Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 22600
Mărime: 115.39KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Dorel Bahrin
Facultatea de Stiinte Sociale, Umaniste si ale Naturii
Universitatea Hyperion, Bucuresti
Specializare: Științe Politice

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1. Administrația publică locală în România .
 3. 1.1 Scurt istoric ...
 4. 1.2 Autoritățile administrației publice
 5. 1.3 Principiile de bază ale administrației publice locale .
 6. Capitolul 2 - Consiliul local
 7. 2.1. Componența, alegerea și constituirea Consiliului Local
 8. 2.2. Atribuțiile și funcționarea Consiliului local
 9. 2.3. Drepturile și obligațiile consilierilor locali
 10. 2.4. Protecția legală și răspunderea consilierilor și a Consiliilor locale
 11. 2.5. Dizolvarea Consiliului local
 12. 2.6. Suspendarea și încetarea mandatului de consilier
 13. Capitolul 3 - Elementele novatoare promovate prin noul Cod administrativ
 14. 3.1 - Rolul și importanța leadership-ului în administrația publică locală din România
 15. 3.1.1. Importanța leadership-ului în administrația publică locală
 16. 3.1.2. Rolul leadership-ului în viitorul administrației publice locale din România
 17. 3.1.3. Strategii ce trebuie adoptate pentru dezvoltarea leadership-ului
 18. 3.1.4. Cum putem dezvolta viitori lideri în administrația publică locală din
 19. România, conform noului Cod administrativ al consiliului local?
 20. 3.2 - Transparența și accesul la informații
 21. 3.3 - Consultarea publică și participarea cetățenilor
 22. 3.4 - Etica și integritatea în activitatea consiliului local
 23. 3.5 - Propuneri privind dezvoltarea de noi lideri și rolul femeilor în administrația publică în contextul noului Cod Administrativ al consiliului local
 24. Concluzii ...
 25. Bibliografie ..

Extras din licență

Introducere

Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de calitate și luând decizii care afectează direct viața cetățenilor. În acest context, noul Cod Administrativ aduce elemente novatoare și propune schimbări semnificative în abordarea și funcționarea administrației publice locale în România.

Această lucrare se concentrează asupra aspectelor legate de etica și integritatea în activitatea consiliului local, sub prisma elementelor novatoare promovate prin noul Cod Administrativ. În cadrul acestei analize, vom explora importanța transparenței și accesului la informații, consultarea publică și participarea cetățenilor, precum și dezvoltarea de noi lideri cu focalizarea asupra rolului femeii în administrația publică locală.

Scopul acestei lucrări este de a evidenția noile direcții și inițiative introduse de noul Cod Administrativ pentru a consolida etica și integritatea în administrația publică locală, promovând transparența, participarea cetățenilor și dezvoltarea de lideri competenți și responsabili. Vor fi analizate măsurile propuse și impactul lor potențial asupra îmbunătățirii guvernării locale, creșterii încrederii cetățenilor și asigurării unei administrații publice eficiente și orientate către nevoile comunității.

În primul capitol, am realizat o prezentare a administrației publice locale în România, urmărind evoluția sa în timp și principiile de bază care stau la fundamentul acesteia. Vom explora structura și atribuțiile consiliului local, focalizându-ne pe noul Cod Administrativ și implicațiile acestuia.

În capitolul doi, m-am concentrat pe elementele novatoare promovate de noul Cod Administrativ în ceea ce privește etica și integritatea în activitatea consiliului local. Vom examina rolul și importanța leadership-ului în administrația publică locală, strategiile de dezvoltare ale acestuia și modalitățile de formare a viitorilor lideri conform noilor prevederi legislative. De asemenea, vom analiza transparența și accesul la informații, consultarea publică și participarea cetățenilor în procesul decizional, precum și implicarea femeilor în administrația publică locală.

În capitolul trei, m-am focalizat pe elementele novatoare promovate prin noul Cod Administrativ. Vom evidenția importanța leadership-ului în administrația publică locală din România, analizând rolul acestuia și strategiile de dezvoltare necesare pentru a asigura o guvernare eficientă și responsabilă. Vom explora, de asemenea, aspecte legate de transparență și accesul la informații, consultarea publică și participarea cetățenilor, precum și impactul acestora asupra procesului decizional și creșterii încrederii în administrație. În plus, vom discuta despre propuneri privind dezvoltarea de noi lideri și promovarea rolului femeilor în administrația publică, în concordanță cu noile prevederi ale noului Cod Administrativ.

Am sintetizat principalele concluzii și recomandări rezultate în urma analizei efectuate, subliniind importanța implementării eficiente a elementelor novatoare promovate prin noul Cod Administrativ pentru îmbunătățirea guvernării locale și creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală. Vom sublinia faptul că aceste elemente novatoare oferă oportunități semnificative de îmbunătățire a procesului decizional, de creștere a transparenței și de implicare activă a cetățenilor în luarea deciziilor care îi afectează direct.

Pe parcursul acestei lucrări, am utilizat metode de cercetare și analiză a legislației relevante, studii de caz și exemple practice pentru a evidenția modul în care noile prevederi ale Codului Administrativ influențează etica și integritatea în administrația publică locală. Vom examina, de asemenea, experiențele altor țări și bune practici internaționale în domeniul administrației publice, pentru a trage învățăminte și pentru a oferi recomandări aplicabile contextului românesc.

