Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15793
Mărime: 16.54MB (arhivat)
Publicat de: Pompilia Gheorghe
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. I. INTRODUCERE
 2. I.1. SCHEMA GENERALA A UNUI SISTEM DE IRIGATIE
 3. I.1.1. Lucrari de captare si de aductiune a apei
 4. I.1.2. Lucrari de amenajare pentru irigatii
 5. I.1.3. Lucrari anexe pentru intretinerea si exploatarea sistemelor de irigatii
 6. I.2. CONDITII CLIMATERICE
 7. I.2.1. Seceta din anul 2000
 8. I.2.2. Seceta din anul 2003
 9. I.2.3. Inundatiile din anul 2005
 10. I.2.4. Seceta din anul 2007
 11. I.3. CALCULULE HIDRAULICE ALE CANALELOR
 12. I.4. PREZENTAREA SISTEMULUI DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI
 13. II. SISTEMUL DE IRIGATII VAMES (CAMPIA COVURLUI). STUDIU DE CAZ
 14. II.1. PREZENTAREA SISTEMULUI DE IRIGATII VAMES
 15. II.1.1. Prezentarea situatiei existente a sistemului Vames
 16. II.1.2. Datele tehnice ale sistemului Vames
 17. II.1.3. Principalii indicatori tehnico-economici
 18. II.2. CALCULLELE HIDRAULICE ALE CANALULUI DE IRIGATII VAMES
 19. II.3. LUCRARI DE REABILITARE PROPUSE PENTRU CANALUL VAMES
 20. II.3.1. Terasamente
 21. II.3.2. Executarea pereelor
 22. II.4. IMPACTUL SISTEMULUI DE IRIGATII ASUPRA MEDIULUI
 23. II.4.1. Date de baza privind conditiile de mediu
 24. II.4.1.1. Caracteristici climatice
 25. II.4.1.2. Ecologie si conservarea naturii
 26. II.4.1.3. Dezvoltarea economica a zonei
 27. II.4.2. Impactul de mediu si masuri de reducere a impactului
 28. II.4.2.1. Impactul asupra mediului
 29. II.4.2.2. Analiza impactului reabilitariisistemului de irigatie
 30. II.4.2.3. Masuri de reducere a impactului
 31. II.4.2.4. Planul de monitorizare
 32. III. CONCLUZII
 33. IV. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

I. INTRODUCERE

In anul 2005 în Romania reţeaua de irigaţii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare având infrastructura de irigaţii recent reabilitata. Aceasta larga reţea de irigaţii a fost subexploatată în ultimii ani (1998 - 2003), procentul de utilizare fiind intre 15,6 – 37,9% din totalul suprafeţelor cu infrastructura recent reabilitata.

Reabilitarea şi dezvoltarea sectorului de irigaţii este un imperativ de prim ordin în conditiile unui climat semi-arid cu precipitaţii sub 500 mm sau mai puţin de 250 mm în anii secetoşi. Sistemele de irigaţii existente înainte de 1990 sunt în marea lor majoritate deteriorate, incomplete şi învechite fizic şi moral.

Politica actuala guvernamentala în domeniul irigaţiilor se concentrează pe următoarele obiective:

- subvenţionarea proiectelor de investiţii prioritare şi susţinerea financiara a proiectelor în desfăşurare;

- obţinerea de cofinanţări externe pentru investiţiile în sisteme de irigaţii prioritare;

- continuarea reabilitării şi îmbunătăţirea planurilor viabile de irigaţii;

- stimularea financiara a Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii şi a fermierilor;

- promovarea asociaţiilor de fermieri;

- îmbunătăţirea capacităţii instituţionale pentru privatizarea proiectelor de reabilitare şi modernizare a sistemelor de irigaţii;

- iniţierea şi dezvoltarea acţiunilor administrative.

I.1. SCHEMA GENERALA A UNUI SISTEM DE IRIGATII

Sistemul de irigatii reprezinta un ansamblu de lucrari hidroameliorative, care asigura captarea apei necesare din sursa, transportul si distributia ei la plante.

Un sistem de irigatie cuprinde urmatoarele parti mai importante:

- lucrări de captare si de aductiune a apei;

- lucrari de amenajare interioara;

- lucrari anexe pentru intretinerea si exploatarea sistemului de irigatie.

