Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 38113
Mărime: 759.85KB (arhivat)
Publicat de: Nae Matei
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Gheorghita
Lucrarea de faţă deşi iniţial a fost un proiect, în final s-a constituit în lucrarea mea de licenţă pe care am prezentat-o comisiei de licenţă la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Braşov, în anul 2005

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. 1. ACTIVITATEA DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL
 3. 1.1. NOŢIUNILE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE. CADRUL LEGISLATIV DIN ROMÂNIA
 4. 1.1.1. Ce este asigurarea şi reasigurarea ? 6
 5. 1.1.2. Cadrul legislativ din România 20
 6. 1.2. ASIGURĂTORI ŞI REASIGURĂTORI 24
 7. 1.3. INTERMEDIERE ŞI PRESTĂRI SERVICII ÎN ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI LA NIVEL MONDIAL
 8. 1.4. ACTIVITATEA DE REASIGURARE PE PLAN MONDIAL 29
 9. 2. RISCURILE PRINCIPALE CARE IMPACTEAZĂ TRENDUL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN LUME
 10. 2.1. CE ESTE RISCUL ? PRINCIPALELE RISCURI CE POT FI ACOPERITE PRIN ASIGURĂRI
 11. 2.2. MANAGEMENTUL RISCULUI 34
 12. 2.3. PRINCIPALELE RISCURI CU CARE SE CONFRUNTĂ INDUSTRIA ASIGURĂRILOR
 13. 2.4. RISCURILE CATASTROFALE ŞI REASIGURĂRILE 48
 14. 2.5. STUDIU ASUPRA RISCURILOR ASIGURATE ÎN URMA ANUMITOR EVENIMENTE CATASTROFALE – CUTREMUR ASIAN ŞI TSUNAMI DIN PERSPECTIVA ASIGURĂTORULUI
 15. 3. EVOLUŢII RECENTE ÎN CADRUL PIEŢELOR REPREZENTATIVE DIN LUME, INCLUSIV ROMÂNIA
 16. 3.1. PIAŢA RE/ASIGURĂRILOR DIN S.U.A. 67
 17. 3.2. PIAŢA RE/ASIGURĂRILOR DIN EUROPA OCCIDENTALĂ ŞI EUROPA DE EST
 18. 3.3. PIAŢA RE/ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA 91
 19. 4. MANIFESTĂRI RECENTE DEDICATE PIEŢEI RE/ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA
 20. 4.1. PRIMA CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A BROKERILOR DE ASIGURĂRI DIN ROMÂNIA
 21. 4.2. FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ASIGURĂTORILOR ŞI REASIGURĂTORILOR – FIAR 2005
 22. CONCLUZII 110
 23. BIBLIOGRAFIE 112

Extras din licență

INTRODUCERE

Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm zilnic în viaţa personală şi în afaceri, nu dau naştere numai la suferinţă, durere, necazuri. Aceste consecinţe sunt şi de ordin financiar şi pentru acest motiv există asigurarea : pentru a înlătura sau diminua pierderile financiare ale unui dezastru. În funcţie de cauzele ce stau la baza producerii pagubelor, unele dintre acestea sunt independente de voinţa omului, adică au un caracter obiectiv, în timp ce altele sunt legate de comportamentul omului, adică au un caracter subiectiv. Prevenirea apare astfel ca cel mai bun mijloc de protecţie, dacă permite suprimarea riscurilor. În realitate s-a dovedit însă, că ea are destul de rar un efect radical, îndeosebi atunci când riscurile sunt generate de forţele naturii.

Amploarea riscurilor de toate categoriile, care afectează un număr tot mai mare de persoane fizice sau juridice, impune ca fiind strict necesară sporirea activităţii de asigurare.

În contextul economiei de piaţă asigurările şi reasigurările se constituie într-o ramură de activitate, un sector al serviciilor cu caracter financiar, cu multiple valenţe. Dezvoltarea industriei asigurărilor şi reasigurărilor prezintă conotaţii economice complexe, ce implică nu doar persoanele asigurate sau firmele reasigurate, ci întreaga societate.

Lucrarea de faţă îşi propune să pună în lumină ultimele evoluţii ale pieţei de asigurări şi reasigurări, la nivel internaţional, dar şi pe piaţa României. Nu am pretenţia de a fi tratat tema în întregime, tocmai din cauza complexităţii, însă cred că am reuşit să atrag atenţia asupra numitor aspecte, cum ar fi necesitatea asigurării în eventualitatea producerii unor fenomene naturale catastrofale, cum ar fi tsunami din Asia în decembrie 2004 sau a reasigurării în cazul firmelor care au asigurat clădirile prăbuşite în urma atentatelor criminale de la World Trade Center, în Statele Unite, în septembrie 2001.

Am structurat lucrarea în 4 capitole, în primul capitol prezentând noţiunile teoretice de asigurare şi reasigurare, cine sunt asigurătorii, reasigurătorii şi consumatorii de asigurare, care sunt intermediarii în domeniul asigurărilor şi cadrul legislativ din România. Capitolul doi al lucrării prezintă o panoplie a riscurilor asigurabile, precum şi a celor specifice industriei asigurărilor, riscurile catastrofale, aici având şi studiul de caz bazat pe recentul fenomen de tsunami din Asia din decembrie 2004 şi desigur elemente de management al riscurilor din perspectiva asigurătorilor. Capitolul trei, cel mai complex, prezintă ultimele evoluţii, din anii 2002-2004 pe principalele pieţe de asigurări ale lumii (SUA, EUROPA şi desigur ROMÂNIA). Capitolul patru prezintă succint două din principalele manifestări dedicate pieţei de re/asigurări din România, Prima Conferinţă a Brokerilor de Asigurare din România şi Forumul Internaţional al Asigurătorilor şi Reasigurătorilor – FIAR 2005.

