Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 16072
Mărime: 15.29MB (arhivat)
Publicat de: Visarion Gheorghiu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vintila Alexandru

Cuprins

 1. INTRODUCERE .2
 2. Capitolul 1. CADRUL TEORETIC .6
 3. 1.1. Noiţunea de fraudă 6
 4. 1.2. Caracteristica fraudelor apărute în domeniul vinicol 6
 5. 1.3. Tipuri de fraudă 12
 6. 1.4. Depistarea fraudelor 14
 7. Capitolul 2. OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII 21
 8. 2.1. Obiectivele cercetării 21
 9. 2.2. Obiectivele cercetării 22
 10. 2.3. Metoda de cercetare 23
 11. 2.3.1. Determinarea coloranților de sinteză în vinuri și suc concetrat 23
 12. 2.3.2. Determinarea acidului citric 27
 13. 2.3.3. Metoda de determinare a autenticității producerii divinului după conținutul
 14. de coler și extractul de stejar prin metoda cromatografiei lichide înalt efective 31
 15. 2.3.4. Testarea prezenței aromatizatorilor în vinuri prin metoda GC/MS 34
 16. Capitolul 3. REZULTATE ȘI DISCUȚII 43
 17. 3.1. Determinarea coloranților în probele analizate 43
 18. 3.2. Falsificări la nivelul etichetelor 45
 19. 3.3 Determinarea prezenței aromatizatorilor în vinuri 46
 20. Capitolul 4. CONCLUZII ȘI APRECIERI FINALE 57
 21. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 58
 22. REZUMAT 60

Extras din disertație

INTRODUCERE

Republica Moldova este o ţară vinicolă cu un marketing bine ordonat care la momentul actual este orientată spre îmbunătăţirea calităţii vinurilor şi cucerirea noilor pieţe externe. Aceasta se datorează competivităţii vinurilor fabricate în Republica Moldova care a crescut în ultimii ani datorită acţiunilor realizate în ţară şi în primul rând, a reutilării a circa 25 de întreprinderi de procesare a strugurilor cu utilaj nou şi performant, produs la cele mai cunoscute concerne din Uniunea Europeană: „Velo”, Italia, „Pera”, „Vasiin Boucher” şi „Gaquet”, Franţa, „Euro press”, Germania. Totuşi, preocuparea de bază la momentul actual, pe lîngă cucerirea noilor pieţe de desfacere, este îmbunătăţirea calităţii vinurilor. Producţia ei este exportată în mai mult de 40 de ţări, fiind comercializată pe cele mai prestigioase pieţe: Comunitatea Europeană, America de Nord, CSI, China, Ţările Baltice, Japonia etc. Dar piaţa Rusiei, din cele mai îndepărtate timpuri şi până în prezent rămâne principală pentru vinurile moldoveneşti. Rusia a devenit din nou cel mai mare importator de produse vinicole moldoveneşti, a căror cotă pe piaţa ei internă a atins acum 11%. Vinificatorii moldoveni nu-şi ascund interesul faţă de majorarea volumului livrărilor, care constituiau în anul 2005, 320 milioane de dolari (în anul 2008 - 58,9 milioane de dolari). Potrivit surselor, Vladimir Didilica, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, a menţionat că anul trecut Republica Moldova a fabricat 14,7 milioane decalitri de vin, 95% dintre care au fost expediate în 50 de ţări ale Europei şi lumii. Sursa menţionează că în anul 2013 viticultorii şi vinificatorii moldoveni intenţionează să culeagă 500 mii tone de struguri şi să producă 17 milioane decalitri de vinuri îmbuteliate, 750 mii decalitri de vinuri spumante şi un milion decalitri de divinuri.

Obiectivele legislaţiei europene, privind dezvoltarea ramurii vinicole, sunt următoarele:

• Ameliorarea calităţii vinurilor şi produselor pe bază de must şi vin;

• Elaborarea şi adaptarea unui cadru legislativ care ar încuraja investorii străini şi autohtoni pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole în baza tehnologiilor moderne cu o rentabilitate de producere sporită;

• Armonizarea practicilor şi tratamentelor oenologice la standardele şi practicile internaţionale existente;

• Garantarea autenticităţii produselor vitivinicole, pentru protejarea sănătăţii consumatorului şi garantarea practicilor relevante din comerţul internaţional;

• Favorizarea creşterii productivităţii plantaţiilor de vii pentru producerea strugurilor de soiuri tehnice şi de masă prin folosirea adecvată şi în doze optimale a preparatelor de protecţie a plantelor;

• Crearea condiţiilor favorabile în industria vinicolă pentru a spori calitatea vinurilor îmbuteliate, vinurilor materie primă în Moldova, mărind competitivitatea lor;

• Introducerea unui sistem de trasabilitate care va permite identificarea furnizorului şi cumpărătorului din tot lanţul procesului producere-comerţ (viticultor, producător de vin, furnizorul de substanţe utilizate în vinificaţie, distribuitor, exportator, vânzător), identificarea produsului (ex. numărul partidei, seria ştampilei de certificare), înregistrarea (obligativitatea înregistrării datelor referitoare la produsul vinicol pentru a fi disponibilă cererii organelor competente) şi testarea lui (verificarea corespunderii conformităţii acestui produs), care reprezintă o condiţie prealabilă a pieţelor de desfacere premergătoare;

• Lărgirea pieţei de export a vinurilor produse în Moldova în ţările Comunităţii Europene, CSI, America, Asia şi alte ţări.

