Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 15518
Mărime: 557.24KB (arhivat)
Publicat de: Amalia D.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC 6
 3. 1.1 Sistemul bancar românesc - dezvoltare sustenabilă, pregătit pentru continuarea expansiunii 6
 4. 1.1.1 Evoluția sistemului bancar românesc 6
 5. 1.2 Sistemul bancar în România - pilonul principal al sistemului Financiar 8
 6. CAPITOLUL 2 ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA INSTRUMENETELE CONTEMPORANE DE PLĂȚI ȘI CREDIT 11
 7. 2.1 Scurt istoric al instrumentelor de plăți 11
 8. 2.2 Cardurile bancare 12
 9. 2.3 Clasificarea cardurilor: 14
 10. 2.4 Carduri folosite în România 20
 11. 2.4.1 Card de debit electronic 20
 12. 2.4.2 Card de debit embosat 21
 13. 2.4.2.1 Mastercard in LEI 21
 14. 2.4.2.2 Card de debit Visa Business în Lei - utilizare națională 22
 15. 2.4.2.3 Card de debit Visa Business in valuta (EUR/USD) 22
 16. 2.4.2.4 Cardul de credit Standard 23
 17. 2.4.2.5 Cardul de credit Gold 24
 18. CAPITOLUL 3 PIAȚA ROMÂNEASCĂ A CARDURILOR 25
 19. 3.1 Cardul bancar - suport al plăților electronice 27
 20. 3.2 Terminale de efectuare a plăților cu carduri 29
 21. 3.2.1 Terminalul de plată POS 31
 22. 3.2.2 Calculatorul 34
 23. 3.3 Sisteme de plăți prin carduri 35
 24. 3.3.1 Sisteme private de plăți prin carduri 36
 25. 3.3.2 Sisteme naționale de plăți prin carduri 36
 26. 3.3.3 Sisteme internaționale de plăți prin carduri 37
 27. 3.3.4 Zona unică de plăți europeană (sepa) 38
 28. CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ PRIVIND SISTEMUL DE PLĂȚI PRIN CARDURI ȘI TERMINALE DIN ROMÂNIA 41
 29. CONCLUZII 50
 30. LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ȘI FIGURILOR: 53
 31. BIBLIOGRAFIE: 54

Extras din licență

INTRODUCERE

Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece băncile au un rol deosebit de important în economie, iar acesta sporește pe măsura amplificării fluxurilor financiare naționale și mondiale, ca o consecință a dezvoltării generale a societății omenești.

Cardul a evoluat de la plăcuțele metalice până la cardul de plastic în care sunt înmagazinați noii bani electronici care câștigă tot mai mult teren. Cardul a devenit unul din rarele suporturi care dispune de accesibilitatea și universalitatea unui veritabil mijloc de plată

Funcționalitățile specifice cardului instituite de-a lungul timpului, astăzi s-au diversificat, astfel încât pe lângă funcția de numerar, de debit sau de credit, cardul bancar tinde să devină un instrument de plată din ce în ce mai uzual. Fiind preocupate în permanență de îmbunătățirea gamei de produse și servicii oferite clienților lor, principalele bănci din România s-au lansat în proiectarea și dezvoltarea unor programe ambițioase de carduri. Serviciile bancare electronice sunt deja generalizate, ele incluzând în cazul multor instituții bancare și plăti electronice.

În România plățile electronice se află într-un proces intens de dezvoltare. La sfârșitul anului 2019, conform statisticilor Băncii Centrale Europene erau în circulație aproximativ 19 milioane de carduri, rețeaua de ATM-uri cuprindea 10.531 terminale și existau la comercianți 229.520 de terminale POS.

Primul capitol al lucrării prezintă un scurt istoric al sistemului bancar românesc în care am prezentat în prima parte începuturile activității cu caracter bancar fiind reprezentate de oamneii care practicau comerț sălbatic de monede de aur, argint si aramă. Prezentând totodată evoluției sistemului bancar, astfel că în anul 1872 a fost înfințată prima bancă cu capital privat, iar dupa aproximativ 30 de ani în Transilvania funcționau 75 de bănci românești.

Sistemul bancar demonstrând o dezvoltare admirabilă. Maturizarea pieței financiare și cerințele clienților au dus la un nivel dezvoltat de sofisticare a ofertei de produse si servicii bancare.

În cea de-a doua parte am prezentat sistemul bancar în România, fiind considerat pilonul principal al sistemului financiar. Banca Națională a României având ca obiectiv principal asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

Cel de-al doilea capitol prezintă aspectele generale ale instrumentelor contemporane de plăți și credit.

Cardul bancar fiind definit ca un istrument de decontare care asigură posesorului achiziționarea de bunuri sau servicii fără prezența efectivă a numerarului.

Clasificarea pieței cardurilor se face după mai multe criterii, aceasta cunoscând în ultimii ani o dezvoltare deosebită.

În capitolul trei am reprezentat grafice care reprezintă: numarului de carduri emise pe teritoruiul României, în perioada 2015-2019 și numărului de carduri de debit și carduri de credit în perioada 2015-2019, care prezintă o evoluție reprezentativă.

