Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 16755
Mărime: 161.03KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. CUPRINS: 2
 2. CAP. I - Repere actuale ale eficientizării activității de export din România 3
 3. CAP. II - Măsuri novatoare adoptate la nivel macroeconomic în vederea susținerii activității de promovare a exportului României la nivel microeconomic 7
 4. 2.1. Efecte ale aplicării în practică a Sistemului de instrumente pentru susținerea și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat 9
 5. 2.2. Impactul înființării Consiliului Național de Export asupra activității de promovare a exporturilor României 14
 6. CAP. III - Studiu de caz - activitatea de promovare a exportului României pe piețele internaționale și globale 20
 7. CAP. IV - Propuneri privind perfecționarea activității de promovare a exporturilor României 29
 8. 4.1. Crearea unei structuri instituționale specializată strict în promovarea exporturilor României 31
 9. 4.2. Elaborarea unei concepții unitare de pregătire profesională vocațională în domeniul marketingului internațional, cu accent pe activitatea de promovare a exporturilor 40
 10. CONCLUZII FINALE 43
 11. BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din disertație

CONCEPTUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI ȘI MARKETINGUL ACESTUIA LA NIVEL NAȚIONAL

Astăzi, este din ce în ce mai greu ca o organizație economică să se sustragă influențelor pe care liberalizarea și globalizarea piețelor le exercită atât la nivelul economiei mondiale cât și la nivelul economiilor naționale.

Deoarece competitivitatea internațională este o funcție de numeroși factori interdependenți o abordare holistică este esențială. Abordările strategice macro, mezzo și micro economice nu pot fi separate, la fel cum nu pot fi despărțite diferitele entități instituționale, publice sau private, care, prin activitatea lor, generează impact asupra comerțului exterior.

Cu toate acestea, competitivitatea este fundamentală pentru dezvoltarea durabilă iar economiile de succes creează și recreează în mod continuu avantaje competitive.

CAP. I - Repere actuale ale eficientizării activității de export din România

România este o economie deschisă orientată spre piață care, pentru a converge spre un model de dezvoltare economică durabilă, trebuie să se concentreze pe competitivitate. Exportul este singura cale viabilă pentru asigurarea unei creșteri economice susținute, importantă fiind nu numai sporirea cantitativă și valorică a acestuia, ci, mai ales, intensificarea competitivității produselor și serviciilor oferite pe piața internațională.

România nu mai poate să fie defensivă sau protecționistă și să se axeze pe probleme de acces sau de regularizare a furnizării de produse și servicii pieței interne. Avantajele competitive nu vin din protecționism, cote sau acces preferențial pe piață. Din contră, acestea duc la stagnare, niveluri scăzute de abilități antreprenoriale și motivare scăzută a sectorului privat către eficiență, calitate, inovare și dezvoltare de noi produse.

Nu există nici un dubiu că performanțele viitoare la export ale României trebuie să fie bazate pe avantaje competitive, pe dezvoltarea capacității și competenței sectorului de export și pe crearea unei economii care să poată să se dezvolte în condiții de liber schimb într-o piață din ce în ce mai globalizată. Numai în acest fel România poate spera să fie integrată cu succes în piața internă a Uniunii Europene începând cu 2007.

În vederea atingerii acestui obiectiv, schimbările operate, în ultimii ani, la nivelul sectorului real din România, au dus la relaxarea plafonului ce limita capacitatea de export a economiei, la creșterea câștigurilor de productivitate și la sporirea eficienței în sectoarele exportatoare cât și la redimensionarea cererii de import, cu reducerea regresului inelastic exprimat de industriile slab dezvoltate, însoțită de o creștere a cererii de consumuri intermediare importate corelată cu însăși dinamica output-ului real.

Ajustarea economiei naționale a fost corelată cu obiectivele de creștere a competitivității externe și a productivității interne în raport cu toți factorii de producție, în acest sens urmărindu-se :

- Amplificarea procesului de remodelare a capacității și structurii producției industriale, inclusiv prin dezvoltarea și stimularea cooperării cu parteneri din Uniunea Europeană, pe fondul consolidării funcționării economiei de piață, al instaurării unui climat concurențial, revitalizării întreprinderilor mijlocii și mari cu potențial de competitivitate.

- Secvențializarea procesului de selecție și redimensionare a agenților economici angajați în procesul de restructurare, urmărind asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activității pentru satisfacerea cererii interne, aflată în creștere și pentru sporirea semnificativă a volumului și eficienței exportului de bunuri și servicii.

- Finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din industrie, expunerea unităților industriale rămase în proprietate publică la forțele pieței, în condițiile întăririi disciplinei legislative din domeniul concurenței (inclusiv Legea falimentului).

- Creșterea potențialului concurențial prin promovarea alianțelor strategice, a structurilor de tip holding și a grupurilor economice de interes. Fiind un element central al economiei de piață, concurenții determină formarea unor relații în trei părți: între client și furnizorul curent, între client și concurenții furnizori, între furnizori. Pentru România vor apare, din perspectiva integrării în Uniunea Europeană, implicații majore la nivelul concurenței, inclusiv prin prisma acordării ajutoarelor de stat, activitate care va fi direct controlată de organismele Uniunii Europene.

