Introducere în științe politice

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 475 în total
Cuvinte : 141430
Mărime: 455.91KB (arhivat)
Publicat de: Anca B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1

Ştiinţa politică azi. Însemnări asupra concepţiei lui Gianfranco Pasquino

La sfărşitul anilor ’50, Gabriel Almond şi Bingham Powell imputau ştiinţei politice în general, celei americane, în special, trei defecte fundamentale:

a) provincialismul – în sensul că analiza politologică a sistemelor politice s-a concentrat îndeosebi asupra unui număr restrâns de sisteme din spaţiul european şi occidental, vizând doar marile democraţii din Marea Britanie, S.U.A., Germania şi Franţa şi, prin opoziţie Uniunea Sovietică;

b) descriptivismul – în majoritatea lor, studiile sunt centrate pe analize factuale, limitându-se doar la descrierea caracteristicilor sistemelor politice analizate, fără a exista preocupări teoretice (elaborarea de ipoteze şi generalizări, examinări concrete, realizarea de comparaţii explicite şi riguroase etc.);

c) formalismul – atenţie excesivă acordată variabilelor formale, instituţiilor, normelor şi procedurilor, neglijându-se funcţionarea reală a sistemelor politice, interacţiunile dintre structuri, evoluţia sistemelor.

Cu câteva excepţii, ştiinţa politică din anii ’50 era “fundamental eurocentrică, descriptivă şi formalistă”

Este de remarcat faptul că, în timp ce David Easton alege direcţia comportamentismului în scopul orientării ştiinţei politice pe direcţia teoretizării şi al ştiinţificităţii, în 1966 Almond şi Powell îşi propun o direcţie cu două componente: cea a politicii comparate şi cea a dezvoltării politice. “Răspunsul la expansiunea în câmpul politicii – scrie Pasquino – trebuia să fie de acceptare a provocării şi de pregătire a instrumentelor cu care să se analizeze procesele de formare, funcţionare şi transformare ale sistemelor politice”.

Easton, prin teoria sa, va solicita răspunsuri la întrebări de tipul ce este politica? şi ce este ştiinţa? Iar el va formula răspunsuri prin care dovedeşte că puterea nu este singura formă de manifestare a politicii, că există mai multe forme de putere, atributul “politic” neputând fi considerat intrinsec tuturor acestor forme, că politica nu poate fi analizată doar prin raportare exclusivă la stat, că politica nu semnifică doar conflicte cauzate de putere, ci şi consens, cooperare. “Pe de o parte, puterea ca obiect de studiu al ştiinţei politice, este un domeniu prea vast, atunci când depăşeşte cadrul politicului; pe de altă parte, este prea limitat, pentru că politica nu înseamnă numai conflicte cauzate de putere, ci şi diferite forme de colaborare, de coalizare sau de consens”.

Am demonstrat în capitolul destinat puterii politice că statul este o formă – dar nu unica – de instituţionalizare a acesteia, existând forme ale puterii neetatice.

De aceea împărtăşim punctul de vedere exprimat de către Pasquino care, referindu-se la existenţa politicii “în afara statului” despre care vorbeşte Easton, concluzionează că statul “reprezintă o formă tranzitorie de organizare politică”. Aceasta, în măsura în care sensul cuvântului “tranzitorie” vizează:

- preexistenţa politicului şi politicii prin raportare la stat;

- menţinerea politicului şi politicii şi în ipoteza în care va putea fi înlocuit cu alte forme de organizare politică;

- existenţa politicii şi în forme şi niveluri organizatorice inferioare statului (în subsisteme ca cel de partid, sindicat, cel al intereselor organizate);

- existenţa politicii la niveluri superioare statului (în raporturile ce se stabilesc între state, la nivelul organismelor internaţionale, în planul relaţiilor internaţionale).

