Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 18303
Mărime: 349.53KB (arhivat)
Publicat de: Diana B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diana Antonescu
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. 1. Elemente generale privind internaționalizarea unei firme
 2. 1.1 Introducere
 3. 1.2. Obiectivele cercetării
 4. 1.3. Conceptul de Internaționalizare - Definiție
 5. 1.4. Internaționalizarea - origini și evoluție
 6. 2. Formularea strategiei de internaționalizare a firmei
 7. 2.1. Analiza strategică a orientării internaționale
 8. 2.1.1. Studierea mediul internațional
 9. 2.1.2. Analiza diagnostic a potențialului firmei (puncte tari și puncte slabe)
 10. 2.1.3. Identificarea factorilor de internaționalizare
 11. 2.1.4. Determinarea obiectivelor internaționale ale firmei
 12. 2.2. Analiza alternativelor strategice
 13. 2.2.1. Segmentarea piețelor și selectarea partenerilor
 14. 2.2.2. Stabilirea metodelor de operarea
 15. 2.3. Decizia de internaționalizare a firmei
 16. 3. Mecanisme privind internaționalizarea firmei
 17. 3.1. Dimensiunile internaționalizării
 18. 3.2. Analiza ciclului de producție
 19. 3.3. Stadiile dezvoltării firmei
 20. 3.4. Tipologia firmelor care acționează la nivel Mondial, Modelul EPG - Etnocentrism Policentrism Geocentrism
 21. 3.5. Strategiile de marketing internațional privind internaționalizarea unei firme
 22. 3.6. Comunicarea în procesul de internaționalizare
 23. 4. STUDIU DE CAZ (Carrefour)
 24. 5. Concluzii și propuneri
 25. Bibliografie

Extras din disertație

Capitolul 1. Elemente generale privind internaționalizarea unei firme

1.1 Introducere

Tema „Strategia de internaționalizare a firmei” a fost aleasă, deoarece, este un subiect care trebuie aprofundat de către toți cei care vor să-și extindă afacerea în afara granițelor țării, sau chiar în afara localității de origine. Trăim în niște perioade în care consumatorii au devenit pretențioși și selectivi, concurența este din ce în ce mai mare iar clienții trebuie să simtă că acel produs este făcut special pentru ei.

În contextul internaționalizării companiei, cultura, înțelegerea comportamentului cumpărătorului precum și strategiile de marketing internațional sunt elemente cheie care duc la decriptarea procesului internaționalizării.

Obiectivul studiului este de a extinde cunoștințele în domeniul afacerilor internaționale prin analizarea acestui fenomen al internaționalizării în domeniul distribuției alimentare. Astfel, am ales să analizez grupul Carrefour care se situează pe locul doi mondial și pe locul 1 în Europa, prin strategiile de internaționalizare adoptate, dificultățile întâlnite și prin noile strategii spre care s-a orientat.

În primul capitol mi-am propus o familiarizare a noțiunii de internaționalizare prin intermediul elementelor introductive, originilor conceptului și a abordării diverșilor autori cu privire la definirea termenului.

Contextul, cauzele obiectivele și factorii determinați ai acestui proces de internaționalizare se regăsesc în cel de-al doilea capitol.

Studierea mediului internațional presupune o abordare complexă și realistă ținând cont de influențele politice, culturale, economice și tehnologice.

Capitolul al treilea prezintă punctul central al procesului și instrumentele necesare pentru a pune în funcțiune mecanismele internaționalizării.

Cel de-al patrulea capitol este dedicat studiului de caz, grupării Carrefour, un exemplu concludent, un model de urmat pentru toate afacerile care doresc să se extindă pe plan internațional.

Sper că prin această lucrare să evidențiez elementele cheie care duc la succesul internaționalizării și să ofer o înțelegere de ansamblu a etapelor care duc la dezvoltarea afacerilor pe plan internațional.

1.2. Obiectivele cercetării

Creșterea comerțului internațional de bunuri și într-o măsură mai mică a serviciilor este, fără îndoială, una dintre cele mai importante tulburări care au marcat economia mondială în ultimele decenii. Raportul comerțului internațional de bunuri și servicii la PIB-ul mondial, înregistrat în bilanțul de plăți, este astăzi cu peste 30% în scădere față de 13% la începutul anilor '70.

