Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice

Disertație
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 27379
Mărime: 264.11KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I - Istoria gandirii practice ...pag.13
 3. I.1.Scopul lectiilor de gandire aplicate in CDI pag 14
 4. I.2.Caracteristicile gandirii practice .pag.15
 5. I.3.Ideile lui Socrate,Platon si Aristotel referitoare la gandirea practica .pag.17
 6. Capitolul II ...pag.22
 7. II.1.Viziunea lui John Tolby asupra mintii umane ...pag.24
 8. II.2.Teoria logicii mentale .pag25
 9. III.3.Epistemologie si filosofie .pag.26
 10. Capitolul III..Rationalitate si decizie pag.26
 11. III.1.Rationament si decizie pag.26
 12. III.2.Indicatori de performanta ai gandirii practice .pag.29
 13. III.3.Explicarea fenomenelor ...pag.31
 14. IV.4.Atribuirea eronate ale cauzelor comportamentului uman pag.34
 15. V.Biasul cognitiv si de confirmare ..pag.36
 16. Capitolul IV - Domenii teoretice si practice care impun gandirea practica prin activitati specifice in CDI pag.38
 17. IV.1.Dezvoltarea gandirii practice ..pag.41
 18. IV.2.Necesitatea dezvoltarii gandirii practice la varsta prescolara ..pag.43
 19. IV.3.Conditii si caracteristici ale realizari invatarii practice ...pag.48
 20. IV.4.Interdependenta pozitiva cu rol constructiv pag.51
 21. IV.5.Invatarea in grupuri mici .pag.54
 22. IV.6.Metode si tehnici de invatare prin cooperare pag.58
 23. IV.7.Tipurile de intrebari recomandate ..pag.68
 24. IV.8.Metode noi in invatamant pag.76
 25. IV.9.Rezultatul invatarii prin colaborare pag.79

Extras din disertație

Introducere

Lucrarea de față este rezultatul unei cercetări pe care am facut o si care are ca scop punerea în evidență a relației dintre gândirea practica și programele educaționale integrate in cadrul CDI.

Motivația principală a întrebării care se află la baza cercetării mele, și anume - sunt programele educaționale integrate mai eficiente decât programele monodisciplinare pentru dezvoltarea gândirii practice ? - rezultă în ideea că a gândi practic este o competență transversală, o capacitate universală, care se poate manifesta în toate domeniile cunoașterii și vieții cotidiene. Astfel,mi-am pus întrebarea dacă un conținut interdisciplinar și niște obiective integrate în cadrul unui program CDI sunt un teren mai propice pentru dezvoltarea gândirii practice .

Cele două concepte centrale asociate în acestă lucrare sunt gândirea practica și temele sau programele educaționale integrate in CDI , așa cum sunt ele văzute de cercetătorii de astăzi:

1. Gândirea practica

Cele mai influente definiții ale gândirii practice din secolul XX, care trasează astăzi dimensiunile conceptului de gândire practica sunt concepțiile lui J. Dewey, E. Glaser, R. Ennis

Alături de concepțiile antice care pornesc de la Socrate, de acum 2000 de ani, conceptul modern de gândire practica este trasat de John Dewey, filosof, psiholog și educator. Acesta, în cartea sa Cum gândim (How We Think, 1909) propune termenul de gândire reflexivă (reflective thinking). Sub această sintagmă se grupează „un număr de caracteristici prin care se distinge utilizarea superioară a facultății raționale a oamenilor de funcționarea ei minimală și rutinieră” (Dewey, 1909, apud Stoianovici, 2005, p. 123).

Autorul folosește termenul de „gândire reflexivă” pentru a descrie acest concept ca fiind considerarea activă, atentă și perseverentă a unei opinii sau a oricărei forme de cunoaștere în lumina dovezilor care le susțin și a concluziilor pe care doresc să le întemeieze (Dewey, 1909, apud Fisher, 2009, p. 2).