Viziunea introdusă de Easton încă din 1953 şi împărtăşită chiar în anii ’90 exprimă tendinţa politologilor în a deplasa accentul în ştiinţa şi teoria politică dinspre stat către sistemul politic devenit “locul politicii”, interpretat ca “un sistem de interacţiuni, distinct de celelalte comportamente sociale, prin care valorile urmează a fi atribuite unei societăţi în mod imperativ”. Deci, politica este înţeleasă ca “o atribuire imperativă de valori pentru societate”, iar ştiinţa politică are ca obiect analiza modalităţilor (diverse şi complexe) la care recurg sistemele politice pentru atribuirea imperativă a valorilor.

Este important de ştiut care este gradul de imperativitate al acestei modalităţi de atribuire şi ce valori se impun a fi atribuite în mod imperativ.

Fundamentându-se pe contribuţii antropologice, sociologice şi cibernetice în analiza conceptelor de structură şi funcţie Easton îşi orientează discursul către comportamentismul politic caracterizat, pe de o parte prin accentul pus pe necesitatea de a observa şi analiza comportamentele concrete ale actorilor politici (indivizi, grupuri, mişcări organizaţii) şi, pe altă parte, prin apelul la tehnici specifice precum interviuri, sondaje de opinie, analize de conţinut, simulări, cuantificări rafinate.

În concepţia sa, pentru a deveni o ştiinţă, analiza politică trebuie să se orienteze exclusiv în această direcţie. Iar ştiinţa politică, purtând viziunea comportamentistă, se răspândeşte foarte mult în spaţiul american, urmărind, cum spune Pasquino, o multitudine de obiective precum:

a) să observe în comportamentele politice acele regularităţi care pot fi exprimate în generalizări sau teorii cu valoare explicativă şi predictivă;

b) să le supună verificării, adică să le confrunte cu comportamente şi activităţi asemănătoare, pentru a-şi pune la încercare capacitatea explicativă;

c) să elaboreze tehnici de obervare, de strângere de înregistrare şi de interpretare a datelor;

d) să apeleze la cuantificare, adică, în măsura posibilităţilor, la “măsurarea” fenomenelor, în intenţia de a obţine o cât mai mare precizie;

e) să facă deosebirea între valori şi fapte, ţinând seama de faptul că aprecierea etică şi explicaţia empirică implică două tipuri diferite de afirmaţii, fără ca, în felul acesta, să i se refuze cercetătorului politic posibilitatea de a face ambele tipuri de afirmaţii;

f) să propună sistematizarea cunoştinţelor dobândite în urma unei strănse conexiuni între teorie şi cercetare (“cercetarea care nu este dirijată de teorie poate fi nesemnficativă şi teoria care nu este susţinută cu date poate fi neproductivă”);

g) să ia în considerare ştiinţa pură, pentru că, în ceea ce priveşte aplicarea cunoştinţelor, este important ca înţelegearea şi interpretarea comportamentelor politice să preceadă, în mod logic, orice efort aplicativ;

h) să opereze în direcţia unei integrări în ştiinţele sociale, întrucât cercetările în domeniul politic pot ignora concluziile care aparţin altor discipline, numai cu riscul de a slăbi validitatea şi generalitatea propriilor lor rezultate. Recunoaşterea acestei legături va face ca ştiinţa politică să-şi recapete poziţia pe care o deţinea în secolele trecute şi să stea din nou în centrul ştiinţelor sociale.

Demersul introdus de Easton conduce către o ruptură epistemologică cu cercetările şi analizele politice întreprinse de către cei care n-au apelat la principiile comportamentismului, iar procesul de redefinire a politicii, început prin anii ’20 ai secolului trecut, este condus către o imitare paradigmatică a ştiinţelor naturii (îndepărtându-se de ştiinţele sociale). Dar intenţia introducerii unui grad înalt de “ştiinţificitate” a avut şi rezultate perverse: cu toate că ştiinţa politică acordă importanţă elaborărilor teoretice, pentru mulţi analişti tehnicile ajung să predomine faţă de teorii (în cele mai multe cazuri acestea rămân de nivel mediu) ajungându-se la hiperfactualism (culegere dezordonată de date mai abundente şi confuze, apreciere prematură a unor fenomene neînsemnate).

