Priorități actuale ale managementului sistemului bancar

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17600
Mărime: 157.86KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Cornelia Tureac
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. - Crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare 3
 2. 1.1. Creditele pentru investiții 6
 3. 1.2. Creditul ipotecar 12
 4. 1.3. Introducerea în România a sistemului de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ 14
 5. 1.4. Creditele pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) 17
 6. 1.4.1. Factori care frânează dezvoltarea pieței creditului pentru IMM 19
 7. 1.4.2. Perspectivele dezvoltării pieței creditului pentru IMM 25
 8. 1.4.3. Abordări BERD privind microfinanțarea 28
 9. CAPITOLU II. - Evoluția sistemului bancar românesc în perspectiva integrării în Uniunea Europeană (postaderare) 30
 10. 2.1. Evoluția sistemului bancar în contextul integrării în Uniunea Europeană 30
 11. 2.1.1. Eficiența sistemului bancar și a piețelor financiare reprezintă un factor determinant pentru creșterea durabilă 31
 12. 2.1.2. Performanța bancară 35
 13. 2.1.3. Măsuri întreprinse pentru contracararea potențialelor riscuri bancare 38
 14. 2.1.4. Perfecționarea unor instrumente de sprijin indirect al supravegherii bancare 39
 15. 2.1.5. Centrala Riscurilor Bancare 39
 16. 2.1.6. Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) 40
 17. 2.2. Armonizarea cu cadrul legal, instituțional și de supraveghere al Uniunii Europene 40
 18. CAPITOLUL III. - Studiu de caz: Consolidarea și stabilizarea financiară a României 49
 19. CONCLUZII 54
 20. BIBLIOGRAFIE: 57

Extras din disertație

CAPITOLUL I. - Crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare

Privind în perspectivă și având în minte situația actuală a sistemului bancar și gradul de liberalizare a piețelor financiare în România, voi încerca să evidențiez câteva provocări importante a căror rezolvare va poziționa favorabil sistemul bancar românesc la întâlnirea cu viitorul: crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare; consolidarea sistemului bancar; armonizarea accelerată a sistemului bancar românesc cu cadrul juridic, instituțional și de supraveghere al Uniunii Europene; apariția unor riscuri și costuri noi asociate cu liberalizarea mișcărilor de capital și adoptarea acquis-ului comunitar în domeniu.

Preocuparea constantă a Băncii Centrale de realizare a unui sistem bancar sigur, modern și competitiv, care să asigure o bună intermediere și să genereze încredere publicului, se concretizează, între altele, în monitorizarea sistematică a pieței interne a produselor și serviciilor bancare și a tendințelor înregistrate în sectorul bancar european.

Un alt obiectiv urmărit de Banca Națională a României, de natură strict prudențială, este acela de a permite băncilor să identifice riscurile asociate diverselor produse bancare și să ia din timp măsurile necesare contracarării acestor riscuri, evitând astfel posibile dificultăți majore.

Trebuie menționat însă că majoritatea produselor de creditare se află sub influența mai multor factori care frânează dezvoltarea acestora și în principal aceștia sunt legați de :

Condițiile macroeconomice

Instabilitatea mediului macroeconomic constituie un impediment pentru buna desfășurare a activității agenților economici (în special în cazul întreprinderilor nou înființate), dar și a băncilor, prin faptul că în condiții mult prea puțin predictibile, planurile de afaceri ce stau la baza creditării au un grad scăzut de credibilitate din punctul de vedere al finanțatorului.

De asemenea, ponderea încă semnificativă a întreprinderilor ineficiente diminuează gradul de siguranță a activității de creditare. Astfel, întârzierile înregistrate în restructurarea sectorului real fac ca o mare parte dintre agenții economici să nu fie eligibil pentru acordarea de credite.

Cadrul legal inadecvat /insuficient dezvoltat

Existența unui cadru legal inconsecvent și incomplet, precum și a unor proceduri judiciare și extrajudiciare pentru recuperarea creanțelor pe calea executării silite, costisitoare și de lungă durată, are un impact negativ asupra activității de finanțare.

