Asigurări sociale de sănătate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 25002
Mărime: 115.15KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Nica
Puncte necesare: 12

Extras din licență

INTRODUCERE

1. Scurtă prezentare a întreprinderii

Intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1999, a Legii 145 a asigurarilor sociale de sanatate, a creat cadrul legal de punere in practica a sistemului de asigurari sociale de sanatate. In cadrul acestui sistem, asiguratul este elementul central. Astfel, toate institutiile – incepand cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, toti medicii si toate unitatile medicale sunt puse in slujba acestuia. El este cel care plateste, deci el trebuie sa fie principalul beneficiar.

Sistemul de asigurari sociale de sanatate are trei elemente fundamentale: asiguratii, furnizorii de servicii medico-farmaceutice si casele de asigurari de sanatate.

Sistemul asigurarilor sociale de sanatate are la baza urmatoarele principii si anume: solidaritatea, libertatea alegerii, concurenta, calitatea serviciilor si respectul pentru asigurat si confidentialitatea actului medical.

Functiile sistemului asigurarilor sociale de sanatate sunt urmatoarele: colectarea fondurilor, administrarea si utilizarea acestora.

Odata cu dezvoltarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de furnizori, cresterea costurilor anumitor servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, a fost necesara schimbarea legislatiei, astfel incat Legea 145 a fost abrogata prin art.108 al O.U.G. nr.150/2002. Conform Ordonantei in vigoare, veniturile fondului colectate de casele de asigurari se utilizeaza pentru: plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, cheltuieli de administrare, functionare si de capital in limita a 3% din sumele colectate si pentru fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS (art.56, litera c: art.59 alin (4) din OUG 150/2002.

ROMANIA se pregateste in vederea integrarii in Uniunea Europeana. Tara se afla in faza de reforma a asigurarilor de sanatate, cu ajutorul AOK-ului.

Angajamentul pentru imbunatatirea cadrului general necesar implementarii aquis-ului comunitar in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala s-a concretizat in constituirea unui grup de lucru care reuneste reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vederea aplicarii politicii programelor in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

Este de apreciat interesul, seriozitatea si profesionalismul de care dau dovada in continuare C.N.A.S. si Casele din teritoriu pentru sustinerea si dezvoltarea sistemului de asigurari de sanatate in conditiile in care impactul Reformei din sanatate si, in general, din economie, se constituie in determinanta majora pentru nivelul de sanatate si bunastare a populatiei. Aparitia OUG nr.150/2002 vine sa accentueze caracterul “social” al sistemului , sa puncteze si sa lamuresca o serie de probleme, dar nu integral.

Constitutia Romaniei, revizuita si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 decembrie 2003, precizeaza urmatoarele :

— Art.22 alin.(1) : Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate”;

— Art.34 “ (1) Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.

(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice (…)”;

— alin (2) : “ Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurari sociale publice sau private, prevazute de lege. Cetatenii au dreptul si la masuri de asistenta sociala, potrivit legii.”;

— Art.56 alin (1): “ Cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”

CAPITOLUL I

CADRUL LEGAL DE PUNERE IN PRACTICA A SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE IN ROMANIA – CEA MAI AMPLA REFORMA DIN ROMANIA DE DUPA 1989. PRINCIPIILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE

1.1. NECESITATEA APARITIEI UNEI NOI

STRUCTURI ORGANIZATORICE SI DE

FINANTARE A SISTEMULUI SANITAR

IN ROMANIA

Majoritatea tarilor se confrunta in prezent cu o crestere rapida a cheltuielilor de sanatate, fapt ce determina cercetarea cauzelor acestui fenomen. Dintre acestea cererea de servicii medicale joaca un rol esential, iar aportul economistilor in domeniu este incontestabil. Ei au introdus o metoda logica si riguroasa, au formulat propuneri privind rolul factorilor considerati ca fiind traditionali: venitul, tariful, interactiunea cerere-oferta.