Nevoia de ştiinţificitate aduce ştiinţa politică în faţa unui risc, aşa cum remarca Lipset: riscul pierderii autonomiei, al specificităţii în privinţa obiectului şi metodei, fiind invadată de alte discipline, îndeosebi de economia politică.

În faţa unor noi provocări precum apariţia sferelor de influenţă a statului asupra societăţii civile (keynesismul, “statul bunăstării”), câmpul de cercetare al ştiinţei politice se extinde, iar politica concepută ca “atribuire de valori pentru o societate” trebuie să vizeze fenomene tot mai numeroase şi mai diverse, crescând numărul de sisteme politice existente azi.

Preview document

Introducere în științe politice - Pagina 1
Introducere în științe politice - Pagina 2
Introducere în științe politice - Pagina 3
Introducere în științe politice - Pagina 4
Introducere în științe politice - Pagina 5
Introducere în științe politice - Pagina 6
Introducere în științe politice - Pagina 7
Introducere în științe politice - Pagina 8
Introducere în științe politice - Pagina 9
Introducere în științe politice - Pagina 10
Introducere în științe politice - Pagina 11
Introducere în științe politice - Pagina 12
Introducere în științe politice - Pagina 13
Introducere în științe politice - Pagina 14
Introducere în științe politice - Pagina 15
Introducere în științe politice - Pagina 16
Introducere în științe politice - Pagina 17
Introducere în științe politice - Pagina 18
Introducere în științe politice - Pagina 19
Introducere în științe politice - Pagina 20
Introducere în științe politice - Pagina 21
Introducere în științe politice - Pagina 22
Introducere în științe politice - Pagina 23
Introducere în științe politice - Pagina 24
Introducere în științe politice - Pagina 25
Introducere în științe politice - Pagina 26
Introducere în științe politice - Pagina 27
Introducere în științe politice - Pagina 28
Introducere în științe politice - Pagina 29
Introducere în științe politice - Pagina 30
Introducere în științe politice - Pagina 31
Introducere în științe politice - Pagina 32
Introducere în științe politice - Pagina 33
Introducere în științe politice - Pagina 34
Introducere în științe politice - Pagina 35
Introducere în științe politice - Pagina 36
Introducere în științe politice - Pagina 37
Introducere în științe politice - Pagina 38
Introducere în științe politice - Pagina 39
Introducere în științe politice - Pagina 40
Introducere în științe politice - Pagina 41
Introducere în științe politice - Pagina 42
Introducere în științe politice - Pagina 43
Introducere în științe politice - Pagina 44
Introducere în științe politice - Pagina 45
Introducere în științe politice - Pagina 46
Introducere în științe politice - Pagina 47
Introducere în științe politice - Pagina 48
Introducere în științe politice - Pagina 49
Introducere în științe politice - Pagina 50
Introducere în științe politice - Pagina 51
Introducere în științe politice - Pagina 52
Introducere în științe politice - Pagina 53
Introducere în științe politice - Pagina 54
Introducere în științe politice - Pagina 55
Introducere în științe politice - Pagina 56
Introducere în științe politice - Pagina 57
Introducere în științe politice - Pagina 58
Introducere în științe politice - Pagina 59
Introducere în științe politice - Pagina 60
Introducere în științe politice - Pagina 61
Introducere în științe politice - Pagina 62
Introducere în științe politice - Pagina 63
Introducere în științe politice - Pagina 64
Introducere în științe politice - Pagina 65
Introducere în științe politice - Pagina 66
Introducere în științe politice - Pagina 67
Introducere în științe politice - Pagina 68
Introducere în științe politice - Pagina 69
Introducere în științe politice - Pagina 70
Introducere în științe politice - Pagina 71
Introducere în științe politice - Pagina 72
Introducere în științe politice - Pagina 73
Introducere în științe politice - Pagina 74
Introducere în științe politice - Pagina 75
Introducere în științe politice - Pagina 76
Introducere în științe politice - Pagina 77
Introducere în științe politice - Pagina 78
Introducere în științe politice - Pagina 79
Introducere în științe politice - Pagina 80
Introducere în științe politice - Pagina 81
Introducere în științe politice - Pagina 82
Introducere în științe politice - Pagina 83
Introducere în științe politice - Pagina 84
Introducere în științe politice - Pagina 85
