Ocol de vânătoare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 28743
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Publicat de: Mirabela Tudor
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr. ing. Daniel IORDACHE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 3
 2. 1.1 Situarea geografică 3
 3. 1.2 Încadrarea în organizarea administrativă 3
 4. 1.3 Limite şi vecinătăţi 4
 5. 1.4 Căi de acces 5
 6. 1.5 Condiţii staţionale 5
 7. 1.5.1 Condiţii geologice 5
 8. 1.5.2 Elemente de geomorfologie 5
 9. 1.5.3 Condiţii edafice 6
 10. 1.5.4 Condiţii hidrologice 6
 11. 1.5.5 Condiţii climatice 6
 12. A) Regimul termic 7
 13. B) Regimul pluviometric 8
 14. C) Evapotranspiraţia 9
 15. D) Umiditatea relativă a aerului 9
 16. E) Indicii de ariditate de MARTONNE 9
 17. 1.5.6 Regimul eolian 9
 18. 1.5.7 Date fenologice 11
 19. 1.5.8 Tipuri de staţiuni 11
 20. 1.5.9 Influenţa condiţiilor staţionale şi climatice asupra existenţei faunei 13
 21. 1.6 Condiţii de vegetaţie 13
 22. 1.6.1 Vegetaţia forestieră 13
 23. 1.6.2 Culturi agricole 16
 24. 1.6.3 Relaţia faună – vegetaţie 16
 25. 1.7 Influenţe ale industriei şi zootehniei 17
 26. 1.8 Atitudinea populaţiei şi distribuţia aşezărilor umane 17
 27. CAPITOLUL 2 18
 28. 2.1. Consideraţii generale 18
 29. 2.2 Principalele specii. Efectivele şi dinamica lor pe ultimul deceniu 18
 30. 2.3. Ecologia şi biologia principalelor specii Particularităţi în zona studiată 21
 31. 2.4. Studiul bonităţii pentru principalele specii 26
 32. 2.5. Compararea efectivelor reale cu cele optime 29
 33. 2.6. Dinamica normalizării efectivelor 29
 34. CAPITOLUL 3 32
 35. 3.1. Organizarea fondului, administrarea, paza şi măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor 32
 36. 3.2. Asigurarea hranei 32
 37. 3.4. Combaterea braconajului 34
 38. 3.5.Măsuri de prevenire a poluării mediului, cu influenţe asupra vânatului 34
 39. 3.6. Recoltarea şi valorificarea 34
 40. 3.7. Trofee obţinute 35
 41. 3.8. Rezultate economice obţinute în ultimii 5 ani 35
 42. CAPITOLUL 4 36
 43. 4.1 Intercalaţii între modul de practicarea a agriculturii şi efectivele faunei 36
 44. 4.2 Gospodărirea arboretelor şi influenţa ei asupra vieţii vânatului 37
 45. 4.3 Exploatarea păşunilor, evoluţia compoziţiei lor, circulaţia bolilor din mediul sălbatic în cel domestic şi invers 37
 46. 4.4 Măsuri propuse pentru realizarea echilibrului între evoluţia faunei şi celelalte sectoare 38
 47. CAPITOLUL 5 38
 48. 5.1. Analiza ocupării biotopurilor, respectiv a nişelor trofice şi posibilităţi de extindere a unor specii ca şi introducerii altora 38
 49. 5.2. Studiul potenţialului nutritiv al arboretelor în perioada iarnă- primăvară şi vară toamnă 39
 50. 5.3. Posibilităţi de mărire a capacităţii trofice şi al adăpostului prin măsuri silviculturale 40
 51. 5.4. Studiul răspândirii vânatului în perioada de iarnă-primăvară şi propuneri privind distribuţia hrănitorilor 40
 52. 5.5. Calcul necesarului de hrană şi compararea cu potenţialul trofic natural al fondului de vânătoare 40
 53. 5.6. Necesarul de hrană complementară, producerea, achiziţionarea şi conservarea 41
 54. 5.7. Amenajări şi instalaţii necesare 42
 55. 5.7.1.Amenajări vânătoreşti şi amplasarea lor 42
 56. 5.7.2. Instalaţii vânătoreşti şi amplasarea lor în teren 42
 57. 5.8. Măsuri de pază, combaterea bolilor şi ocrotire a puilor 44
 58. 5.9 Măsuri de realizare a echilibrului între categoriile de consumatori 45
 59. 5.10 Recoltarea faunei, cantităţi de carne, blănuri şi trofee pe care se poate conta după aplicarea măsurilor 45
 60. 6.1 Investiţiile necesare pentru anul în curs 46
 61. 6.2. Lucrări executate cu munca personalului 47
 62. 6.3. Venituri pentru anul în curs 47
 63. 6.4 Eficienţa economică 48
 64. CAPITOLUL 7 49
 65. 7.1 Păstrarea, portul şi folosirea armelor de vânătoare 49
 66. 7.2 La vânătorile individuale 50
 67. 7.3 La vânătorile colective 50
 68. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din licență

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA GENERALĂ A ZONEI STUDIATE

1.1 Situarea geografică

Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA este situat în bazinul superior al râului Şuşiţa, afluent al râului Putna, în zona Subcarpaţilor de Curbură a Munţilor Vrancei.