Totusi, numai acesti factori nu permit sa se ananlizeze in totalitate cerea de servicii medicale. Este necesar sa se ia in considerare elementele culturale, variabilele demografice care reflecta caracteristicile societatii si care nu se schimba decat in timp.Toate aceste aspecte trebuie sa fie integrate in studiile specifice managementului serviciilor medicale.

Analizele economice de specialitate contin enunturile principalelor modele teoretice referitoare la capital, costuri si cereri de servicii medicale, precum si verificarile empirice privind ponderea si masa veniturilor, influenta protectiei sociale si a tarifului, rolul ofertei si relatiile acesteia cu cerea in domeniu.

Un sistem de asigurari sociale de sanatate este desemnat sa finanteze ingrijirea medicala pentru populatia asigurata si inclusa in asigurare. In afara scopurilor sociale acesta este un instrument financiar care organizeaza transformarea sumelor colectate in servicii medicale in asa fel incat toate persoanele asigurate sa poata sa-si permita aceste servicii.

In Romania a functionat pana in 1997 un sistem sanitar organizat pe baza finantarii de la bugetul de stat.

Grava subfinantare si slaba performanta a sistemului sanitar au influentat major starea de sanatate precara a populatiei si au determinat politicienii sa opteze pentru introducerea unui nou sistem de asigurari sociale de sanatate.

Bibliografie

1. Albert Michel – Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

2. Athanasiu Alexandru – Dreptul securităţii sociale, Editura Actami, Bucureşti,1995

3. Bistriceanu Gh.D. – Sistemul asigurărilor sociale din România, Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1968

4. Bistriceanu Gh.D.,Adochiţei Mihai N., Negrea Emil – Finanleţe agenţilor economici, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti 1995

5. Bistriceanu Gh- Finanţe şi credit ,Editura Oscar Print, Bucureşti,1995

6. Demier Francis – Istoria politicilor sociale. Europa, secolul XIX-XX, Institutul European,1999

7. Didier Michael- Economia, regulile jocului Editura Humanitas 1989

8. Fitoussi Jean-Paul, Rosanvallon Pierre- Noua epocă a inegalităţilor, Editura Institutul European, 1999

9. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin- Dreptul securităţii sociale, Editura All Beck,Bucureşti,1998

10. Ioviţu Mariana – Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti,1997

11. Manolescu Gheorghe –Asigurările sociale de sănătate, Editura tehnică,Bucureşti,1998

12. Manolescu Gheorghe- Buget abordare economică şi financiară,Editura Economică,Bucureşti,1997,

13. Marinescu Ilie – Politica socială interbelică în România,Editura Tehnică,Bucureşti,1995

14. Milton & Rose Friedman – Liber să alegi, Editura All,1998

15. Poenaru Maria- Politică sociali şi indicatori sociale,Editura All,Bucureşti,1994

16. Tufan Constantin-Forme de asigurări sociale în România , Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997

17. Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe publice, Editura Conpys, Râmnicu Vâlcea 1998

18. Ungureanu Mihai Aristotel- Finanţe publice,Editura Independenţa Economică, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” _Conpys ,2000

19. Văcărel Iulian coordonator- Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,Bucureşti,1992

20. Văcărel Iulian coordonator- Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti,1999

21. Văcărel Iulian – Politici Fiscale şi bugetare în România , Editura Expert 2001

22. Zamfir Cătălin –Dimensiuni ale sărăciei, Editura Expert, Bucureşti, 1994

23. Zamfir Cătălin –Politici sociale în România, Editura Expert, Bucureşti,1999

***Legea 1/1991, privind protecţia socială a şomerilor şi integrarea lor profesională, publicată în Monitoul Oficial al României, partea I nr.7/1991,republicată în Monitorul Oficial al României,nr.257/1994 şi modifică prin Legea 98 publicată în Monitorul Oficial al României, nr.303/1999

***Legea 2/1995, privind pensionarea anticipată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.5/1995

***Legea 145/1997, privind asigurările sociale de sanătate, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.178/1997

