Umană - Pagina 217
Genetica Umană - Pagina 218
Genetica Umană - Pagina 219
Genetica Umană - Pagina 220
Genetica Umană - Pagina 221
Genetica Umană - Pagina 222
Genetica Umană - Pagina 223
Genetica Umană - Pagina 224
Genetica Umană - Pagina 225
Genetica Umană - Pagina 226
Genetica Umană - Pagina 227
Genetica Umană - Pagina 228
Genetica Umană - Pagina 229
Genetica Umană - Pagina 230
Genetica Umană - Pagina 231
Genetica Umană - Pagina 232
Genetica Umană - Pagina 233
Genetica Umană - Pagina 234
Genetica Umană - Pagina 235
Genetica Umană - Pagina 236
Genetica Umană - Pagina 237
Genetica Umană - Pagina 238
Genetica Umană - Pagina 239
Genetica Umană - Pagina 240
Genetica Umană - Pagina 241
Genetica Umană - Pagina 242
Genetica Umană - Pagina 243
Genetica Umană - Pagina 244
Genetica Umană - Pagina 245
Genetica Umană - Pagina 246
Genetica Umană - Pagina 247
Genetica Umană - Pagina 248
Genetica Umană - Pagina 249
Genetica Umană - Pagina 250
Genetica Umană - Pagina 251
Genetica Umană - Pagina 252
Genetica Umană - Pagina 253
Genetica Umană - Pagina 254
Genetica Umană - Pagina 255
Genetica Umană - Pagina 256
Genetica Umană - Pagina 257
Genetica Umană - Pagina 258
Genetica Umană - Pagina 259
Genetica Umană - Pagina 260
Genetica Umană - Pagina 261
Genetica Umană - Pagina 262
Genetica Umană - Pagina 263
Genetica Umană - Pagina 264
Genetica Umană - Pagina 265
Genetica Umană - Pagina 266
Genetica Umană - Pagina 267
Genetica Umană - Pagina 268
Genetica Umană - Pagina 269
Genetica Umană - Pagina 270
Genetica Umană - Pagina 271
Genetica Umană - Pagina 272
Genetica Umană - Pagina 273
Genetica Umană - Pagina 274
Genetica Umană - Pagina 275
Genetica Umană - Pagina 276
Genetica Umană - Pagina 277
Genetica Umană - Pagina 278
Genetica Umană - Pagina 279
Genetica Umană - Pagina 280
Genetica Umană - Pagina 281
Genetica Umană - Pagina 282
Genetica Umană - Pagina 283
Genetica Umană - Pagina 284
Genetica Umană - Pagina 285
Genetica Umană - Pagina 286
Genetica Umană - Pagina 287
Genetica Umană - Pagina 288
Genetica Umană - Pagina 289
Genetica Umană - Pagina 290
Genetica Umană - Pagina 291
Genetica Umană - Pagina 292
Genetica Umană - Pagina 293
Genetica Umană - Pagina 294
Genetica Umană - Pagina 295
Genetica Umană - Pagina 296
Genetica Umană - Pagina 297
Genetica Umană - Pagina 298
Genetica Umană - Pagina 299
Genetica Umană - Pagina 300
Genetica Umană - Pagina 301
Genetica Umană - Pagina 302
Genetica Umană - Pagina 303
Genetica Umană - Pagina 304
Genetica Umană - Pagina 305
Genetica Umană - Pagina 306
Genetica Umană - Pagina 307
Genetica Umană - Pagina 308
Genetica Umană - Pagina 309
Genetica Umană - Pagina 310
Genetica Umană - Pagina 311
Genetica Umană - Pagina 312
Genetica Umană - Pagina 313
Genetica Umană - Pagina 314
Genetica Umană - Pagina 315
Genetica Umană - Pagina 316
Genetica Umană - Pagina 317
Genetica Umană - Pagina 318
Genetica Umană - Pagina 319
Genetica Umană - Pagina 320
Genetica Umană - Pagina 321
Genetica Umană - Pagina 322
Genetica Umană - Pagina 323
Genetica Umană - Pagina 324
Genetica Umană - Pagina 325
Genetica Umană - Pagina 326
Genetica Umană - Pagina 327
Genetica Umană - Pagina 328
Genetica Umană - Pagina 329
Genetica Umană - Pagina 330
Genetica Umană - Pagina 331
Genetica Umană - Pagina 332
Genetica Umană - Pagina 333
Genetica Umană - Pagina 334
Genetica Umană - Pagina 335
Genetica Umană - Pagina 336
Genetica Umană - Pagina 337
