Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 20778
Mărime: 846.81KB (arhivat)
Publicat de: Stana Ene
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Gherman
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: FINANŢE ŞI BĂNCI

Extras din licență

INTRODUCERE

“Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen global, care în ultimele decenii afectează toate ţările lumii. Reducerea globală a natalităţii şi scăderea numărului de copii în paralel cu sporirea constantă a numărului vârstnicilor duce la schimbarea echilibrului dintre generaţii.”

Îmbătrânirea demografică reprezintă un proces care presupune schimbarea structurii pe vârste a unei populaţii, prin creşterea importantă a proporţiei vârstnicilor în populaţia totală, în detrimentul proporţiei tinerilor, ca tendinţă fermă şi de lungă durată, cu numeroase implicaţii în toate sferele activităţii umane.”

“Îmbătrânirea demografică este în realitate un rezultat al procesului evoluţiei populaţiei pe care demografii l-au denumit tranziţie demografică, proces care se accentuează pe măsura scăderii mortalităţii şi a fertilităţii. În zilele noastre, în special în spaţiul european puternic marcat de procesul de îmbătrânire, migraţia poate constitui un vector care poate ameliora sau accentua structura pe vârste a populaţiei, procesul de îmbătrânire demografică. Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen de lungă durată. În secolul trecut ponderea persoanelor vârstnice în structura populaţiei totale a fost în creştere constantă.”

În lucrarea de faţă am prezentat un studiu realizat pe baza unor rapoarte întocmite de către Uniunea Europeană, cu privire la procesul de îmbătrânire globală a populaţiei, evoluţia demografică a populaţiei lumii şi incidenţele acesteia asupra sistemului de asigurări.

În capitolul I, am prezentat termenul de îmbătrânire a populaţiei ca fenomen mondial, dar şi cauzele şi implicaţiile îmbătrânirii populaţiei la nivel mondial dar şi în Europa.

Fenomenul îmbătrânirii este prezent, în mod deosebit, în Europa şi Japonia. Se apreciază că Europa a atins deja un stadiu critic: după un secol de creştere demografică naturală, perspectiva pentru acest secol este, dimpotrivă, un declin natural şi o îmbătrânire excesivă a populaţiei.”

“O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă de astăzi este reprezentată de „încărunţirea” populaţiei Globului pusă pe seama scăderii natalităţii şi a mortalităţii ridicate în rândul persoanelor adulte.”

În capitolul II şi capitolul III am continuat a relata efectele îmbătrânirii populaţiei, contribuţia demografiei la reconfigurarea “peisajului” economic şi social dar şi incidentele asupra asigurărilor, deoarece dacă populaţia lumii îmbătrâneşte pe zi ce trece, numărul persoanelor apte de muncă va scădea şi asiguratorii vor avea pierderi mari atât a veniturilor cît şi a increderii clienţilor.

În capitolul IV am decis a efectua o sinteză despre fenomenul îmbătrânirii populaţiei la nivel naţional, pe baza datelor statistice privind atât indicele demografic cât şi rolul acesteia asupra asigurărilor.

“România se confruntă deja cu consecinţele economice şi sociale complexe ale unei populaţii aflate într-un proces lent, dar continuu, de îmbătrânire demografică. Nu doar criza poate fi invocată. În ultimul secol, industrializarea, urbanizarea şi modernizarea a schimbat radical scala de valori.”

CAPITOLUL I

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAŢIEI – CONSIDERAŢII GENERALE

I.1. Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei

„Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen global, care în ultimele decenii afectează toate ţările lumii. Reducerea globală a natalităţii şi scăderea numărului de copii în paralel cu sporirea constantă a numărului vârstnicilor duce la schimbarea echilibrului dintre generaţii.”Îmbătrânirea demografică reprezintă un proces care presupune schimbarea structurii pe vârste a unei populaţii, prin creşterea importantă a proporţiei vârstnicilor în populaţia totală, în detrimentul proporţiei tinerilor, ca tendinţă fermă şi de lungă durată, cu numeroase implicaţii în toate sferele activităţii umane.