*** Legea 120/1997, privind concediul plătiit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.149/1997

*** Legea bugetară anuală (2001-2002), publicată în Monitorul Oficial al României

*** Legea 19/2000, privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, anul XII, nr.140/01.04.2000

*** Ordonanţa Guvernului nr.230/2000, privind organizarea şi funcţionarea fordurilor universale de pensii, publicată în Monitorul Ofocial al României, partea I anulXII, nr.624/04.12.2000

*** Ordonanţa Guvernului nr.107/27.06.2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi deasigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I,anulXIII nr.352/30.06.2001-11-03

*** Anuarul statistic al României, Comisia naţională pentru statistică, Bucureşti 1996-1999

*** Buletin Statistic lunar, Comisia Naţională pentru Statistică, anul XI,nr.1,2000** Buletin Statistic lunar,Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice România,anul XI,nr.12,2000

*** Raporturi de muncă, revistă lunară editată de Tribuna economică, colecţia 2001-2002.

*** Adevărul Economic, săptămânal pentru oameni de afaceri, nr.45(501)

13 noiembrie 2001, articolul „Fiscalitatea sufocă politica de angajare” de Ivan Daniela

Link-uri

1. www Capital.ro

2. www.Ministerul Sănătăţii şi Familiei.ro

3. www.transparency.org

4. www.ethics.orgwww.bnro.ro

5. www.minind.ro

6. www.insse.ro

7. www.finweb.com

Preview document

Asigurări sociale de sănătate - Pagina 1
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 2
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 3
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 4
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 5
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 6
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 7
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 8
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 9
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 10
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 11
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 12
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 13
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 14
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 15
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 16
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 17
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 18
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 19
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 20
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 21
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 22
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 23
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 24
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 25
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 26
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 27
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 28
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 29
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 30
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 31
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 32
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 33
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 34
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 35
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 36
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 37
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 38
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 39
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 40
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 41
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 42
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 43
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 44
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 45
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 46
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 47
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 48
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 49
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 50
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 51
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 52
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 53
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 54
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 55
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 56
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 57
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 58
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 59
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 60
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 61
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 62
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 63
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 64
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 65
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 66
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 67
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 68
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 69
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 70
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 71
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 72
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 73
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 74
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 75
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 76
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 77
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 78
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 79
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 80
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 81
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 82
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 83
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 84
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 85
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 86
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 87
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 88
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 89
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 90
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 91
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 92
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 93
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 94
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 95
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 96
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 97
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 98
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 99
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 100
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 101
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 102
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 103
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 104
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 105
Asigurări sociale de sănătate - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Asigurari sociale de sanatate.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea serviciilor de sănătate în România

Introducere Sistemul serviciilor de sănătate cuprinde ansamblul resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale şi simbolice utilizate în...

Parteneriatul public-privat în gestiunea riscului

Parteneriatul public-privat in gestiunea riscului (inclusiv in domeniul asigurarilor sociale) Necesitatea organizarii ocrotirii cetatenilor, sub...

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Teste Grilă

TESTE GRILĂ 1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare: A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită,...

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Asigurările Sociale de Stat

Introducere Prezentul curs de Asigurari si protectie sociala se adreseaza studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, in special...

Te-ar putea interesa și

Asigurările sociale de sănătate în România

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Asigurările sociale de sănătate

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un...

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România și unele țări din Uniunea Europeană

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Șomajul și asigurările sociale de sănătate - forme de protecție socială în România

REZUMAT Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători,...

Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate din România

1. Importanța asigurărilor sociale de sănătate Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății...

Asigurări sociale pentru sănătate

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finanatare a...

Asigurări Sociale de Sănătate

sanatatii populatiei. Art. 23 din Constitutia României consacra dreptul la ocrotirea sanatatii prevazând: - dreptul la ocrotirea sanatatii este...

Asigurări sociale de stat pentru sănătate

Argument Importanta asigurarilor sociale de sanatate Un sistem de asigurari sociale de sanatate este desemnat sa finanteze îngrijirea medicala...

Ai nevoie de altceva?