Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar

Disertație
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 11779
Mărime: 73.20KB (arhivat)
Publicat de: Sidonia Moraru
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Introducere.4
 2. Capitolul 1 – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.5
 3. 1.1 – Mediul penitenciar Privarea de libertate.6
 4. Capitolul 2 - Comunicarea în penitenciar.10
 5. 2.1 - Limbajul și comunicarea non-verbală.13
 6. Capitolul 3 - Relaţiile interpersonale în penitenciar.17
 7. 3.1 - Lumea arestaţiilor și a cadrelor.18
 8. 3.2 - Relaţia personal-deţinut.21
 9. Capitolul 4 - Metodologia.23
 10. 4.1 – Universul cercetării.23
 11. 4.2 – Fixarea obiectivelor.23
 12. 4.3 – Ipotezele formulate.23
 13. 4.4 – Alegerea metodei de cercetare.24
 14. 4.5 – Analiza datelor obţinute.25
 15. 4.6 – Elaborarea instrumentelor de cercetare .26
 16. 4.7 – Analiza datelor obținute prin interviu .26
 17. Capitolul 5 - Concluziile lucrării.33
 18. Bibliografie. 35
 19. Anexe. 37

Extras din disertație

INTRODUCERE

Încarcerarea, privarea libertății unei persoane reprezintă măsura ce ajută la buna desfășurare și protejare a societății în care trăim.

Mi-am propus în lucrarea de faţă să analizez procesul comunicării și relațiile dintre deținuți în acest tip de instituţie, atât între ei cât mai ales între personal şi deţinuţi. Deoarece acesta este un mediu cu totul şi cu totul diferit de oricare altă instituţie, vor fi prezentate: relaţiile interpersonale, limbajul specific mediului penitenciar, tipurile de comunicare cum ar fi comunicarea non-verbală, responsabilităţile atât ale cadrelor cât şi deţinuţilor, dar şi intervenţiile în momentul apariţiei vreunui conflict.

Lucrarea, debutează prin prezentarea referenţiarului teoretic ce cuprinde problema sociologică, amploarea acestui fenomen şi abordările teoretice relevante acestei probleme.

În ceea ce priveşte condamnarea persoanelor la pedeapsa cu închisoarea, în zilele noastre aceasta, se află într-o creştere continuă şi procentuală. Cei care comit infracţiuni cu un grad de periculozitate mai ridicat, vor suporta consecinţa şi anume pedeapsa privativă de libertate.

Un alt motiv pentru care mi-am ales această temă este acela că în momentul în care ajungi să cunoşti instituţia penitenciară, istoria ei, procesul de reformare al acesteia, precum şi cultura organizaţională a acestei instituţii, conştientizezi prin ce trece un funcţionar public cu statut special într-o zi normală de muncă. Conştientizezi stresul muncii acestuia, importanţa unui liber capabil şi competent precum şi efectele tuturor acestora asupra angajaţilor, asupra capacităţii de muncă .

CAPITOLUL 1

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

“Sistemul administraţiei penitenciare în România este constituit din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, considerate instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului. Administraţia Naţională a Penitenciarelor este un serviciu public care contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate.

Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este coordonată direct de către Ministrul Justiţiei şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind Siguranţa naţională a României şi legislaţiei privind executarea pedepselor .

Administraţia Naţională a Penitenciarelor are obligaţia de a asigura ordinea şi disciplina locurilor de detenţie în condiţiile creării unui climat care să respecte demnitatea persoanelor private de libertate.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor trebuie să evalueze permanent nevoile de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor private de libertate, acest proces constituind baza strategiei de reintegrare socială a acestora. Activitatea de pregătire şcolară şi de calificare a persoanelor private de libertate, coordonarea şi planificarea etapelor şi a programelor educaţionale sunt activităţi curente desfăşurate în cadrul sistemului pentru realizarea funcţiei educative şi de asistenţă psiho-socială.

Pentru a realiza toate aceste funcţii, personalul din cadrul sistemului administraţiei penitenciare trebuie să fie selectat şi evaluat pe baza unor criterii specifice activităţii pe care urmează să o desfăşoare şi să beneficieze de formare şi perfecţionare profesională continuă. În egală măsură, Administraţia Naţională a Penitenciarelor beneficiază de patrimoniul propriu prin care se asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii unităţilor penitenciare.”

Bibliografie

1. Balaban, Delia C.; Hosu, Ioan.(2009), PR Trend-Societate şi comunicare , Bucureşti, Ed. Tritonic.

2. Bodenhamer Bob G. și L. Michael Hall.(2008), Manualul de utlizare a creierului-volumul I, București, Ed. Excalibur.

3. Borg, James(2010), Limbajul trupului, București, Ed. Alffa.

4. Bruno, Ștefan(2006), Mediul penitenciar românesc. Cultură şi civilizaţie carcerală, Iaşi, Ed. Institutul European.

5. Chelcea,Septimiu(2004), Metodologia cercetării sociologice.Metode cantitative și calitative, București, Ed.Economică.

6. Constantin,Mircea(1979), Inter-comunicarea, colecția Psyche, București, Ed. Științifică și Enciclopedică.

7. Dâncu,Sebastian V.(2005), Comunicarea în managementul instituțional, București, Proiect finanțat prin Phare.

8. Dobrică Petronel, Suport de curs nepublicat(2008), ”Progresivitatea sociabilității în două sisteme penale. Instituția regimului progresiv de executare a pedepsei cu închisoarea ,Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială, București.

