Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Laborator
9.3/10 (4 voturi)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 1409
Mărime: 33.80KB (arhivat)
Publicat de: Raluca C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bulai Elena-Raluca
Specializarea IPMI, Disciplina Chimia Mediului,

Extras din laborator

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va

determina individual conţinutul de carbonaţi si bicarbonaţi din

probe de sol.

Obiectivele urmărite:

1. pregătirea masei de lucru pentru efectuarea lucrării de laborator;

2. determinarea continutului de carbonati / bicarbonati din probe de sol ;

3. precizie si acuratete  erori.

1. Noţiuni generale

Solul reprezintă un material cu conţinut substanţial solid, de grosime variabilă care constituie învelişul superior al scoarţei terestre şi este formaţiunea cea mai recentă de la suprafaţa litosferei. Solul este format din orizonturi care s-au întemeiat şi se întemeiază continuu prin transformarea rocilor ca urmare a unor procese fizice, biologice şi chimice. Rocile suferă procese de alterare fizică, chimică şi biologică fiind transformate în sol. Solul este mantia Pământului transformată şi alterată biologic. El contribuie la reglarea compoziţiei chimice a apelor naturale şi reprezintă un receptor al tuturor deşeurilor provenite din surse naturale sau antropogene.

Solul este alcătuit din particule de dimensiuni diferite numite grunji (granule) - cea mai mică particulă a solului care rezistă la deformarea mecanică. Spaţiile rămase libere între granule constituie porii solului, iar volumul total al porilor reprezintă porozitatea solului. Porozitatea solului depinde de mărimea granulelor, de modul de aşezare şi de uniformitatea acestuia. Lipsa de uniformitate şi aşezarea neregulată a grunjilor reduc porozitatea.

Toate solurile sunt formare din patru componenţi principali: aer, apă, particule minerale, material organic, repartizaţi în trei faze: solidă, lichidă, gazoasă. Aceste faze, respectiv componenţi se întrepătrund şi se influenţează reciproc asigurând mediul natural de creştere şi dezvoltare a plantelor.

2. Recoltarea probelor de sol

Recoltarea solului pentru analiză este o operaţie foarte importantă de care depinde în mare măsură exactitatea rezultatelor cercetărilor. Probele de sol se recoltează în structură naturală şi în structură artificială. Recoltarea solului în structură naturală interesează în special pe agrotehnicieni, iar recoltarea solului în structură artificială se foloseşte în cercetările de laborator. Pentru recoltarea solului în structură artificială, se folosesc:

- sonde de diferite tipuri în funcţie de adâncimea la care se doreşte să se efectueze recoltarea şi de natura solului;

- casmale sau lopeţi cu care se sapă un şanţ până la adâncimea dorită de unde se recoltează apoi proba de sol.

Solul se recoltează în recipienţi de sticlă sau polietilenă cu gâtul larg şi închidere ermetică, spălate în prealabil cu amestec sulfocromic cele din sticlă sau cu detergenţi cele din polietilenă. Se clătesc bine cu apă de la robinet, apă distilată şi apoi se usucă.

3. Partea experimentală

Principiul constă în determinarea carbonaţilor şi bicarbonaţilor alcalini pe cale volumetrică în extractul apos. În aceeaşi soluţie se determină carbonaţii şi apoi bicarbonaţii.

Carbonaţii se determină prin titrarea cu H2SO4 0,01 N în prezenţa fenolftaleinei, iar bicarbonaţii prin titrarea cu H2SO4 0,01 N în prezenţa metiloranjului.

Reacţiile care au loc sunt:

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O (fenolftaleina)

NaHCO3 + H2SO4 → NaHSO4 + CO2 + H2O (metil-oranj)

Pentru obţinerea extractului de apă din sol este nevoie următoarele materiale:

- apă distilată,

- sol proaspăt,

- balanţă analitică,

- cilindru gradat,

- pahare Erlenmayer de 250 ml,

- pâlnie de sticlă,

- hârtie de filtru.

