Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 34090
Mărime: 4.57MB (arhivat)
Publicat de: Ernest Alecu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Pandele

Extras din disertație

Capitolul 1

Lubrifianţii

1.1. Introducere

Se numeşte lubrifiant orice substanţă interpusă între două suprafeţe cu scopul de a reduce frecarea şi/sau uzura dintre ele.

Comportarea lubrifiantului într-un tribosistem este foarte importantă şi de aceea se acordă o atenţie deosebită studiului şi testării acestuia în diverse condiţii.

Funcţiile unui lubrifiant sunt:

- reducerea frecării şi, implicit, creşterea randamentului sistemului tehnic;

- prevenirea sau limitarea uzurii, aspect care are repercursiuni importante asupra durabilităţii şi mentenabilităţii sistemului;

- protecţia împotriva coroziunii;

- evacuarea căldurii din zona suprafeţelor în contact;

- evacuarea produselor de uzură;

- transmiterea puterii (transmisii şi cuplaje hidraulice etc.).

Lubrifiantul nu poate fi considerat un element auxiliar într-un tribosistem, ci indispensabil pentru funcţionarea fără probleme a zonelor de frecare.

Criteriile de clasificare a lubrifianţilor sunt diverse. Unul poate fi starea de agregare. Din acest punct de vedere există:

- lubrifianţi gazoşi: în unele aplicaţii, aerul sau alte gaze (heliul, bioxidul de carbon, hidrogenul, azotul etc.) care constituie şi mediul înconjurător al tribosistemului, contribuie, în anumite condiţii de sarcină şi viteză, la separarea corpurilor în contact; tot în această grupă poate fi inclus aburul;

- lubrifianţi lichizi, care includ uleiurile de orice natură, apa sau alte fluide neconvenţionale (glicerina, alcoolul etc.), dar şi emulsiile ca lichide bifazice, şi lichidul sinovial (ca un lubrifiant pseudo-plastic ) etc.;

- lubrifianţi semisolizi sau vâsco-plastici cum sunt unsorile; în general lubrifianţii din această grupă sunt compuşi dintr-un lubrifiant lichid şi agenţi de îngroşare care pot fi de natură foarte diversă: de la săpunuri metalice de calciu, plumb, litiu, natriu, aluminiu, până la polimeri;

- lubrifianţi solizi: această grupă cuprinde substanţe lamelare gen grafit şi disulfură de molibden, polimeri cum este politetrafluoretilena, unele aliaje metalice; acestea din urmă ar putea fi analizate aici pentru că, înainte de introducerea în contactul solicitat sunt solide dar în exploatare, se înmoaie sau se fluidizează, comportându-se asemănător unei unsori foarte rezistente la temperatură sau la anumite condiţii de mediu. Tot în această grupă pot fi incluşi unii oxizi (PbO3, SiO2, Cr2O3, etc.) şi materiale pe bază de ceramică, utilizate însă în aplicaţii foarte înguste (turnarea sticlei în matriţe etc.).

Un alt criteriu de clasificare este natura lubrifiantului, care poate fi:

- minerală,

- sintetică,

- vegetală sau animală.

Un criteriu important de clasificare este domeniul de utilizare.

În ultimul timp, biodegradabilitatea sau/şi reciclarea lubrifianţilor constituie criterii care avansează rapid în preferinţele utilizatorilor.

Pentru a selecta un lubrifiant, inginerul trebuie să cunoască cât mai multe din proprietăţile acestuia şi informaţii referitoare la comportarea tribologică în diferite condiţii de lucru.

Lubrifiantul este un material cu un set indivizibil de proprietăţi, unele dorite, altele nedorite de utilizator. Arta de a alege un astfel de material pentru o aplicaţie particulară constă în acceptarea unui compromis între cele două categorii de proprietăţi, astfel încât performanţele sistemului să crească, preţul să fie rezonabil sau suportabil şi, din ce în ce mai important, impactul asupra mediului să fie acceptat de societate.

1.2. Uleiuri minerale

1.2.1. Prezentare generală

Uleiurile minerale sunt componente de bază ale fluidelor lubrifiante, deşi în ultimul timp sunt puternic concurate de lubrifianţii sintetici. Când tehnologia de elaborare a celor sintetici va reuşi să coboare costurile de producţie, lubrifianţii minerali vor avea o îngustare rapidă a domeniilor de utilizare.

