Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15834
Mărime: 83.58KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI
 3. 1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI
 4. 1.2. BIOLOGIA GRÂULUI
 5. 1.2.1.Răspândirea culturii grâului
 6. 1.2. Sistematică. Origine. Soiuri.
 7. 1.2.3.Particularităţi biologice
 8. 1.2.4. Structura producţiei la grâu
 9. 1.3. ECOLOGIA GRÂULUI
 10. 1.3.1. Cerinţele grâului faţă de căldură
 11. 1.3.2. Cerinţele grâului faţă de umiditate
 12. 1.3.3. Cerinţele grâului faţă de sol
 13. 1.3.4. Zone ecologice ale culturii grâului
 14. CAPITOLUL 2
 15. NUTRIŢIA MINERALĂ A PLANTELOR CU AZOT
 16. 2.1. ROLUL FIZIOLOGIC AL AZOTULUI LA PLANTE
 17. 2.1.1. Forma din sol.
 18. 2.1.2. Forma de absorbţie
 19. 2.1.3. Prezenţa în plante
 20. 2.1.4. Acţiuni specifice
 21. 2.1.5. Simptomele de carenţă şi exces
 22. 2.2. PARTICULARITĂŢI ALE NUTRIŢIEI MINERALE CU AZOT LA GRÂU
 23. CAPITOLUL III
 24. CARACTERISTICILE PROCESULUI DE
 25. FOTOSINTEZĂ LA PLANTE
 26. 3.1. ORGANELE ŞI ORGANITELE FOTOSINTEZEI
 27. 3. 2. PIGMEŢII FOTOSINTETICI
 28. 3.2.1. Plasarea în cloroplaste.
 29. 3.2.1. Extragerea şi separarea pigmenţilor
 30. 3.2.2. Compoziţia chimică a pigmenţilor fotosintetici.
 31. 3.2.3. Sistemele fotosintetice
 32. 3.3. ALŢI PIGMENŢI FOTORECEPTORI
 33. PARTEA SPECIALĂ
 34. CAPITOLUL IV
 35. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII.
 36. MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
 37. 4.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII
 38. 4.2. MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
 39. CAPITOLUL V
 40. CADRUL NATURAL
 41. ŞI CONDIŢIILE DE EXPERIMENTARE
 42. 5.1. PREZENTAREA UNITĂŢII
 43. 5.2. AŞEZARE GEOGRAFICA
 44. 5.3. GEOMORFOLOGIA ŞI HIDROLOGIA ZONEI
 45. 5.4. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CLIMEI
 46. 5.4.1. Regimul termic
 47. 5.4.2. Regimul pluviometric
 48. 5.4.3. Lumina
 49. 5.4.4. Nebulozitatea.
 50. 5.4.5. Regimul eolian
 51. 5.5. CARACTERIZAREA SOLULUI
 52. 5.6. FLORA CULTIVATĂ ŞI SPONTANĂ DIN ZONĂ
 53. CAPITOLUL VI
 54. REZULTATE OBŢINUTE
 55. 6.1. REACŢIA ECOFIZIOLOGICĂ A GRÂULUI FAŢĂ DE TIPUL DE FERTILIZARE ORGANICĂ
 56. 6.1.1. Efectul agrofondului asupra creşterii organelor aeriene
 57. 6.1.2. Efectul agrofondului asupra conţinutului de pigmenţi foliari
 58. 6.1.3. Efectul agrofondului asupra stării fitosanitare a plantelor.
 59. 6.1.4. Efectul agrofondului asupra unor elemente ale producţiei.
 60. 6.2. REACŢIA ECOFIZIOLOGICĂ A GRÂULUI FAŢĂ DE FERTILIZAREA MINERALĂ CU DIFERITE DOZE DE AZOT
 61. 6.2.1. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra creşterii organelor aeriene.
 62. 6.2.2. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra conţinutului de pigmenţi foliari
 63. 6.2.3. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra stării fitosanitare a plantelor.
 64. 6.2.4. Efectul fertilizării cu diferite doze de azot asupra unor elemente ale producţiei.
 65. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI

1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI

Grâul este cea mai importantă plantă cultivată, cu mare pondere alimentară. Suprafeţele întinse pe care se seamănă, precum şi atenţia de care planta se bucură se datoresc: conţinutului ridicat al boabelor în hidraţi de carbon şi proteine şi raportului dintre aceste substanţe, corespunzător cerinţelor organismului uman; conservabilităţii îndelungate a boabelor şi faptului că pot fi transportate fără dificultate; faptului că planta are plasticitate ecologică mare, fiind cultivată in zone cu climate şi soluri foarte diferite; posibilităţilor de mecanizare integrală a culturii.