Toate aceste parti componente ale sistemului de irigatie sunt intr-o stransa interdependeta si functioneaza ca un tot unitar.

I.1.1. Lucrări de captare si de aductiune a apei

• Lucrari de captare a apei

Pentru a capta apa necesara la irigatie, se executa un ansamblu de constructii si instalatii la sursa de alimentare.

In functiile de studiile hidrologice ale sursei de apa, de topografia si geotehnica amplasamentului, cat si de conditiile hidraulice impuse de aductiunea sistemului, se adopta diferite tipuri de prize, care, in general, se pot grupa astfel:

- prize gravitationale, prin scurgere libera a apei;

- prize cu ridicare mecanica a apei, prin statii de pompare.

Prizele gravitationale sunt de doua tipuri:

- prize de apa in curent liber;

- prize de apa cu pinten sau cu baraj, pe sursa de alimentare.

Prizele cu ridicare mecanica cuprind urmatoarele tipuri:

- statii de pompare fixe, care – in functie de debitul instalat, de amplitudinea nivelurilor apei in sursa si de caracteristicile agregatelor – pot fi cu aspiratie exterioara sau interioara cladirii statiei;

- statii de pompare plutitoare, care se folosesc pe surse de apa cu variatii mari de niveluri sau cu maluri instabile;

- statii de pompare mobile pe roti sau sanii.

• Lucrari de aductiune a apei

Lucrarile de aductiune au rolul de a prelua apa de la priza si a o conduce in reteaua de distributie din cadrul sistemului de irigatie. Partile componente ale retelei de aductiune sunt urmatoarele:

- canalul de aductiune, care se executa din pamant (captusit si necaptusit) sau din conducte din diferite materiale; in principiu, cand conditiile topografice, geotehnice si hidrogeologice permit realizarea unei sectiuni de scurgere cu taluzuri stabile si pierderi de apa minime, sunt indicate canalele deschise necaptusite, iar cand infiltratile sunt importante, canalele se impermeabilizeza cu diferite tipuri de captuseli;

- statii de repompare a apei, pe traseul aductiunii, care sunt impuse de conditiile terenului sau de cele hidraulice ale sistemului de irigatie;

- constructii hidrotehnice pentru conducerea si distributia apei (poduri, stavilare, sifoane, vane hidraulice) dispuse de cele mai multe ori grupat, sub forma de noduri hidrotehnice.

Bibliografie

1. O. Luca, G. Tatu, V. Petrescu – Hidrodinamica cursurilor de apa, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 1998

2. N. Grumeza, C. Kleps, C. Tusa – Evolutia nivelului si chimismului apei freatice din amenajarile de irigatii in interrelatia cu mediul inconjurator, Redactia de Propaganda Tehnica Agricola,

3. E. Cazacu, M. Dorobantu, I. Georgescu, E Sarbu – Amenajari de irigatii, Editura Ceres, 1972

4. D. Rosca – Hidrologia agricola, Editura Agro-Silvica de Stat, 1959

Preview document

Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 1
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 2
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 3
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 4
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 5
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 6
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 7
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 8
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 9
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 10
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 11
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 12
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 13
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 14
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 15
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 16
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 17
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 18
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 19
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 20
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 21
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 22
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 23
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 24
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 25
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 26
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 27
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 28
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 29
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 30
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 31
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 32
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 33
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 34
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 35
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 36
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 37
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 38
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 39
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 40
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 41
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 42
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 43
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 44
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 45
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 46
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 47
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 48
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 49
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 50
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 51
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 52
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 53
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 54
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 55
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 56
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 57
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 58
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 59
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 60
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 61
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 62
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 63
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 64
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 65
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 66
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 67
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 68
Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Reabilitarea sistemului de irigatii vames si impactul asupra mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Caiet practică tencuieli, finisaje

Caiet de practică Executarea lucrărilor de tencuială , zugrăveală şi vopsitorii Tencuiala este stratul de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a...

Calcul Cofraje

Număr de ordine: 37 1. Date iniţiale : - grosime placă : hpl= 16 cm - înălţime nivel : Hnivel = 2.80 m - dimensiuni în plan a plăcii : 3.95 x...

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor...

Tehnici de Modelare Fizică

1. OBIECTUL TEMEI Obiectul temei reprezintă modelarea fizică a fenomenului de convecţie forţată în interiorul conductelor circulare. Se va modela...

Ai nevoie de altceva?