Pentru menţinerea şi majorarea imaginii vinurilor autohtone pe piaţa mondială sunt organizate mai multe acţiuni ce ţin de promovarea producţiei alcoolice moldave, ca producţie de o calitate ireproşabilă. în acest scop, s-a lucrat în direcţia asigurării calităţii vinurilor prin controlul strict al volumelor comercializate, aplicând în mod obligatoriu „Marca comercială de stat”. Totodată, a fost introdus sistemul informaţional automatizat. Registrul de Stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”.

Toate aceste acţiuni sunt menite să asigure o calitate superioară a producţiei alcoolice exportate, ceea ce ar exclude ulterior afirmaţiile negative şi speculaţiile în privinţa calităţii băuturilor alcoolice moldave. Cu atât mai mult, începând cu luna aprilie, anului 2009, s-a reluat exportul vinurilor în vrac. În Republica Belaruşi exportul acestor vinuri se efectuează prin intermediul întreprinderii mixte moldo-bielaruse „Moldbelvin”.

Analiza datelor statistice demonstrează că la începutul anului 2009 la întreprinderile vinicole se aflau 31 milioane decalitri de diversă producţie vinicolă, iar vînzăriie anuale pe piaţa internă alcătuiau 0,5-0,8% din toată cantitatea de vin fabricată. Astfel, producţia rămasă trebuie comercializată peste hotarele republicii. În condiţiile înăspririi concurenţei ce se observă în ultimii ani pe pieţele vinicole ale ţărilor UE şi CSI, producătorii trebuie să folosească toate posibilităţile pentru sporirea calităţii. Pentru a garanta calitatea, autencitatea şi siguranţa producţiei vinicole din struguri este necesar elaborarea şi implementarea a noi criterii de apreciere. Pentru a rezolva aceste probleme va trebui, în primul rând, să luăm ca sprijin experienţa ţărilor UE, care ocupă un loc de frunte în producţia de vinuri.

În ce priveşte exportul de vinuri în ţările care prezintă interes pentru fabricanţii moldoveni, acesta trebuie să conţină un şir de elemente şi să respecte următoarele cerinţe:

• Verificările analitice şi organoleptice necesare pentru identificarea vinurilor, ce stau la baza acordurilor comerciale;

• Parametrii ce determină falsificarea şi inducerea în eroare a consumatorilor;

• Parametrii ce determină siguranţa vinului , care sunt reglementaţi de către organele de supraveghere sanitară.

Sectorul vinicol este unul dintre cele mai importante pentru Republica Moldova - producător tradiţional de vinuri, afirmat pe parcursul mai multor ani. Pe seama vinificaţiei revine o pătrime din exportul ţării şi 9% din Produsul Intern Brut, în ramură sunt antrenate 25% din resursele de muncă industrială. Viile moldoveneşti cu suprafaţa totală de 147 de mii de hectare ocupă 7,4% din terenurile agricole ale republicii, constituind în acelaşi timp 2,3% din totalul pe glob al spaţiilor plantate cu viţă-de-vie. La momentul actual există perspective de dezvoltare a ramurii vinicole din aspecte economico-legislative şi tehnologice. Referitor la prima direcţie există o strictă necesitate de reorganizare sau restructurare a relaţiilor dintre viticultori şi vinificatori, care astăzi sunt contrarii. Este nevoie de a crea o nouă sistemă de cooperare dintre producătorii de struguri, vinificatori şi cei care comercializează vinurile pe pieţele de Est şi Vest. Experienţa ţărilor europene demonstrează viabilitatea structurilor cooperatiste, care unesc într-un singur organism viticultorii şi vinificatorii.

Preview document

Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 1
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 2
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 3
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 4
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 5
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 6
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 7
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 8
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 9
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 10
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 11
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 12
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 13
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 14
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 15
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 16
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 17
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 18
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 19
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 20
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 21
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 22
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 23
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 24
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 25
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 26
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 27
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 28
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 29
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 30
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 31
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 32
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 33
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 34
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 35
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 36
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 37
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 38
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 39
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 40
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 41
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 42
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 43
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 44
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 45
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 46
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 47
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 48
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 49
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 50
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 51
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 52
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 53
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 54
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 55
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 56
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 57
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 58
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 59
Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Caracteristica Fraudelor Aparute in Domeniul Vinicol.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Oenologia și Degustarea

GENERATITATI Oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor fizico-chimice şi tehnologice, aplicate la prepararea, stabilizarea...

Ai nevoie de altceva?