Grâul este cultivat în peste 100 de ţări şi reprezintă o importantă sursă de schimburi comerciale.

Boabele de grâu sunt utilizate îndeosebi pentru producerea făinii destinată fabricării pâinii – aliment de bază pentru un număr mare de oameni (după unele statistici, 35 – 40% din populaţia globului). De asemenea, boabele de grâu sunt folosite pentru fabricarea pastelor făinoase, precum si ca materie primă pentru alte industrii foarte diferite.

Tulpinile (paiele) rămase după recoltat au utilizări multiple: materie primă pentru fabricarea celulozei, aşternut pentru animale, nutreţ grosier, îngrăşământ organic, încorporate ca atare în sol, imediat după recoltare, sau după ce au fost supuse unui proces de compostare.

Tărâţele – reziduuri de la industria de morărit – sunt un furaj concentrat deosebit de valoros, bogat în proteine, lipide şi săruri minerale.

Boabele de grâu pot reprezenta şi un furaj concentrat foarte apreciat, superior porumbului sub aspectul valorii nutritive, al preţului şi chiar ca productivitate. Folosirea boabelor de grâu ca furaj este mai puţin răspândită la noi, dar este practicată în majoritatea ţărilor mari producătoare de grâu.

Sub aspect economic, cultura grâului oferă avantajul că este integral mecanizată. Totodată, grâul este o foarte bună premergătoare pentru majoritatea culturilor, deoarece părăseşte terenul devreme şi permite efectuarea arăturilor de vară. Ca urmare, după grâu poate fi semănată, în principiu, orice cultură; după recoltarea soiurilor timpurii de grâu pot fi amplasate unele culturi succesive.

1.2. BIOLOGIA GRÂULUI

1.2.1.Răspândirea culturii grâului

Planta de grâu se caracterizează printr-o mare plasticitate ecologică, ceea ce îi permite să fie cultivată pe toate continentele, între 66o latitudine nordică şi 45o latitudine sudică, de la nivelul mării şi până la 3500 m altitudine. În deceniul trecut, pe glob s-au cultivat cu grâu circa 230 milioane hectare, dar în ultimii ani suprafaţa a cunoscut o oarecare scădere, până la 220 milioane hectare în 1992. Producţia globală de grâu a atins 599 milioane tone în 1991 şi 563 milioane tone în 1992. Randamentul mediu mondial în ultimii ani a fost de 2370 – 2600 kg boabe/ha. Ţările mari producătoare şi exportatoare de grâu sunt: S.U.A., Canada, Australia, Argentina. Mari importatoare de grâu sunt în prezent: China, Egipt, Japonia, şi ţările fostei URSS.

În România, suprafeţele cultivate cu grâu au cunoscut modificări puţin importante în ultimele decenii. Suprafeţele cultivate în ultimii ani au oscilat în jurul acestor valori (2,1 – 2,2 milioane hectare) şi au o tendinţă în scădere. Anul agricol 1991 – 1992 reprezintă o excepţie, cu numai 1,45 milioane hectare semănate cu grâu datorită schimbării formei de proprietate a terenului, datorită neclarităţilor legate de sistemul de finanţare, dar şi de condiţiile climatice puţin favorabile din perioada de semănat a grâului. Producţiile obţinute la grâu în România au oscilat între valorile de 2400 – 2800 kg boabe/ha, variind de la un an la altul, în primul rând în funcţie de gradul de favorabilitate al condiţiilor meteorologice.