Dewey consideră gândirea practica ca fiind în esență un proces „activ”, adică gândim lucrurile pentru noi, punem întrebări pentru noi, să găsim informații relevante pentru noi, proces opus primirii / învățării pasive de la altcineva.

________________________________________________________________________

1.Continutul interdisciplinar reflecta cunoștințele , priceperile și deprinderile dobândite în activitățile cu conținut care sunt implicate și în celelalte categorii de acti vități ce se desfășoară în cadrul CDI.

2.Domeniul invatamantului pune accent pe totalitatea activitatilor integrat, Dewey, 1909, apud Stoianovici, 2005, p. 123).

Prin definirea gândirii practice ca fiind atentă și perseverentă, Dewey subliniază faptul că acest tip de a opera cu informația este opus modului nereflexiv, prin care sărim la niște concluzii sau luăm decizii fără a ne gândi prea mult. Autorul îndeamnă la a ne „opri puțin”, să „perseverăm” în a pune întrebări, în a reflecta asupra deciziilor pe care suntem nevoiți să le luăm.

O parte importantă a definiției lui Dewey este sublinierea importanței pe care o au dovezile și concluziile, adică importanța motivelor invocate care ne îndeamnă să credem ceea ce credem și implicațiile și consecințele acestor opinii.

Lucrarea „ACTIVITATI SPECIFICE IN CDI PENTRU PUNEREA ÎN VALOARE A ABILITĂȚILOR PRACTICE” are ca scop, evidențierea locului pe care îl ocupă gândirea practica în viața de zi cu zi, atât pentru specialistul care este nevoit să ia o decizie în domeniul în care își desfășoară activitatea, cât și pentru omul obișnuit care, în situații de viață diverse trebuie să ia decizii.

Deciziile pe care le luăm, presupun întotdeauna alegeri, care pot fi bune sau mai puțin bune, dar care, de fiecare dată au consecințe faste sau nefaste asupra noastră sau asupra celor din jurul nostru. Chiar dacă gândirea practica este ceva ce posedăm deja într-o măsură mai mare sau mai mică, este totodată o pricepere pe care o putem ameliora prin exercițiu. În acest sens lucrarea își propune să evidențieze necesitatea introducerii cursurilor de gândire practica în curriculum școlar, în vederea îmbinării și realizării unei concordanțe dintre perspectiva teoretică și cea practică.

În ultimii ani, cerințele dezvoltării socio-economice și schimbările din societatea românească au produs modificări esențiale și în domeniul învățământului. O consecință importantă este creșterea rolului științelor educației și mai ales dezvoltarea acestora, cu atât mai mult cu cât asistăm la o explozie informațională.

Am pornit de la ideea că activitățile cu caracter transdisciplinar desfășurate în școală, în general, constituie o formă aparte de educație axată în primul rând pe latura non formală și vizând, mai ales, formarea de competențe.

Centrele de Documentare și Informare constituie un mare avantaj în demersurile pe care dascălii le urmează din ce în ce mai mult în noile politici educaționale care au ca scop formarea de abilități și deprinderi elevilor, dezvoltarea gândirii practice a acestora .

Prin participarea și implicarea în activități derulate prin CDI, elevii au posibilitatea de a exersa un comportament tolerant, pot fi implicați în cultivarea respectului pentru diferențele de opinii, să emită puncte de vedere proprii și să le susțină cu argumente, să analizeze și să interpreteze informații într-o manieră critică și responsabilă, să recunoască complexitatea problemelor și să aprecieze diversitatea culturală.

Bibliografie

Albulescu, I. ,Pragmatica predării. Pitești, Paralela 45, 2008.

Anghelache, V. , Managementul schimbării educaționale. Principii, politici, strategii. Iași, Institutul European, 2012.

Antonescu, G.G., Din problemele pedagogiei moderne. București, Editura Didactică și Pedagocică, 1981.

Avramescu, A.; Cândea, V. Introducere în documentarea științifică. București, Editura Academiei,1960.

Bădău, G., Inițiere în cercetarea documentară. Alba-Iulia, [s.n.], 2004.

