Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 21712
Mărime: 158.72KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Scurtu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciocoiu Petrisor
Lucrarea de disertatie

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I
 3. Rolul creditului în economia de piaţă
 4. 1.1. Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului
 5. 1.2. Creditul bancar. Forme şi funcţii
 6. 1.2.1. Caracteristicile şi formele creditului bancar
 7. 1.2.2. Funcţiile creditului bancar
 8. 1.3. Rolul creditului bancar în economia de tranziţie
 9. Capitolul II
 10. Caracteristicile sistemului bancar privind activitatea de creditare
 11. 2.1. Conţinutul sistemului bancar
 12. 2.2. ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
 13. 2.3. LOCUL ACTIVITĂŢII DE CREDITARE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ.
 14. Capitolul III
 15. Riscul în activitatea de creditare
 16. 3.1. Riscuri bancare, prezentare generală
 17. 3.2. Elemente principale de risc în procesul de creditare. Factori de risc
 18. 3.3. Managementul global al riscurilor
 19. 3.3.1. Identificarea şi evaluarea riscurilor bancare
 20. 3.3.2. Controlul riscurilor
 21. 3.3.3. Măsuri de evitare a riscurilor bancare
 22. 3.4. Riscurile bancare şi clasificarea lor în diferite ipostaze
 23. 3.5. Riscul de nerambursare
 24. 3.5.1. Calitatea şi selectarea creditelor
 25. Capitolul IV
 26. Gestiunea provizioanelor şi acoperirea riscurilor de credit
 27. 4.1. Principiile gestiunii riscului de credit global
 28. 4.2. Indicatori ai riscului global de creditare
 29. 4.3. Finanţarea riscului global de creditare
 30. 4.4. Rata dobânzii – sursa de finanţare a riscurilor bancare
 31. 4.5. Reţinerea riscului de creditare; rezervele pentru acoperirea pierderilor la portofoliul de credite
 32. Capitolul V
 33. Studiu de caz privind creditarea S.C. Romstar S.R.L. de către Raiffeisen Bank
 34. CONCLUZII

Extras din disertație

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

- riscul de nerambursare;

- riscul lipsei de lichiditate;

- riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

- riscul de capital;

- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

Capitolul I

Rolul creditului în economia de piaţă

1.1. Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului

Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a relaţiilor economice de piaţă. Operaţiunile economice din care decurge această relaţie sunt: vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii a căror plată urmează să se facă la o dată ulterioară, numită scadenţă şi acordarea de împrumuturi în bani unor persoane fizice sau juridice pe o perioadă determinată.

Conceptul de credit se poate confunda în practica monetar – financiară cu banii şi cu finanţele. Putem spune că banii şi finanţele au însă funcţii care le asigură relativa independenţă şi de aici orice identitate între cele trei noţiuni: bani – finanţe – credit duce la concluzii incompatibile cu adevărul ştiinţific şi cu practica monetar financiară.

Creditul se poate transforma fie în bani, fie în finanţe, numai în cadrul rotaţiei de ansamblu a mijloacelor materiale şi monetare. Trebuie reţinut faptul că, în timp ce finanţele presupun capitaluri deja formate, care se acumulează, creditul reprezintă un efect al proceselor economice, în urma cărora apar capitaluri temporar disponibile.

În literatura de specialitate, română şi străină, definiţia creditului şi accepţiunile care i se dau sunt destul de diferite.

Un prim mod de a defini creditul şi poate cel mai simplu, este acela prin care creditul este o formă specială de mişcare a valorilor, vânzare de mărfuri cu plata amânată sau cu transferarea temporară de monedă cu titlu de împrumut.

„Creditul , în esenţă, reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare”.

Pe măsură ce societatea se dezvoltă, acest concept încorporează tot mai multe trăsături şi atribute; aşa se şi explică faptul că el este considerat când capital, când bani, când finanţe. Alţi gânditori afirmă că el (creditul) reprezintă circulaţia capitalului de împrumut. Aceste neconcordanţe îşi au originea şi în faptul că nu există un mod unitar de gândire în ceea ce priveşte geneza creditului şi nici a surselor de formare. După unii, apariţia de capitaluri temporar libere s-ar datora modului cum circulă, se uzează şi se recuperează fondurile (capitalurile) fixe; alţii întrevăd unele nesincronizări între producţie şi circulaţie, între aprovizionare şi producţie, chiar plata salariilor la intervale diferite colaborată cu depunerile în conturile bancare ale disponibilităţilor pe care le deţin diferiţi agenţi economici, populaţia formează una din sursele creditului bancar.

În concepţia prestigiului monetarist român, profesor Victor Slăvescu, creditul şi operaţia de credit constituie acest fapt economic atunci când este vorba de cedarea unei sume de bani efectuată la un moment dat din partea unui subiect economic în folosinţa altui subiect economic, cu obligaţia pentru acesta din urmă de a restitui mai târziu la un termen fixat suma primită plus o sumă de bani care se cheamă interes sau dobândă.

Creditul sau relaţiile de credit presupun anumite relaţii băneşti de repartiţie, prin intermediul cărora se mobilizează disponibilităţi băneşti, temporare, urmând să fie folosite pentru acoperirea unor nevoi temporare.

Preview document

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 1
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 2
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 3
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 4
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 5
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 6
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 7
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 8
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 9
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 10
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 11
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 12
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 13
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 14
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 15
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 16
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 17
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 18
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 19
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 20
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 21
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 22
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 23
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 24
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 25
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 26
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 27
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 28
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 29
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 30
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 31
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 32
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 33
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 34
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 35
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 36
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 37
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 38
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 39
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 40
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 41
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 42
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 43
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 44
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 45
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 46
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 47
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 48
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 49
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 50
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 51
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 52
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 53
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 54
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 55
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 56
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 57
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 58
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 59
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 60
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 61
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 62
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 63
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 64
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 65
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 66
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 67
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 68
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 69
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 70
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 71
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 72
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 73
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 74
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 75
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 76
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 77
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 78
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 79
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 80
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 81
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 82
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 83
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 84
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 85
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 86
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 87
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 88
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 89
Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Managementul Activitatii de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul bancar - sursă de finanțare a unei societăți comerciale

CAPITOLUL 1 POLITICA DE FINANŢARE A FIRMEI ŞI CREDITAREA BANCARĂ În orice economie modernă există agenţi economici care au un excedent de resurse...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu monografic Raiffeisen Bank, Agenția Mircea cel Bătrân, Iași

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Momentul istoric al înfiinţării 1.1.1. Momentul istoric al înfiinţării...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod...

Ai nevoie de altceva?