Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 24346
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Publicat de: Dacian Pascu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Cocris

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag. 2
 2. CAPITOLUL 1 Creditul – element cheie al sectorului bancar în economia de piaţă pag. 3
 3. 1.1 Definiţia şi conţinutul creditului pag. 3
 4. 1.2 Forme ale creditului pag. 6
 5. 1.3 Trăsăturile şi funcţiile creditului pag.11
 6. 1.4 Locul şi evoluţia creditului în cadrul activităţii economico-financiare din România pag. 14
 7. CAPITOLUL 2 Coordonatele activităţii de creditare desfăşurate de băncile comerciale din România pag. 21
 8. 2.1 Principii şi reglementări ale activităţii de creditare desfăşurate de băncile comerciale pag. 21
 9. 2.2 Managementul riscului în activitatea de creditare bancară pag. 26
 10. 2.3 Costul creditului: dobânzi, taxe şi comisioane aferente activităţii de
 11. creditare pag. 29
 12. 2.4 Adaptarea activităţii de creditare la cerinţele economiei de piaţă funcţionale şi ale procesului de integrare europeană pag. 32
 13. CAPITOLUL 3 Analiza portofoliului de credite pe exemplul Băncii Comerciale „Ion Ţiriac” pag. 41
 14. 3.1 Delimitări privind locul Băncii Comerciale „Ion Ţiriac” pe piaţa bancară şi pe piaţa creditului din România pag. 41
 15. 3.2 Analiza în structură şi dinamică a portofoliului de credite al Băncii Comerciale „Ion Ţiriac” pag. 46
 16. 3.3 Analiza perspectivelor activităţii de creditare ale Băncii „Ion Ţiriac” pag. 57
 17. CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag. 61
 18. BIBLIOGRAFIE pag. 69
 19. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii în sistemul bancar românesc, căruia îi revine un rol major în promovarea reformei, în strânsă legătură cu această calitate a băncilor de intermediar principal în relaţia economii – investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică.

În această etapă de relansare economică, sectorul bancar românesc a fost însoţit de schimbări profunde, în principalele sale domenii: capitalizare, privatizare, informatizare, pregătirea personalului, cooperarea cu băncile din străinătate, la care se adaugă dezvoltarea fără precedent a produselor şi serviciilor oferite. Dintre acestea se detaşează creditul, ce rămâne în continuare produsul principal al băncilor comerciale, produs cu potenţial deosebit în procesul de adaptare rapidă la noile cerinţe ale pieţei.

Decizia de a aborda un domeniu atât de vast şi intens analizat a izvorât din dorinţa de a surprinde într-un mod cât mai relevant valenţele actuale ale activităţii de creditare, în concordanţă cu inovaţiile apărute în domeniu şi cu realităţile mediului economic, ale cărui caracteristici influenţează semnificativ elementele procedurale legate de creditare.

Cercetarea desfăşurată în vederea realizării studiului de faţă mi-a atras atenţia asupra unor elemente cheie legate de credit, pe care o bancă trebuie să le analizeze atent în procesul decizional privind organizarea şi managementul activităţii de creditare. Pot fi astfel generate atât credite performante, cat şi, datorită gestiunii greşite a riscului, credite problemă sau neperformante. Diminuarea nivelului creditelor neperformante şi a impactului acestora asupra profitabilităţii se poate realiza printr-o politică prudentă şi eficientă din partea băncii, care să conducă atât la prevenirea apariţiei acestor credite, cât şi la sporirea şanselor de recuperare a lor.

A pătrunde în esenţa fenomenului creditării, aşa cum se manifestă el în economia actuală, reprezintă o adevărată provocare dar şi mare responsabilitate, având în vedere abordarea sa intensă şi uneori controversată, eşuând astfel încercarea de a încadra acest fenomen în anumite tipare.

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o abordare cât mai realistă a sistemului bancar românesc actual, prin prisma analizei creditului, care rămâne astăzi cel mai important produs bancar, cu o pondere mare în activul bilanţier, de calitatea portofoliului de credite depinzând, în ultimă instanţă, stabilitatea băncilor şi eficienţa activităţii acestora.