Introducere în științe politice - Pagina 86
Introducere în științe politice - Pagina 87
Introducere în științe politice - Pagina 88
Introducere în științe politice - Pagina 89
Introducere în științe politice - Pagina 90
Introducere în științe politice - Pagina 91
Introducere în științe politice - Pagina 92
Introducere în științe politice - Pagina 93
Introducere în științe politice - Pagina 94
Introducere în științe politice - Pagina 95
Introducere în științe politice - Pagina 96
Introducere în științe politice - Pagina 97
Introducere în științe politice - Pagina 98
Introducere în științe politice - Pagina 99
Introducere în științe politice - Pagina 100
Introducere în științe politice - Pagina 101
Introducere în științe politice - Pagina 102
Introducere în științe politice - Pagina 103
Introducere în științe politice - Pagina 104
Introducere în științe politice - Pagina 105
Introducere în științe politice - Pagina 106
Introducere în științe politice - Pagina 107
Introducere în științe politice - Pagina 108
Introducere în științe politice - Pagina 109
Introducere în științe politice - Pagina 110
Introducere în științe politice - Pagina 111
Introducere în științe politice - Pagina 112
Introducere în științe politice - Pagina 113
Introducere în științe politice - Pagina 114
Introducere în științe politice - Pagina 115
Introducere în științe politice - Pagina 116
Introducere în științe politice - Pagina 117
Introducere în științe politice - Pagina 118
Introducere în științe politice - Pagina 119
Introducere în științe politice - Pagina 120
Introducere în științe politice - Pagina 121
Introducere în științe politice - Pagina 122
Introducere în științe politice - Pagina 123
Introducere în științe politice - Pagina 124
Introducere în științe politice - Pagina 125
Introducere în științe politice - Pagina 126
Introducere în științe politice - Pagina 127
Introducere în științe politice - Pagina 128
Introducere în științe politice - Pagina 129
Introducere în științe politice - Pagina 130
Introducere în științe politice - Pagina 131
Introducere în științe politice - Pagina 132
Introducere în științe politice - Pagina 133
Introducere în științe politice - Pagina 134
Introducere în științe politice - Pagina 135
Introducere în științe politice - Pagina 136
Introducere în științe politice - Pagina 137
Introducere în științe politice - Pagina 138
Introducere în științe politice - Pagina 139
Introducere în științe politice - Pagina 140
Introducere în științe politice - Pagina 141
Introducere în științe politice - Pagina 142
Introducere în științe politice - Pagina 143
Introducere în științe politice - Pagina 144
Introducere în științe politice - Pagina 145
Introducere în științe politice - Pagina 146
Introducere în științe politice - Pagina 147
Introducere în științe politice - Pagina 148
Introducere în științe politice - Pagina 149
Introducere în științe politice - Pagina 150
Introducere în științe politice - Pagina 151
Introducere în științe politice - Pagina 152
Introducere în științe politice - Pagina 153
Introducere în științe politice - Pagina 154
Introducere în științe politice - Pagina 155
Introducere în științe politice - Pagina 156
Introducere în științe politice - Pagina 157
Introducere în științe politice - Pagina 158
Introducere în științe politice - Pagina 159
Introducere în științe politice - Pagina 160
Introducere în științe politice - Pagina 161
Introducere în științe politice - Pagina 162
Introducere în științe politice - Pagina 163
Introducere în științe politice - Pagina 164
Introducere în științe politice - Pagina 165
Introducere în științe politice - Pagina 166
Introducere în științe politice - Pagina 167
Introducere în științe politice - Pagina 168
Introducere în științe politice - Pagina 169
Introducere în științe politice - Pagina 170
Introducere în științe politice - Pagina 171
Introducere în științe politice - Pagina 172
Introducere în științe politice - Pagina 173
Introducere în științe politice - Pagina 174
Introducere în științe politice - Pagina 175
Introducere în științe politice - Pagina 176
Introducere în științe politice - Pagina 177
Introducere în științe politice - Pagina 178
Introducere în științe politice - Pagina 179
Introducere în științe politice - Pagina 180
Introducere în științe politice - Pagina 181
Introducere în științe politice - Pagina 182
Introducere în științe politice - Pagina 183