Genetica Umană - Pagina 338
Genetica Umană - Pagina 339
Genetica Umană - Pagina 340
Genetica Umană - Pagina 341
Genetica Umană - Pagina 342
Genetica Umană - Pagina 343
Genetica Umană - Pagina 344
Genetica Umană - Pagina 345
Genetica Umană - Pagina 346
Genetica Umană - Pagina 347
Genetica Umană - Pagina 348
Genetica Umană - Pagina 349
Genetica Umană - Pagina 350
Genetica Umană - Pagina 351
Genetica Umană - Pagina 352
Genetica Umană - Pagina 353
Genetica Umană - Pagina 354
Genetica Umană - Pagina 355
Genetica Umană - Pagina 356
Genetica Umană - Pagina 357
Genetica Umană - Pagina 358
Genetica Umană - Pagina 359
Genetica Umană - Pagina 360
Genetica Umană - Pagina 361
Genetica Umană - Pagina 362
Genetica Umană - Pagina 363
Genetica Umană - Pagina 364
Genetica Umană - Pagina 365
Genetica Umană - Pagina 366
Genetica Umană - Pagina 367
Genetica Umană - Pagina 368
Genetica Umană - Pagina 369
Genetica Umană - Pagina 370
Genetica Umană - Pagina 371
Genetica Umană - Pagina 372
Genetica Umană - Pagina 373
Genetica Umană - Pagina 374
Genetica Umană - Pagina 375
Genetica Umană - Pagina 376
Genetica Umană - Pagina 377
Genetica Umană - Pagina 378
Genetica Umană - Pagina 379
Genetica Umană - Pagina 380
Genetica Umană - Pagina 381
Genetica Umană - Pagina 382
Genetica Umană - Pagina 383
Genetica Umană - Pagina 384
Genetica Umană - Pagina 385
Genetica Umană - Pagina 386
Genetica Umană - Pagina 387
Genetica Umană - Pagina 388
Genetica Umană - Pagina 389
Genetica Umană - Pagina 390
Genetica Umană - Pagina 391
Genetica Umană - Pagina 392
Genetica Umană - Pagina 393
Genetica Umană - Pagina 394
Genetica Umană - Pagina 395
Genetica Umană - Pagina 396
Genetica Umană - Pagina 397
Genetica Umană - Pagina 398
Genetica Umană - Pagina 399
Genetica Umană - Pagina 400
Genetica Umană - Pagina 401
Genetica Umană - Pagina 402
Genetica Umană - Pagina 403
Genetica Umană - Pagina 404
Genetica Umană - Pagina 405
Genetica Umană - Pagina 406
Genetica Umană - Pagina 407
Genetica Umană - Pagina 408
Genetica Umană - Pagina 409
Genetica Umană - Pagina 410
Genetica Umană - Pagina 411
Genetica Umană - Pagina 412
Genetica Umană - Pagina 413
Genetica Umană - Pagina 414
Genetica Umană - Pagina 415
Genetica Umană - Pagina 416
Genetica Umană - Pagina 417
Genetica Umană - Pagina 418
Genetica Umană - Pagina 419
Genetica Umană - Pagina 420
Genetica Umană - Pagina 421
Genetica Umană - Pagina 422
Genetica Umană - Pagina 423
Genetica Umană - Pagina 424
Genetica Umană - Pagina 425
Genetica Umană - Pagina 426
Genetica Umană - Pagina 427
Genetica Umană - Pagina 428
Genetica Umană - Pagina 429
Genetica Umană - Pagina 430
Genetica Umană - Pagina 431
Genetica Umană - Pagina 432
Genetica Umană - Pagina 433
Genetica Umană - Pagina 434
Genetica Umană - Pagina 435
Genetica Umană - Pagina 436
Genetica Umană - Pagina 437
Genetica Umană - Pagina 438
Genetica Umană - Pagina 439
Genetica Umană - Pagina 440
Genetica Umană - Pagina 441
Genetica Umană - Pagina 442
Genetica Umană - Pagina 443
Genetica Umană - Pagina 444
Genetica Umană - Pagina 445
Genetica Umană - Pagina 446
Genetica Umană - Pagina 447
Genetica Umană - Pagina 448
Genetica Umană - Pagina 449
Genetica Umană - Pagina 450
Genetica Umană - Pagina 451
Genetica Umană - Pagina 452
Genetica Umană - Pagina 453
Genetica Umană - Pagina 454
Genetica Umană - Pagina 455
Genetica Umană - Pagina 456
Genetica Umană - Pagina 457
Genetica Umană - Pagina 458
