Probleme de chimie anorganică și organică

Laborator
8.7/10 (6 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 12445
Mărime: 229.95KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Moise
Puncte necesare: 0

Extras din laborator

1. Se sulfonează 780 kg benzen, stiind că s-a folosit acid sulfuric 96% şi că produsul final este acidul benzen-sulfonic, se cere:

- ecuaţia procesului

- cantitatea de acid benzene-sulfonic obţinută la un randament de 80%

- cantitatea de apă rezultată la acelaşi randament

- cantitatea de acid sulfuric 96% folosită

Rezolvare ;

780 kg z kg x kg y kg

78 kg 98 kg 158 kg 18 kg

M benzene = 6 - 12 + 6 - 1 = 78

M acid sulfuric = 2 - 1 + 32 + 4 - 16 = 98

M acid benzene sulfonic = 6 - 12 + 6 + 32 + 3 - 16 = 158

M apei = 18

78 kg benzen 158 kg acid benzen-sulfonic

780 kg benzen x kg acid benzen-sulfonic

x = (780 - 158) / 78 = 1580 kg acid benzen sulfonic impur

x` = x - η => x` = (1580 - 80) / 100 = 1264 kg acid benzen-sulfonic pur

78 kg benzen 18 kg apă

780 kg benzen y kg apă

y = (780 - 18) / 78 = 180 kg apă ( cantitate impură)

y` = y - η => y` = (180 - 80) / 100 = 144 kg apă pură

78 kg benzen 98 kg acid sulfuric

780 kg benzene z kg acid sulfuric

z = (780 - 98) / 78 = 980 kg acid sulfuric pur

% = (md / ms) - 100 => ms = (980 / 96) - 100 = 1120 kg acid sulfuric 96%

2. Să se calculeze viteza de curgere (V) a unui fluid printr-o secţiune circulară cu diametru (d)=2cm ştiind ca s-au transportat 20 L apă într-un timp de 1 min şi 30 secunde.

Rezolvare

t = 1 min şi 30 sec => 90 sec

d= 2 cm => 0.02 m

v= 20 L => 0.002 m³

A = (π d²) / 4 => A = (3.14 - 0.002²) / 4 = 0.00000314 m²

Qv = V adică Qv = 0.002 / 90 = 0.00002222 m³ / sec

t

W = Qv / A => W = 0.00002222 / 0.00000314 =7.076 m / sec

3.Să se calculeze viteza de curgere a 1000 mL soluţie NaCl într-un timp de 4 min şi 50 sec, printr-o conductă cu secţiunea de 31 mm.

Rezolvare

Criteriul Reynolds :

- curgere laminară Re < 2300

- curgere intermitentă 2300 < Re < 10000

- curgere turbulentă Re > 10000

Re = (W d ρ) / η W – viteza de curgere a fluidului în m / sec

d – diametrul conductei în m

ρ – densitate în kg / m³

η – aici are semnificaţie de vâscozitate în kg / m - sec (Pascal -

sec)

4. Care este duritatea totală a unei probe de 100 mL apă dacă la titrarea complexonometrică s-au folosit 50 mL soluţie de complexon III - Câte mg de CaO corespund acestei durităţi a apei analizate ?

Rezolvare

Duritatea totală : DT = (56.1 - Vec) / V

- DT reprezintă duritatea totală

- 56.1 rep cantitatea de CaO în mg care reacţionează (corespunde la 1 mL de soluţie de complexon III)

- Vec este volumul de complexon III folosit la titrare ( volumul la punctul de echivalenţă)

- V este volumul de apă luat in lucru a apei de analizat

DT = (56.1 - 50) / 100 = 28.05 ° DT

1° D 10 mg CaO

28.05 ° d x x = 280.5 DT

5. Câte grame de HCl se titrează cu 5 cm³ soluţie NaOH cu titrul T=0.003645 ?

Rezolvare

1 cm³ sol NaOH 0.003645 g NaOH

5 cm³ sol NaOH x g NaOH

x = (5 •0.003645) / 1 = 0.018225 g NaOH

HCl + NaOH  NaCl + HOH

1 mol NaOH 1 mol HCl

MNaOH = 40

MHCl = 36.5

40 g NaOH 36.5 g HCl

0.018225 g NaOH y g HCl

y = (0.018225 - 36.5) / 40 = 0.0166303 g HCl

6. Să se calculeze criteriul Re la curgerea anilinei într-un schimbător de căldură cu ţevi având o viteză de curgere de 0.03 m / sec ştiind că diametrul ţevii este de 20 mm.

