Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16079
Mărime: 256.84KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. CAP. I - Piața - abordare teoretică și metodologică 4
 2. 1.1 Conceptul de piață 4
 3. 1.2. Particularitățile pieței produselor agroalimentare 6
 4. 1.2.1 Tipologia piețelor agroalimentare 6
 5. 1.2.2 Caracteristicile piețelor agroalimentare 7
 6. 1.3 Cererea 11
 7. 1.3.1 Conceptul de cerere 11
 8. 1.3.2 Funcția cererii 12
 9. 1.3.3 Legea cererii 13
 10. 1.3.4. Cererea pieței 14
 11. 1.4. Oferta 15
 12. 1.4.1. Legea ofertei 16
 13. 1.4.2. Funcția ofertei 17
 14. 1.4.3. Elasticitatea ofertei 18
 15. 1.5. Prețul 18
 16. 1.5.1. Prețul de echilibru 19
 17. 1.5.2. Stabilirea prețurilor produselor agroalimentare 21
 18. 1.5.3. Particularitățile prețurilor produselor agroalimentare 21
 19. CAPITOLUL II - Piața cerealelor în Uniunea Europeană și pe plan mondial 22
 20. 2.1. Evoluția suprafețelor cultivate cu cereale în Uniunea Europeană și pe plan mondial 22
 21. 2.2. Evoluția producției de cereale în Uniunea Europeană și pe plan mondial 25
 22. 2.3. Producția de cereale în Uniunea Europeană în anul 2007, pe țări membre 31
 23. 2.4. Consumul de cereale în Uniunea Europeană 34
 24. CAP. III - Organizarea Comună a Pieței Cerealelor 35
 25. 3.1. Importanța formării unei piețe agricole unice 35
 26. 3.2. Principalele măsuri stabilite de stat pentru susținerea producției de grâu în perioada 2005-2007 37
 27. 3.3. Instrumente și mecanisme de intervenție pe piața cerealelor, în contextul Organizării Comune de Piață 38
 28. CAP. IV - STUDIU DE CAZ: Piața cerealelor, a produselor agricole și alimentare în România 40
 29. 4.1. Considerente cu privire la cererea și oferta de produse agricole și alimentare 40
 30. 4.2. Importanța grâului 41
 31. 4.2.1. Importanța culturii grâului pe plan mondial și național 41
 32. 4.2.2. Rolul grâului în asigurarea securității alimentare 43
 33. 4.2.3. Caracteristicile și rolul materiilor prime și auxiliare în producerea pâinii 44
 34. 4.3. Piața cerealelor în România 45
 35. 4.3.1. Evoluția suprafețelor cultivate cu cereale în România 45
 36. 4.3.2. Evoluția producției de cereale în România 48
 37. 4.3.3. Consumul de produse agroalimentare 53
 38. CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 56
 39. BIBLIOGRAFIE: 59

Extras din disertație

CAP. I - Piața - abordare teoretică și metodologică

1.1 . Conceptul de piață

Mecanismul de piață sau, mai exact, interacțiunea între forțele generate de cerere și ofertă, constituie esența conceptului de piață. În această secțiune este prezentată logica care stă la baza utilizării mecanismului de piață în stabilirea prețurilor și a ofertei (cantităților de produse), logică aplicată tuturor mecanismelor de piață, indiferent de profil și incluzând piața cerealelor și, implicit, piața produselor de panificație.

Este cunoscut faptul că mecanismul de piață poate opera complet atunci când populația (consumatorii) se înscriu într-o anumită logică de piață. Principala motivare a ofertanților de bunuri și servicii constă în obținerea unui profit ridicat.

Cumpărătorii, însă, sunt motivați prin dorința de a obține cât mai mult cu banii lor. În timp ce există o mică dispută în rândul economiștilor referitor la această logică de funcționare a mecanismului de piață, există un dezacord fundamental referitor la faptul dacă atât de „disputatul” mecanism de piață este bazat pe „natura umană” sau reprezintă cunoscutul „learned behavior” (comportament învățat).

Economiștii neoclasici sunt de părere că o asemenea conduită face parte din „natura umană”. „Mediul de lucru” al economiei neoclasice este ușor de caracterizat.