1.2 Încadrarea în organizarea administrativă

Fondul de vânătoare 22 DRAGOMIRA cu o suprafaţă de 10119 ha, este gestionat de către Ocolul Silvic Soveja din cadrul Direcţiei Silvice Focşani.

Din punct de vedere administrativ Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA este situat pe raza comunelor: Soveja (Satele Rucăreni, Dragosloveni şi Punga); Câmpuri (Satele Gura-Văii, Rotileştii Mici şi Rotileştii Mari) din judeţul Vrancea.

Suprafaţa Fondului de Vânătoare rezultată din însumarea suprafeţelor productive cinegetic, pe moduri de folosinţă, a luciului de apă şi neproductivă cinegetic este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 1

UM Vânatul de baltă Restul speciilor de vânat Total Neproductiv cinegetic Total general

Luciu de apă (cursuri de apă, bălţi, lacuri, etc.) Pădure Arabil (fâneţe, vii, livezi) Păşuni (islazuri) Gol de munte

Ha 75 6486 1797 1511 - 9869 250 10119

% 0,74 64,09 17,75 14,9 - 97,5 2,5 100

Fondul de vânătoare actual a fost constituit din următoarele fonduri vechi:

Tabelul nr. 2

Fondul nr. Denumirea Suprafaţa(ha) Gestionar

24 DRAGOMIRA 8050 O.S. SOVEJA

25 CÂMPURI 2069 O.S. SOVEJA

Repartiţia suprafeţelor în funcţie de modul de folosinţă este redată în tabelele următoare:

- Structura suprafeţei cinegetice productive:

Tabelul nr. 3

Număr de identificare pe natura de suprafaţă Modul de folosinţă (inclusiv luciu de apă) Proprietăţi (>100 ha) de stat, comunale, asociaţii particulare sau particulari neasociaţi Denumirea proprietarului Suprafaţa (ha)

I GVS PĂDURE O.S. SOVEJA 6486

II ARABIL COM. SOVEJA 1749

III O.S. SOVEJA 48

IV PĂŞUNI COM. SOVEJA 1237

V COM. CÂMPURI 274

VI LUCIU APĂ O.S. SOVEJA 75

Total suprafaţă cinegetic productivă 9869

- Suprafaţa neproductivă cinegetic:

Tabelul nr. 4

Număr de identificare Modul de folosinţă Denumirea fiecărei localităţi, a instalaţiilor, incintelor împrejmuite, poligoanelor şi aeroporturilor Suprafaţa (ha)

1 GVS DRUM COMUNAL

COMUNA SOVEJA 17

2 COMUNA SOVEJA 116

3 M.Ap.N 13

4 DAF COMUNA SOVEJA 16

5 ADM COMUNA SOVEJA 98

Total suprafaţă neproductivă cinegetic 545

1.3 Limite şi vecinătăţi

Limitele teritoriale ale Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA sunt redate detaliat în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 5

Puncte cardinale Vecinătăţi Limite

E O.S. VDRA De la limita O.S. Vidra (dealul Trestiei) pe limita Culmea Răchitaşului, Piscul Răduţa, întretăierea pârâului Şuşiţa şi şoseaua Panciu- Soveja pe culmea Vanzan până la pârâul Cremeneţ;

V O.S. LEPŞA De la vârful Roşchila, pe culmea Roşchila, culmea Streiu, dealul Coaşa, culmea Zboina Neagră

N O.S. MĂNĂSTIREA CAŞIN De la vârful Zboina Neagră, pe limita de judeţ prin vârful Seciu, vârful Chinosu, vârful Bisericuţei până la vârful Ţepei. De aici pe dealul Ciurba Mică, dealul Mocanului, pârâul Cremeneţ, până la confluenţa pârâului Dalmaci cu pârâul Cremeneţ

S O.S. LEPŞA De la vârful Roşchila, culmea Radu cel Mare, dealul Trestiei până la limita cu O.S. Vidra

1.4 Căi de acces

Fondul de Vânătoare 22 Dragomira este accesibil printr-o reţea de drumuri de 46,1 km.

Accesul se face prin intermediul drumului judeţean DP001 Focşani- Panciu –Lepşa în lungime de 15,0 km şi drumul comunal DP003 Rucăreni în lungime de 3,0 km.