Introducere în științe politice - Pagina 184
Introducere în științe politice - Pagina 185
Introducere în științe politice - Pagina 186
Introducere în științe politice - Pagina 187
Introducere în științe politice - Pagina 188
Introducere în științe politice - Pagina 189
Introducere în științe politice - Pagina 190
Introducere în științe politice - Pagina 191
Introducere în științe politice - Pagina 192
Introducere în științe politice - Pagina 193
Introducere în științe politice - Pagina 194
Introducere în științe politice - Pagina 195
Introducere în științe politice - Pagina 196
Introducere în științe politice - Pagina 197
Introducere în științe politice - Pagina 198
Introducere în științe politice - Pagina 199
Introducere în științe politice - Pagina 200
Introducere în științe politice - Pagina 201
Introducere în științe politice - Pagina 202
Introducere în științe politice - Pagina 203
Introducere în științe politice - Pagina 204
Introducere în științe politice - Pagina 205
Introducere în științe politice - Pagina 206
Introducere în științe politice - Pagina 207
Introducere în științe politice - Pagina 208
Introducere în științe politice - Pagina 209
Introducere în științe politice - Pagina 210
Introducere în științe politice - Pagina 211
Introducere în științe politice - Pagina 212
Introducere în științe politice - Pagina 213
Introducere în științe politice - Pagina 214
Introducere în științe politice - Pagina 215
Introducere în științe politice - Pagina 216
Introducere în științe politice - Pagina 217
Introducere în științe politice - Pagina 218
Introducere în științe politice - Pagina 219
Introducere în științe politice - Pagina 220
Introducere în științe politice - Pagina 221
Introducere în științe politice - Pagina 222
Introducere în științe politice - Pagina 223
Introducere în științe politice - Pagina 224
Introducere în științe politice - Pagina 225
Introducere în științe politice - Pagina 226
Introducere în științe politice - Pagina 227
Introducere în științe politice - Pagina 228
Introducere în științe politice - Pagina 229
Introducere în științe politice - Pagina 230
Introducere în științe politice - Pagina 231
Introducere în științe politice - Pagina 232
Introducere în științe politice - Pagina 233
Introducere în științe politice - Pagina 234
Introducere în științe politice - Pagina 235
Introducere în științe politice - Pagina 236
Introducere în științe politice - Pagina 237
Introducere în științe politice - Pagina 238
Introducere în științe politice - Pagina 239
Introducere în științe politice - Pagina 240
Introducere în științe politice - Pagina 241
Introducere în științe politice - Pagina 242
Introducere în științe politice - Pagina 243
Introducere în științe politice - Pagina 244
Introducere în științe politice - Pagina 245
Introducere în științe politice - Pagina 246
Introducere în științe politice - Pagina 247
Introducere în științe politice - Pagina 248
Introducere în științe politice - Pagina 249
Introducere în științe politice - Pagina 250
Introducere în științe politice - Pagina 251
Introducere în științe politice - Pagina 252
Introducere în științe politice - Pagina 253
Introducere în științe politice - Pagina 254
Introducere în științe politice - Pagina 255
Introducere în științe politice - Pagina 256
Introducere în științe politice - Pagina 257
Introducere în științe politice - Pagina 258
Introducere în științe politice - Pagina 259
Introducere în științe politice - Pagina 260
Introducere în științe politice - Pagina 261
Introducere în științe politice - Pagina 262
Introducere în științe politice - Pagina 263
Introducere în științe politice - Pagina 264
Introducere în științe politice - Pagina 265
Introducere în științe politice - Pagina 266
Introducere în științe politice - Pagina 267
Introducere în științe politice - Pagina 268
Introducere în științe politice - Pagina 269
Introducere în științe politice - Pagina 270
Introducere în științe politice - Pagina 271
Introducere în științe politice - Pagina 272
Introducere în științe politice - Pagina 273
Introducere în științe politice - Pagina 274
Introducere în științe politice - Pagina 275
Introducere în științe politice - Pagina 276
Introducere în științe politice - Pagina 277
Introducere în științe politice - Pagina 278
Introducere în științe politice - Pagina 279
Introducere în științe politice - Pagina 280