- Dezvoltarea accelerată, externalizarea și specializarea serviciilor pentru producție.

- Creșterea în ritm susținut a volumului și eficienței exportului, încurajându-se, în primul rând, exportul produselor cu grad ridicat de prelucrare și valoare adăugată mare, susținerea prioritară, în limitele permise de cadrul reglementărilor internaționale, a sectoarelor industriale pentru care piața mondială este în expansiune sau care sunt purtătoare de tehnologii de înaltă performanță și care reprezintă industrii imature în România.

- Valorificarea poziției geografice a României, prin direcționarea exporturilor și către zone învecinate ce pot deveni piețe de desfacere de maxim interes pentru Uniunea Europeană.

Bibliografie

1. Adăscăliței V. - Euromarketing - fundamente, Editura Uranus, București, 2004.

2. Adăscăliței, V. - Marketingul strategic - Marketingul tactic, Revista de Marketing - Management, studii, cercetări, consulting, 2002, AROMAR.

3. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007

4. Balaure V. (coord.) (coord.) Marketing, Ed. Uranus, București, 2000

5. Bari, I. - Globalizare și probleme globale, Editura Economică, București, 2001.

6. Bonciu, F. - Politica privind comerțul și dezvoltarea, Institutul European din România, București, 2005.

7. Constantinescu D. (coord.) - Managementul întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2000.

8. Danciu, V. - Marketing internațional - De la tradițional la global, Ediția a II-a Editura Economică, București, 2004.

9. Dijmărescu E. - Competitivitatea singura soluție sigură pentru creșterea exporturilor, în Jurnalul Afacerilor, 13.01.2004, București.

10. Dobrescu, E. - Integrarea economică, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura All Beck, București, 2001.

11. Ionescu Gh. - Modelarea si optimizarea deciziilor manageriale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.

12. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007

13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007

14. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

16. Kotler, Ph. Marketing de la A la Z - 80 de concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, People Solutions Conferences, (traducere), Editura CODECS, București, 2005.

17. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizației, Ed. Economica, București, 2000.

18. Nicolescu O. (coord.) - Sistemul decizional al organizației, Ed. Economica, Bucuresti,1998.

19. Pop, N. Al. (coordonator) - Marketing Strategic, Editura Economică, București, 2000.

20. Popa, I., Filip, R. - Management internațional, Editura Economică, București, 2000.

21. Popescu, I. C. - Comunicarea în marketing, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Uranus, București, 2003.

22. Sasu, C. - Marketing internațional, Editura Polirom, Iași, 2001.

23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

24. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

25. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

Preview document

Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 1
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 2
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 3
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 4
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 5
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 6
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 7
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 8
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 9
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 10
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 11
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 12
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 13
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 14
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 15
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 16
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 17
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 18
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 19
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 20
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 21
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 22
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 23
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 24
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 25
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 26
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 27
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 28
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 29
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 30
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 31
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 32
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 33
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 34
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 35
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 36
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 37
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 38
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 39
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 40
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 41
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 42
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 43
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 44
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 45
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 46
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 47
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 48
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 49
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 50
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 51
Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Conceptul de promovare a exportului si marketingul acestuia la nivel national.doc

Alții au mai descărcat și

Datoriile externe și influența lor asupra dezvoltării economice

DATORIILE EXTERNE SI INFLUENTA LOR ASUPRA DEZVOLTARII ECONOMICE J. Neville Keynes: „Termenii economie si economic contin o ambiguitate ce sta la...

Factoringul Internațional

Introducere În lucrarea “Factoring International” am urmărit să reliefez rolul important al operaţiunilor de factoring, alături de alte operaţiuni...

Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață se face greoi, datorită vidului de idei în găsirea de...

Analiza legăturii dintre Produsul Intern Brut și Investițiile Străine Directe

Introducere O importanţă din ce în ce mai mare este acordată astăzi problemei investiţiilor străine directe (ISD), acestea fiind văzute ca factor...

Fluxurile comerciale internaționale

1. Fluxuri comerciale internaționale - noțiuni generale Tranzacția desemnează fluxul economic care reflectă crearea, transformarea, schimbul,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Politică de preț

CAP. 1. ELEMENTE DEFINITORII ALE POLITICII DE PRET Politica de pret a intreprinderii poate fi pe deplin utilizata in folosul intrprinderii doar in...

Lansarea berii Timișoreana în ambalaje tetrapack în România

1. Rezumat - Titlul proiectului: - Lansarea pe piata din Romania a noii game de bere Timisoreana in ambalaje TetraPak; - Durata proiectului (exp...

Politică de preț la SC Deliciu SA

Introducere Mixul de marketing Mixul de marketing este un element foarte intalnit in domeniul marketingului, acesta reprezentand principalul...

Elementele mixului de marketing internațional în cadrul unei firme cu relații contractuale internaționale

Capitolul 1. INTRODUCERE Conform planului de invatamant pentru anul universitar 2009/2010, studentii Facultatii de Stiinte economice din cadrul...

Strategia națională de export 2005-2009 - România

1. Introducere si ratiune 1.1 Premize În mai 2004 Comisia pentru Strategie, Competitivitate, Marketing si Branding împreuna cu Consiliul de...

Ai nevoie de altceva?