9. Durkheim, Emile (2001), Sinuciderea, București, Ed. Antet.

10. Durnescu Ioan(2009), Asistența socială în penitenciar, București, Ed. Polirom.

11. Fiftal Leanne and Ofelia Lisa Vega(2010), Identity construction, self perceptions and criminal behaviour of incarcerated women, USA, Routledge Press with Taylor and Francis Group.

12. Florian, Gheorghe(2001), Psihologie penitenciară, București,Ed. Oscar Print.

13. Florian, Gheorghe.(2007), Fenomenologie penitenciară, Bucureşti, Ed. Oscar Print.

14. Foucault, Michel.(2005), A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii , Piteşti, Ed. Paralela 45.

15. Goffman, Erving.(2004), Aziluri, Iaşi, Ed. Polirom.

16. Manualul de de proceduri al ANP.

17. Mamali, Cătălin.(1974), Intercunoaștere, București,Ed. Științifică.

18. Navarro, Joe (2008) „Secretele comunicării nonverbale” București, Ed. Meteor Press.

19. Neculau, Adrian.(2003) Manual de psihologie socială, Iași, Ed. Polirom.

20. Săsărman, Mihaela.(2007), Negocierea de conflicte în penitenciare, Bucureşti, Ghid de lucru-Institutul de Reforme Penale, Editat în cadrul proiectului ICCO şi CORDAID.

21. Stănişor, Emilian; Bălan, Ana; Mincă, Marinela.(2003), Penologie, Bucureşti, Ed. Oscar Print.

22. Stănişor, Emilian; Bălan, Ana;Pripp, Cristina.(2004), Universul carceral,Bucureşti, Ed. Oscar Print.

23. Tandin,Traian.(1993), Limbajul infractorilor , București, Ed. Paco.

Legislație :

Legea nr. 275/2006 din 4 iulie privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Legea nr. 23 din 18 noiembrie 1969 privind executarea pedepselor.

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 22 septembrie 2009

Hotărâre pentru aprobarea strategiei sistemului administrației penitenciare pe perioada 2010-2013 art. 108 din Constituția României.

Resurse web:

http://www.criminologie.ro/SRCC/Lang/Romana/Study/Detinutii%20si%20relatiile%20in%20mediul%20carceral%20-%20Studiu.pdf

Preview document

Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 1
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 2
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 3
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 4
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 5
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 6
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 7
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 8
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 9
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 10
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 11
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 12
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 13
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 14
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 15
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 16
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 17
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 18
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 19
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 20
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 21
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 22
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 23
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 24
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 25
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 26
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 27
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 28
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 29
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 30
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 31
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 32
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 33
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 34
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 35
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 36
Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Interactiunea persoanelor private de libertate in mediul penitenciar.doc

Alții au mai descărcat și

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Terorismul - elemente de psihosociologie individuală

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Implicațiile psihologice ale terorismului

1. Terorismul: concept, istoric, tipologie Terorismul actual este unul de tip catastrofic care a depăşit orice limită a raţionalităţii. El vizează...

Bandele de motocicliști

Studiul subculturilor consta adesea in studiul simbolismului hainelor, muzicii si a altor elemente vizibile de catre membrii de subculturi, si, de...

Crima organizată

Criminalitatea in serie a preocupat de multa vreme functionarul public numit politist si opinia publica atunci cand Politia a spus pe fata ca e...

Considerații Privind Concordanța Cursului de Criminologie cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

Locul Criminologiei în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminologia are cele mai strânse legături cu Dreptul penal,...

Te-ar putea interesa și

Psihologia privării de libertate și a recuperării sociale a infractorului

1. Specificul privării de libertate Comunitatea umană împărtășește anumite atitudini în raport cu comportamentul deviant. Normele penale se referă...

Programe de asistență psihosocială realizate în mediul de detenție

Intr-o lume in continua schimbare, calitatea vietii depinde de abilitatea de a raspunde adecvat acestei schimbari, prin pregatire, adaptabilitate...

Practică de specialitate în așezăminte penitenciare

Anul 1949 a fost momentul în care s-au creat mai multe locuri de detenţie pentru detinuţii politici, locuri printre care se numără şi Penitenciarul...

Adaptarea la Mediul Carceral

Strategiile pe care fiecare deţinut le foloseşte pentru a reuşi să facă faţă situaţiilor dificile ce pot apărea în mediul carceral reprezintă un...

Ai nevoie de altceva?