Introducere în științe politice - Pagina 281
Introducere în științe politice - Pagina 282
Introducere în științe politice - Pagina 283
Introducere în științe politice - Pagina 284
Introducere în științe politice - Pagina 285
Introducere în științe politice - Pagina 286
Introducere în științe politice - Pagina 287
Introducere în științe politice - Pagina 288
Introducere în științe politice - Pagina 289
Introducere în științe politice - Pagina 290
Introducere în științe politice - Pagina 291
Introducere în științe politice - Pagina 292
Introducere în științe politice - Pagina 293
Introducere în științe politice - Pagina 294
Introducere în științe politice - Pagina 295
Introducere în științe politice - Pagina 296
Introducere în științe politice - Pagina 297
Introducere în științe politice - Pagina 298
Introducere în științe politice - Pagina 299
Introducere în științe politice - Pagina 300
Introducere în științe politice - Pagina 301
Introducere în științe politice - Pagina 302
Introducere în științe politice - Pagina 303
Introducere în științe politice - Pagina 304
Introducere în științe politice - Pagina 305
Introducere în științe politice - Pagina 306
Introducere în științe politice - Pagina 307
Introducere în științe politice - Pagina 308
Introducere în științe politice - Pagina 309
Introducere în științe politice - Pagina 310
Introducere în științe politice - Pagina 311
Introducere în științe politice - Pagina 312
Introducere în științe politice - Pagina 313
Introducere în științe politice - Pagina 314
Introducere în științe politice - Pagina 315
Introducere în științe politice - Pagina 316
Introducere în științe politice - Pagina 317
Introducere în științe politice - Pagina 318
Introducere în științe politice - Pagina 319
Introducere în științe politice - Pagina 320
Introducere în științe politice - Pagina 321
Introducere în științe politice - Pagina 322
Introducere în științe politice - Pagina 323
Introducere în științe politice - Pagina 324
Introducere în științe politice - Pagina 325
Introducere în științe politice - Pagina 326
Introducere în științe politice - Pagina 327
Introducere în științe politice - Pagina 328
Introducere în științe politice - Pagina 329
Introducere în științe politice - Pagina 330
Introducere în științe politice - Pagina 331
Introducere în științe politice - Pagina 332
Introducere în științe politice - Pagina 333
Introducere în științe politice - Pagina 334
Introducere în științe politice - Pagina 335
Introducere în științe politice - Pagina 336
Introducere în științe politice - Pagina 337
Introducere în științe politice - Pagina 338
Introducere în științe politice - Pagina 339
Introducere în științe politice - Pagina 340
Introducere în științe politice - Pagina 341
Introducere în științe politice - Pagina 342
Introducere în științe politice - Pagina 343
Introducere în științe politice - Pagina 344
Introducere în științe politice - Pagina 345
Introducere în științe politice - Pagina 346
Introducere în științe politice - Pagina 347
Introducere în științe politice - Pagina 348
Introducere în științe politice - Pagina 349
Introducere în științe politice - Pagina 350
Introducere în științe politice - Pagina 351
Introducere în științe politice - Pagina 352
Introducere în științe politice - Pagina 353
Introducere în științe politice - Pagina 354
Introducere în științe politice - Pagina 355
Introducere în științe politice - Pagina 356
Introducere în științe politice - Pagina 357
Introducere în științe politice - Pagina 358
Introducere în științe politice - Pagina 359
Introducere în științe politice - Pagina 360
Introducere în științe politice - Pagina 361
Introducere în științe politice - Pagina 362
Introducere în științe politice - Pagina 363
Introducere în științe politice - Pagina 364
Introducere în științe politice - Pagina 365
Introducere în științe politice - Pagina 366
Introducere în științe politice - Pagina 367
Introducere în științe politice - Pagina 368
Introducere în științe politice - Pagina 369
Introducere în științe politice - Pagina 370
Introducere în științe politice - Pagina 371
Introducere în științe politice - Pagina 372
Introducere în științe politice - Pagina 373
Introducere în științe politice - Pagina 374
Introducere în științe politice - Pagina 375
Introducere în științe politice - Pagina 376
Introducere în științe politice - Pagina 377
Introducere în științe politice - Pagina 378