Cumpărătorii încearcă să își maximizeze utilitatea prin cumpărarea de bunuri. În acest sens, ei măresc numărul de bunuri cumpărate până la momentul în care câștigul de la o unitate în plus este balansat de ceea ce trebuie să ofere pentru a obține această unitate marginală. Cu alte cuvinte, ei încearcă să maximizeze utilitatea sau satisfacția asociată cu consumul de bunuri și servicii.

Ca un exemplu concret, să presupunem că, printr-o tactică de marketing, o firmă de comercializare a pâinii oferă 4 pâini pentru prețul de 3 pâini.

În viziunea ecomomiștilor neoclasici, majoritatea cumpărătorilor va alege această ofertă datorită „naturii umane”. În „mintea” cumpărătorului se formează gândul câștigului marginal, chiar dacă în realitate ei aveau nevoie de două pâini, vor opta pentru patru.

În mod similar, salariații își oferă serviciile către firmele care vor să îi angajeze, prin echilibrarea venitului provenit din salariul pe care îl câștigă și pierderea plăcerii pe care ar avea-o altfel prin relaxare.

Toate aceste argumente conduc către o cerere de bunuri și o ofertă de factori productivi, ceea ce, în esență, caracterizează o piață. În mod similar, producătorii încearcă să producă bunuri asfel încât costul de producție al unității marginale să fie egal cu profitul pe care îl generează. În acest fel ei maximizează profiturile, de asemenea firmele angajează salariați până în momentul în care costul noului salariat este egal cu valoarea producției pe care noul angajat o va realiza.

În concluzie, teoria neoclasică implică agenți economici (fie individuali sau firme) care optimizează câștigurile în funcție de toate constrângerile relevante. Valoarea câștigului este strâns legată de dorința nelimitată intersectată cu constrângeri (mai exact cu lipsă). Tensiunile și problemele decizionale sunt rezolvate de piață. Prețurile sunt semnalele care spun agenților economici dacă dorințele lor contradictorii pot să fie soluționate.

Instituționaliștii, însă, sunt de părere că asemenea conduită a fost asimilată și dobândită pe măsura apariției mecanismului de piață. Această mișcare puțin cunoscută a luat amploare după secolul XX, devenind astfel o puternică școală de gândire economică.

Fondatorul acestei școli a fost renumitul economist Thorstein Veblen, binecunoscut pentru cartea sa, publicată în anul 1899, „The Theory of the Leisure Class” („Teoria clasei tihnite”). Veblen a susținut că ținta principală a oricărui om de afaceri nu constă în a produce bunuri în conformitate cu cele mai înalte interese ale societății, ci în a obține profit, mai degrabă o expresie sinonimică și destul de dăunătoare.

Instituționaliștii argumentează că mediul economic al oricărei persoane este explicat în mare măsură de societatea căreia îi aparține și în special de instituțiile din care face parte. Acestea includ firme, biserici, familii, guverne, instituții de caritate - cu alte cuvinte orice instituție care prevede o anumită conduită, tradiție și cunoștințe.

De asemenea, indivizii înșiși pot crea noi instituții sau pot schimba tradiții deja existente cu unele noi, dar instituțiile conservatoare au fost rezistente la orice schimbare. Numai în timpurile moderne ritmul de viață a fost mai accelerat. Instituționaliștii sunt de părere că motorul care stă la baza oricărei schimbări este tehnologia și ritmul rapid care învăluie de la an la an aproape fiecare sector.

Instituționalismul a fost în parte o reacție la principiul economic de echilibru al lui Alfred Marshall.

Modelul său matematic a descris economia într-un echilibru static, nefiind în conformitate cu realitatea.

Lumea reală este într-un flux continuu. De fapt, instituționaliștii folosesc adesea teoria evoluționistă pentru a descrie modul de funcționare a economiei.

În concluzie, instituționaliștii favorizează democrația, egalitatea și reglementările guvernamentale referitoare la piață. Ei refuză ideea conform căreia indivizii sunt motivați în întregime doar de profit și interes propriu și întăresc ideea că sunt înzestrați cu un altruism original.