Comportamentul participanților la piață

Parteneriatul bancă-client are de suferit, din cauza:

- lipsei de transparență a situației reale a patrimoniului agenților economici, ceea ce permite „corectarea” indicatorilor de performanță aferenți activității acestora în cadrul analizelor de bonitate pentru acordarea finanțărilor solicitate.

În acest context trebuie menționate și „cosmetizările” realizate ca urmare a anulării /reeșalonării datoriilor întreprinderilor de stat, fără a ține seama de principii obiective precum competitivitatea;

- nepromovării principiilor de conducere corporativă;

- slabei utilizări a instrumentelor specifice managementului riscurilor.

Nu în ultimul rând, nivelul redus de instruire economică și, în special bancară, al consumatorilor efectivi și potențiali de produse /servicii bancare, precum și pregătirea profesională încă deficitară, ca medie pe sistem bancar, a personalului instituțiilor de credit împiedică realizarea unei comunicări eficiente între cele două părți. Astfel, pe de o parte, mulți agenți economici cu necesități de finanțare nu apelează la bănci decât în ultimă instanță iar, pe de altă parte, există încă bănci care nu acordă suficientă importanță aspectelor referitoare la includerea în oferta lor a serviciilor de consultanță destinate clientelei.

Bibliografie

1. Angelescu C. (coordonator) - Educație economică, Editura Economică, București, 2003;

2. Bistriceanu Gheorghe - Finanțe și credit, Editura Oscar Print, București, 1999;

3. Comănescu Mihaela - Management european, Editura Economică, București, 2003;

4. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

5. Dănilă Nicolae - Privatizarea băncilor, Editura Economică, 2000;

6. Dănila Nicolae, Berea Aurel O. - Managementul bancar. Fundamente și orientări. Editura Economică, București, 2000;

7. Dragomir Georgeta - Moneda în structuri, comparații si mecanisme, Ed. Academica, Galați, 2003;

8. Dragomir Georgeta - Activitatea bancara si riscul în economie - coordonate în plan mondial si național, E.D.P., București, 2003;

9. Dragomir Georgeta - Repere ale managementului financiar bancar în epoca moderna, Ed. Fundației Academice “Danubius” Galați, 2002;

10. Dragomir G., Dragomir St - Activități manageriale în economia de piața, Ed. Academica, Galați, 2004;

11. Ionescu C. Lucian - Evoluția sistemului bancar românesc în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Studiu elaborat în cadrul Programului ESEN - 2 (iulie 2002);

12. Nițu I. - Managementul riscului bancar, Editura Expert, 2006;

13. Pripoaie, R. - Finanțele Și Gestiunea Financiară a Firmei, București, Editura Didactică Și Pedagogică, 2004

14. Pripoaie, R - „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

15. Puiu Alexandru - Strategii bancare - una din cauzele crizei bancare a economiei românești, Editura Independența Economică, Pitești, 2003;

16. Pușcaciu, V. / Pușcaciu, F.D. - Prețuri Și Concurență - Brăila, Editura Evrika, 2000

17. Roxin L. - Gestiunea riscurilor bancare, E.D.P., București, 1997;

18. Stoica M. - Management bancar, Ed. Economica, București, 1999.

19. Tudorache Dumitru - Elemente de tehnică și strategie bancară, Editura Atlas, 2006;

20. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

21. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

22. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

Preview document

Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 1
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 2
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 3
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 4
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 5
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 6
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 7
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 8
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 9
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 10
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 11
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 12
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 13
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 14
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 15
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 16
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 17
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 18
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 19
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 20
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 21
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 22
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 23
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 24
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 25
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 26
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 27
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 28
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 29
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 30
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 31
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 32
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 33
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 34
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 35
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 36
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 37
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 38
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 39
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 40
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 41
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 42
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 43
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 44
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 45
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 46
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 47
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 48
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 49
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 50
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 51
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 52
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 53
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 54
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 55
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 56
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 57
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 58
Priorități actuale ale managementului sistemului bancar - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Prioritati actuale ale managementului sistemului bancar.doc

Te-ar putea interesa și

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Analiza comparativă a stilurilor de management ale birourilor de resurse umane și control măsuri active din cadrul AJOFM Dâmbovița

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa 1.1. Scurt istoric al serviciilor publice de...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Orientări bancare contemporane

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea...

Ai nevoie de altceva?