1.2. Sistematică. Origine. Soiuri.

Sistematică. Grâul aparţine genului Triticum, clasa Monocotyledonopsida, ordinul Graminilis, familia Graminaceae (Poaceae). Genul Triticum cuprinde un număr mare de forme sălbatice şi cultivate, clasificate diferit de-a lungul timpurilor pe baza anumitor criterii. În prezent, este acceptată şi utilizată mai frecvent clasificarea genetică concepută de cercetătorul rus N. Vavilov şi modificată de J. Mac Key. Formele cultivate au rezultat prin încrucişarea între diferite specii cultivate şi spontane.

Grupa diploidă (2 n = 14 cromozomi) cuprinde forma sălbatică Triticum monococcum ssp. boeoticum şi forma cultivată T. monococcum ssp. monococcum.

Forma cultivată se caracterizează prin boabe care rămân îmbrăcate după treierat, care dau o făină galbenă bogată în gluten.

Grupa tetraploidă (2 n = 28 cromozomi) a rezultat prin încrucişarea spontană a grânelor diploide cu specia spontană Agilops speltoides. Forma sălbatică din această grupă este T. turgidum ssp. dicoccoides, iar formele cultivate sunt restul.

T. turgidum ssp. dicoccum a fost principala cereală a vremurilor vechi; din cauza pretenţiilor sale faţă de căldură, a fost înlocuit, treptat, începând încă din epoca bronzului, de speciile hexaploide.

Bobul rămâne îmbrăcat după treierat şi este sticlos, bogat în proteine.

T. turgidum ssp. turgidum convar. durum a provenit din specia anterioară prin mutaţii. Este cultivat încă de pe vremea Imperiului Roman. Se caracterizează prin cerinţe mari faţă de căldură şi rezistenţă la secetă, dar sensibil la ger.

În prezent se cultivă pe cca. 9 % din suprafaţa mondială cu grâu, cu precădere în zonele ceva mai calde. Bobul este mare, sticlos, cu conţinut ridicat în substanţe proteice şi gluten de calitate inferioară pentru panificaţie; însă excelent pentru producerea pastelor făinoase. Spicul este dens, întotdeauna aristat, cu ariste mai lungi decât spicul

Preview document

Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 1
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 2
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 3
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 4
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 5
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 6
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 7
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 8
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 9
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 10
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 11
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 12
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 13
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 14
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 15
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 16
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 17
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 18
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 19
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 20
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 21
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 22
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 23
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 24
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 25
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 26
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 27
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 28
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 29
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 30
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 31
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 32
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 33
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 34
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 35
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 36
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 37
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 38
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 39
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 40
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 41
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 42
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 43
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 44
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 45
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 46
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 47
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 48
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 49
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 50
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 51
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 52
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 53
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 54
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 55
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 56
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 57
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 58
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 59
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 60
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 61
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 62
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 63
Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de cultivare a cartofului cu privire asupra fertilizării în diferite condiții fitotehnice

Cartoful este una dintre cele mai importante plante de cultura, care prezintă o mare plasticitate ecologica, fiind cultivat pe toate continentele,...

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Introducere Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care...

Nutriția minerală a plantelor

Nutritia minerala a plantelor este un proces fiziologic de aprovizionare a plantelor cu substante nutritive. Altfel spus: Nutritia (plantelor) –...

Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă

INTRODUCERE Grija pentru folosirea la însămânţări a celor mai bune seminţe sau material săditor a preocupat pe om din momentul în care acesta a...

Sisteme Enzimatice

Scurt istoric Reactiile enzimatice au fost folosite din timpurile cele mai vechi pentru fabricarea vinului, a otetului, a berii si a branzei. O...

Tehnici privind ameliorarea solului, asolamentul și fertilizarea plantelor din cultură mare în agricultură biologică

2011 Introducere ,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură este...

Pregătirea substratului nutritiv în vederea producerii răsadurilor

Argument Floricultura, este una din ramurile hoticulturii care se ocupa cu studiul cerintelor plantelor floricole fata de factorii de medii, al...

Rolul microelementelor în nutriția plantelor

NUTRIȚIA MINERALĂ A PLANTELOR Substanţele organice complexe ce alcătuiesc corpul plantelor şi asigură buna desfăşurare a proceselor fiziologice...

Ai nevoie de altceva?