Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 21540
Mărime: 330.17KB (arhivat)
Publicat de: Petru I.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Costică Ailincăi
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

 1. Lista tabelelor și figurilor
 2. Introducere 7
 3. Partea I
 4. Capitolul I. Importanța și necesitatea problemei luate în studiu 8
 5. Capitolul II. Cercetări în țară și străinătate privind problema luată în studiu 10
 6. 2.1. Lucrările solului .. 10
 7. 2.2. Fertilizarea . .. 18
 8. 2.3. Combaterea buruienilor ... 23
 9. Capitolul III. Descrierea cadrului natural 26
 10. 3.1. Așezarea geografică 26
 11. 3.2. Regimul temperaturilor ... 27
 12. 3.3. Regimul precipațiilor .. 29
 13. 3.4. Regimul vânturilor .. 30
 14. 3.5. Aspectul pedologic .. 30
 15. 3.6. Aspectul geomorfologic . .. ... 31
 16. 3.7. Aspectul hidrologic . 32
 17. 3.8. Vegetația . 33
 18. Partea II
 19. Capitolul IV. Aspecte economico-organizatorice .. 34
 20. 4.1. Scurt istoric . 34
 21. 4.2. Mijloace de producție .. 35
 22. 4.3. Organizarea muncii . 37
 23. 4.4. Eficiența economică la S.C.AgroComplex Lunca Pașcani S.A ... 38
 24. Capitolul V. Agrotehnica aplicată și eficiența economică la culturile de grâu, porumb
 25. și floarea soarelui în perioada 2014-2017 . .. 41
 26. 5.1. Agrotehnica aplicată și eficiența economică la grâul de toamnă în
 27. perioada 2014-2017 . . . 42
 28. 5.2. Agrotehnica aplicată și eficiența economică la cultura de porumb în
 29. perioada 2014-2017 ... . .. 54
 30. 5.3. Agrotehnica aplicată și eficiența economică la floarea soarelui în
 31. perioada 2014-2017 .. .. 64 Concluzii generale . ... 75
 32. BIBLIOGRAFIE ... . 78

Extras din licență

Introducere

Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care poate decide îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse. Plantele au nevoie de un strat germinativ bine îngrijit și bogat în nutrienți, lucru care se poate realiza printr-o agrotehnică corespunzătoare.

Prin prezentul proiect, având ca temă ”Agrotehnica aplicată la principalele culturi” s-au prezentat principalele lucrări efectuate și eficiența acestora în ceea ce privește producția obținută, cât și calitatea recoltelor. Principalele lucrări ale solului s-au concretizat în pregătirea patului germinativ prin arătură cu întoarcerea totală sau parțială a brazdei, lucrări cu cizelul, urmate de lucrări ale solului cu diferite mașini: combinator, grapă, cultivator, tăvălug, nivelator. Lucrările de întreținere și fertilizare corezpunzătoare, aplicate pe întreaga perioadă de vegetație, au contribuit la creșterea productivității pe hectar și la îmbunătățirea însușirilor fizico-chimice ale solului.

Prezentul proiect se împarte în cinci capitole intitulate astfel: Capitolul 1: Importanța și necesitatea problemei luate în studiu, Capitolul 2: Cercetări în țară și străinătate.privind problema luată în studiu, Capitolul 3: Descrierea cadrului natural, Capitolul 4: Aspectee economico-organizatorice, Capitolul 5: Agrotehnica aplicată și eficiența economică la culturile de grâu, porumb și floarea soarelui.

Capitolul I vizează noțiuni generale despre agrotehnica aplicată solului prin lucrări de pregătire și fertilizare. Acestea reprezintă o importantă verigă din lanțul care constituie producția dorită a unei culturi. Conținutul capitolului II creionează o paralelă între agrotehnica aplicată în țara noastră și cea folosită în strinătate.

Capitolul III cuprinde elemente despre cadrul natural, descrise într-un mod succint, al Municipiului Pașcani, locația Societății Comerciale AgroComplex Lunca Pașcani S.A., în cadrul căreia s-a realizat partea de cercetare a acestui proiect. În capitolul IV s-au oferit informații cu privire la partea economico-organizatorică a exploatației agricole.

Capitolul V oferă informații cu privire la agrotehnica și eficiența economică a exploatației, avându-se în vedere culturile de grâu de toamnă, porumb și floarea soarelui.