Globalizarea este astfel un fenomen macroeconomic atât de vizibil, încât îl imaginăm peste tot și se impune tuturor. Cu toate acestea, datele microeconomice oferă o imagine mai nuanțată a realității. Analiza datelor microeconomice privind comerțul internațional relevă unele reguli statistice originale: în toate țările lumii, dezvoltate sau emergente, proporția companiilor implicate direct într-o relație internațională este scăzută. Rareori depășește 20%. În plus, majoritatea exportatorilor au o prezență extrem de limitată pe piețele mondiale, fiind activi doar în câteva piețe, învecinate cu țara de origine

Acest lucru ne amintește puternic de evident: chiar dacă globalizarea este un fenomen macroeconomic major, chiar dacă economiștii și factorii de decizie politici s-au obișnuit să abordeze problemele de competitivitate din unghiul concurenței dintre națiuni , nu țările care fac comerț între ele, ci companiile. Prin utilizarea de noi instrumente teoretice și date individuale originale, evoluțiile recente ale cercetării în economia internațională restabilesc echilibrul, lăsând mai mult loc analizei microeconomice a globalizării.

Internaționalizarea producției este considerată inima procesului de globalizare. În cadrul procesului de internaționalizare a producției, de fapt de globalizare a procesului de producție, corporațiile transnaționale reprezintă elementul esențial. Peste 800000 de filiale, aparținând celor peste 60000 de corporații formează un univers care implică atât relații pe bază de transferuri de capital cât și așa numitele non-equity relations, respectiv relații care nu implică transferuri de capital. Dimensiunea procesului de globalizare la nivelul producției este reflectată de amploarea procesului de transanționalizare a economiei mondiale. Companiile transnaționale dețin active în străinătate în valoare de 30 trilioane USD, exportă produse care valorează 3,1 trilioane USD, au un personal în străinătate de peste 54 milioane persoane.

Bibliografie

1. John D. Daniels, International Business: Environments and Operations, Global Edition Paperback, 2014

2. Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Managementul Marketingului, Editura Teora, București, 2012

3. Kanther Andreas, Aplicaciones Sectoriales al Marketing, curs, Universidad Miguel Hernandez, 2008

4. Peter J. Buckley, Peter Enderwick, Adam R. Cros, International Business, Oxford University Press, 2018

5. Dr. Suzanne Kane (business Education Research Group), Internationalization of U.K. University Business Schools A Survey of Current Practice, 2011

6. Maria Voinea, Sociologie generală și juridică, Editura Titu Maiorescu, București, 2000

7. Adrian Neculau, Dinamica grupurilor restrânse în Psihologia socială, Editura Polirom, Iași, 1996

8. Buigues Pierre, Lacoste D, Stratégies d’internationalisation des entreprises, De Boeck - 2011

9. David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, Editura Bertrams Print On Demand, 2014

10. The Heckscher-Ohlin-Samuelson Model and the Cambridge Capital Controversies, April 2014 

11. Porter, M. E., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1985

12. Van den Bossche, Peter, "Dispute Settlement - World Trade Organization", Foreign Affairs Newsroom, Belgium, 2018

13. Popa I., Tranzacții comerciale internaționale, Editura Economica, București, 1997

14. Constantinescu, D. A., Management strategic, București, Editura Național, 2000

15. Constanta Aurelia Chitiba, Economia mondială din viziune globală, Editura Pro Universitaria, 2017

16. Dragoș Gabriel Mecu, Obiectul principal al operațiunilor de swap și switch, Revista Română de Statistică, Supliment, Trim. III/2013

17. Sasu C., Marketing internațional, Editura Polirom, Iași, 1998.

18. Jaba O., Analiza strategică a întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iași, 1999

19. Dinu E., Analiza economică și financiară a firmei, Editura ASE, București, 2001

20. Buckley Peter J., The Internationalization of the Firm, Cengage Learning EMEA, 1998

21. Topan Mihai-Vladimir, Întreprinzătorul în firma internațională, Editura ASE, București, 2013

22. Popa I., Filip R., Managementul internațional, Editura Economică, București, 1999

23. Zaharia V., Marketing, editura Pro Universitaria, 2013

24. Paillart I., Spațiul public și comunicarea, Editura Polirom, Iași, 2002

25. Brun P., Marketing international, Editura Ellipses Marketing, 2014

www.carrefour.fr

www.marketing91.com/

https://qykysojulyw.degisiktatlar.com/epg-model-3157tn.html

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matrice_Boston

https://www.mbaknol.com/strategic-management/adl-matrix/

Preview document

Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 1
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 2
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 3
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 4
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 5
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 6
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 7
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 8
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 9
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 10
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 11
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 12
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 13
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 14
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 15
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 16
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 17
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 18
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 19
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 20
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 21
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 22
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 23
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 24
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 25
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 26
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 27
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 28
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 29
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 30
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 31
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 32
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 33
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 34
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 35
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 36
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 37
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 38
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 39
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 40
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 41
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 42
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 43
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 44
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 45
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 46
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 47
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 48
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 49
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 50
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 51
Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Strategia de internationalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei

INTRODUCERE Evoluţiile din ultimele decenii ale economiei, în special, şi ale societăţii, în general, ne-au arătat că schimbarea este...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?