Rezolvare

ρ anilină 120°C = 933 kg / m³

η= 0.52 CP (centipuaz)

1 P = 100 CP = 0.0052 Pa - sec

1 CP = 0.0.3 Pa - sec

20 mm = 0.02 m

Re = (W dρ) / η => Re = (0.03 - 0.02 - 933) / 0.052 = 1.76 - 10³ = 1076

- curgere laminară

7. Un compus monohidroxilic aromatic cu un singur nucleu conţine 14.81 % oxigen. Se cere :

- aflaţi formula moleculară

- formulele structurale ale fenolilor izomeri şi denumirea lor

- indicaţi izomerii care nu fac parte din clasa fenolilor

Rezolvare

CnH2n – 6O

M = 12n + 2n – 6 + 16

= 14n + 10

100 g fenol 14.81 g O

14n + 10 g fenol 16 g O

1600 = (14.81 - 10) + 14n

1600 – 14.81 = 1451.9

1451.9 = 207.34

n = 1451.9 / 207.34 = 7

C7H2•7 – 6O => C7H8O, avem: o – metilfenol, p – metilfenol

8. Să se calculeze cantitatea de CaO de puritate 80% necesar pentru a indepărta 500 mg de MgCl2 aflata în apa supusa epurării.

Preview document

Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 1
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 2
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 3
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 4
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 5
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 6
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 7
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 8
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 9
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 10
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 11
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 12
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 13
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 14
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 15
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 16
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 17
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 18
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 19
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 20
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 21
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 22
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 23
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 24
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 25
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 26
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 27
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 28
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 29
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 30
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 31
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 32
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 33
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 34
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 35
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 36
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 37
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 38
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 39
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 40
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 41
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 42
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 43
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 44
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 45
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 46
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 47
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 48
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 49
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 50
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 51
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 52
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 53
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 54
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 55
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 56
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 57
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 58
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 59
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 60
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 61
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 62
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 63
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 64
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 65
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 66
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 67
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 68
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 69
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 70
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 71
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 72
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 73
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 74
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 75
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 76
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 77
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 78
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 79
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 80
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 81
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 82
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 83
Probleme de chimie anorganică și organică - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Probleme de Chimie Anorganica si Organica.doc

Alții au mai descărcat și

Scurt Istoric al Chimiei

Primele descoperiri chimice mai importante ale omului primitiv au fost fie întâmplatoare, de exemplu focul, fie izvorâte din activitati...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Chimie

Determinarea potentialului standard de electrod Principiul lucrarii Se defineste drept electrod sistemul electroneutru metal /solutie de...

Laborator Chimie-Fizica

Summary The aim of this experiment is to emphasize the relation between solubility and temperature and to calculate the differential heat of...

Fizico-Chimia Petrolului

CAPITOLUL 1 GAZELE COMBUSTIBILE Introducere Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili. Din punct de...

Laborator Chimie

FORTA ELECTROMOTOARE A PILEI DANIELL-JACOBI Scopul lucrarii Se determina dependenta fortei electromotoare a pilei Daniell-Jacobi în functie de...

Chimie

Electrochimie Pila de concentratie: In pilele de concentratie nu se petrec reactii chimce la electrozi.Energia electrica care apare este produsa...

Te-ar putea interesa și

Poluarea cu Pesticide

ARGUMENT După cel de-al doilea război mondial, producţia industrială a pesticidelor înregistrează o creştere din ce în ce mai mare. Un număr enorm...

Mediul este poluat, dar nu este curat

ARGUMENT Am realizat un proiect de specialitate pentru certificarea competenţelor profesionale pornind de la ideea că: „Mediul este poluat, dar...

Studiul Teoretic al Structurii și Reactivității Moleculelor Aromatice

Elementele teoretice fundamentale privind structura moleculelor aromatice Pentru început se va face referinţă la moleculele izolate, unele de...

Scurt Istoric al Chimiei

Primele descoperiri chimice mai importante ale omului primitiv au fost fie întâmplatoare, de exemplu focul, fie izvorâte din activitati...

Atomul

I. INTRODUCERE I.1. Materie si cunoastere Potrivit conceptiei materialist dialectice, tot ceea ce exista în UNIVERS este MATERIE. Materia este...

Reacțiile chimice de bază utilizate în cercetarea mărfurilor

I. Chimia analitica. Analiza chimica - Introducere Necesitatea satisfacerii nevoilor multilaterale i-a impus omului, aflat in contact stins cu...

Cenzura și Acțiunile ei de Poliție Politică

Introducere Comunismul a reprezentat o perioadă neagră în istoria României, perioadă care a marcat vieţile tuturor celor care au trăit acele...

Autoepurarea Apei

ARGUMENT Apa este substanta cea mai raspandita de pe suprafata globului, constituind hidrosfera, cu un volum de circa 1370x103m3. Procentual,...

Ai nevoie de altceva?