Bibliografie

1. Alexandri C., „Securitatea și echilibrul alimentelor în România”, Editura GEFA, București, 2001;

2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007

3. Balaure V. și colab., „Marketing”, Editura Uranus, București 2000;

4. Bigioi D., „Mix-marketingul produselor de panificație-concept, model, studiu de caz”, Ed. Ulmex, București, 2004;

5. Balaure V. ș.a. Marketingul în procesul dezvoltării economice și sociale, Vol.2, Ed. ASE, București, 2002

6. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

7. Coșea M., „Economia integrării europene”, Editura Tribuna Economică, București, 2004;

8. Ciutacu C., „Competitivitatea agriculturii si integrarea in UE”, Editura CIDE, 2002;

9. Chiran A., colaboratori, Marketing agroalimentar. Teorie și practică, Editura Orizonturi, București, 2002;

10. David N. și Istudor, N., „Asigurarea și gestionarea resurselor materiale în agricultură și industria alimentară”, Editura Tribuna Economică, București, 2000;

11. Demetrescu M.C., „Metode de analiză în marketing”, Editura Teora, București, 2001;

12. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007

13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007

14. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

16. Manole V., Stoian M., „Agromarketing”, Editura ASE, București 2001;

17. Miron D., „Economia Uniunii Europene”, Editura Luceafărul, București, 2002;

18. Pop Al. N.(coord), „Marketing strategic”, Editura Economică, București, 2000;

19. Săseanu A., „Strategii de marketing în industria de panificație”, Editura Matrix Rom, 2005;

20. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

21. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

22. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

23. Zahiu L.(coord), „Politici și piețe agricole- Reformă și integrare europeană”, Editura Ceres, București, 2005.

Preview document

Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 1
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 2
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 3
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 4
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 5
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 6
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 7
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 8
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 9
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 10
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 11
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 12
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 13
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 14
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 15
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 16
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 17
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 18
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 19
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 20
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 21
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 22
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 23
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 24
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 25
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 26
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 27
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 28
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 29
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 30
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 31
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 32
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 33
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 34
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 35
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 36
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 37
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 38
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 39
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 40
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 41
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 42
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 43
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 44
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 45
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 46
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 47
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 48
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 49
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 50
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 51
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 52
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 53
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 54
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 55
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 56
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 57
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 58
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 59
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 60
Marketingul produselor agroalimentare - Piața cerealelor în România - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Marketingul produselor agroalimentare - Piata cerealelor in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Piața internațională a produselor agroalimentare

INTRODUCERE Realitatea economică a țărilor dezvoltate a marcat importante restructurări calitative în ultima parte a acestui secol. Procesul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Tranzacțiile bursiere și tipologia acestora

1.Definirea și tipologia tranzacțiilor bursiere 1.1.Definirea, structura tranzacțiilor bursiere. La modul general, tranzacția este definita ca o...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile...

Studiu privind Aprovizionarea și Promovarea unor Produse Alimentare

CAPITOLUL 1 NECESITATEA ELABORĂRII PROIECTULUI ŞI CONSECINŢELE SOCIAL – ECONOMICE PH. Kalter arată că: “Marketingul este un proces social şi de...

Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Măcin

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al...

Plan de afaceri al unei exploatații agricole

Cap.1. Fundamentele teoretico-metodologice ale planului de afaceri Conceptul unei afaceri reprezinta o idee intangibila. Dar cand afacerea se...

Locul agriculturii în cadrul economiei Românești

Prezentarea sectorului agricol Agricultura reprezinta un subsistem al sistemului economic national în cadrul caruia actioneaza aceleasi legi...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a producției din cadrul firmei SC Kosarom SA Pașcani

CAP. I - Concepte de baza ale managementului producției agroalimentare 1.1 Locul si rolul industriei alimentare in economia României Industria...

Fonduri structurale alocate de UE pentru agricultură

Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. 8,5 milioane de euro vor trebui...

Studiul de caz privind aprovizionarea cu principalele produse agroalimentare a locuitorilor din Comuna Horlești, Județul Iași

1.Necesitatea elaborării proiectului şi consecinţele social-economice. Studiul de piaţă este o componentă a activităţii de marketing constând în...

Ai nevoie de altceva?