Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13798
Mărime: 73.58KB (arhivat)
Publicat de: Cosmin Mihai
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Cuprins
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL I 5
 4. PROBLEME ACTUALE SI DE PERSPECTIVĂ ALE PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ LA PLANTELE AGRICOLE 5
 5. 1.1. CULTIVARUL, REZULTATUL PROCESULUI DE AMELIORARE ŞI OBIECT AL SISTEMULUI DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ 5
 6. 1.1.1. Noţiunea de cultivar şi caracteristicile sale 5
 7. 1.1.2. Tipurile de cultivare şi constituţia genetică a acestora 6
 8. 1.1.3.Adaptabilitatea şi stabilitatea producţiei unui cultivar 11
 9. 1.2. PROBLEMATICA ACTUALĂ A PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ 12
 10. 1.2.1.Implicaţiile geneticii în fundamentarea ştiinţifică a producerii şi 12
 11. 1.2.2.Sarcinile de bază ale sistemului de producere a seminţelor 13
 12. 1.3. PROBLEME DE PERSPECTIVĂ ÎN PRODUCEREA ŞI ÎNMULŢIREA SEMINŢELOR 20
 13. 1.3.1. Impactul biotehnologiilor vegetale în înmulţirea rapidă a genotipurilor valoroase şi sănătoase 20
 14. 1.3.2. Direcţii de perspectivă în înmulţirea genotipurilor valoroase 21
 15. CAPITOLUL II 24
 16. ASPECTE PRIVIND AMELIORAREA GRÂULUI 24
 17. 2.1. METODE DE AMELIORARE 24
 18. 2.2. OBIECTIVE DE AMELIORARE 28
 19. 2.2.1. Ameliorarea productivităţii 28
 20. 2.2.2. Ameliorarea calităţii 29
 21. 2.2.3. Ameliorarea rezistenţei la boli şi dăunători 29
 22. 2.2.4. Ameliorarea rezistenţei la factorii de mediu nefavorabili 30
 23. CAPITOLUL III 32
 24. MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU 32
 25. 3.1. MATERIALUL BIOLOGIC 32
 26. 3.2. METODA DE LUCRU 33
 27. 3.3. METODA DE CALCUL 34
 28. CAPITOLUL IV 35
 29. CONDIŢII DE EXPERIMENTARE 35
 30. 4.1. SOLUL, HIDROLOGIA ŞI VEGETAŢIA 35
 31. 4.2. CLIMA ŞI CARACTERISTICILE CLIMATICE 38
 32. 4.3. TEHNOLOGIA APLICATA 40
 33. CAPITOLUL V 42
 34. REZULTATELE EXPERIMENTALE OBŢINUTE 42
 35. 5.1. REZULTATELE EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA INFLUENŢA NIVELULUI DE PREZENTARE CU AZOT, EPOCII DESIMII DE SEMĂNAT ASUPRA PRODUCŢIEI DE BOABE ŞI A COMPONENTELOR SALE 42
 36. 5.1.1. Influenţa nivelului de fertilizare cu azot, epocii desimii de semănat asupra producţiei de boabe 42
 37. 5.1.2. Rezultate experimentale privind producţia realizată de 58
 38. CONCLUZII 60
 39. BIBLIOGRAFIE 62

Extras din proiect

INTRODUCERE

Grija pentru folosirea la însămânţări a celor mai bune seminţe sau material săditor a preocupat pe om din momentul în care acesta a devenit agricultor, presupunând din cele mai vechi timpuri, şi apoi fiind tot mai convins că numai aşa poate obţine rezultate bogate. Asfel, el foloseşte pentru înmulţire numai fructele şi seminţele cele mai mari, mai sănătoase şi mai frumoase.

Dezvoltarea continuă a agriculturii a menţinut această exigenţă legată de o alegere raţională a seminţelor destinate însămânţărilor în scopul de a ridica neîntrerupt cantitatea şi calitatea producţiei plantelor de cultură pe unitatea de suprafaţă. Desigur că treptat s-au adăugat şi alte preocupări, care se vor nominaliza drept obiective de ameliorare.

Lucrările de ameliorarea plantelor, au fost la început empirice şi apoi s-au desfăşurat pe bază ştiinţifică. Această activitate are astăzi nu numai o dezvoltare, dar şi rezultate extraordinare, angrenând direct sau indirect foarte multe institute, staţiuni şi laboratoare de cercetare, ferme experimentale şi un numeros personal.

Raspândirea în producţie a formelor nou create – cultivarele (soiuri, hibrizi, clone etc) devine însă posibilă datorită unui sistem extrem de complex şi bine organizat de producere de sămânţă, incluzând societăţi de producere şi înmulţirea seminţelor ameliorate şi de comercializare a acestora.