Genetica Umană - Pagina 459
Genetica Umană - Pagina 460
Genetica Umană - Pagina 461
Genetica Umană - Pagina 462
Genetica Umană - Pagina 463
Genetica Umană - Pagina 464
Genetica Umană - Pagina 465
Genetica Umană - Pagina 466
Genetica Umană - Pagina 467
Genetica Umană - Pagina 468
Genetica Umană - Pagina 469
Genetica Umană - Pagina 470
Genetica Umană - Pagina 471
Genetica Umană - Pagina 472
Genetica Umană - Pagina 473
Genetica Umană - Pagina 474
Genetica Umană - Pagina 475
Genetica Umană - Pagina 476
Genetica Umană - Pagina 477
Genetica Umană - Pagina 478
Genetica Umană - Pagina 479
Genetica Umană - Pagina 480
Genetica Umană - Pagina 481
Genetica Umană - Pagina 482
Genetica Umană - Pagina 483
Genetica Umană - Pagina 484
Genetica Umană - Pagina 485
Genetica Umană - Pagina 486
Genetica Umană - Pagina 487
Genetica Umană - Pagina 488
Genetica Umană - Pagina 489
Genetica Umană - Pagina 490
Genetica Umană - Pagina 491
Genetica Umană - Pagina 492
Genetica Umană - Pagina 493
Genetica Umană - Pagina 494
Genetica Umană - Pagina 495
Genetica Umană - Pagina 496
Genetica Umană - Pagina 497
Genetica Umană - Pagina 498
Genetica Umană - Pagina 499
Genetica Umană - Pagina 500
Genetica Umană - Pagina 501
Genetica Umană - Pagina 502
Genetica Umană - Pagina 503
Genetica Umană - Pagina 504
Genetica Umană - Pagina 505
Genetica Umană - Pagina 506
Genetica Umană - Pagina 507
Genetica Umană - Pagina 508
Genetica Umană - Pagina 509
Genetica Umană - Pagina 510
Genetica Umană - Pagina 511
Genetica Umană - Pagina 512
Genetica Umană - Pagina 513
Genetica Umană - Pagina 514
Genetica Umană - Pagina 515
Genetica Umană - Pagina 516
Genetica Umană - Pagina 517
Genetica Umană - Pagina 518
Genetica Umană - Pagina 519
Genetica Umană - Pagina 520
Genetica Umană - Pagina 521
Genetica Umană - Pagina 522
Genetica Umană - Pagina 523
Genetica Umană - Pagina 524
Genetica Umană - Pagina 525
Genetica Umană - Pagina 526
Genetica Umană - Pagina 527
Genetica Umană - Pagina 528
Genetica Umană - Pagina 529
Genetica Umană - Pagina 530
Genetica Umană - Pagina 531
Genetica Umană - Pagina 532
Genetica Umană - Pagina 533
Genetica Umană - Pagina 534
Genetica Umană - Pagina 535
Genetica Umană - Pagina 536
Genetica Umană - Pagina 537
Genetica Umană - Pagina 538
Genetica Umană - Pagina 539
Genetica Umană - Pagina 540
Genetica Umană - Pagina 541
Genetica Umană - Pagina 542
Genetica Umană - Pagina 543
Genetica Umană - Pagina 544
Genetica Umană - Pagina 545
Genetica Umană - Pagina 546
Genetica Umană - Pagina 547
Genetica Umană - Pagina 548
Genetica Umană - Pagina 549
Genetica Umană - Pagina 550
Genetica Umană - Pagina 551
Genetica Umană - Pagina 552
Genetica Umană - Pagina 553
Genetica Umană - Pagina 554
Genetica Umană - Pagina 555
Genetica Umană - Pagina 556
Genetica Umană - Pagina 557
Genetica Umană - Pagina 558
Genetica Umană - Pagina 559
Genetica Umană - Pagina 560
Genetica Umană - Pagina 561
Genetica Umană - Pagina 562
Genetica Umană - Pagina 563
Genetica Umană - Pagina 564
Genetica Umană - Pagina 565
Genetica Umană - Pagina 566
Genetica Umană - Pagina 567
Genetica Umană - Pagina 568
Genetica Umană - Pagina 569
Genetica Umană - Pagina 570
Genetica Umană - Pagina 571
Genetica Umană - Pagina 572
Genetica Umană - Pagina 573
Genetica Umană - Pagina 574
Genetica Umană - Pagina 575
Genetica Umană - Pagina 576
Genetica Umană - Pagina 577
Genetica Umană - Pagina 578
Genetica Umană - Pagina 579