În definitivarea acestui proiect, pentru partea teoretică am consultat materiale din domeniul agricol, iar pentru cea de-a doua parte am folosit informații și documente din cadrul exploatației agricole analizate.

PARTEA I

CAPITOLUL I

IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE ÎN STUDIU

Agricultura, a fost, este și va fi o ramură indispensabilă a existenței umane, cu adânci implicații pe plan politic, economic, cât și social, asigurând hrană pentru populație, materie primă pentru industrie și suport pentru regenerarea biomasei.

Pentru a putea garanta producții mari și de calitate, plantele au nevoie ca solul să aibă caracteristici adecvate si un grad mare de fertilizare și îngrijire. Procesul de fertilizare reprezintă elemente complexe de natură fizică, chimică și biologică însușite solului, fiind puternic influențate de anumiți factori agrotehnici, cât și de condițiile climatice.

Nevoia obținerii unor producții mari, de calitate și constante, implică tehnologii noi care să asigure un potențial ridicat al producției în opoziție cu reducerea consumului de carburant și pierderile provocate de buruieni, dăunători, boli și factori climatici nefavorabili, însă având în vedere și evoluția fertilității solului în timp.

Orice lucrare asupra solului influențează însușirile asupra acestuia și impune diferite condiții pentru aplicarea ei. Această lucrare asupra solului nu se poate efectua oricum și oricând, pe de o parte datorită condițiilor pedoclimatice, iar pe de altă parte datorită însușirilor biologice ale plantei. Prin urmare, pentru a putea lucra solul într-un mod corespunzător, în condițiile în care creăm un strat de sol favorabil creșterii și dezvoltării plantei, se combină mai multe tipuri de lucrări, acestea alcătuind un sistem.

Sistemele de lucrare aplicate solului reprezintă preocuparea prezentă a specialiștilor care au în vedere adoptarea unui ansamblu de măsuri în vederea definirii noțiunii de agricultură. În urma unor studii a rezultat că sistemele de lucrare clasice a solului, ce se bazează pe procesul de mărunțire și afânare a solului, precum și întoarcerea brazdei, sunt în contradicție cu anumite procese ce favorizează conservarea și intensificarea activtaților microbiene a solului, în detrimentul costurilor mult mai mari. Unii autori, ca și alternativă, recomandă adoptarea sistemului de lucrări minime a solului.

Bibliografie

1. Ailincăi C., 2007 - Agrotehnica terenurilor arabile. Editura Ion Ionescu de la Brad Iași, ISBN-978-973-7921-98-7.

2. Ailincăi C., Jităreanu G., Bucur D., Ailincăi D., 2011, Long Term Effects of Crop Residues and Fertilization on Poduction and Soil Fertility, Cercetări Agronomice în Moldova nr.2, Iași.

3. Avarvarei Teona., 1999, Agricultură Generală vol I, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași, pp. 94 - 95.

4. Guș P., Lăzureanu A., Săndoiu D., Jităreanu G., Stancu I. 1998 - Agrotehnica. Editura Risoprint, Cluj Napoca, ISBN 973-656-090-2.

5. Guș P., Rusu T., 2011 - Sistemele nevonvenționale de lucrare alternative agrotehnice și economice pentru agricultura durabilă, Al 6-lea Simpozion cu participare internațională “Sisteme de lucrări minime ale solului”, Cluj-Napoca ISSN 2247-75-35

6. Guș P., Rusu T., Stănila S., 2003 - Lucrări neconvenționale ale solului și

sistema de mașini, Editura Risoprint CN.

7. Hera Cr., Sin Gh., 1980 - Metode agrotehnice în cultura plantelor agricole. Editura Științifică și enciclopedică, București, ISBN

8. Hera C., Idriceanu, A., Stan S., Popescu S., Vineș I., 1982, Influența fertilizării asupra calității recoltei la porumb. Analele I.C.C.P.T., L.

9. Iacob V., Puiu I., Ulea E., 1998. Fitopatologie agricolă. Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași.

10. Jităreanu G. și colab., 2006, Influența unor sisteme de lucrare a solurilor asupra unor indicatori pedomorfologici și fizici ai cernoziomului cambic din Câmpia Moldovei, Conferința Națională de Știința Solului cu participare internațională 100 de ani de Știința Solului în România, ediția XVIII, Cluj Napoca, 20 - 26 august 2006.

11. Jităreanu G., Ailincăi C., and Bucur D., 2007- Soil fertility management în North-East Romania, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.5: 349-353.2007.