Introducere în științe politice - Pagina 379
Introducere în științe politice - Pagina 380
Introducere în științe politice - Pagina 381
Introducere în științe politice - Pagina 382
Introducere în științe politice - Pagina 383
Introducere în științe politice - Pagina 384
Introducere în științe politice - Pagina 385
Introducere în științe politice - Pagina 386
Introducere în științe politice - Pagina 387
Introducere în științe politice - Pagina 388
Introducere în științe politice - Pagina 389
Introducere în științe politice - Pagina 390
Introducere în științe politice - Pagina 391
Introducere în științe politice - Pagina 392
Introducere în științe politice - Pagina 393
Introducere în științe politice - Pagina 394
Introducere în științe politice - Pagina 395
Introducere în științe politice - Pagina 396
Introducere în științe politice - Pagina 397
Introducere în științe politice - Pagina 398
Introducere în științe politice - Pagina 399
Introducere în științe politice - Pagina 400
Introducere în științe politice - Pagina 401
Introducere în științe politice - Pagina 402
Introducere în științe politice - Pagina 403
Introducere în științe politice - Pagina 404
Introducere în științe politice - Pagina 405
Introducere în științe politice - Pagina 406
Introducere în științe politice - Pagina 407
Introducere în științe politice - Pagina 408
Introducere în științe politice - Pagina 409
Introducere în științe politice - Pagina 410
Introducere în științe politice - Pagina 411
Introducere în științe politice - Pagina 412
Introducere în științe politice - Pagina 413
Introducere în științe politice - Pagina 414
Introducere în științe politice - Pagina 415
Introducere în științe politice - Pagina 416
Introducere în științe politice - Pagina 417
Introducere în științe politice - Pagina 418
Introducere în științe politice - Pagina 419
Introducere în științe politice - Pagina 420
Introducere în științe politice - Pagina 421
Introducere în științe politice - Pagina 422
Introducere în științe politice - Pagina 423
Introducere în științe politice - Pagina 424
Introducere în științe politice - Pagina 425
Introducere în științe politice - Pagina 426
Introducere în științe politice - Pagina 427
Introducere în științe politice - Pagina 428
Introducere în științe politice - Pagina 429
Introducere în științe politice - Pagina 430
Introducere în științe politice - Pagina 431
Introducere în științe politice - Pagina 432
Introducere în științe politice - Pagina 433
Introducere în științe politice - Pagina 434
Introducere în științe politice - Pagina 435
Introducere în științe politice - Pagina 436
Introducere în științe politice - Pagina 437
Introducere în științe politice - Pagina 438
Introducere în științe politice - Pagina 439
Introducere în științe politice - Pagina 440
Introducere în științe politice - Pagina 441
Introducere în științe politice - Pagina 442
Introducere în științe politice - Pagina 443
Introducere în științe politice - Pagina 444
Introducere în științe politice - Pagina 445
Introducere în științe politice - Pagina 446
Introducere în științe politice - Pagina 447
Introducere în științe politice - Pagina 448
Introducere în științe politice - Pagina 449
Introducere în științe politice - Pagina 450
Introducere în științe politice - Pagina 451
Introducere în științe politice - Pagina 452
Introducere în științe politice - Pagina 453
Introducere în științe politice - Pagina 454
Introducere în științe politice - Pagina 455
Introducere în științe politice - Pagina 456
Introducere în științe politice - Pagina 457
Introducere în științe politice - Pagina 458
Introducere în științe politice - Pagina 459
Introducere în științe politice - Pagina 460
Introducere în științe politice - Pagina 461
Introducere în științe politice - Pagina 462
Introducere în științe politice - Pagina 463
Introducere în științe politice - Pagina 464
Introducere în științe politice - Pagina 465
Introducere în științe politice - Pagina 466
Introducere în științe politice - Pagina 467
Introducere în științe politice - Pagina 468
Introducere în științe politice - Pagina 469
Introducere în științe politice - Pagina 470
Introducere în științe politice - Pagina 471
Introducere în științe politice - Pagina 472
Introducere în științe politice - Pagina 473
Introducere în științe politice - Pagina 474
Introducere în științe politice - Pagina 475