Conținut arhivă zip

 • Genetica Umana
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 10.doc
  • Capitolul 11 .doc
  • Capitolul 12.doc
  • Capitolul 13.doc
  • Capitolul 14.doc
  • Capitolul 15.doc
  • Capitolul 16.doc
  • Capitolul 17.doc
  • Capitolul 18.doc
  • Capitolul 19.doc
  • Capitolul 2 .doc
  • Capitolul 20.doc
  • Capitolul 3.doc
  • capitolul 4.doc
  • Capitolul 5.doc
  • Capitolul 6.doc
  • Capitolul 7.doc
  • Capitolul 8.doc
  • Capitolul 9.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Demența Vasculară

Cuvânt înainte Patologia cerebrovasculară reprezintă prin imporanţa sa o problemă serioasă de sănătate publică, deci cunoaşterea unor noţiuni...

Îngrijirea pacientului cu obezitate

MEMORIU EXPLICATIV ASUPRA LUCRARII CU TEMA OBEZITATEA MOTTO: “In esenta, alimentatia rationala a bolnavului nu se deosebeste de a unui om...

Îngrijirea Pacienților cu Astm Bronșic

Motto: “Cinsteste pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, ca si pe el l-a facut DOMNUL” (Întelepciunea lui Isus Sirah – 37-38 – BIBLIA) I....

Îngrijirea Bolnavului cu Accident Vascular Cerebral

In cele ce urmeza prezint pe scurt aspectul morfologic al arterelor extra si intra craniene,precum si al cercului vascular bazat,care se prezinta...

Sindrom Down

Sindromul Down sau mongolismul este o afectiune permanenta in cadrul careia o persoana se naste cu anumite trasaturi fizice distincte, de exemplu...

Proiect la nutriție - dietă

O Persoana De Sex Masculin,In Varsta De 32 De Ani Care Lucreaza 12 Ore La Un Birou, Fiind Contabil. Aceasta Persoana Desfasoara O Activitate...

Sindromul Klinefelter

Ce este sindromul Klinefelter? Sindromul Klinefelter - este o anomalie cromozomiala care afecteaza doar persoanele de sex masculin. El este...

Boli Degenerative

CERVICARTROZA Este boala degenerativă a c. c. ce include mai multe suferinţe: - discartroza cervicală, cu sau fără hernie discală. -...

Te-ar putea interesa și

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Fundamentele biologice ale psihicului uman - malformații congenitale

“Dintre toate organismele, omul este cel care poseda cel mai deschis si mai elastic program genetic Unde inceteaza insa elasticitatea -...

Organismele modificate genetic și aplicațiile acestora asupra stării de sănătate a consumatorilor în alimentația publică

1. Organismele modificate genetic 1.1. Definitie Omul s-a preocupat dintotdeauna de ameliorarea si selectionarea acelor specii, vegetale sau...

Studiul dermatoglifelor în diagnosticarea principalelor afecțiuni genetice

INTRODUCERE Dermatoglifologia este știința care se ocupă cu studiul configurației crestelor dermice, pliurile de flexie digito-palmo-plantare, dar...

Malformații congenitale

INTRODUCERE “Dintre toate organismele, omul este cel care poseda cel mai deschis si mai elastic program genetic .Unde inceteaza insa...

Genetică - studiul eredității la om

Studiul eredităţii la om Legităţile de bază ale moştenirii caracterelor sunt valabile pentru toate organismele vii, inclusiv omul. Studiul...

Fundamentele biologice ale funcționării psihice - genomul uman

Introducere Aflati intr-o continua goana dupa misterele inchipuite si existente ale omenirii, cautam in jurul nostru raspunsuri la intrebari,...

Genetica comportamentului uman

Prolegomena Etologia (gr. ethos = morav, obicei, atitudine) este o ramură a stiintelor psihosociale care studiază comportamentul animal (deosbit...

Ai nevoie de altceva?