12. Muntean L.S., 2003 - Fitotehnie, editia a 3- a, Ed. Ion Ionescu de la Brad Iași, ISBN 973-8014-80-8

13. Nedeff V., 1995 - Modificarea unor însușiri fizice si fizico mecanice ale solului și influența acestora asupra producției de grâu prin aplicarea tehnologiilor cu lucrări reduse ale solului. Cercetări Agronomice în Moldova, vol. 3-4, Iași, pag. 31-39, ISSN 0379- 5837.

14. Onisie T., Jităreanu G. (1991) - Lucrări practice de Agrotehnică, Universitatea Agronomică Iași.

15. Onisie T., Jităreanu G. (2000) - Agrotehincă, Editura Ion Ionescu de la Brad Iași

16. Roman Gh. și colab. (2012) - Fitotehnie vol.I, vol.II, Editura Universitară București.

17. Volf Mariana., 2008 - Agrochimie, Ed. Renaissance, ISBN 978-973-8922-46-4

18. Zaharia M. (2011) - Tehnologia culturilor de câmp, Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iași

19. *** - http://agrointel.ro/33015/tehnologia-no-till-succes-urias-in-occident-dar-cat-de-buna-este-pentru-fermele-din-romania/

20. *** - https://www.bayer.com/en/the-future-of-agriculture-and-food.aspx

21. *** - https://www.gazetadeagricultura.info/constructii-instalatii-echipamente/619-irigatii/405-irigarea-culturilor-agricole.html

22. *** - http://www.azomures.com/newsletter/porumbul-si-fertilizarea-echilibrata/

23. *** - https://www.gazetadeagricultura.info/plante/plante-tehnice/470-floarea-soarelui/351-cultura-de-floarea-soarelui.html

Preview document

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 1
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 2
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 3
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 4
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 5
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 6
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 7
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 8
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 9
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 10
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 11
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 12
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 13
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 14
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 15
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 16
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 17
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 18
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 19
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 20
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 21
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 22
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 23
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 24
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 25
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 26
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 27
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 28
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 29
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 30
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 31
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 32
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 33
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 34
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 35
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 36
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 37
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 38
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 39
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 40
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 41
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 42
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 43
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 44
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 45
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 46
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 47
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 48
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 49
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 50
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 51
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 52
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 53
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 54
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 55
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 56
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 57
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 58
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 59
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 60
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 61
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 62
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 63
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 64
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 65
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 66
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 67
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 68
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 69
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 70
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 71
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 72
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 73
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 74
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 75
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 76
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 77
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 78
Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Agrotehnica aplicata la principalele culturi in cadrul unitatii agricole SC Agrocomplex Lunca Pascani SA.docx

Alții au mai descărcat și

Influența Lucrărilor Solului Asupra Producției de Porumb

I. INFLUENŢA LUCRĂRILOR SOLULUI ASUPRA PRODUCŢIEI DE PORUMB 1.1. Importanţa culturii porumbului Porumbul este una din principalele cereale ale...

Îmbunătățirea Calității Produselor de Panificație prin Utilizarea unor Materii Prime Superioare în Condițiile SC Dovis Impex SRL

Introducere Cu zece mii de ani în urmă, în valea Iordanului... Grâul se presupune că a început să fie cultivat în bazinul estic al Mediteranei,...

Studiul pajiștilor din interfluviul Timiș-Bega - studiu de caz islazul comunal Foeni

CAPITOLUL I CLASIFICAREA ŞI IMPORTANŢA PAJIŞTILOR NATURALE Noţiunea de pajişte provine din cuvântul de origine slavă pašište şi înseamnă loc...

Agenții patogeni la cultura grâu de toamnă

INTRODUCERE Agricultura a fost, este şi rămâne singura ramură care constituie sursa de hrană a omenirii, scopul esenţial al existenţei umane, cu...

Fertilitatea Solurilor Privind Implimentarea Agriculturii Ecologice

INTRODUCERE Deja suntem obişnuiţi cu peisajul persistent în compartimentele de produse agricole din centrele comerciale de prestigiu. Fructe...

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică

PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI 1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI Grâul este cea mai importantă plantă...

Controlul Calîtatii Fainii Destinate Prepararii Biscuiților

I. INTRODUCERE Industria panificaţiei si produselor fainoase ocupa un loc insemnat in cadrul producţiei bunurilor de consum, care se consuma...

Ai nevoie de altceva?