În prezent Fondul de Vânătoare este dotat cu 10 drumuri permanente dintre care 8 drumuri auto forestiere şi 2 drumuri publice aşa cum rezultă din tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 6

Felul şi numărul Nr.

de parcelă Denumirea Lungimea în km

DP001 - Drumul judeţean Focşani- Panciu- Soveja- Lepşa 15,0

DP003 - Drumul comunal Rucăreni 3,0

FE013 314D Drum auto forestier, de coastă Cârligata 3,7

FE014 315D Drum auto forestier Valea Cerbului 1,6

FE015 316D Drum auto forestier Dragomira 3,9

FE016 317D Drum auto forestier Chiua Mare 6,2

FE017 318D Drum auto forestier Chilugul- Mătrăguna 3,5

FE018 319D Drum auto forestier Dumicuş 5,4

FE019 320D Drum auto forestier Valea Boului 2,3

FE020 321D Drum auto forestier Chilug 1,5

TOTAL DRUMURI PUBLICE 18,0

DRUMURI AUTO FORESTIERE 28,1

Densitatea actuală este de 0,0045 km/ha, densitate ce asigură o accesibilitate redusă a întregului fond de vânătoare.

Preview document

Ocol de vânătoare - Pagina 1
Ocol de vânătoare - Pagina 2
Ocol de vânătoare - Pagina 3
Ocol de vânătoare - Pagina 4
Ocol de vânătoare - Pagina 5
Ocol de vânătoare - Pagina 6
Ocol de vânătoare - Pagina 7
Ocol de vânătoare - Pagina 8
Ocol de vânătoare - Pagina 9
Ocol de vânătoare - Pagina 10
Ocol de vânătoare - Pagina 11
Ocol de vânătoare - Pagina 12
Ocol de vânătoare - Pagina 13
Ocol de vânătoare - Pagina 14
Ocol de vânătoare - Pagina 15
Ocol de vânătoare - Pagina 16
Ocol de vânătoare - Pagina 17
Ocol de vânătoare - Pagina 18
Ocol de vânătoare - Pagina 19
Ocol de vânătoare - Pagina 20
Ocol de vânătoare - Pagina 21
Ocol de vânătoare - Pagina 22
Ocol de vânătoare - Pagina 23
Ocol de vânătoare - Pagina 24
Ocol de vânătoare - Pagina 25
Ocol de vânătoare - Pagina 26
Ocol de vânătoare - Pagina 27
Ocol de vânătoare - Pagina 28
Ocol de vânătoare - Pagina 29
Ocol de vânătoare - Pagina 30
Ocol de vânătoare - Pagina 31
Ocol de vânătoare - Pagina 32
Ocol de vânătoare - Pagina 33
Ocol de vânătoare - Pagina 34
Ocol de vânătoare - Pagina 35
Ocol de vânătoare - Pagina 36
Ocol de vânătoare - Pagina 37
Ocol de vânătoare - Pagina 38
Ocol de vânătoare - Pagina 39
Ocol de vânătoare - Pagina 40
Ocol de vânătoare - Pagina 41
Ocol de vânătoare - Pagina 42
Ocol de vânătoare - Pagina 43
Ocol de vânătoare - Pagina 44
Ocol de vânătoare - Pagina 45
Ocol de vânătoare - Pagina 46
Ocol de vânătoare - Pagina 47
Ocol de vânătoare - Pagina 48
Ocol de vânătoare - Pagina 49
Ocol de vânătoare - Pagina 50
Ocol de vânătoare - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Ocol de Vanatoare.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Parcul Național Piatra Craiului - peisaj unicat al patrimoniului turistic Românesc

Introducere Trăim într-o nouă eră când grijile pentru conservarea casei noastre, Pământul, trebuie să treacă mai departe de sloganele ocazionale...

Analiza pieței lemnului pe picior în OS Moldovița în vederea îmbunătățirii indicatorilor activității economice

Capitolul I 1. Economie generală. Economia este ştiinţa care studiază sistemul activităţilor economice interdependente. Este vorba de studiul...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂŢII Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin...

Potențialul Turistic Natural al Județului Cluj și Valorificarea Acestuia

Introducere Am ales să studiez potenţialul turistic natural al judeţului Cluj şi valorificarea acestuia, deoarece, chiar dacă este un judeţ mare,...

Propunerea unor măsuri de reabilitare a podurilor din Timișoara și a canalului Bega pentru o Timișoară capitală culturală

INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziție și...

Protecția Pădurii

INTRODUCERE În vederea asigurării unei bune dezvoltări a pădurilor, ca şi a asigurării unei producţii lemnoase valoroase, de un înalt nivel...

Lucrare de specialitate - vânătoare

Cap.I Introducere In tara noastra,datorita conditiilor de mediu favorabile,se gasesc numeroase specii de vanat,diferentiate dupa zonele de...

Caracteristicile fizico geografice a comunei Dobrovăț

Introducere Aflată la câteva zeci de kilometri de Iași, comuna Dobrovăț pulsează prin inima pădurilor care o stăpânesc și prin susurul pâraielor...

Ai nevoie de altceva?