Un prim subcapitol fiind suportul plăților electronice, în care sunt reprezentate grafic sondajele efectuate cu privire la Interesul românilor pentru a plăti on-line (anul 2019) și Motivele pentru care românii își deschid conturi de card (anul 2019).

Celelalte subcapitole bazându-se pe terminalele și sistemele de plăți prin intermediul cardurilor.

În ultimul capitol este prezentat studiul de caz privind sistemul de plăți prin carduri și terminale din România.

Am ilustrat prin grafice evoluția tranzacțiilor de plată a cardurilor de credit și debit și valoarea acestora pentru perioada 2015-2019. Evoluția numărului de bancomate și POS-uri, a numărului de tranzacții și valoarea acestora. În ultima parte a studiului de caz am realizat topul băncilor din România cu cele mai mici comisioane la contul curent cu card.

În finalul lucrării sunt scrise concluziile mele legate de licență.

Bibliografie

1. A. Pintea, Gh. Ruscanu (1995)- Băncile în economia românească, Ed. Economică, București;

2. G. Zane- Studii, 1980, Ed. Eminescu, București;

3. Stoica Victor, Deaconu Petre, (2003) - Bani și credit, Ed. Economică, București;

4. Funar S., (2001) - Produse și servicii bancare, Editura Academic Press, Cluj Napoca;

5. Georgescu - Golosoiu L., (2003) - Mijloace, modalități și instrumente de plată, Editura ASE, București ;

6. Bratu Alina, (2005)- Monedă,credit,bănci, Editura Exponto, Constanța;

7. Kirițescu, C.C, Dobrescu, E. (1998) - Băncile. Mica enciclopedie, Editura Expert, București;

8. Ristea, Luminița, (2002) - Managementul societăților bancare și instituțiilor bancare, Editura Muntenia și Leda, Constanța;

9. C. Menger (2016)- The Origins of Money, Ludwig von Mises Institute;

10. Popescu R., Tudorancea C., Berbec F., (1998) - Cardul: instrument modern de plată, Editura Tribuna Economică, București ;

11. Săvoiu Vasile (1998) - Banca centrală și sistemele de plăți de interes național, Editura Enciclopedică,București;

12. Vasilache D., (2004) - Plăți electronice: o introducere, Editura Rossetti Educational, București;

13. Legea 365 din 2002 a comerțului electronic, modificată prin Legea 121 din 2006;

14. Regulamentul nr. 4 /2002 al Băncii Naționale a României privind tranzacțiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la aceste tranzacții;

15. Regulamentul nr. 6 /2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente;

16. SEPA Cards Framework, (2006), European Payments Council, www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/SEPA%20Cardsframework_027_05_Version2 %200.pdf;

17. Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) - O Piață Integrată de Plăți de Mică Valoare, (2006), - Banca Centrală Europeană ;

18. M. Rysman, „An Empirical Analysis of Payment Card Ussage”, Boston University, 2004;

19. Siteul web al Băncii Naționale a României, www.bnr.ro.

.

Preview document

Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 1
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 2
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 3
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 4
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 5
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 6
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 7
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 8
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 9
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 10
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 11
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 12
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 13
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 14
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 15
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 16
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 17
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 18
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 19
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 20
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 21
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 22
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 23
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 24
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 25
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 26
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 27
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 28
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 29
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 30
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 31
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 32
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 33
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 34
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 35
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 36
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 37
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 38
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 39
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 40
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 41
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 42
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 43
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 44
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 45
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 46
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 47
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 48
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 49
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 50
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 51
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 52
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 53
Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Cardul bancar - Instrument necesar in lumea moderna.docx

Alții au mai descărcat și

Operațiuni pe Piața Monetară Destinate Finanțării imm-urilor

1. Întreprinderile mici şi mijlocii-prioritate strategică pentru Banca Transilvania Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante...

Cardul bancar - instrument necesar în lumea modernă

Capitolul 1 Scurt istoric privind sistemul bancar romanesc 1.1 Sistemul bancar românesc – dezvoltare sustenabilă, pregătit pentru continuarea...

Bugetul local - instrument de finanțare a activității economice și sociale, exemplul Sectorului 6

Introducere După mai mult de patru decenii de conducere centralizată, România a adoptat, în decembrie 1991, o nouă Constituţie prin care s-au...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Cardul bancar - instrument necesar în lumea modernă

Capitolul 1 Scurt istoric privind sistemul bancar romanesc 1.1 Sistemul bancar românesc – dezvoltare sustenabilă, pregătit pentru continuarea...

Monografie Unicredit Țiriac Bank

1. Prezentarea bancii UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata europeana a...

Cardul - Instrument Modern de Plată

Credit cardul cu cont în lei “BRILIANT” Credit cardul BRILIANT este un instrument modern de creditare si de plata. Banca aloca plafonul de...

Practică profesională la BCR

I. Scurt istoric al Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create şi reorganizate...

Monografie la Banca Comercială Română

INTRODUCERE IN ACTIVITATEA BANCARA Aderarea la economia de piata a impus schimbarea profilului activitatii din domeniul bancar. Astfel, s-a format...

Ai nevoie de altceva?