Mod de lucru:

Într-un pahar Erlenmayer cu capacitatea de 250 ml, se introduc 50 g din solul proaspăt care apoi tratează cu 100 ml apă distilată şi se agită timp de 30 de minute şi se filtrează pe hârtie de filtru. Dacă filtratul nu este limpede se repetă filtrarea pe un filtru curat.

Preview document

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol - Pagina 1
Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol - Pagina 2
Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol - Pagina 3
Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol - Pagina 4
Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol - Pagina 5
Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Determinarea Carbonatilor si Bicarbonatilor Alcalini din Sol
    • CHIMIA MEDIULUI lab. 5.doc
    • Chimia mediului-lab.3.doc

Alții au mai descărcat și

Chimie experimentală

1. Într-o serie de trei eprubete se află cationii: K+, NH4 + şi Mg2+, câte unul în fiecare eprubetă. Cum pot fi identificaţi aceşti cationi...

Lucrări laborator chimie - electronică

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic....

Determinarea fierului din apele de Vâlcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare -...

Chimie fizică

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la...

Caiet probleme - chimie generală

1. CALCULE CU MARIMI SI UNITATI IMPORTANTE ÎN CHIMIE Executarea corecta a calculelor în cadrul diverselor operatii de laborator si aplicatii de...

Etalonarea unui Spectroscop și Analiza Spectrala Calitativa

Consideratii teoretice Atomul este format dintr-un nucleu central in jurul caruia orbiteaza electronii. Aceştia ocupa nivelele energetice din atom...

Probleme de chimie anorganică și organică

1. Se sulfonează 780 kg benzen, stiind că s-a folosit acid sulfuric 96% şi că produsul final este acidul benzen-sulfonic, se cere: - ecuaţia...

Probleme Echilibru Rezolvate

La piroliza CH4, dupa reactia: 2CH4 C2H2 + 3H2 la temperatura de 1500oC, s-au gasit la echilibru 3 mol•l-1 CH4. Stiind ca în reactie s-a...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea fizico-chimică a unor materiale naturale utilizate în îmbunătățirea calității solurilor cultivate

INTRODUCERE Poluarea mediului, ca rezultat al activitatii agricole, se face simtita prin acumularea nitratilor si nitritilor in sol, precum si in...

Influența Fertilizării cu Azot Asupra Compoziției Chimice a Frunzelor de Salată și Spanac

Cap. I Compoziţia chimică a plantelor Compoziţia chimică a plantelor reflectă în principal caracterele lor biologice care s-au format de-a lungul...

Stabilirea planului de măsuri agrochimice, în scopul ameliorării compoziției ionice a solurilor acide și alcalice din perimetrul unei exploatații agricole private

Impactul reactiei solului asupra cresterii si dezvoltarii plantelor 1.1-Influenta reactiei solului asupra nutritiei plantelor Cresterea si...

Studiu privind valorificarea zgurilor din siderurgie

REZUMAT Zgura este principalul subprodus pentru metalurgia feroasă, iar utilizarea ei aduce cele mai importante beneficii economice și ecologice....

Proprietățile chimice ale solului

ARGUMENT Solul este un amestec de materie din plante, minerale şi animale care se formează într-un proces foarte lung, poate dura mii de ani....

Indicatori Fizici și Regimul de Mineralizare al Apelor Meteorice

Introducere Gestionarea durabilă a apei este o activitate la care trebuie să participe întreaga societate şi acest lucru trebuie făcut conştient....

Carbonatul - Acid de Amoniu

1. Aditivii alimentari 1.1. Definiția aditivilor Potrivit art. 1 din Norma privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele...

Poluarea Solului

Cap.1 Poluarea solului 1.1 Generalităţi privind solul Prin poziţia ,natura şi rolul său, solul este un component al biosferei şi produs al...

Ai nevoie de altceva?