Preocupările în privinţa studierii unor aspecte particulare ale producerii de sămânţă sunt foarte puţine. Din acest motiv s-a considerat oportună abordarea acestui proces, având în vedere cât mai multe şi variate aspecte, mai ales cele de ordin tehnologic, care pot suferi influenţe datorate interacţiunii genotipului cu condiţiile de mediu. Astfel, au fost organizate un şir de experienţe care au căutat să găsească răspunsuri la problemele legate nu numai de înmulţirea rapidă a unui nou soi, dar şi de aspectele economice ale acestei activităţi. Totodată prin interpretarea acestor rezultate s-a cautat să se sublinieze importanţa producerii de sămânţă pentru practica agricolă în general.

CAPITOLUL I

PROBLEME ACTUALE SI DE PERSPECTIVĂ ALE PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ LA PLANTELE AGRICOLE

1.1. CULTIVARUL, REZULTATUL PROCESULUI DE AMELIORARE ŞI OBIECT AL SISTEMULUI DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ

1.1.1. Noţiunea de cultivar şi caracteristicile sale

În accepţiunea unanimă, cultivarul, rezultat al activităţii de ameliorare, este definit ca un ansamblu de indivizi cultivaţi, care au caractere şi însuşiri proprii (morfologice, fiziologice, citologice, biochimice, etc.) importante pentru agricultură şi care după multiplicare (sexuată sau asexuată) îşi menţin caracteristicile. (BARBIER, 1970, citat de BEWLEY şi BLACK, 1985).

Această definiţie are la bază următoarele criterii:

- Criteriul de identitate sau individualitate, prin care un cultivar se deosebeşte, prin una sau mai multe caracteristici proprii de alte cultivare aparţinând aceleiaşi specii;

- Criteriul de omogenitate, ce conferă ansamblului de indivizi care alcătuiesc cultivarul o asemănare privind principalele caracteristici (aceeaşi talie, aceeaşi perioadă de vegetaţie, formă, mărime şi culoare a seminţelor, etc.);

- Criteriul stabilităţii, care se referă la menţinerea în urma reproducerilor succesive a caracterelor de identitate şi omogenitate a cultivarului.

Cultivarul poate fi clasificat din punct de vedere agricol, botanic şi genetic.

Din punct de vedere agricol, cultivarul este considerat un mijloc de producţie. În funcţie de capacitatea lor productivă, cultivarele pot fi grupate în intensive, semiintensive şi extensive.

Din punct de vedere botanic cultivarul nu este o unitate taxonomică, dar aparţine în majoritatea cazurilor, unei varietăţi botanice. Din punct de vedere genetic cultivarul ester o populaţie de indivizi care se caracterizează printr-o anumită structură genetică.

Preview document

Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 1
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 2
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 3
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 4
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 5
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 6
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 7
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 8
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 9
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 10
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 11
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 12
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 13
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 14
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 15
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 16
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 17
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 18
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 19
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 20
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 21
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 22
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 23
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 24
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 25
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 26
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 27
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 28
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 29
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 30
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 31
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 32
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 33
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 34
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 35
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 36
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 37
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 38
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 39
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 40
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 41
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 42
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 43
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 44
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 45
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 46
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 47
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 48
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 49
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 50
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 51
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 52
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 53
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 54
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 55
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 56
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 57
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 58
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 59
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 60
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 61
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 62
Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra producerii de sămânță la soiul de grâu de toamnă - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna.DOC

Alții au mai descărcat și

Reacția Ecofiziologică a Grâului Față de Tipul de Fertilizare Organică

PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I IMPORTANŢA, BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA GRÂULUI 1.1. IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI Grâul este cea mai importantă plantă...

Sisteme Enzimatice

Scurt istoric Reactiile enzimatice au fost folosite din timpurile cele mai vechi pentru fabricarea vinului, a otetului, a berii si a branzei. O...

Rolul microelementelor în nutriția plantelor

NUTRIȚIA MINERALĂ A PLANTELOR Substanţele organice complexe ce alcătuiesc corpul plantelor şi asigură buna desfăşurare a proceselor fiziologice...

Calitatea cariopselor de grâu, reflectată prin însușiri fizice, fiziologice și biochimice

GRÂUL Importanta Grâul este cea mai importanta planta cultivata, cu mare pondere alimentara. Suprafetele întinse pe care este semanat, precum si...

Bazele realizării producției agricole în condiții de stres

Productiile agricole se obtin in functie de modul in care s-au cultivat plantele, ce tratamente, conditii li s-au oferit.In cazul in care necesarul...

Tehnici experimentale

CAP. I Elemente fundamentale ale experienţelor în agricultură I.1. Importanţa experienţelor în agricultură. Câmpul de experienţă îndeplineşte...

Tipuri de înmulțire

Reproducerea poate fi realizata pe cale: - Vegetative - Asexuata - Sexuata Reproducerea vegetative - Procesul de regenerare, reintregire al...

Curs Pedologie

INTRODUCERE Prezentul curs, CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN AGRICULTURĂ 1.1. Obiectul şi definirea pedologiei Pedologia este...

Ai nevoie de altceva?