În finalul lucrării am prezentat concluzii la prezenta lucrare, precum şi bibliografia şi sursele de informare utilizate în procesul de documentare.

“În vara anului 1883, ca agent de asigurări al societăţii NAŢIUNEA, bate drumurile pentru a colecta înscrieri.” (Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L. Caragiale)

În finalul actului I al piesei O noapte furtunoasă, scena explicării dintre fatalista Veta şi aprigul tajghetar Chiriac conţine un fragment care mi-a atras atenţia în mod deosebit în cursul documentării pentru prezenta lucrare :

“ Ştiam eu că o să mi se întâmple un necaz mare; mi se făcuse semn: răsturnasem de dimineaţă candela Încă dumnealui, dacă m-a văzut că mă speriu, zice: “Ei ce dacă s-a răsturnat! nu mai crede în prostii de-alea. Ce! ce-o să ni se-ntâmple? să-mi arză cherestigiria? arză sănătoasă! Nu m-a făcut ea pe mine! este asiguripsită. Atâta pagubă!”

Dumitrache Titircă se află într-o fază incipientă de ascensiune în rândurile noii burghezii liberale şi este cineva în mahalaua din Dealul Spirii. El ştie foarte bine că, atâta timp cât afacerea cu cherestea merge ca pe roate, va fi un om important. Având de-a face cu o marfă atât de vulnerabilă şi perisabilă în faţa unui incendiu, Jupân Dumitrache are grijă să o “asiguripsească” şi să se ştie la adăpost în faţa unui asemenea risc ruinător.

De atunci şi până acum companiile de asigurări (societăţile) au evoluat, ajungând la descoperirea ideii şi conceptului de reasigurare, asigurându-şi astfel continuitatea afacerii şi diminuarea riscului acceptat spre asigurare.

CAPITOLUL I

ACTIVITATEA DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE

PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL

1.1. NOŢIUNILE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE. CADRUL LEGISLATIV DIN ROMÂNIA

1.1.1. Ce este asigurarea si reasigurarea?

De-a lungul timpului, agenţii economici au căutat să descopere şi să aplice diverse mijloace de protecţie împotriva riscurilor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activităţile lor de producţie şi de comercializare, precum şi persoanele care exercitau asemenea activităţi. În zilele noastre au apărut şi alte riscuri extrem de variate, datorită perfecţionării continue a tehnicii şi tehnologiilor, creării de aglomerări urbane, creşterii numărului de mijloace de transport etc. Din această cauză, omul a conceput diverse mijloace de apărare împotriva pericolelor de orice natură. Asemenea mijloace au la bază prevenirea, asistenţa şi prevederea.

Prevenirea este cel mai bun mijloc de protecţie, dar nu este eficientă atunci când riscurile sunt generate de forţe ale naturii. Prevenirea apare astfel ca cel mai bun mijloc de protecţie, dacă permite suprimarea riscurilor. În realitate s-a dovedit că are destul de rar un efect radical, îndeosebi când riscurile sunt generate de forţele naturii.

Asistenţa este o acţiune ce vizează repararea daunelor, dar este incertă şi nu întotdeauna suficientă, neputând repara decât parţial şi momentan pagubele suferite.

Prevederea implică întotdeauna constituirea anticipată a unor resurse pentru nevoi viitoare. În acest sens, asigurarea este cea mai reuşită formă a prevederii, desfăşurându-se în mod profesional, cu concursul companiilor de asigurare, într-un mediu legislativ specific, pe piaţa concurenţială a asigurărilor.

Preview document

Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 1
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 2
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 3
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 4
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 5
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 6
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 7
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 8
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 9
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 10
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 11
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 12
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 13
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 14
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 15
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 16
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 17
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 18
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 19
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 20
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 21
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 22
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 23
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 24
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 25
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 26
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 27
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 28
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 29
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 30
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 31
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 32
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 33
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 34
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 35
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 36
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 37
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 38
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 39
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 40
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 41
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 42
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 43
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 44
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 45
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 46
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 47
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 48
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 49
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 50
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 51
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 52
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 53
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 54
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 55
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 56
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 57
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 58
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 59
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 60
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 61
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 62
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 63
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 64
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 65
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 66
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 67
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 68
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 69
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 70
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 71
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 72
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 73
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 74
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 75
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 76
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 77
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 78
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 79
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 80
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 81
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 82
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 83
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 84
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 85
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 86
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 87
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 88
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 89
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 90
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 91
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 92
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 93
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 94
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 95
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 96
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 97
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 98
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 99
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 100
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 101
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 102
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 103
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 104
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 105
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 106
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 107
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 108
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 109
Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Evolutii Recente in Cadrul Pietei de Asigurari si Reasigurari pe Plan Intern si International
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • Licenta_corp.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări în Transporturi

INTRODUCERE "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor... fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană...

Intermediarii pe piața asigurărilor

Activitatea de asigurare, agentii de asigurare (pag 2) Intermediarii pe piata asigurarilor conform legii nr. 32/2000 (pag 4) Conditiile ce...

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

Analiză comparatorie între asigurările tip RCA oferite de companiile ARDAF și OTP Garancia Asigurări

I.1 Descrierea asigurarii de tip RCA Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi...

Asigurări internaționale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Ai nevoie de altceva?