“Îmbătrânirea demografică este în realitate un rezultat al procesului evoluţiei populaţiei pe care demografii l-au denumit tranziţie demografică, proces care se accentuează pe măsura scăderii mortalităţii şi a fertilităţii. În zilele noastre, în special în spaţiul european puternic marcat de procesul de îmbătrânire, migraţia poate constitui un vector care poate ameliora sau accentua structura pe vârste a populaţiei, procesul de îmbătrânire demografică. Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen de lungă durată. În secolul trecut ponderea persoanelor vârstnice în structura populaţiei totale a fost în creştere constantă.”

“Fenomenul îmbătrânirii este prezent, în mod deosebit, în Europa şi Japonia. Se apreciază că Europa a atins deja un stadiu critic: după un secol de creştere demografică naturală, perspectiva pentru acest secol este, dimpotrivă, un declin natural şi o îmbătrânire excesivă a populaţiei. O mare parte dintre ţările Europei orientale cunosc, deja, declinul demografic şi numeroase ţări occidentale îl vor cunoaşte într-un viitor apropiat. În ciuda diferenţelor de intensitate şi de ritm care vor persista între diferitele ţări, toate societăţile europene au sau vor avea de făcut faţă, în principal, aceloraşi tendinţe, în materie de declin şi de îmbătrânire demografică.”Chiar dacă populaţia ţărilor în curs de dezvoltare este acum, încă, relativ tânără, un mare număr dintre aceste ţări vor cunoaşte, conform previziunilor, o îmbătrânire într-o manieră fără precedent, ca urmare a scăderii puternice a ratei fertilităţii şi a unei rapide creşteri a longevităţii. Numeroase ţări în curs de dezvoltare se găsesc în primele faze de adaptare la modificările structurii de vârstă a populaţiei.

“Îmbătrânirea, ca fenomen al lumii vii, este un proces de regres, de deteriorare care afectează atât individul, cât şi grupurile, populaţia. La nivelul individului, în sens larg, îmbătrânirea este considerată un fenomen multidimensional care include schimbările fizice ale organismului uman după viaţa adultă, schimbările psihologice care apar în mintea şi capacităţile mentale şi schimbările sociale în modul în care persoana este văzută, în ceea ce aşteaptă şi ceea ce se aşteaptă de la ea. Ca atare, abordarea acestui fenomen trebuie să fie una pluridisciplinară şi interdisciplinară.”

“O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă de astăzi este reprezentată de „încărunţirea” populaţiei globului pusă pe seama scăderii natalităţii şi a mortalităţii ridicate în rândul persoanelor adulte.”

“Procesul de îmbătrânire al populaţiei, care este şi factorul principal de risc legat de structura populaţiei, reprezintă una dintre multiplele ameninţări globale la adresa omenirii.”

“De fapt, literatura de specialitate remarcă faptul că, şi anume, creşterea ponderii şi numărul vârstnicilor, sunt probleme de ordin social, care au soluţii sociale şi mai puţin probleme de ordin demografic, care pot fi soluţionate prin măsuri de politică demografică.”

“Prin urmare, îmbătrânirea demografică a populaţiei reprezintă procesul de modificare a structurii populaţiei pe vârste, în favoarea grupelor de vârstă înaintată, ca tendinţă fermă şi de lungă durată.”

Bibliografie

1. Anusic, Zoran; Philip, O’Keefe, Madzarevic-Sujster, Sanja, (2003), Pension Reform in Croatia, Social Protection Discussion Paper Series, No. 0304, Social Protection Unit, Human

Development Network. The World Bank.

2. Bronikowsi, A. & Promislow, D. E. L. Testing evolutionary theories in wild populations, Trends in Ecology and Evolution, vol. 20, no.6, 271-273, (2005). p. 271.

3. Barr, Nicholas, (2003), Notional Defined Contribution Pensions: Mapping the Terrain,

Conference on NDC Pensions, Sandhamm, September, 29-30.

4. Frunzaru, Valeriu, (2003), Pensiile în Uniunea Europeana. Evoluţie legislativă şi provocări

actuale, ( lucrare în programul doctoral)

5. Gheţău, Vasile, Simion, Măria şi Berevoescu, Ionica. Şocul milionului. Rezultatele prelimi- nare ale Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 18 martie 2002. Populaţie şi Societate,

6. Gheţău, Vasile. 2005. Migrations et incidence sur la répartition de la population en Roumanie au niveau national et régional. The Romanian Journal of European Studies, nr.4, 2005, Editura Universităţii de Vest, Timişoara.