Uleiurile minerale sunt extrase din petrol şi parţial din cărbune, fiind amestecuri de hidrocarburi, cu diferite compoziţii. Principalele hidrocarburi, componente ale uleiurilor minerale, sunt:

- parafinele sunt compuşi saturaţi, cu molecule lungi dar sunt întâlnite şi izoparafine – compuşi cu molecule ramificate. Parafinele cu lanţuri lungi, liniare sunt responsabile de comportarea la curgere la rece a uleiurilor minerale din cauza solubilităţii lor nefavorabile la temperaturi joase;

- naftenele sunt tot hidrocarburi saturate, cu structură ciclică, având o solubilitate mai bună decât parafinele, o comportare mai bună la ungere dar dependenţa vâscozitate – temperatură este mai puternică decât a parafinelor, ceea ce nu şi-ar dori un tribolog;

- hidrocarburile aromatice sunt compuşi ciclici nesaturaţi, solubilitatea lor faţă de aditivi est bună dar ele au cea mai nefavorabilă comportare vâscozitate - temperatură .

În afara acestor hidrocarburi saturate, stabile, uleiurile conţin şi compuşi nesaturaţi, instabili, în care sunt incluse elemente ca sulf, azot, oxigen, săruri metalice, şi care influenţează puternic îmbătrânirea, modificarea consistenţei, implicit, durata de utilizare a uleiului.

Proporţia diferitelor componente dictează calitatea uleiului, aceasta depinzând şi de locul de extracţie al petrolului.

Proprietăţile uleiurilor sunt trecute în revistă în următorul subcapitol, cu referire în special la uleiurile minerale. Pentru alţi lubrifianţi la care sunt definite similar proprietăţile, se vor face specificaţiile necesare pentru a le diferenţia.

Bibliografie

1. **Carte tehnică pentru vinci de ancoră şi manevră tip 220-E36 pr. 1404 Rev. 1, proiectat de S.C. D.M.T.-Design S.A.

2. **Catalogue -Technical files, S.C. D.M.T. Design S.A.

3. **Germanischer Lloyd Register, 2003 edition.

4. **http://www.dmt-design.ro.

5. **http://www.synspeed.com, AMSOIL INC. Catalogue.

6. **SR EN 1982, Cupru şi aliaje din cupru - Lingouri şi piese turnate.

7. Alexandru Chişiu, Dorina Matieşan ş.a., Organe de maşini, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

8. Constantinescu V. N., Nica Al., Pascovici M. D.,Ceptureanu Gh., Nedelcu Ş., Lagăre de alunecare,Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

9. Crudu I., Bazele proiectării în organe de maşini, Editura Alma, Galaţi, 2000.

10. Dumitru Mocanu ş.a., Organe de maşini, Vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.

11. Dumitru Panţuru, ş.a.,Introducere în reologie , Galaţi.

12. Gheoghe Manea, Organe de maşini, Vol. I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1970.

13. Mircea Alămoreanu ş.a., Maşini de ridicat, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996.

14. Olaru D., Tribologie – Elemente de bază asuprafrecării, uzării şi ungerii, Institutul Politehnic Iaşi,1993.

15. Pascovici M., Cicone T., Elemente de tribologie,Editura Bren, 2001.

16. Popinceanu N., Gafiţanu M., Diaconescu E.,Creţu S., Mocanu D.R., Probleme fundamentalele contactului cu rostogolire, Editura Tehnică,Bucureşti, 1985.

Preview document

Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 1
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 2
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 3
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 4
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 5
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 6
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 7
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 8
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 9
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 10
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 11
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 12
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 13
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 14
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 15
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 16
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 17
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 18
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 19
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 20
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 21
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 22
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 23
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 24
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 25
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 26
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 27
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 28
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 29
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 30
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 31
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 32
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 33
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 34
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 35
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 36
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 37
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 38
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 39
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 40
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 41
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 42
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 43
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 44
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 45
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 46
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 47
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 48
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 49
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 50
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 51
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 52
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 53
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 54
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 55
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 56
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 57
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 58
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 59
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 60
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 61
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 62
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 63
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 64
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 65
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 66
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 67
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 68
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 69
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 70
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 71
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 72
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 73
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 74
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 75
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 76
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 77
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 78
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 79
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 80
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 81
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 82
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 83
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 84
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 85
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 86
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 87
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 88
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 89
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 90
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 91
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 92
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 93
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 94
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 95
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 96
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 97
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 98
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 99
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 100
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 101
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 102
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 103
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 104
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 105
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 106
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 107
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 108
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 109
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 110
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 111
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 112
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 113
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 114
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 115
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 116
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 117
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 118
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 119
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 120
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 121
Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Aplicatii ale reologiei in domeniul ungerii echipamentelor de ancora si manevra navale.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Produsele Alimentare

In scrierile vechilor greci si romani,sunt cunoscute lucrarile despre viticultura, albinarit si agricultura si care contin si insusirile produselor...

Ai nevoie de altceva?