Berceanu, B. R. Panaitescu, I. Prezentarea lucrărilor științifice. Metodologia activității autorului. București, Editura Științifică, 1968.

Bocos, M. ,Instruire interactivă. Cluj - Napoca, Editura Presa Universitara Clujeana,

Bocoș, M-D., Instruirea interactivă, Repere axiologice și metodologice. Iași, Polirom, 2013.

Bontaș, I. ,Pedagogia. București, All,1994.

Bontaș, I. ,Pedagogia. București, Editura All, 1994.

Călinescu, G. ,Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, [S.n.] 1982.

Centrul de documentare și informare, scurt istoric, articol disponibil la adresa web http://lewebpedagogique.com/flegbadau/initiere-in-cercetarea-documentara-partea-i/2-centrul-de-documentare-si-informare-cdi/21-centrul-de-documentare-si-informare-scurt-istoric/, accesat la 11 nov. 2016.

Cerghit, I. ,Metode de învățământ. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1997.

Chelcea, S. ,Cum redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane. București, Comunicare.ro, 2007.

Clasa de elevi ca formațiune profesională, 1983 în I. Radu- A. Neculau, M. Zlate.

Clasa de elevi ca formațiune profesională, 1983 în I. Radu, Neculau, A; Zlate M Psihologia educației și dezvoltării, București, Editura Academiei.

Cornea, P. ,Introducere în teoria lecturii. București, Editura Minerva, 1988.

Cornea, P. ,Introducere în teoria lecturii. București, Editura Minerva, 1988.

Cosmovici, A. ,Psihologia rezolvării conflictului. Iași, Editura Polirom, 1997.

Cosmovici, A. , Iacob, L. Psihologie școlară. Iași, Editura Polirom, 1999.

Crețu, C. ,Curriculum diferențiat și personalizat, Editura Polirom, Iași, 1998.

Crețu, I. ,Mihail Eminescu - biografie documentară, București, Editura pentru Literatură, 1968.

Cucoș, C. ,Pedagogie. Iași, Editura Polirom, 1996.

Deuts, M. ,Psihologia educației și dezvoltării. București, Editura Academiei, 2001.

DEX, ,Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a, București, Univers Encicloedic, 1996.

Dumitru Ion, Al. ,Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Timișoara, Editura de vest,2000.

Dicționar de informatică. București, Editura Didactică și enciclopedică, 1981.

Didactica limbii române și a lecturii - îndrumări metodice pentru profesorii din învățământul primar. Arad, Editura Universității“Aurel Vlaicu”, 2007.

Didactica limbii române și a lecturii (îndrumări metodice pentru profesorii din învățământul primar), Arad, Editura Universității“Aurel Vlaicu”, 2007.

Dulamă, M-E. ,Modele strategii și tehnici didactice activizante. Cluj-Napoca, Clusium, 2002.

Dumitru, I. Al., Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă. Timișoara, Editura de Vest, 2000 .

Dumitru-Ion, Al. ,Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă. Timișoara, Editura de vest, 2000.

...

Preview document

Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 1
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 2
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 3
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 4
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 5
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 6
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 7
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 8
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 9
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 10
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 11
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 12
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 13
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 14
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 15
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 16
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 17
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 18
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 19
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 20
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 21
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 22
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 23
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 24
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 25
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 26
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 27
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 28
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 29
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 30
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 31
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 32
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 33
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 34
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 35
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 36
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 37
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 38
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 39
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 40
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 41
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 42
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 43
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 44
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 45
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 46
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 47
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 48
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 49
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 50
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 51
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 52
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 53
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 54
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 55
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 56
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 57
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 58
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 59
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 60
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 61
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 62
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 63
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 64
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 65
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 66
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 67
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 68
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 69
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 70
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 71
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 72
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 73
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 74
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 75
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 76
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 77
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 78
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 79
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 80
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 81
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 82
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 83
Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Activitati specifice in cdi pentru punerea in valoare a abilitatilor practice.docx

Alții au mai descărcat și

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Ai nevoie de altceva?