7. Grigorescu, C-tin (2005). „Modificări demografice teritoriale în anii tranziţiei”, în Probleme economice nr. 146, Academia Română, CIDE

8. Hondroyiannis, G., Papapetrou, E. „Demographic transition in Europe”, în Economics Bulletin, martie 2002

9. Jianu Daniel Mureşan, - Calitatea vieţii umane în România dupa 1989, Editura Universităţii, Ediţia I, 2009

10. Kraus, K.-H. (2007). Aging: A revised theory based on free radicals generated by NOX family NADPH oxidases. Experimental Gerontology, 42, 256-260, p. 257

11. Muntean, A. (2006). Psihologia Dezvoltării Umane. Editura Polirom, Iaşi, p. 419.

12. Manton, G. Kenneth, XiLiang Gu şi Vicki L. Lamb., Long-term trends in life expectancy and active life expectancy in the United States. Population and Development Review, Vol. 32, No.1, 2006, Population Council, New York

13. Prerez, F. P., Ilie, J. I., Zhou, X., Douglas F. & Jurivich, D. A. (2007). Pathmolecular effects of homocysteine on aging process: A new theory of aging. Medical Hypothenses, art in press, 1-12, p. 8.

14. Sandu, Dumitru, Explorarea Europei prin migraţii pentru muncã: 1990-2006. In: Locuirea temporarã în strãinătate. Migraţia economicã a Românilor: 1990-2006. Fundaţia pentru o Societate Deschisã, 2006, Bucureşti (şi date cu amabilitate comunicate autorului de S.D).

15. Schoenmaeckers, Ronald. Active ageing in Europe - vol. 2, Demographic characteristics of the oldest old. Council of Europe Publishing, 2004, Strasbourg.

16. Schoenmaekers, Ronald şi Irena Kotowska, Population ageing and its challenges to social policy. Population Studies nr. 50, Council of Europe Publishing, 2005, Strasbourg.

17. Sora, V. şi colectiv (2003). Analiza statistico-demograficã. Teorie şi aplicaţii, Editura Economicã, Bucureşti

18. The Geneva Reports- Risk and Insurance Research, Addressing the Challenge of Global Ageing—Funding Issues and Insurance Solutions, iunie 2012. nr.6

19. Vallin, Jacques şi France Meslé, Convergences and divergences in mortality. A new approach to health transition. Demographic Research, Special collection 2, Article 2. 2004. Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock (www. demographic-research.org).

20. Wroblewska, Viktoria, Changing mortality patterns in central European countries: Poland's experience. Comunicare la seminarul international “Mortality in Countries of the Former USSR. Fifteen Years After Break-up: Change or Continuity?”, Kiev, 12-14 octombrie 2006 (www. iusssp.org).

Resurse web

21. www.royalsociety.org

22. www.csis.org

23. www.huffingtonpost.com

24. www.un.org

25. www.incomemagazine.ro

26. www.insse.ro

27. www.primm.ro

28. www.genevaasociation.org

Preview document

Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 1
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 2
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 3
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 4
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 5
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 6
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 7
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 8
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 9
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 10
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 11
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 12
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 13
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 14
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 15
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 16
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 17
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 18
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 19
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 20
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 21
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 22
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 23
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 24
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 25
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 26
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 27
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 28
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 29
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 30
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 31
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 32
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 33
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 34
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 35
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 36
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 37
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 38
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 39
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 40
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 41
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 42
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 43
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 44
Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Imbatranirea Globala - Provocari pentru Industria Asigurarilor, Imbatranirea Populatiei in Romania si Incidente Asupra Asigurarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

Analiză comparatorie între asigurările tip RCA oferite de companiile ARDAF și OTP Garancia Asigurări

I.1 Descrierea asigurarii de tip RCA Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Teste Grilă

TESTE GRILĂ 1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare: A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită,...

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi...

Asigurări internaționale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Asigurări Sociale

Statul „bunăstării”: concept şi modele Politicile sociale reprezintă o disciplină de studiu a serviciilor sociale şi a statului bunăstării....

Ai nevoie de altceva?