CAPITOLUL 1

CREDITUL - ELEMENT CHEIE AL SECTORULUI BANCAR

ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

1.1 Definiţia şi conţinutul creditului

Implicarea creditului, în proporţie ridicată la finanţarea economiei şi impactul său asupra creşterii economice şi asigurării echilibrului monetar, dublate de evoluţia continuă a acestuia în decursul timpului de la forme simple la categorii complexe, au determinat intense abordări ale fenomenului creditării şi uneori controverse în privinţa delimitării conţinutului creditului şi definirii acestuia.

Creditul reprezintă „orice angajament de punere la dispoziţie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadenţei unei datorii, în schimbul obligaţiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o creanţă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani”

Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investiţii sau activităţi curente. Fondurile disponibile, constând în economii pentru diferite perioade de timp, precum şi fondurile rezultate din vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, pot fi folosite pentru acordarea de împrumuturi în economia unei ţări. Creditul reprezintă, astfel unul din motoarele principale ale întregului mecanism economico – social şi se concretizează în schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. Utilizarea raţională a creditului sporeşte puterea productivă şi asigură un volum mare al producţiei. El a apărut pe baza dezvoltării producţiei de mărfuri, corelată cu intensificarea schimburilor (vânzarea pe credit), din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţi agenţi economici, proces căruia moneda lichidă nu-i putea face faţă.

În acest context, un rol deosebit îl au băncile, persoane juridice autorizate să desfăşoare in principal activităţi de atragere de depozite şi de acordare de credite în sume şi în cont propriu. În această calitate de intermediari în relaţia economii – investiţii, băncile mobilizează economiile monetare disponibile şi distribuie credite pe termen mediu şi lung beneficiarilor (pentru investiţii, ipotecă, comerţ exterior, consum, etc.).

Creditul bancar cuprinde o sferă largă de raporturi, angajând modalităţi diferite, pe termen scurt, pe termen mediu şi lung, privind operaţiunile bazate pe înscrisuri sau fără, garantate sau negarantate, în fiecare caz în parte sau în cadrul unui acord general.

Preview document

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 1
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 2
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 3
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 4
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 5
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 6
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 7
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 8
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 9
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 10
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 11
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 12
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 13
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 14
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 15
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 16
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 17
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 18
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 19
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 20
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 21
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 22
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 23
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 24
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 25
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 26
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 27
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 28
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 29
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 30
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 31
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 32
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 33
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 34
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 35
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 36
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 37
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 38
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 39
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 40
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 41
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 42
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 43
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 44
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 45
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 46
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 47
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 48
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 49
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 50
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 51
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 52
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 53
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 54
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 55
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 56
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 57
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 58
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 59
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 60
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 61
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 62
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 63
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 64
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 65
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 66
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 67
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 68
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 69
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 70
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 71
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 72
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 73
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 74
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 75
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 76
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 77
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 78
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 79
Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Creditul - Principalul Produs al Bancilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Analiza privind operațiunile cu carduri în practica Băncii Comerciale Române Erste Bank, sucursala Brăila

INTRODUCERE Ca mai în toate domeniile, dorinţa de îmbunătăţire şi perfecţionare a rezultatelor prin experienţă şi cercetare au condus spre...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Creditele Ipotecare

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 1.1. Conceptul de sistem bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează...

Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor

INTRODUCERE În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta...

Credite bancare la etapăa actuală în Republica Moldova

Introducere. Apărut o dată cu schimbul în natură şi cunoscînd în evoluţia sa numeroase forme,creditul îndeplineşte un rol esenţial in economia...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Identificarea și Gestionarea Riscurilor în Mediul Bancar

Riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse ale rezultatelor. Gestiunea riscurilor nu este altceva decat ansamblul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Operațiunilor de Creditare

INTRODUCERE Sistemul financiar-bancar formează baza economică a societăţii, iar sistemul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Practică BCR

Banca Comerciala Româna îsi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate dupa 1989. Ea este o institutie speciala, ce...

Banca Comercială Romană

INTRODUCERE Lucrarea mea de practică se intitulează „BANCA COMERCIALӐ ROMÂNӐ”, realizată ȋn cadrul sucursalei BCR-Mioveni. Această lucrare...

Proiect practică BCR

CAPITOLUL I – MOTIVATII Cele 90 de ore de practica le-am efectuat in cadrul Băncii Comerciale Române, agentia Mircea Voda, bulevardul Octavian...

Proiect BCR

Capitolul 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si...

Practică de specialitate BCR

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară din...

Ai nevoie de altceva?