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Stiinte Politice.doc

Alții au mai descărcat și

Fascismul Italian

• CAUZELE APARTITIE FASCISMULUI: -pierderile din primul razboi mondial -scaderea nivelului de trai -tensiunile sociale(greve...

Partide Politice Europene - Parlamentul European

ACTORI POLITICI COLECTIVI Aparitia partidelor politice in Europa I. Abordarea problemei Originea partidelor politice poate fi abordata in mai...

Teme europene în campania electorală națională

Idei Generale Despre Partidele Politice Repere Teoretice Privind Definirea Partidelor Politice Problema definirii partidului politic a constituit...

Regimuri Politice

Capitolul I. Precizãri conceptuale. I.1 Conceptul de regim politic. Cu toate cã se observã acordarea unei importante din ce în ce mai scãzute de...

Dreptatea

Dreptatea este un concept destul de larg, caruia nu putem sa-i dam o definitie propriu zisa. Acestui concept pe parcursul secolilor oamenii au...

Analiză politică

INTRODUCERE intre toate stiintele despre societate studiul sistematic la politicii este, paradoxal, atât cel mai vechi cât si cel mai nou tip de...

Strategii și Programe privind Rromii

ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND ÎNVATAMÂNTUL PENTRU RROMI Ministerul Educatiei Nationale, cu începere din ianuarie 1998, a trecut la conturarea si...

Politici Sociale

Notă: Conținutul acestui material a fost preluat parțial sau integral din literatura de specialitate. Textele aparțin cercetătorilor menționați...

Te-ar putea interesa și

Introducere în știința politică de Cristian Preda - recenzie

Cristian Preda este profesor la Facultatea de Siinte Politice a Universitatii din Bucuresti si editorul revistei Studia Politica,doctor in stiinte...

Criminologia în sistemul științelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Recenzie Perspectiva economică

Introducere Israel M. Kirzner ( Yisroel Mayer Kirzner ) s-a nascut la 13 februarie 1930 in Londra, Anglia, ca fiu al unui bine cunoscut rabin. A...

Studii de Conflict

Introducere Tema de faţă se referă la modul în care studenţii îşi aleg liderul de opinie şi pe baza căror criterii îşi selectează aceştia liderul....

Rolul partidelor politice în democrație

Democratia poate fi definita si ca guvernarea de catre popor si pentru popor. In acest context, se naste o dilema: cine pe cine conduce? Se poate...

Introducere în știința politică

Atunci când a fost creată, noțiunea de regim politic a permis, înainte de toate, structurarea intelectuală a acelei relații despre care pomeneam în...

Științe politice - politologie

În cadrul stiintelor politice, Politologia ocupa un loc important prin problematica pe care o abordeaza. Politologia reprezinta una dintre cele...

Introducere în știința politică

I. Politica Strauss: politica se deosebeste de celelalte orizonturi prin tot ceea ce tine de domeniul politic. Nu presupune neutralitate....

Ai nevoie de altceva?