Este important de menționat că această lucrare nu se limitează doar la prezentarea aspectelor teoretice și legale, ci își propune să ofere soluții practice și propuneri concrete pentru îmbunătățirea eticii și integrității în administrația publică locală. Scopul nostru este să contribuim la dezvoltarea unui cadru administrativ transparent, responsabil și orientat spre nevoile cetățenilor.

Prin explorarea elementelor novatoare promovate prin noul Cod Administrativ, vom aduce în prim-plan importanța valorilor etice și a integrității în administrația publică locală, subliniind rolul lor în consolidarea încrederii și sprijinului cetățenilor pentru instituțiile publice locale. De asemenea, vom evidenția importanța consultării publice și participării cetățenilor în procesul decizional, precum și necesitatea promovării liderilor competenți și diversificați, inclusiv prin implicarea femeilor în administrația publică locală.

Prin această lucrare, mi-am propus să contribui la o dezbatere constructivă și la identificarea de soluții practice pentru consolidarea eticii și integrității în administrația publică locală, în concordanță cu noile prevederi ale noului Cod Administrativ. Este imperativ ca administrația publică locală să fie un model de bune practici și să răspundă nevoilor și așteptărilor cetățenilor, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și prosperitatea comunităților locale.

Prin urmare, această lucrare oferă o analiză aprofundată a elementelor novatoare promovate prin noul Cod Administrativ și impactul lor potențial asupra eticii, integrității și eficienței administrației publice locale. Prin examinarea acestor aspecte cheie, sperăm să stimulăm dezbateri și inițiative pentru o guvernare locală mai transparentă, responsabilă și orientată către cetățeni.

În concluzie, am sintetizat principalele concluzii ale lucrării, subliniind importanța implementării elementelor novatoare promovate prin noul Cod Administrativ în asigurarea unei administrații publice locale etice, integre și eficiente. Vom evidenția, de asemenea, necesitatea unui angajament continuu pentru dezvoltarea leadership-ului, promovarea transparenței și participării cetățenilor, precum și sprijinirea femeilor în ocuparea pozițiilor de lider în administrația publică locală.

În contextul promovării transparenței și accesului la informații, vom explora măsurile prevăzute în noul Cod Administrativ pentru asigurarea unei comunicări eficiente și deschise între autoritățile administrației publice locale și cetățeni. De asemenea, vom analiza importanța consultării publice și participării cetățenilor în procesul decizional, evidențiind modalitățile în care acestea pot fi încurajate și implicate în luarea deciziilor care le afectează direct.

În ultima parte a lucrării, vom aborda subiectul eticii și integrității în activitatea consiliilor locale, evidențiind importanța adoptării unui cod de conduită și a unor mecanisme eficiente de monitorizare și aplicare a acestuia în dezvoltarea art. 368 din Codul Administrativ.

Bibliografie

Bahrin Dorel, Scurt tratat de administrație publică, Ed. Victor, București, 2009

Bălan, Emil, Procedura administrativă, Ed. Universitară, 2005

Cătană Emilia-Lucia, Principiile bunei guvernări. Evoluții europene și studii comparative, Ed. Universul Juridic, București, 2009

Gheorghiu, Iulian Romulus, Știința administrației, Ed. Economică, 2005

Manda Cezar Corneliu, Teoria administrației publice, Ed. C.H.Beck, București, 2013

Manta, Corneliu, Știința administrației, Ed. Lumina Lex, 2004

Matei, A., Analiza sistemelor administrației publice, Ed. Economică, București, 2003

Matei, Ani, Analiza sistemelor administrației publice, Ed. Economică, București, 2003

P. Rick, R.Bill, Profil de lider - atitudinile care determină o conducere eficientă, București, Editura Business Tech International Press, 2003

Vedinaș, V., Drept administrativ. Ediția a 11-a revăzută și actualizată. București: Editura Universul Juridic, 2019

W Benni,., B. Nanus, Liderii - strategii pentru preluarea conducerii, București, Editura Business Tech International Press, 2000

Legislație

Legea nr. 95/1925 - pentru Unificarea Administrativă

Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 - pentru administrației publice locale

Legea Nr. 24 din 12 aprilie 1996 - pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 69/1991

Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - pentru administrației publice locale

Legea nr. 67 din 25 martie 2004 - pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 - privind Statutul aleșilor locali

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Constituția României, republicată, art. 102-115

Codul Administrativ -2019 ( OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare)

Preview document

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 1
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 2
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 3
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 4
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 5
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 6
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 7
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 8
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 9
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 10
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 11
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 12
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 13
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 14
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 15
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 16
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 17
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 18
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 19
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 20
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 21
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 22
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 23
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 24
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 25
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 26
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 27
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 28
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 29
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 30
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 31
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 32
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 33
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 34
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 35
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 36
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 37
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 38
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 39
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 40
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 41
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 42
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 43
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 44
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 45
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 46
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 47
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 48
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 49
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 50
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 51
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 52
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 53
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 54
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 55
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 56
Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019 - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019.docx

Ai nevoie de altceva?